Orion

Orion Oyj on suomalainen lääketeollisuusyhtiö, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionin asiakaspiiri koostuu pääasiassa sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista. Kuitenkin myös kuluttajat lemmikkeineen ovat merkittävä Orionin asiakasryhmä. Yhtiön päämarkkina-alue on Suomi, jossa yhtiö on selvä markkinajohtaja. Orionin tuotteita on markkinoilla yli 100 maassa, ja konsernin oma ihmislääkkeiden myyntiorganisaatio kattaa lähes kaikki keskeiset Euroopan markkinat sekä muutaman Kaakkois-Aasian maan. Orion työllistää noin 3 200 henkilöä yli 20 maassa.

Orionin A- vai B-osake?

Orion on listannut Nasdaq Helsinki -pörssiin kahdenlaisia osakkeita: A- ja B-osakkeen (ORNAV ja ORNBV). Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006. Sekä A- että B-osakkeet antavat Orionin osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon. Jälleen kerran kahden osaketyypin ero kulminoituu osakkeiden äänioikeuksiin. Jokainen Orionin A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä äänellä ja jokainen B-osake yhdellä äänellä. B-osake on vaihdetumpi osake pörssissä.