Indeksirahasto vs. ETF – Mitä eroa?

Indeksirahastot ja ETF:t ovat molemmat edullisia rahastoja, jotka seuraavat passiivisesti indeksiä. Mitä eroa niillä on, ja kumpi sopii sinulle paremmin?

Henri Heikinheimo
Henri Heikinheimo

Indeksirahastot ja ETF:t ovat molemmat edullisia rahastoja, jotka seuraavat passiivisesti indeksiä. Mitä eroa niillä on, ja kumpi sopii sinulle paremmin?

Indeksirahasto vs. ETF – Mitä eroa niillä on?

Indeksirahasto eroaa ETF-rahastosta siten, että indeksirahasto ei ole listattu pörssiin, eikä sitä voi siten ostaa markkinoilta. Indeksirahastoa merkitään samoin kuin perinteistä rahastoa.

Indeksirahasto

Indeksirahasto on nimensä mukaisesti sijoitusrahasto, joka seuraa vertailuindeksin mukaisen osake- tai muun arvopaperijoukon kehitystä. Osakeindeksi muodostetaan osakkeista. Markkina-arvopainotteinen indeksi on tunnetuin tapa muodostaa osakeindeksi. Siinä osakkeiden painot määräytyvät niiden markkina-arvon perusteella. Suurten yhtiöiden paino on suurin.

Indeksirahasto muodostetaan siten, että salkunhoitaja ostaa rahastoon osakkeita samassa suhteessa kuin osakkeet ovat indeksissä. Rahasto ei ota aktiivista näkemystä osakkeista, eikä tee aktiivisesti kauppaa osakkeilla. Indeksirahaston osakkeiden painoja muutetaan vain, jos osakeindeksin koostumus muuttuu. Indeksirahastolla sijoittajat saavat pörssin keskimääräisen tuoton kuluilla vähennettynä.

Indeksirahastojen juoksevat kulut ovat huomattavasti pienemmät kuin tavallisissa aktiivisissa rahastoissa, ja pienempien kulujen ansiosta indeksirahastojen keskimääräinen tuotto on parempi kuin aktiivisissa rahastoissa.

INDEKSIRAHASTO PÄHKINÄNKUORESSA

 • Indeksirahasto on osakkeista, korkosijoituksista tai muista arvopapereista koostettu rahasto, joka seuraa indeksiä.
 • Indeksirahastojen juoksevat kulut ovat pienemmät kuin tavallisissa aktiivisissa rahastoissa.
 • Indeksirahastot ovat passiivisia rahastoja, eli ne eivät ota aktiivista näkemystä tai tee aktiivisesti kauppaa osakkeilla.
 • Indeksirahastoja voi ostaa pankin konttorista, verkkopalvelusta tai niitä myyvistä rahasto- ja sijoituspalveluyrityksistä.

ETF eli pörssinoteerattu rahasto

ETF (Exchange Traded Fund) on rahasto, jonka osuuksilla käydään kauppaa pörssissä samalla tavoin kuin osakkeilla. Ylivoimainen enemmistö ETF:istä seuraa jotain indeksiä. Yksinkertaistettuna ETF on indeksirahasto, jonka voi ostaa ja myydä pörssistä.

Indeksiä seuraavan ETF:n tärkein tehtävä on seurata indeksiä mahdollisimman tarkasti. Samaa indeksiä seuraavat ETF:t voidaan laittaa paremmuusjärjestykseen ETF:ien tehokkuuden perusteella. ETF:n tehokkuus muodostuu yksinkertaisesti ETF-rahaston kaupankäynnistä ja omistamisesta aiheutuvista suorista ja epäsuorista kustannuksista. ETF:ien tehokkuutta on helpoin vertailla ETF-työkalulla.

ETF-työkalu laskee automaattisesti ETF:ien tehokkuuden. Valitsemalla tehokkaan ETF-rahaston tehottoman sijaan säästät selvää rahaa. Erot voivat olla suuria. Keskimääräinen säästö on 0,2–0,4 %-yksikön välillä.

ETF PÄHKINÄNKUORESSA

 • ETF eli pörssinoteerattu rahasto on indeksiä seuraava rahasto, jonka osuuksilla voi käydä kauppaa pörssissä samalla tavoin kuin osakkeilla.
 • ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa, kuten alan johtavat toimijat ja sijoitusstrategit pienillä kuluilla.
 • ETF:illä voi sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin, korkoihin, kiinteistöihin, raaka-aineisiin ja lähes mille tahansa maantieteelliselle alueelle tai toimialalle.
 • ETF:t ovat likvidimpi sijoituskohde kuin indeksirahastot. Voit muuttaa ETF-sijoituksesi rahaksi milloin tahansa pörssin aukioloaikana oman välittäjäsi verkkopalvelussa tai mobiilisovelluksessa.
 • Vertaile ETF:iä ja löydä valmiita sijoitusideoita ETF-työkalulla.

Indeksirahaston hyödyt ja haitat

+ Markkinoilta löytyy jopa täysin kuluttomia vaihtoehtoja (esim. Nordnet Indeksirahastot).
+ Indeksirahaston hinta vastaa aina sen omistaman arvopaperisalkun arvoa (NAV). Ei riskiä maksaa ylihintaa.
+ Sijoittaminen on helppoa.
+ Valikoima ja indeksirahastojen perusperiaate on helppo ymmärtää.

 Suomessa indeksirahastojen juoksevat kustannukset ovat usein korkeammat kuin vastaavilla tehokkailla ETF:llä.
Valikoima huomattavasti ETF:iä suppeampi. Tarjolla pääasiassa yhdistelmärahastoja ja maantieteellisille alueille sijoittavia osakerahastoja.
Indeksirahastoja voi ostaa ja myydä ainoastaan kerran päivässä päivän päätöskurssilla. Rahat saa tilille muutaman päivän kuluessa.
 Toimeksiannosta pitää ilmoittaa etukäteen, joten tarkka osto- tai myyntihinta ei ole tiedossa ennen toimeksiannon toteutumista.

ETF-rahaston hyödyt ja haitat

+ ETF-rahaston voi ostaa ja myydä samalla tavalla kuin osakkeen koska tahansa pörssipäivän aikana.
+ Alhaiset kulut – edullisimpien ETF-rahastojen kulut ovat alle 0,10 % vuodessa.
+ Laaja valikoima – ETF-tuotteita on tarjolla yli 7 000 kappaletta, ja suuri osa niistä on myös piensijoittajan ulottuvilla.
+ Monipuoliset sijoitusmahdollisuudet eri omaisuusluokkiin ja strategioihin.
+ ETF-sijoituksen voi muuttaa helposti rahaksi ja hinnan näkee kaupankäyntihetkellä.

ETF-sijoituksissa joutuu maksamaan kaupankäyntikuluja. Osa välittäjistä tarjoaa edullista tai kulutonta ETF-kuukausisäästämistä.
ETF:t toisinaan monimutkaisia ja toimintaperiaatteiltaan vaihtelevia (mm. fyysiset, synteettiset, vivutetut, käänteiset) ja vertailu vaikeaa ilman erillisiä työkaluja. Sijoittaminen vaatii perehtymistä.
ETF-sijoittamisen aloittaminen vaatii arvo-osuustilin perustamista ja pörssitoimeksiannon toteuttamista.

Indeksirahasto vs. ETF: Kumpaan kannattaa sijoittaa?

Indeksirahastot soveltuvat hyvin esimerkiksi säännölliseen kuukausisäästämiseen ja aloittelevalle sijoittajalle. Indeksirahastoihin sijoittaminen ei vaadi suurta perehtymistä: riittää, kun ymmärtää osakemarkkinan ja indeksirahaston toiminnan perusperiaatteet.

ETF-rahastoissa on laajempi valikoima, joten ne vaativat sijoittajalta hieman enemmän perehtymistä. ETF:t ovat yleensä indeksirahastoja parempi vaihtoehto aktiiviselle, enemmän valikoimaa kaipaavalle tai suuren sijoitussalkun omistavalle sijoittajalle. ETF-rahastot soveltuvat myös kuukausisäästämiseen. Keskimäärin tehokkaimmat ETF-rahastot ovat kuluiltaan vastaavia indeksirahastoja edullisempia.

Sijoitusideoita ETF- ja indeksisijoittajalle

Opi lisää ETF-sijoittamisesta

 • Mikä on ETF?
 • Miten voit hyödyntää ETF:iä sijoitustoiminnassasi?
 • Miten valitsen tehokkaimmat ETF:t?

LATAA MAKSUTON ETF-OPAS (PDF)

Löydä sijoitustyyliisi sopivat ETF:t tuhansien ETF:ien joukosta

Sijoittaja.fi:n ETF-työkalun avulla ETF:ien vertailu ja valinta on helppoa. Mukana noin 3 000 ETF:ää. ETF-työkalu pisteyttää ETF:t ja lajittelee ne tehokkuuden perusteella. Löydät työkalusta myös valitsemiamme valmiita ETF-ideoita ja mallisalkkuja. 

Kokeile ETF-työkalua eurolla!
Sinua voisi kiinnostaa
Nordnetin uudella indeksirahastolla kiinni ruotsalaisiin pienyhtiöihin
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Riski-indikaattori edelleen ”suosi osakkeita” -tasolla
Omalla Maalla LKV
Sijoittajan valinnat