Aiheeseen korot-2 liittyvät artikkelit:


Fedin odotettu kokous ei tarjonnut isoja yllätyksiä

Fedin tammikuun kokous nähtiin markkinoilla lievästi haukkamaiseksi ja osakkeet laskivat pörssipäivän huipputasoilta. Fed ei tarjonnut isoja yllätyksiä, mikä voidaan tulkita tässä tilanteessa positiiviseksi.

Timo Heikkilä | 27.1.2022

Fedin koronnostovaroitukset käänsivät tekno-osakkeet laskuun

Sijoittajat pelkäävät nyt USA:n keskuspankki Fedin toimia, jotka johtavat korkojen nopeaan nousuun. Tämä skenaario runnoo nyt erityisesti sijoittajien suosimia teknologiaosakkeita. Miksi korkojen nopea nousu on vahingollista juuri kasvuosakkeille?

Timo Heikkilä | 19.1.2022

Miksi sijoittajan pitäisi omistaa nyt osakkeita, ei korkoja?

Osakkeiden tulostuotto E/P on kasvanut. Vastaavasti joukkovelkakirjalainojen ja bondien korkotuotto (yield) on laskenut. Tästä syystä osakkeiden tuottopreemio suhteessa korkoihin on noussut, mikä on usein ennakoinut osakkeiden nousua.

Timo Heikkilä | 27.6.2019

Sijoittaja.fi:n päivitetty allokaationäkemys

Päivitimme allokaationäkemyksemme vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. Allokaationäkemys tarkoittaa omaisuusluokkapainotusta, jota hyödynnämme mallisalkkujemme painotuksissa.

Sijoittaja.fi | 7.3.2018

Sijoittaja.fi:n tuore allokaationäkemys

Uudistamme suositun markkinaympäristöosiomme. Siihen tulee jatkossa sijoitusnäkemyksemme, joka pitää sisällään allokaation eli omaisuusluokkapainotuksen. Tässä tuore allokaationäkemyksemme!

Sijoittaja.fi | 11.1.2018Mitä ETF-rahavirrat kertovat suursijoittajien rahan liikkeistä?

Suuret institutionaaliset sijoittajat käyttävät ETF-rahastoja salkuissaan. USA:ssa n. 50 % ETF:ien varoista on institutionaalisten omistuksessa. Euroopassa osuus on yli 80 %. ETF:ien rahavirrat kertovat siten siitä, mitä alueita, sektoreita tai omaisuusluokkia suursijoittajat juuri nyt painottavat.

Hannu Huuskonen | 5.6.2015


Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy