Vastuullinen sijoittaminen: kansainvälisten osakkeiden ESG-pisteet nyt osaketyökalusta

Ympäristötekijät, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinnointitapa pisteytetään ESG-pisteiden avulla (Environmental, Social, Governance). ESG-pisteet ovat nyt uutena ominaisuutena kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalussa.

Julkaistu: 07.03.2019 Kirjoittaja:

eettinen sijoittaminen ETF osaketyökalu sijoitusideat vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että pyritään parantamaan salkun tuotto- ja riskiprofiilia huomioilla ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan vaikuttavat asiat sijoituskohteiden valinnassa. ESG-pisteet perustuvat yhtiön omaan raportointiin, jota jotkut yhtiöt tekevät erittäin kattavasti. Raportit löytyvät yhtiöiden sivuilta eikä ole helposti sijoittajan löydettävissä ja vertailtavissa. 

ESG-pisteet eivät yksinään riitä vastuullisuuden mittariksi. Niiden avulla voi kuitenkin löytää listan vastuullisia yhtiöitä sijoituspäätöksen tueksi. Kun pisteiden lisäksi lisäksi huomioi osakevalinnassa oman arvomaailman, voi rakentaa aidosti eettisen sijoitussalkun.

Voiko saada parempaaa tuottoa sijoittamalla ympäristö ystävällisesti?

ESG-pisteet kansainvälisten osakkeiden työkalusta

ESG-pisteet ovat kerätty useasta eri lähteestä ja pyritty saamaan vertailukelpoiseksi. Asteikko on 1-100, jossa 100 on paras.

 • Osaketyökalussa on ulkomaisista osakkeista mukana  600 suurinta eurooppalaista yhtiötä ja 500 suurinta yhtiötä Yhdysvalloista.
 • Vastullisuuspisteet (ESG) löytyvät Sijoittajan näkökulma -välilehden alta.

ESG-pisteet osaketyökalussa löytyvät Sijoittajan näkökulma -välilehden alta.

Osake- ja ETF-työkalusta löytyvät valmiit listat eettiselle sijoittajalle

Osaketyökalussa ja ETF-työkalussa ovat valmiit listat eettiselle sijoittajalle. Valmiit listat löytyvät “Sijoitusideoita”-välilehdeltä.

 • Osaketyökalussa listan nimi on kestävän kehityksen yhtiöt.
 • Listan yhtiöt on valittu sen mukaan, kuinka hyvin yritykset raportoivat ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia tekijöitä.
 • ESG-kriteerit täyttävistä yrityksistä on valittu työkalun parhaimmat kokonaispisteet keränneet yritykset.

Valmiita sijoitusideoita löytyy Sijoitusideoita välilehden alta osake- ja ETF-työkaluista.

SijoittajaApp


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


FI_Free_stocks

YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
TrialboxSijoittajaApp

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy