Northcrypto

Pääomasijoittamisella voit päästä erinomaisiin tuottoihin

Sijoittaminen

Pääomasijoittaminen on aiemmin ollut suursijoittajien yksinoikeus. Nykyteknologia mahdollistaa pääomasijoituskohteisiin sijoittamisen myös piensijoittajille.

Julkaistu: 05.04.2021 Kirjoittaja:

pääomasijoitukset SijoittajaPRO Corporate Finance sijoittaminen sijoitusideat suorat sijoituskohteet vaihtoehtoiset sijoituskohteet

Pääomasijoittaminen tarkoittaa sijoittamista listaamattomien yritysten osakkeisiin. Pääomasijoittamisella voi päästä listattua markkinaa korkeampiin tuottoihin. Esimerkiksi suomalaisten työeläkeyhtiöiden pääomasijoitusten historiallinen tuotto on noin 13- 14% riippuen tarkastellusta aikajänteestä.

Korkeammat tuotot heijastuvat myös korkeampaan riskiin. Olemme koonneet muistilistan, joka kertoo mihin sinun kannattaa kiinnittää huomiota pääomasijoituskohteissa. Muistilistan avulla pidät riskit hallinnassa ja osaat keskittyä tärkeimpiin asioihin onnistuneen pääomasijoituksen kannalta.

Pääomasijoittajan muistilista

Mitkä ovat toimialan kasvunäkymät?

Sijoittajan kannattaa arvioida potentiaalisen sijoituskohteen kasvunäkymiä. Kun sijoituskohteen toimiala kasvaa, on myös sijoituskohteen helpompi kasvaa. Jos sijoituskohteen toimialan markkina pienenee vuosittain, tarkoittaa tämä, että yhtiön on voitettava koko ajan lisää markkinaosuutta, jos se haluaa kasvaa. Markkinaosuuden voittaminen on vaikeampaa, kuin osan ottaminen kovaa kasvavan toimialan kasvusta.

Onko yhtiön tuote/palvelu jo markkinoilla?

Jos sijoitettavan yhtiön tuote/palvelu on jo markkinoilla, niin riskit laskevat huomattavasti. Sijoittaja saa paljon paremman käsityksen tuotteen kysynnästä, kun tuotetta/ palvelua on jo ostettu. Tällöin rahoitusta hakevan yhtiön ennusteet eivät pohjaudu ainoastaan avainhenkilöiden arvioihin ja mielikuvitukseen, vaan lukujen taustalla on konkreettista kysyntää ja tehtyä myyntiä.

Mihin yhtiön ennusteet perustuvat? Perustuuko liikevaihdon kasvu jo tehtyihin kauppoihin tai sopimuksiin vai oletuksiin?

On positiivista, jos ennusteet perustuvat esimerkiksi tilauskantaan tai jo tehtyihin sopimuksiin. Jo tehdyt sopimukset voi ajatella suhteellisen ”varmaksi” tulevaksi liikevaihdoksi. Tämän vastakohtana on se, että yhtiö esittelee ennusteita jotka perustuvat seuraavan tyyppiselle ajatukselle: ”Markkina kasvaa 10% vuosivauhtia, joten me kasvamme myös”. Ilman muita perusteita ennusteet ovat ontuvalla pohjalla. Sijoittaja haluaa nähdä mieluummin tehtyjä sopimuksia ja varmuutta ennusteissa.

Mitkä ovat riskit ja miten yhtiö on niihin varautunut?

Mitkä ovat keskeisimmät riskit sijoituskohteessa? Sijoittajan kannattaa yrittää arvioida, kuinka riskinen yhtiö on eri osa-alueilla. Esimerkkejä osa-alueista voivat olla:

 1. Kilpailu: Kuinka todennäköistä, että koventuva kilpailu tulee laskemaan kannattavuutta tai kasvu pysähtyy, kun markkinaosuutta ei voitetakaan. Onko kynnys alalle tulemiselle korkea vai onko kenen tahansa helppo tulla toimialalle ja kiristää kilpailua?
 2. Minkälainen on yhtiön pääomarakenne? Mikä on riski, että velkaisuus kasvaa liian suureksi ja yhtiö ei pysty suoriutumaan lainanmaksuvelvoitteistaan esimerkiksi jonkin tärkeän asiakkaan poistuessa?
 3. Liiketoiminnan kannattavuus ja kasvu. Sisältyykö sijoituskohteeseen riski siitä, että yhtiön on tehtävä kannattavuusparannus tulevaisuudessa, eikä parannukselle ole osoitettavissa selkeää toteutettavissa olevaa polkua? Sisältyykö kasvun toteutumiseen selkeitä riskejä?
 4. Onko toimiala syklinen vai defensiivinen? Miten yhtiö on varautunut siihen, että yleinen taloudellinen tilanne muuttuu ja kysyntä laskee?

Tarkista minkälaiseen sitoumukseen/sopimukseen sitoudut, oletko oikeutettu osinkoon, entä äänioikeuteen? Usein sijoittajasopimus suojaa sijoittajan asemaa.

Kun teet pääomasijoituksen, liityt osakassopimukseen, vähemmistöosakassopimukseen tai sijoittajasopimukseen. Jos olet sopimuksen mukaan oikeutettu äänioikeuteen, on sinulla mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi yhtiökokouksessa äänestämällä. Entä oletko oikeutettu osinkoon? Ovatko tarjotut osakkeet etuoikeutettuja osakkeita, jolloin ne ovat etuoikeusasemassa konkurssitilanteessa tavallisiin osakkeisiin nähden, mutta niissä ei välttämättä ole äänioikeutta? Lue tai luetuta sopimus läpi ajatuksella läpi ennen sijoitusta.

Jakaako yhtiö osinkoa?

Jakaako yhtiö jo tällä hetkellä osinkoa? Osingon jakaminen kertoo siitä, että yhtiö on sen verran kannattava, että se kykenee maksamaan jo osinkoa omistajilleen. Vuosittainen osingon maksaminen myös realisoi koko ajan tuottoa sijoittajalle, mikä laskee riskiä verrattuna tilanteeseen, jossa kaikki tuotto on tulevaisuudessa. Toisaalta voimakkassa kasvuvaiheessa olevan yrityksen ei kannata jakaa osinkoa, vaan investoida voitot kasvuun.

Mitkä ovat exit-näkymät?

Pääomasijoituksen tuotto realisoituu yleensä exitissä. Siinä yhtiö ostetaan tai se listautuu. Siksi exitin todennäköisyyden arvioiminen on yksi tärkeimmistä asioista pääomasijoittamisesa.

Onko toimialalla, jolla yhtiö toimii isoja yhtiöitä, jotka olisivat kiinnostuneet ostamaan yhtiön tai ottamaan käyttöönsä esimerkiksi yhtiön teknologian tai asiakassuhteet? Voisiko toinen pääomasijoittaja olla kiinnostunut ostamaan yhtiön osakkeet tulevaisuudessa? Onko listautuminen jossain vaiheessa vaihtoehto? Sijoittajan kannattaa haarukoida mahdollisia tapoja realisoida voittonsa sijoituskohteesta. Jos mahdollisia exit-polkuja on monia, laskee se sijoituksen riskisyyttä.

Muista hajauttaa sijoituksesi useampaan pääomasijoituskohteeseen

Kun hajautat pääomasijoituksesi useampaan pääomasijoituskohteeseen varmistut siitä, ettet ole vain yhden onnistuneen pääomasijoituksen varassa.

Sijoita SijoittajaPRO Corporate Financen kanssa uusimpiin oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisiin sijoituksiin

SijoittajaPRO Corporate Finance toimii analysoidessaan kohteita, kuten ammattimainen rahasto. Sijoituksia ei toteuteta rahoitusvälinemuotoisena hajautettuna rahastosijoituksena, vaan mallissa jokainen sijoittaja päättää itse, mihin yhtiöihin lopulta lähtee mukaan suoralla sijoituksella. Kun isot ankkurisijoittajat ovat varmistaneet kierroksen toteutumisen ja ehdot, mukaan pääsee myös pienemmillä salkuilla operoivat sijoittajat.

Tämän on osittain mahdollistanut joukkorahoitusalustojen markkinoille tuleminen, mikä mahdollistaa pientenkin sijoitusten hallinnollisesti tehokkaan ja tasavertaisen kohtelun isompien sijoittajien rinnalla. Sijoittajan on yleensä hyvä myös varmistua, että kierroksella on mukana samoilla ehdoilla isoja, ammattimaisia sijoittajia, sillä joukkorahoitusalustoilla on usein tarjolla laajoille massoille suunnattuja anteja. Niissä arvostustasot ja sijoitusten ehtojen neuvottelu on pahimmillaan saneltu yhtiön ja järjestäjän puolesta ilman aitoja ankkurisijoittajia.

Omanpääoman ehtoisten sijoitusten sijoitusstrategia ja toimintamalli

 • Toimivan liiketoimintamallin osoittaneisiin kasvuyhtiöihin
 • Toimialavalinnat ankkurisijoittajien kiinnostuksen ja osaamisen puitteissa
 •  Kohdeyhtiön liikevaihto 1-20M€
 • Positiivinen kassavirta
 • Selkeä exit-polku ja aikataulu
 • Yleensä kanssasijoitus nykyisten omistajien ja/tai yhtiön uusien ankkurisijoittajien kanssa

Vieraanpääoman ehtoisten sijoitusten sijoitusstrategia ja toimintamalli

 • Kassavirtapositiivisia kotimaisia hyvin johdettuja yrityksiä
 • Pääosin lyhyitä lainarahoituksia (3-36kk) Mallisalkun keskimaturiteetti  noin 1,4 vuotta.
 • Yksilöityjä projektirahoituksia vakuudellista ja pantattavaa saatavaa vastaan
 • Korko 7-13% p.a.
 • Sijoitamme itse jokaiseen esittelemäämme yritykseen 60-90% haetusta rahoituksesta omien sijoitusyhtiöiden, hallinnointiyhtiöiden, valtakirjasijoitussalkkujemme ja lainarahastomme kautta.

SijoittajaPro Corporate Financen oman pääoman sijoitusten tuotto ylittää työeläkeyhtiöiden sijoitusten tuotot

Sijoittaja Group:iin kuuluvan Sijoittaja Pro Corporate Financen oman pääoman ehtoisten ja vaihtovelkakirjasijoitusten historiallinen vuosituotto on yli 20 %. Tutustu SijoittajaPRO Corporate Financen tuottoon ja sijoitusstrategiaan tästä.

SijoittajaPRO Corporate Financen toteuttamista lainakierroksista historiasta on simuloitu mallisalkku

Liity mukaan SijoittajaPRO Corporate Financen listalle alla ja saat tiedon uusista sijoituskohteista sähköpostiisi.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy