Osallistu osakeantiin!

Tulospoiminnat: Orion ja Nokian Renkaat pettivät. Hyödynnä markkinaliikkeet.

Parhaat osinko-osakkeet Suomesta

Orion ja Nokian Renkaat olivat pettymyksiä markkinoille. Nokian Renkaat antoi kuitenkin paremman ohjauksen. Kasvuyhtiö Talenomin kurssi laski. Lue tuloskommentit ja miten hyödyntää markkinareaktioita tuloskaudella.

Julkaistu: 10.02.2021 Kirjoittaja:

Nokian Renkaat Orion osakkeet Talenom tulokset

Tuloskausi käynnissä – hyödynnä markkinaliikkeet

Tuloskausi on käynnissä ja käynnissä on nousumarkkina. Silloin sijoittajan kannattaa käyttää markkinaliikkeet hyödyksi.

Tässä hetkessä tärkeintä on ohjaus. Toinen tärkeä teema on hyödyntää markkinareaktiot tulosjulkistuksen jälkeen. Kirjoitimme ennen tuloskautta, että sijoittajan kannattaa varoa osakkeita, joissa nämä kolme tunnusmerkkiä täyttyvät.

Ohje on osoittautunut toimivaksi, kuten huomattiin esimerkiksi Talenomin ja Nesteen osalta. Neste on Helsingin pörssin innovatiivisin suuryhtiö ja sitä kannattaa olla salkussa. Siksi kurssilasku tulosjulkistuksen jälkeen oli hyvä ostopaikka. Talenom on harvoja aitoja kasvuyhtiöitä Helsingin pörssissä. Kurssilasku tarjoaa myös hyvän ostopaikan. Etenkin, kun yhtiön johto antoi vahvan ohjauksen tulevaisuuden kasvulle. Talenomin kohdalla ostot kannattaa kuitenkin ajoittaa useampaan ajankohtaan ja ottaa sijoitushoristontiksi usean vuoden perspektiivi.

Lue tuoreimmat tuloskommentit.

Seuraa tuloskautta Osaketyökalussa!

Orionin suoritus ja ohjaus 2021 olivat heikkoja

Orionin raportti oli pettymys. Sijoittajan toive osakkeen suhteen on Bayerin kanssa kehitetyssä darolutamidissa, jota käytetetään etäpesäkkeettömän eturauhassyövän hoitoon. Orionin strateginen kasvutavoite saavuttaa 1,5 miljardin liikevaihto vuoden 2025 loppuun mennessä on edelleen voimassa (mutta kovan työn takana).

Q4:lla Orionin liikevaihto oli 255,4 M€ (analyytikoiden ennuste 265,6 M€) ja liiketulos 34,2 M€ (ennuste 54,9 M€). Vuonna 2020 kasvua liikevaihtoon tuli 2,6% ja liikevoittoon 10,8% suhteessa vuoteen 2019. Vuonna 2020 Covid-19 pandemia vaikutti liikevaihtoon muun muassa siten, että maalis-huhtikuussa koettiin yleinen lääkkeiden kysyntäpiikki, mikä nosti myyntiä. Toisaalta rajoitustoimet Euroopassa laskivat joidenkin tuotteiden myyntiä. Liikevoiton kasvu viime vuoteen nähden johtui hieman korkeammasta myynnistä ja pandemian takia laskeneista liiketoiminnan kuluista. Orionin tuotantolaitosten korkeampi käyttöaste ja hävikin pieneneminen liiketoiminnan tehostusten seurauksena. 

Näkymät vuodelle 2021 ennustavat laskua liikevaihdossa ja liikevoitossa. Liikevoitto oli vuonna 2020 40 miljoonaa alkuvuonna ennakoitua parempi, mistä puolet johtui Covid-19 hoidossa tarvittavista deksmedetomidiini-valmisteiden lisääntyneestä kansainvälisestä myynnistä ja 2021 vuoden ei ennakoida sisältävän tätä vaikutusta. Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,50 euroa osaketta kohden.

Nokian Renkaiden tulos jäi odotuksista, mutta ohjaus pelasti

Nokian Renkaiden suoritus oli odotuksia herättävän Q3:n jälkeen pettymys. Yhtiö antoi kuitenkin vahvan ohjauksen vuodelle 2021, joka pelasti osakkeen rajummasta kurssilaskusta.

Nokian Renkaiden liikevaihto oli 413,4 M€ (analyytikoiden ennuste 437,9 M€) ja liikevoitto 71,4 M€ (ennuste 86,9 M€) ja segmentit yhteensä liikevoitto 80,1 M€. Johdon mukaan COVID-19-pandemia vaikutti Nokian Renkaiden myyntiin edelleen loka−joulukuussa 2020, kun rajoitustoimia tiukennettiin useissa maissa. Lisäksi talvikauden viivästyminen päämarkkinoilla vaikutti negatiivisesti Henkilöautonrenkaiden liikevaihtoon. Raskaat Renkaat ja Vianor jatkoivat hyvää suoriutumistaan epävakaassa markkinassa.

Yhtiö aloittaa vuoden 2021 hyvistä asemista. Nokian Renkaat tavoittelee kasvua uusilla tuotteilla ja entistä tehokkaammilla go-to-market-toimenpiteillä. Globaalin auto- ja rengaskysynnän odotetaan elpyvän. Vuonna 2021 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi. Osinkoa jaetaan kahdessa erässä yhteensä 1,20 euroa.

Seuraa tuloskautta

Seuraa tuloskautta Osaketyökalussa!


Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy