Nesteen tulosanalyysi: Helsingin pörssin innovatiivisin yhtiö

Nesteen tulos oli odotusten mukainen. Raportin mielenkiintoisin osio oli, kun yhtiö avasi puhtaaseen energiaan ja kierrätykseen perustuvaa strategiaansa. Neste on Helsingin pörssin innovatiivisin suuryhtiö.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Nesteen tulos oli odotusten mukainen. Raportin mielenkiintoisin osio oli, kun yhtiö avasi puhtaaseen energiaan ja kierrätykseen perustuvaa strategiaansa. Neste on Helsingin pörssin innovatiivisin suuryhtiö.

Seuraa tuloskautta

Seuraa tuloskautta Osaketyökalussa!

Nesteen Q4-tulos

Nesteen liikevaihto oli 3 028 M€ (2 988 M€) ja vertailukelpoinen liiketulos 380 M€ (ennuste 363 M€). Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 338 miljoonaa euroa. Öljytuotteiden kokonaismarginaali heikkeni selvästi. Uusiutuvan dieselin kysyntä säilyi hyvänä myös pandemian aikana, mutta raaka-aineiden markkinatilanne kiristyi vuoden aikana ja kustannukset nousivat. Nesteen vahva tase mahdollistaa kasvustrategian toteutuksen.

Uusiutuvan dieselin myyntimäärien ensimmäisellä neljänneksellä odotetaan olevan edellisen neljänneksen tasolla. Hintojen odotetaan olevan Q4-tasoja matalammat, mutta hyvällä tasolla. Öljytuotteiden markkinakysyntä jatkuu heikkona ja vaihtelevana ensimmäisellä neljänneksellä COVID-19-pandemiasta johtuvien useiden sulkutoimenpiteiden seurauksena. Viitemarginaalin odotetaan myös pysyvän hyvin matalana ja epävakaana. Näkymien perusteella tulos voi laskea Q1:llä.

Yhtiö jakaa osinkoa 0,80 euroa kahdessa erässä (ennuste 0,98 €). Osinko laski viime vuodesta. Neste investoi nyt kasvuun, eikä jaa rahaa ulos, mikä on oikea strategia.

Neste on pörssin innovatiivisin suuryhtiö

Nesteestä on tullut Helsingin pörssin arvokkain yhtiö ja sijoittajien suosikki. Tämä on lopputulos onnistuneesta strategiasta panostaa uusiutuviin ja kiertotalouteen. Neste on Helsingin pörssin innovatiivisin yhtiö, mikä on uskomatonta, kun ottaa huomioon kuinka aliarvostettuja muut energia-alan yhtiöt maailman pörsseissä ovat.

Strategia perustuu uusiutuviin ja kiertotalouteen

Nesteen tavoitteena on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Nesteen strategia perustuu uusiutuviin ja kierrätysratkaisuihin. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Esimerkiksi Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoainetta myydään jo lähes 500 liikenneasemalla useissa Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa Kalifornian ja Oregonin osavaltioissa. Nesteen vastuullista lentopolttoainetta (SAF) on saatavilla ja sitä käyttää kaupallisesti yli 10 lentoyhtiötä maailmanlaajuisesti. Nesteen vuotuinen vastuullisen lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia. Investointien jälkeen Neste pystyy vuoden 2023 loppuun mennessä tuottamaan noin 1,5 miljoonaa tonnia vastuullista lentopolttoainetta vuodessa.

Vuonna 2020 lanseerattiin Neste RE -tuote, joka on sataprosenttisesti uusiutuva kierrätetty raaka-aine muovien ja kemikaalien tuotantoon. Tuotteen avulla voidaan torjua ilmastonmuutosta, sillä se vähentää neitseellisten fossiilisten raaka-aineiden käytön tarvetta ja tarjoaa samalla uuden ratkaisun polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden tuotteiden loppukäsittelyä koskeviin haasteisiin. Tavoitteena on kehittää merkittäviä ratkaisuja kemialliseen kierrätykseen ja käsitellä vuosittain yli miljoona tonnia muovijätettä vuodesta 2030 lähtien.

Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien materiaalien käytöstä kasvoi edelleen ja oli keskimäärin 83 % vuonna 2020. Singaporen laajennus kasvattaa uusiutuvan lentopolttoaineen ja muiden uusiutuvien tuotteiden tuotantoa 1,3 miljoonaa tonnia. Se nostaa koko uusiutuvien tuotteiden kapasiteetin 4,5 miljoonaan tonniin vuodessa vuonna 2023. Neste on käynnistänyt toimenpiteet tuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi nettonollatasolle vuoteen 2035 mennessä.

Neste kuuluu sijoittajan salkkuun

Nesteen osake kannattaa löytyä jokaisen suomalaisen osakesijoittajan salkusta. Osake on tarjonnut parhaan pitkän aikavälin tuotton suuryhtiöistä ja tarjonnee erinomaista tuottoa myös jatkossa. Ainoa ongelma on korkeat arvostuskertoimet, mikä hillitsee nousupotentiaalia. Siksi sijoittajan kannattaa käyttää mahdolliset kurssilaskut ostopaikkoina. Jospa sellainen avautuisi kuluvana vuotena, kun tulos ainakin alkuvuoden aikana laskee vertailukaudesta.

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Kempower matkalla kohti IPO-hintaa?
Vastuullinen sijoittaminen – miten löydän sijoituskohteet?
Markkinaympäristö: Yhdysvaltojen inflaatiotahti jatkoi laskussa
Sijoittajan valinnat