Modulight anti banneri

Vastuullinen sijoittaminen – miten löydän sijoituskohteet?

Vastuullinen sijoittaminen. Eettisyys. Ympäristö. Kestävä kehitys. Sanoja, jotka ovat nostaneet päätänsä sijoitusmaailmassa. Miten sijoittaja voi löytää eettisiä, omia arvojaan vastaavia osakkeita?

Julkaistu: 26.07.2021 Kirjoittaja:

eettinen sijoittaminen ETF kestävä kehitys osakkeet sijoitusideat vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen

Jokainen meistä sijoittaa. Halusimme tai emme, olemme kaikki sijoittajia. Oma asunto on sijoitus. Eläkkeemme maksetaan sijoitustuotoilla. Pankki sijoittaa tilillä olevat varamme uudelleen. Töiden vähentäminen on sijoittamista vapaa-aikaan. Huoli omasta tulevaisuudesta, mutta myös maapallosta voi olla motiivi aloittaa vastuullinen sijoittaminen.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että pyritään parantamaan salkun tuotto- ja riskiprofiilia huomioilla ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan vaikuttavat asiat sijoituskohteiden valinnassa. Ympäristötekijät, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinnointitapa pisteytetään ESG-pisteiden avulla (Environmental, Social, Governance).  Eettinen sijoittaminen puolestaan on arvopohjainen päätös.

ESG-pisteet perustuvat yhtiön omaan raportointiin, jota jotkut yhtiöt tekevät erittäin kattavasti. Raportit löytyvät yhtiöiden sivuilta. Esimerkiksi Microsoftin vastuullisuudesta kertovat raportit ovat laajoja.

Pisteet eivät pelkästään kerro yhtiön vastuullisuudesta

ESG-pisteet eivät yksinään riitä vastuullisuuden mittariksi. Niiden avulla voi kuitenkin löytää listan vastuullisia yhtiöitä sijoituspäätöksen tueksi. Kun tämän lisäksi huomioi osakevalinnassa oman arvomaailman, voi rakentaa aidosti eettisen sijoitussalkun.

Suomessa ESG-pisteytys on harmittavasti vielä lapsen kengissä, mutta kuluttajina ja sijoittajina voimme haastaa yhtiöt kertomaan asioista enemmän. Yhtiökokous on paikka, jossa omistaja voi vaikuttaa. Kuluttaja voi vaikuttaa yhtiöiden toimintaan omilla kulutuspäätöksillä.

Eettinen sijoittaminen on omaan arvopohjaan perustuva päätös

Osakeyhtiölakiin on kirjoitettu, että osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa osakkeenomistajille voittoa. Laki ei kuitenkaan velvoita voiton maksimointiin kaikin keinoin; päinvastoin, voiton maksimointi on olennaista vasta sitten, kun sekä yhteiskunnan, että osakkeenomistajien vaatimukset on otettu huomioon. Mitä avoimemmin yhtiö kertoo omasta toiminnastaan ja siitä, mihin osakkeenomistajien rahoja käytetään, sitä paremmin eettinen sijoittaja voi tehdä päätöksen siitä miten ja minkä yhtiön kautta hän voi parhaiten ympäröivään yhteiskuntaan vaikuttaa.

Eettinen sijoittaja ei halua kasvattaa varallisuuttaan ihmisten tai ympäristön hyvinvoinnin kustannuksella. Halu kasvattaa omaa varallisuutta, mutta tehdä oman arvopohjan mukaisia sijoituspäätöksiä ja samalla luoda hyvää antaa erinomaisen pohjan myös sijoittamiselle.

Eettisen sijoittajan kysymykset sijoituskohteita arvioitaessa.

 • Ekologinen: miten yhtiön toiminta kuormittaa luontoa ja ekosysteemiä? Miten ilmastonmuutos huomioidaan toiminnassa?
 • Sosiaalinen: miten yhtiössä toteutuu ihmisarvo- ja tasa-arvo sekä oikeudenmukaisuus? Valvotaanko ihmisoikeuksien toteutumista, miten kohtelee työntekijöitä?
 • Taloudellinen: mihin yhtiön taloudellinen menestys perustuu? Onko kasvu innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden ansiota? Parantaako yhtiö maailmaa vai onko menestys tehty työntekijöitä ja luontoa riistäen, kenties epäreilusti kilpailijoita kohdellen?

Miten arvomaailma näkyy sijoitusvalinnoissa?

Tyypillisesti tupakka, aseet, fossiiliset polttoaineet karsiutuvat eettisen sijoittajan salkusta pois. Vastaavasti osa öljy-yhtiöistä luokitellaan epäeettisiksi, osa kestävän kehityksen yhtiöiksi, kuten kotimainen Neste. Yhtiö on panostanut miljardeja uusiutuviin polttoaineisiin, joiden avulla liikenne ja lentoliikenne voivat alentaa päästöjä. Nesteen uusiutuvien polttoaineiden pääraaka-aine on jäte.

Vegaanin osakesalkusta on helppo rajata pois lihayhtiöt Atria ja HKScan. Tilalle sopivat paremmin Apetit ja Raisio. Kyseessä on vegaanisijoittajan oma arvovalinta.

Kansainvälisistä osakkeista Canada Goosen osake ei ole välttämättä eläinystävän valinta, vaikka yhtiö kertoo sivullansa standardeista tuotannossa käytettävien eläinten kohtelusta ja on sitoutunut toimimaan vastuullisesti. Kuitenkin yhtiön vaatteiden materiaalina käytettävät untuva ja turkis rajaavat myös osan sijoittajista pois.

KOKEILE JÄSENYYTTÄ EUROLLA!

Vastuullinen sijoittaminen sijoitustyylinä

Sijoittaminen on aina hyvä aloittaa laatimalla sijoitussuunnitelma. Oli sijoitustyylisi mikä tahansa uhraamalla hetken aikaa tavoitteiden, riskinsietokyvyn ja strategian miettimiseen sijoittaminen on helpompaa ja sijoitustoiminnan tuotto parempaa.

Sijoitustutkimuksissa on havaittu, että korkean ESG-pisteiden osakkeilla on saatu markkinoita parempaa tuottoa. Positiivinen ero voi tulevaisuudessa jopa kasvaa, sillä kuluttajien tietoisuus on lisääntynyt ja arvot näkyvät enemmän päivittäisissä valinnoissa.

Eettisen sijoittajan salkun ongelmaksi voi muodostua riittämätön hajautus. Etenkin, jos etsii osakkeita vain Suomesta ja seula on tiukka. Jokaisesta yhtiöstä nimittäin löytyy parannettavaa. Salkun hajautusta voi parantaa valitsemalla kotimaisten osakkeiden rinnalle eettisiä ETF:iä tai laajentamalla kansainvälisten osakkeiden puolelle.

Vaivannäkö palkitaan. Lopputuloksena on sijoitussalkku, jota on helppo omistaa hyvällä omatunnolla. Strategia on osta ja pidä. Eettiselle sijoittajalle riittää vuosittainen tarkastelu, jossa tarkistetaan, että osakkeet ovat pysyneet omien arvojen mukaisina ja että niiden ESG-pisteet ovat korkeat.

Sijoittajan tulee itse arvioida yhtiöitä omien arvojensa mukaan. Hyvä nyrkkisääntö on omistaa yhtiöitä, joiden tavaroita ja palveluita haluaa kuluttaa. Korkeat ESG-pisteet ovat tähän hyvä lisä.

Osake- ja ETF-työkalusta löytyvät valmiit listat eettiselle sijoittajalle

Kehittämissämme Osaketyökalussa ja ETF-työkalussa on valmiit listat eettiselle sijoittajalle. Valmiit listat löytyvät “Sijoitusideoita”-välilehdeltä.

Osaketyökalussa listan nimi on kestävän kehityksen yhtiöt. Olemme valinneet kestävän kehityksen yhtiöiksi sellaiset yhtiöt, jotka kertovat avoimesti eettisistä tekijöistä. Listan yhtiöt on valittu sen mukaan, kuinka hyvin yritykset raportoivat ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia tekijöitä. ESG-kriteerit täyttävistä yrityksistä on valittu työkalun parhaimmat kokonaispisteet keränneet yritykset.

Löydä sijoitustyyliisi sopivat osakkeet Suomesta ja maailmalta!

Vertaile osakkeita pisteytyksen, tuottojen ja tärkeimpien tunnuslukujen perusteella. Osaketyökalusta löydät ajantasaiset listat parhaista laatu-, arvo-, kasvu- ja osinko-osakkeista Suomesta sekä maailmalta.

Tutustu Osaketyökaluun!

ETF-listat teemoittain

ETF-työkalussa on yhdeksän ETF-listaa teemoittain. Yksi lista on eettinen sijoittaminen, joka sisältää kattavasti kestävän kehityksen, puhtaan energian ja muita eettisiä ETF-valintoja.

Netistä löytyy sivuja, josta voi tarkastella ESG-pisteitä osa-alueittain tai katsoa onko yrityksellä toimintaa arveluttavalla toimialalla (eläinkokeet, alkoholi, jne.).

Löydä tehokkaimmat ETF:t tuhansien ETF:ien joukosta!

ETF-työkalun avulla ETF:ien vertailu ja valinta on helppoa. Mukana yli 2 500 ETF:ää. Löydät työkalusta myös valitsemiamme valmiita ETF-ideoita ja mallisalkkuja.

Tutustu ETF-työkaluun!

Alkuperäinen teksti on julkaistu Sijoittaja.fi:ssä 1.3.2019.Softwet sijoita!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


FI_Free_stocks

YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
TrialboxSijoitusyhtiön perustaminen -WEBINAARI ke 29.9. klo 17 REKISTERÖIDY
New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy