Kolme syytä, miksi nyt kannattaa lisätä vaihtoehtoisia omaisuusluokkia salkkuun

Suorat yrityslainat ovat vaihtoehtoinen omaisuusluokka. Estategurun yrityslainoissa on kiinteistövakuus. Tässä artikkelissa kerromme kolme syytä, miksi lisätä vaihtoehtoisia omaisuusluokkia sijoitussalkkuun.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Suorat yrityslainat ovat vaihtoehtoinen omaisuusluokka. Estategurun yrityslainoissa on kiinteistövakuus. Tässä artikkelissa kerromme kolme syytä, miksi lisätä vaihtoehtoisia omaisuusluokkia sijoitussalkkuun.

Estateguru on perustettu alun perin Virossa 2013 ja alkuun suuri osa alustan lainoista myönnettiinkin Baltian maihin: Viroon, Latviaan ja Liettuaan.

Nykyään Estategurusta löytyy sijoitusmahdollisuuksia useissa eri maissa oleviin kohteisiin ja Suomessa lainoja on myönnetty jo lähes 65 miljoonan euron edestä.

Estategurun kiinteistövakuudelliset yrityslainat ovat vaihtoehtoinen omaisuusluokka. Kerromme seuraavaksi kolme syytä, miksi juuri nyt kannattaa harkita vaihtoehtoisten omaisuusluokkien lisäämistä sijoitussalkkuun.

1. Osakesijoituksissa on riskejä nykyisessä markkinaympäristössä

Osakesijoitusten pitkän aikavälin tuotto-odotteet ovat nousseet. Tähän on vaikuttanut osakkeiden arvostuskertoimien lasku.

Osakemarkkinat innoistuivat USA:n odotuksia alhaisemmasta inflaatioraportista ja nousivat nopeasti useita prosentteja. Tämä laskee lyhyen aikavälin tuottopotentiaalia. Inflaatio on kuitenkin edelleen korkealla, mikä luo painetta tulosmarginaaleihin. Uusi härkämarkkina alkaa vasta, kun inflaatio on selvästi rauhoittunut ja Fed lopettanut korkojen nostot. Viimeisimmän Fedin kokouksen perustella tämä ei ole tapahtumassa lähiaikoina.

2. Jos korot jatkavat nousuaan, ovat listattujen korkosijoitusten tuotot lähitulevaisuudessa edelleen negatiiviset

Alkuvuosi on ollut myös korkosijoituksille haastava. Tämä johtuu siitä, että kun korot nousevat, niin korkosijoitusten arvo laskee. Kun korko nousee, markkinat vaativat korkeampaa tuottoa olemassa oleville korkosijoituksille, mikä laskee korkosijoituksen arvoa.

Mikäli korot jatkavat edelleen nousua, korkosijoitusten arvot laskevat yhä.

Korkosijoitusten tuotto-odotus on noussut historiasta ja esimerkiksi eurooppalaisten yrityslainojen tuotto-odotus on tällä hetkellä jopa 2,7 prosenttia. Inflaatioluku Euroopassa oli 10,7 prosenttia lokakuussa. Research affiliates ennustaa seuraavalle 10 vuodelle 3,7 prosentin vuosi-inflaatiota. Tämä tarkoittaa reaalisesti yhden prosentin negatiivista tuotto-odotusta eurooppalaisille yrityslainoille pitkällä aikavälillä.

3. Vaihtoehtoiset sijoitukset tarjoavat mahdollisuuksia

Vaihtoehtoiset sijoitukset tuovat hajautushyötyjä sijoittajien salkkuun. BlackRock ennustaa korrelaation vaihtoehtoisilla sijoituksilla olevan alhainen sekä globaaleihin osakkeisiin, että globaaleihin valtionlainoihin kaikissa vaihtoehtoisissa luokissa. Erityisesti globaalin suoran lainauksen korrelaatio osakkeisiin on 0,49 ja valtionlainoihin -0,39. Rahoitusteorian mukaisesti alhainen korrelaatio tarkoittaa korkeampia odotettuja riskikorjattuja tuottoja sijoittajalle.

Kuva 1. BlackRock ennustaa korrelaation olevan vaihtoehtoisille sijoituksille alhainen niin osakesijoituksiin, kuin korkosijoituksiin nähden.

BlackRockin tuotto-odote globaalille suoralle lainaukselle on myös reilusti listattua osake- ja korkomarkkinaa korkeampi, 8,5 prosenttia. Vaikka pitkällä aikavälillä oletettaisiinkin esimerkiksi 4 prosenttia inflaatiota, jää suoran lainauksen reaalinen tuotto-odote houkuttelevaksi, yli 4 prosenttiin.

Estategurun lainat vaihtoehtona nykyisessä tilanteessa?

Estategurun lainat ovat suoria yrityslainoja, joissa on kiinteistövakuus. Yksityisille lainoille on tässäkin markkinaympäristössä houkuttelevat ja vielä reaaliset tuotto-odotteet. Historiassa Estateguru on tarjonnut noin 11 prosentin nimellistä tuottoa sijoittajilleen.

Estateguru näyttää reagoineen myös luottoriskin hinnoitteluprosessissaan nykyiseen markkinaympäristöön. Alla olevasta kuvaajasta näkee, että rullaava edellisen 30 myönnetyn lainan keskikorko on noussut alkuvuonna 2022 maaliskuussa jyrkästi. Tämä tuo turvaa sijoittajille suurempien mahdollisten korkotulojen muodossa.

Kuva 2. Rullaava 30 lainan keskikorko

Vasta julkaistu KTI:n markkinakatsaus kertoo, että epävarmuuden oloissa kiinteistösijoitukset ovat toistaiseksi pärjänneet suhteellisen hyvin verrattuna muihin omaisuusluokkiin. Toimistojen ja kiinteistöjen tuottovaateet olivat 0,4 prosenttiyksikköä korkeammat kuin viime kyselyssä. Kuitenkin esimerkiksi parhaiden toimistotilojen vuokrien nousu jatkui.

Kiinteistösijoitusten arvoissa ei ole siis vielä näkynyt mitään dramaattista Suomessa. Estategurun lainoissa on kiinteistövakuus ja mallisalkkumme Loan-to-Value oli viime katsauksessa 43,54 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että lainojen vakuutena olevien kiinteistöjen arvo saisi siis puolittua ennen, kuin vakuutena olevista kiinteistöistä ei saisi tarpeeksi rahaa kattamaan lainojen saatavia tilanteessa, jossa lainaa ottanut yhtiö menisi maksukyvyttömäksi.

Näkemyksemme mukaan nykyisessä markkinaympäristössä suorat yrityslainat tuovat lisähajautusta salkkuun ja nostavat sen tuotto-odotusta.

Olemme neuvotelleet suuremman 1 % lisätuottoedun Sijoittaja.fi:n jäsenille Estategurussa!

 • Sijoittaja.fi-jäsenet saavat 1% lisätuoton (aikaisemmin 0,5%) sijoitetusta pääomasta ensimmäisen 3 kuukauden ajalta rekisteröitymisestä.
 • Etu tilitetään Estategurun asiakasvaratilillesi, kun laina, johon olet sijoittanut rahan, on rahoitettu kokonaan.
 • Lunasta etu rekisteröitymällä Estateguruun tätä linkkiä käyttäen.
 • Esimerkiksi kun sijoitat 10 000 € Estateguru-alustalla, saat lisäetuna 100 € Estategurun asiakasvaratilille. Lisätuotto tilitetään lainakohtaisesti. Jos sijoitat esimerkiksi 100 € lainaan, joka rahoitetaan kokonaan 15.12.2022, niin saat lisätuoton (1 €) tilillesi 15.12.2022.

Estategurun edut sijoittajalle

 • Odotettu tuotto on noin 10 % (Historiallinen keskimääräinen tuotto n. 11%).
 • Vakuutena olevista kiinteistöistä riippumattoman kolmannen osapuolen arvonmääritykset. Keskimääräinen LTV (Loan-to-value = Lainan suhde kiinteistön arvoon) on n. 60 %. Kiinteistön arvona käytetään aina nykyhetken markkina-arvoa.
 • Hajautushyötyä suhteessa osake- ja perinteisiin korkosijoituksiin.
 • Sijoittajalle täysin kuluton palvelu. Ainoa kulu on jälkimarkkinalla tehdyistä myynneistä perittävä 2 % transaktiokulu.
 • Alusta tarjoaa jälkimarkkinan, jolla sijoittaja voi irtautua tarvittaessa sijoituksesta.
 • Raportointi alustalla on erinomaisella tasolla. Salkun seuranta ja verottajalle raportointi on helppoa.
 • Kuukausittainen kassavirta

Tutustu Estateguruun tästä!

Yhteistyössä Estateguru Finland Oy:n kanssa. Tutustu vastuuvapauslausekkeeseemme.

Sinua voisi kiinnostaa
Näin tehdään erinomainen rahastosalkku 5 minuutissa
Miten valitsen parhaan rahaston?
Suurin riski osakemarkkinoille – eikä kyseessä ole korot tai inflaatio
Bowa Legal näkyvyys
Sijoittajan valinnat