Nesteen tulos oli jälleen huippu hyvä, mutta epävarmuus mietityttää sijoittajia

Nesteen tuloskunto ei hyytynyt. Mutta korona iskee myös Nesteeseen. Öljytuotteiden tulos tippuu, mutta Uusiutuvat näyttää pitävän pintansa. Lue sijoittajan näkökulma.

Julkaistu: 24.04.2020 Kirjoittaja:

osakkeet tulokset

Seuraa tuloskautta

Seuraa tuloskautta Osaketyökalussa!

Nesteen tulos

Neste Oilin liikevaihto oli 3 270 M€ (3 338 M€) ja vertailukelpoinen liiketulos 408 M€ (ennuste 399 M€). Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 11,03 dollaria barrelilta (9,47). Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärät olivat korkeat ja uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitokset tekivät uuden neljännesvuoden tuotantoennätyksen. Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli samalla tasolla kuin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa korkeasta lisämarginaalista. Marketing & Services -segmentin taloudellinen tulos heijasteli pitkälti myyntimäärän alenemista, joka johtui lämpimästä säästä ja COVID-19:n vaikutuksista. Öljyn hinta putosi merkittävästi neljänneksen aikana, mikä johti huomattaviin varaston arvostustappioihin konsernin liikevoitossa. Yhdysvaltain BTC-verohelpotuksen tulosvaikutus oli 52 miljoonaa euroa (40 milj.) ensimmäisellä neljänneksellä Uusiutuvissa tuotteissa.

Pandemiasta johtuen öljyn kysyntä vähenee 4-9 miljoonalla barrelilla päivässä edellisvuoteen verrattuna. Tämän odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Öljytuotteiden ja Marketing & Services -liiketoiminnan markkinakysyntään, myyntiin ja kannattavuuteen. Biopolttoaineita koskevien säännösten ja velvoitteiden odotetaan jatkossakin tukevan uusiutuvan dieselin kysyntää. Polttoaineiden yleisen kysynnän aleneminen saattaa kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti uusiutuvien tuotteiden myyntiin ja kannattavuuteen. Uusiutuvan dieselin myyntimäärien odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina toisella neljänneksellä COVID-19-pandemian markkinavaikutuksista huolimatta. Yhtiö muutti osinkoehdotusta. Ensimmäinen erä 0,46 € maksetaan toukokuussa ja toinen erä 0,56 € mahdollisesti 22.10.2020. Suoritus positiivinen.

Neste sijoittajan näkökulmasta

Neste on Helsingin pörssin suurista yhtiöistä paras. Osake on viiden (288,2 %) ja kolmen (149 %) vuoden kokonaistuotolla mitattuna täysin omassa kastissaan. Tämä on Uusiutuviin polttoaineisiin aineisiin keskittyneen strategian ansiota.

Neste saa korkeat pisteet Osaketyökalussamme. Laadusta yhtiö saa täydet pisteet. Keskimääräiset pisteet osake saa riskistä ja arvostusluvuista. Vahvan kurssinousun johdosta arvostusluvut ovat nousseet. Osakkeen kurssivaihtelu on ollut keskimääräistä voimakkaampaa.

Nesteen P/E-luku on vuoden 2020 EPS-ennusteella (1,63 euroa) 18,1. Ongelmana P/E-luvuissa on se, että kukaan ei tiedä, mikä EPS oikeasti on koronamarkkinassa.

Neste itse kertoi, että “näkyvyys globaaliin talouskehitykseen on erittäin huono COVID-19-pandemian vuoksi. Tämän seurauksena odotamme huomattavan epävakauden jatkuvan öljytuotteiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden ja polttoaineiden markkinoilla.”

Positiivista oli se, että uusiutuvan dieselin myyntimäärien odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina toisella neljänneksellä COVID-19-pandemian markkinavaikutuksista huolimatta. Vastaavasti COVID-19-pandemian odotetaan heikentävän merkittävästi Öljytuotteiden markkinakysyntää toisella neljänneksellä. Myös viitemarginaalin odotetaan olevan matalampi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, ja hyvin suurten vaihteluiden odotetaan jatkuvan. Marketing & Services -segmentissä COVID-19-pandemialla odotetaan olevan merkittävä negatiivinen vaikutus kysyntään ja myyntimääriin toisella neljänneksellä.

Osake kesti epävarmat näkymät hyvin ja kurssi on noin prosentin laskussa tulosjulkistuspäivänä. Nesteen tuloskunnon todellinen testi on edessä vasta Q2:lla ja Q3:lla. Siksi osakkeen nousupotentiaali reilusti yli 30 euron tasoille ei vaikuta todennäköiseltä ennen kuin koronapandemia rauhoituu. Toisaalta Uusiutuvien pitemmän tähtäimen näkymät ovat niin vahvat, että koronamarkkinan pohjat 20 eurosta lienee nähty. Sijoittaja joutuu itse miettimään oman ostohintarajansa. Itse olisimme nykytiedoilla erittäin tyytyväisiä, jos saisimme Nestettä Laatuosakesalkkuun 25 euron tasoilta. Salkun käteispaino on nimittäin juuri nyt poikkeuksellisen korkea.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy