Northcrypto

Markkinaympäristö: Viikon 11 parhaat osakkeet ja markkinatrendit

Markkinaympäristö ja sijoittaminen

Markkinaympäristö on nyt erityisen mielenkiintoinen. Seuraamme viikoittain osakemarkkinoiden trendejä. Millä osakkeilla paras momentti, milloin karhumarkkina päättyy? Valmiit listat parhaiten ja heikoiten tuottaneista osakkeista Suomesta ja maailmalta, viikko 11.

Julkaistu: 15.03.2023 Kirjoittaja:

markkinaympäristö osakkeet

Markkinaympäristö: Pankkikriisin pelkoa markkinoilla

Tärkeimmät talousnostot viimeiseltä viikolta:

 • Kuluvaa viikkoa dominoinut uutinen oli Yhdysvaltalaisten Silicon Valley Bankin kaatuminen. Yhdysvaltain valtion vakuutusrahasto otti pankin hallintaansa perjantaina. Viranomaiset myös ilmoittivat nopeasti takaavansa pankin asiakkaiden talletukset kokonaisuudessaan, ja Fed avasi hätärahoitusoperaation liikepankkien likviditeetin tueksi. Toimet rauhoittivat jonkin verran markkinoita, mutta varsinkin pankkisektori on ollut kovassa laskussa uutisten jälkeen.
 • Korkomarkkinoilla nähtiin isoja liikkeitä viikon aikana. Viime viikon alkupuolella korot ja korko-odotukset olivat selvässä nousussa Fedin pääjohtaja Jerome Powellin kongressille esittämien haukkamaisten puheiden jälkeen, mutta loppuviikolla alkaneen pankkihermoilun myötä koroissa nähtiin historiallisen kovia liikkeitä alaspäin.
 • Esimerkiksi 12 kuukauden euribor romahti tiistaina peräti 35 korkopistettä, mikä oli euriborin historian suurin päiväliike.
 • Perjantaina julkaistiin Yhdysvaltain helmikuun työllisyysraportti. Uusia työpaikkoja syntyi 311 000, mikä oli selvästi enemmän kuin markkinoiden odotus (ennuste. 205 000; ed. 504 000).
 • Odotuksia paremmista työpaikkaluvuista huolimatta työttömyysaste kasvoi, johtuen työvoimaan osallistuvien henkilöiden määrän kasvusta. Työttömyysaste oli 3,6 % (ennuste. 3,4 %; ed. 3,4 %).
 • Inflaatiohuolia lievensi hieman odotuksia pienempi tuntipalkkojen nousu. Vuositasolla tuntipalkat kasvoivat helmikuussa 4,6 % (ennuste. 4,7 %; ed. 4,4 %).
 • Yhdysvaltain kuluttajahinnat nousivat helmikuussa markkinoiden odotusten mukaisesti. Kokonaisinflaatio oli vuositasolla 6 % (ennuste. 6 %; ed. 6,4 %) ja kuukausitasolla 0,4 % (ennuste. 0,4 %; ed. 0,5 %).
 • Pohjainflaatio oli vuositasolla 5,5 % (ennuste. 5,5 %; ed. 5,6 %). Laajempaa analyysia Yhdysvaltain inflaatiosta ja markkinareaktiosta kannattaa lukea täältä.
 • Suomessa, inflaatio kiihtyi helmikuussa. Vuositason inflaatio oli 8,8 % (tammikuu: 8,4 %) ja kuukausitason inflaatio 0,8 % (tammikuu: 0,6 %). Kiihtyneeseen inflaatioon vaikuttivat erityisesti korkojen ja sähkön hinnan nousu.

Osakeindeksien kehitys

Vuoden alusta

 • S&P 500 +2,49 %
 • Nasdaq 100 +12,31 %
 • OMXH25 -1,87 %

Indeksit vuoden 2022 huipputasoja alempana

 • S&P 500 vuoden 2022 huipuista -18,65 % (huiput 4818 pist.)
 • Nasdaq 100 vuoden 2022 huipuista -27,23 % (16765 pist.)
 • OMXH25 vuoden 2022 huipuista -16,62 % (5787 pist.)

Laaja S&P 500 -indeksi on teknisestä näkökulmasta edelleen nousumarkkinan puolella, sillä 50 päivän liukuva keskiarvo on 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Indeksin kurssi laski kuitenkin viime viikon tapahtumien johdosta 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle ja sulkeutui eilen neljättä päivää peräkkäin samaisen keskiarvon alle. Myös 20 päivän keskiarvo sulkeutui 50 päivän keskiarvon alapuolelle.

Myös Dow Jones- ja OMXH25 -indeksin 50 päivän keskiarvo on pitemmän ajan keskiarvoa korkeammalla. Molempien indeksien 20 päivän liukuva keskiarvo sulkeutui kuitenkin 50 päivän keskiarvon alapuolelle. Lisäksi, Dow Jones- indeksin kurssi sulkeutui 200 päivän liukuvan keskiarvon alle. Nasdaq100 -indeksin kohdalla 50 päivä keskiarvo nousi 200 päivän keskiarvon yläpuolelle ensimmäistä kertaa yli vuoteen. Liukuvat keskiarvot ovat laajasti käytettyjä teknisen analyysin indikaattoreita, joista lisätietoa voit lukea täältä.

S&P 500 -indeksi ja liukuvat keskiarvot. Lähde: Tradingview.

Trendaavat sektorit – Defensiiviset kärjessä pankkisektorin romahduksen jälkeen

 • Sykliset osakesektorit dominoivat alkuvuodesta defensiivisiä sektoreita viikkotuotolla mitattuna, mutta viimeisen kuukauden aikana dominoinnissa on näkynyt selviä säröjä.
 • Tällä viikolla lista oli selvästi defensiivisvoittoinen, sillä kolme neljästä parhaiten tuottaneesta pääsektorista olivat defensiivisiä. Sektorituotot olivat kuitenkin epävarman viikon vuoksi maltillisia, ja vain defensiivisten yhdyskuntapalvelu- ja päivittäiskulutussektorin, sekä syklisen informaatioteknologian viikkotuotot olivat positiivisia.
 • Odotetusti, pankkihermoilujen vuoksi, selvästi heikoiten pääsektoreista pärjäsi rahoitussektori ja alasektoreista pankkisektori, joka laski yli 18 % viikon aikana.
 • Kuukausitasolla mitattuna kaikkien pääsektoreiden tuotto on ollut negatiivinen. Lisäksi, syklisten osakkeiden dominointi ei enää näy kuukausitason tarkastelussa.
 • Leading alasektoreista parhaiten ja pääsektoreita paremmin pärjäsi puolijohdesektori. Liikenneala- ja pankkisektoreiden tuotto oli selvästi negatiivinen ja huonompi kuin pääsektoreiden tuotto.
 • Kuukausitasolla liikenneala- ja pankkisektori ovat pärjänneet myös heikommin kuin suurin osa pääsektoreista.

Defensiivisvoittoinen lista viestii epävarmuudesta markkinoilla lähestyttäessä ensi viikon koronnostopäätöspäivää. Jerome Powellin viime viikkoiset puheet ja perjantain työllisyysraportti nostivat markkinoiden korko-odotuksia, mutta Silicon Valley Bankin ja Signature Bankin kaatumiset löivät korko-odotukset takaisin alas. Markkinoilla on myös jonkun verran erimielisyyttä eilen julkaistun odotuksiin osuneen inflaatioraportin merkityksestä Fedin tulevaan päätökseen. Epävarmaa on myös vielä, kuinka suuria heijastusvaikutuksia pankkien kaatuminen aiheuttaa talouteen. Vaikka tällä hetkellä näyttäisi, että pankkien kaatumiseen johtaneet toimintatavat eivät olisi laajasti systeeminen ongelma varsinkaan isoimpien pankkien kohdalla, on vaarallista lähteä arvailemaan mahdollisen kriisin laajuutta vielä tässä vaiheessa. Tämä näkyy myös markkinoiden toiminnassa.

Leading alasektoreista näkyy myös epävarmuus, vaikka puolijohdesektori pärjäsi hyvin suhteessa pääsektoreihin. Pankkisektorin äärimmäisen rajua liikettä alaspäin voidaan pitää kuitenkin anomaliana, johtuen pelosta yllä mainittujen pankkien kriisin leviämisestä. Tulevaisuus näyttää kuinka oikeaksi tai vääräksi pelot osoittautuvat, mutta selvää on, että säikähdys oli suuri.

Leading alasektorit tarkoittaa alasektoreita, joiden tuottoa seuraamalla saa käsityksen siitä, onko sykli kääntymässä. Jos puolijohde- (semiconductor), liikenne- (transport) ja pankkisektorit (banks) tuottavat muuta markkinaa paremmin, kertoo se syklin käänteestä positiiviseen ja riskisentimentin muutoksesta riskiä suosivaksi.

Trendaavat osakkeet ja pahimmat laskijat Suomi ja maailma

Jäsenosiossa trendaavien kotimaisten ja kansainvälisten osakkeiden listat. Trendilistat antavat sijoittajalle käsityksen osakkeista, joilla on vahva momentti.

Momentin seuraaminen on nykyisessä markkinatilanteessa erityisen tärkeää, sillä karhumarkkinassa on vaikea löytää osakkeita, jotka pärjäävät. Lisäksi momentin avulla voi tutkia käännettä karhumarkkinasta härkämarkkinaan.Lue koko artikkeli —

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI
Seuraa markkinatilannetta!SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy