Osaketyökalu viisi vuotta – selvää ylituottoa indeksiin

Osaketyökalu täytti viisi vuotta. Osaketyökalun kärkiosakkeiden tuotto on ollut selvästi indeksiä parempi. TOP 5 -osakkeiden tuotto 149 %. OMXH25-indeksi 57 %.

Julkaistu: 04.06.2019 Kirjoittaja:

osaketyökalu osakkeet

Aloitimme Osaketyökalun parhaimpien suomalaisten osakkeiden seurannan 31.5.2014. Viidessä vuodessa TOP 5 -osakkeet ovat tuottaneet 149,3 %, mikä vuotuistettuna tekee 20,05 %. HEX25-indeksi on tuottanut samana aikana 57,4 %, eli 9,50 % vuodessa.

 

Myös TOP 10 ja TOP 15 -osakkeet ovat tuottaneet selvästi enemmän kuin indeksit. Vuotuisena tuottona TOP 10 ja TOP 15 -osakkeet ovat tuottaneet yli 9 %-yksikköä enemmän vuodessa kuin HEX25-indeksi. Sijoitustutkimusten mukaan sijoittaminen erilaisten kvantitatiivisten tunnuslukujen perusteella on johtanut markkinoita parempaan tuottoon ja näin on käynyt nytkin.

Jäsen - siirry osaketyökaluun tästä!

 

Luvuissa ei ole mukana kaupankäyntipalkkioita eikä veroseuraamuksia. Verot ovat niin sijoittajakohtaisia, ettemme lähde niillä spekuloimaan. Sen sijaan mallimme mukaan tehtyjen sijoitusten kiertonopeuden aiheuttamat kitkakulut ovat helposti arvioitavissa. Vuoden aikana TOP 5-salkku on kiertänyt 13,2 kertaa ympäri (myynnit ja ostot yhteenlaskettuna) ja TOP 10-salkku 11,1 kertaa. Näin ollen esimerkiksi 0,10 % kaupankäyntipalkkiolla laskettuna TOP 10-salkun tuotosta voi vähentää karkeasti 1,1 %-yksikköä, mikä huomioidenkin tuotto olisi ollut erinomainen.

Miten sijoittaja voi hyödyntää työkalua?

Sijoittaja voi hyödyntää Osaketyökalua sijoittamalla työkalun parhaimmat pisteet saaneisiin osakkeisiin tai oman sijoitustyylin osakkeisiin. Työkalusta voi helposti katsoa listat laatu-, arvo-, osinko-, kasvu ja  matalariskisistä osakkeista.

Valmiiden listojen lisäksi sijoittaja voi myös itse etsiä osakkeita sopivien tunnuslukujen mukaan. Työkalusta voi myös hakea tietyn sektorin yhtiöitä tai kansainvälisten osakkeiden puolella jopa eri maiden osakkeita.

Jäsen - siirry osaketyökaluun tästä!

Tuotot Top-salkuille on laskettu tasapainotettuna keskiarvona päivän päätöskursseista. Tuotot on indeksoitu alussa indeksipisteeseen 100. Tuottoja ei ole rasitettu kaupankäyntikuluilla tai mahdollisilla verovaikutuksilla. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Top-listat perustuvat Sijoittaja.fin jäsenille tarkoitettuun osakevalintatyökaluun, joka on yli kymmenen vuoden kehitystyön tulos. Se pohjautuu akateemisen ja investointipankkien tutkimustiedon sekä käytännön salkunhoitokokemuksen hyödyntämiseen. Hyödynnämme työkalua aktiivisesti myös omassa varainhoidossamme. Tuottojen laskennan ja Osakevalintatyökalun listan päivitystiheys on kaksi viikkoa alkaen 1.6.2014.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy