Finanssiriskien lasku kertoo: Markkinoilla alkaa pian nousuvaihe

Useat talousmediat pelottelevat suhdannehuipuilla. Emme usko tähän tarinaan. Matalat finanssiriskit, löysänä jatkuva rahapolitiikka ja yrityslainojen matalat riskipreemiot ennakoivat nousulle jatkoa.

Henri Heikinheimo
Henri Heikinheimo

Useat talousmediat pelottelevat suhdannehuipuilla. Emme usko tähän tarinaan. Matalat finanssiriskit, löysänä jatkuva rahapolitiikka ja yrityslainojen matalat riskipreemiot ennakoivat nousulle jatkoa.

Huippu edessä vai takana?

Useat talousmediat ovat kirjoittaneet viime aikoina syklisistä markkinahuipuista. Suhdannesykli on edennyt pitkälle, osakkeiden valuaatiot nousivat viime vuonna ennätyksellisiin lukemiin ja pahaenteisesti markkinanousun keulakuva Elon Musk nimettiin Times-lehden vuoden henkilöksi.

Markkinaympäristön indikaattoreissa suhdannevaiheen voi havaita siirtyneen syklin ydinvaiheen kiihtyvästä talouskasvusta myöhäissuhdanteelle tyypilliseen hidastuvan talouskasvun vaiheeseen. Kuluttajaluottamuksen huippupäivät näyttävät olevan takanapäin, ostopäällikköindeksit ovat hidastuvan kasvun vaiheessa ja 10 v – 2 v valtiolainojen korkokäyrä on tipahtanut negatiiviseksi.

Osakemarkkinalle näkymät näyttävät kuitenkin suotuisilta, ja peti näyttää pedatulta uusille markkinahuipuille. Miksi?

Rahapolitiikka löyhää, finanssiriskit matalalla tasolla

Kohonnut markkinaheilunta on edelleen tosiasia. Loppukevään mittaan rytinää voidaan nähdä mm. geopoliittisten tapahtumien, raaka-aineiden ja korkojen nousun sekä Q1-tuloskauden negatiivisten tulosyllätysten myötä. Tähän suuntaan viittaavat tällä hetkellä mm. riskilainojen korkoeron nousu, defensiivisten osakkeiden vahvuus (vrt. sykliset) ja markkinanousun suppeus (yli 50 % osakkeista 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella).

Mahdollisen (ja kenties jopa todennäköisen) kesädipin jälkeen, tilanne näyttää paljon suotuisammalta. Riskilainojen korkoerot ovat lievästä noususta huolimatta erittäin matalalla tasolla. Myös rahapolitiikka on perinteisillä mittareilla (esim. Taylorin sääntö) inflaatio- ja taloustilanteeseen nähden yhä äärimmäisen löyhää, ja kiristykset tulevat auttamatta viiveellä, vaikka keskuspankit ovat vihdoin aloittaneet aggressiiviset koronnostot ja taseen alasajon. Historiassa ohjauskoron nostot ovat pysäyttäneet osakkeiden ja talouden nousukauden lopullisesti vasta useiden kuukausien tai vuosien koronnostojakson jälkeen (vrt. Fedin koronnostosykli vuosina 2015-2018.)

Yltäkylläisen likviditeetin ansiosta Sijoittaja.fi:n Finanssiriski-indikaattori on syvällä ”Suosi osakkeita”-ympäristössä. Historiallisesti tämä on suosinut osakkeita seuraavan 3-12 kuukauden aikana.

Sijoittaja.fi:n Finanssiriski-indikaattori on syvällä ”Suosi osakkeita”-ympäristössä. Historiallisesti tämä on suosinut osakkeita seuraavan 3-12 kuukauden aikana.

Mitä finanssiriski-indikaattori kertoo?

Sijoittaja.fi:n finanssiriskeistä kertova indikaattori kuvaa finanssisektorin riskien kehitystä. Koholla oleva finanssiriski-indikaattori kuvaa vakavia potentiaalisia riskejä ja indikoi mahdollisia voimakkaita korjausliikkeitä osakemarkkinoille. 

Indikaattorista nähdään, että esimerkiksi globaalin finanssikriisin aikaan se nousi jo selvästi ennen kuin merkittävämpi korjausliike osakemarkkinoilla alkoi. Vastaavasti riski-indikaattorin kääntyessä laskuun ääritasoilta (esim. finanssi- ja koronakriisit), osakemarkkinoilla on historiallisesti nähty vahvaa nousurallia julkisen tahon elvyttäessä ja talousnäkymien kohentuessa.

Finanssiriski-indikaattori toimii mielestämme paitsi osana markkinariskien arviointia, myös finanssisektorisidonnaisen näkemyksen ottamiseen. Esimerkiksi ETF-avaruudesta löytyy nykyään runsaasti finanssisektorin ulkopuolelle sijoittavia tuotteita, joita sijoittaja voi suosia finanssiriski-indikaattorin kohotessa. Vastaavasti riskien helpottaessa riskinotto finanssisektorin avulla voi olla järkevää.

Vältä riskit ja löydä ostopaikat markkinaympäristön avulla

Markkinaympäristöön on koottu sijoittajan kannalta keskeisimmät osakemarkkinoita, talouden tilaa ja markkinan riskejä kuvaavat indikaattorit. Markkinaympäristö kuuluu Sijoittaja.fi:n jäsenyyteen.

Tutustu Markkinaympäristöön
Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
Ovaro on todella aktiivinen – näkee pohjan olevan takana
Bowa Legal näkyvyys
Sijoittajan valinnat