Sijoitusasuntojen ostoaikeet kääntyivät nousuun

Suomen Vuokranantajien julkaisema Vuokranantaja-barometri kertoo sijoitusasuntojen ostoaikeiden kääntyneen hienoiseen nousuun. Joko asuntomarkkinoiden näkymät ovat kirkkaammat?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Suomen Vuokranantajien julkaisema Vuokranantaja-barometri kertoo sijoitusasuntojen ostoaikeiden kääntyneen hienoiseen nousuun. Joko asuntomarkkinoiden näkymät ovat kirkkaammat?

Syksyn Vuokranantaja-barometri viittaa asuntomarkkinoiden hiljalleen palautuvan

Vielä vuosi sitten Suomen Vuokranantajat -yhdistyksen tekemä Vuokranantaja-barometri näytti asuntosijoittajien muuttuneen entistä varovaisemmiksi lainojen korkotason ja hoitovastikkeiden noustessa. Asuntosijoittamisen näkymien uutisoitiin laskeneen, kun kiinnostus uuden sijoitusasunnon ostoa kohtaan laski edelleen. Kehitys oli tuolloin samansuuntaista, kuin edellisen puolentoista vuoden aikana.

Samainen negatiivinen trendi jatkui vielä kuluvan vuoden keväälle, ja korkeiden korkojen ympäristön on pelätty ajaneen yksityiset asuntosijoittajat ahtaalle. Lokakuun 5. päivä julkaistu syksyn 2023 Vuokranantaja-barometri loi kuitenkin uutta toivoa asuntomarkkinoille, kun kaksi vuotta kestänyt ostoaikeiden laskeva trendi näyttäisi viimein kääntyneen.

Mikä on Vuokranantaja-barometri?

Vuokranantaja-barometri on Suomen Vuokranantajien järjestämä kyselytutkimus, joka järjestetään puolivuosittain syksyllä ja keväällä. Kysely toteutettiin 1.9.-17.9.2023 ja siihen vastasi 2354 yksityistä vuokranantajaa.

Yksityiset vuokranantajat pärjänneet odotettua paremmin korkeammassa korkoympäristössä

Syksyisen Vuokranantaja-barometrin mukaan valtaosa suomalaisista asuntosijoittajista on pärjännyt melko hyvin nousseista korkokustannuksista huolimatta. Barometriin vastanneista sijoittajista jopa 57,4 % kertoi, ettei heidän ole tarvinnut tehdä minkäänlaisia toimenpiteitä viimeisen puolen vuoden aikana. Kyselytutkimuksen mukaan vain 2,4 % vastaajista on myynyt sijoitusasuntonsa ja 4,2 % on käyttänyt lyhennysvapaita.

Suomen vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlssonin mukaan odotuksia paremman tilanteen taustalla on maltillinen velkavipu sekä edelleen positiiviset kassavirrat. Maltillisella riskillä toimiminen suojaakin Karlssonin mukaan vuokranantajien toimintaa markkinoiden myllätessä. Barometristä selviää, että 30 %:lla vastaajista on maltillinen velkavipu, neljäsosalla edelleen positiivinen kassavirta, kymmenyksellä asuntolaina on korkosuojattu ja jopa 10 % vastaajista on tehnyt ylimääräisiä lyhennyksiä.

Asuntosijoittajien pärjätessä myös uusien sijoitusasuntojen ostoaikeet ovat kääntyneet hienoiseen nousuun. Vaikka ostoaikeet ovat nousseet kevään barometristä alle prosenttiyksikön, on suunta kuitenkin oikea. Myyntiaikeet ovat puolestaan laskeneet aiemmasta. Karlsson perustelee trendin kääntymistä makrotaloustilanteen paranemisella sekä vuokranantajien vahvalla riskinsietokyvyllä.

Sijoittajan näkökulma

Asuntosijoittamisen piristymistä voidaan pitää hyvänä merkkinä asuntomarkkinoille. Hiljalleen nousevat ostoaikeet kasvattavat uusien asuntojen kysyntää, mikä pitkässä juoksussa hyödyttää myös menneenä kesänä pahoin kärsinyttä rakennussektoria. Nopeasta palautumisesta ei ole kuitenkaan kyse. Keskuspankit ovat viestineet pitävänsä korot korkeammalla tasolla odotettua pidempään, mikä rokottaa kuluttajien haluja ottaa uutta asuntolainaa.

Sinua voisi kiinnostaa
Näin asuntolainasi korkokulut nousevat korkojen noustessa
Asuntomarkkinakatsaus – Miten asuntojen hintojen lasku vaikuttaa kiinteistövakuudellisiin lainoihin?
Analyysissa REIT-rahastot Euroopassa ja Yhdysvalloissa
Omalla Maalla LKV
Sijoittajan valinnat