Listaamattomilla yrityslainoilla 8,8% tuotto – Kvartaalipäivitys

SijoittajaPRO Corporate Financen sijoittajat tekevät vieraan- ja oman pääoman ehtoisia sijoituksia kannattaville kasvuyrityksille. Lainoista on muodostettu mallisalkku. Katso mallisalkun tuottokehitys ja kvartaalikatsaus.

Julkaistu: 05.05.2021 Kirjoittaja:

korko SijoittajaPRO Corporate Finance sijoittaminen sijoitusideat suorat sijoituskohteet vaihtoehtoiset sijoituskohteet yrityslainat

Listaamattomiin yrityslainoihin sijoittava mallisalkku

Listaamattomien yrityslainojen mallisalkku on SijoittajaPRO Corporate Financen mallisalkku suomalaisten pk-yritysten lainoista. Salkun historiaa on seurattu vuoden 2017 alusta. SijoittajaPRO Corporate Finance on toteuttanut lainakierroksia yhteensä noin 16,8 Meur edestä ja sijoituksia on tehty 57 lainaan, mikä tarkoittaa keskimäärin noin 295 000 euron keskikierrosta. Historiasta on muodostettu simuloitu mallisalkku oletuksella, että jokaiseen lainaan olisi sijoitettu 10 000 €.

Rahoitus on tyypillisesti lainaa jatkuvan kassavirran yhtiöille kuukausittaisella takaisinmaksulla tai projekti- ja sopimuslainoja, missä laina maksetaan kertalyhenteisenä. Kummassakin lainatyypissä jokin tuleva kassavirta yleensä erityispantataan lainan vakuudeksi. Lainojen takaisinmaksun perustuessa tuleviin kassavirtoihin, on kohdeyhtiön täytynyt pystyä osoittamaan kannattavuutensa. Lainoja ei siis anneta kaikista varhaisimmassa vaiheessa oleville yhtiöille. Lisäksi lainoihin pyritään saamaan vakuudeksi myös yrittäjän henkilötakaus.

TyyppiTakaisinmaksuMatureteetti (kk)Korko
MRR-kassavirtarahoitusKuukausilyhenteinen6-367-13%
Projekti- ja sopimuslainoitusKertalyhenteinen3-247-13%

MRR = Monthly recurring revenue

Listaamattomia yrityslainoja sisältävän salkun historiallinen kehitys

Lainakierroksia on tähän mennessä tehty 57 kappaletta ja viime vuonna tehtiin 17 lainaa. Tällä vauhdilla ja lainojen 1,38 vuoden keskimaturiteetilla saadaan, että salkussa on koko ajan keskimäärin noin 23 lainaa. Yhden lainan paino 23 lainan salkussa vastaa noin 4,3 prosenttia salkun pääomasta. Todellisuudessa uudet lainat vastaavat suurempaa osaa salkun riskistä, koska niissä on koko lainakohtainen allokaatio ja vanhemmista lainoista on maksettu jo osa pois

Mallisalkun cash-drag on erittäin pieni, koska sijoitussummaa ei aseteta kerralla millekkään sijoitustilille. Cash-drag tarkoittaa sitä, että sijoitettavaksi tarkoitetut rahat eivät ole sijoitettuna. Mitä enemmän rahaa seisoo tilillä, sitä huonompi on salkkusi sijoitetun pääoman tuotto.

SijoittajaPRO Corporate Financen järjestämän valtakirjamallin vuoksi rahoja kutsutaan aina uuden kierroksen syntyessä periaatteessa samaan tapaan kuin esimerkiksi suljetuissa rahastoissa, joissa ensin haetaan sijoittajilta sijoitussitoumukset ja rahat kutsutaan sijoituskohteisiin vasta, kun näköpiirissä on uusia lainakierroksia.

Vuoden 2017 alusta alkaen lainoissa on tullut vain yksi alaskirjaus. Tämä alaskirjaus huomioiden koko salkun historiallinen IRR% on noin 8,8%. Listaamattomien yrityslainojen mallisalkun lainat ovat kuukausilyhenteisiä, mikä laskee riskiä, kun lainapääomat alkavat heti lyhentyä. Lisäksi kuukausilyhenteisissä lainoissa tiedetään nopeammin, jos yhtiöllä on maksuongelmia, jolloin voidaan ryhtyä ajoissa tarvittaviin toimenpiteisiin.

Listaamattomien yrityslainojen luottoriskiä alentaa myös se, että SijoittajaPRO Corporate Finance sijoittaa itse tekemiinsä lainoihin samoilla ehdoilla kanssasijoittajien mukana. Sijoittajien kanssa ollaan samassa veneessä, sillä jokainen mahdollinen tappio on SijoittajaPRO Corporate Financen omasta pussista pois.

Lainakierrokset
Kierrokset 57 kpl*10 000 eur)570 000 €
Avointa pääomaa jäljellä171 405,52 €
Lainanlyhennykset388 594,48 €
Saadut korot37 794,85 €
Korkosaatavat11 877,43 €
Keskimääräinen IRR% (ml. alakirjaus)8,78 %
Matureteetti (vuotta)1,381
Duraatio (vuotta)0,864

Kuva 1. Yhteenveto sijoituksista. Duraatio on laskettu lainoista lainaamishetkellä. Todellinen duraatio on siis hieman ilmoitettua alhaisempi, kun lainoja maksetaan takaisin.

Mallisalkun tuotto

Vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla uusia sijoituksia tehtiin 4 kappaletta, mikä on vuotuista keskiarvotahtia. Lainat olivat kuitenkin keskimäärin hiukan isompia n. 550 Teur vrt. 295 Teur historiassa.

Kvartaalin aikana kaksi lainaa maksettiin kokonaan pois. Koska lainoja lyheni ja korkomaksuja saatiin enemmän kuin sijoituksia tehtiin, oli käteissaldon muutos hiukan positiivinen.

31.12.2020.-31.3.2021
Sijoitukset 1.1.2027 lähtien57
Avoimet sijoitukset 31.3.202124
Uudet sijoitukset Q1/20214
Päättyneet sijoitukset Q1/20212
Lainanlyhennykset39 402,73 €
Koronmaksut4 230,00 €

Kuva 2. Kvartaalin 1 sijoitukset.

Kvartaalin lopussa lainoja oli salkussa yhteensä 24 kappaletta. Yksikään laina ei ollut katsaushetkellä myöhässä.

Alla olevasta kuvaajasta näkee, kuinka uusimpiin lainoihin kohdistuu eniten riskiä, koska pidempään salkussa olleet lainat ovat maksaneet osan lainastaan takaisin. Kymmenen viimeisintä lainaa vastaa noin 55% salkun pääomasta. 

Kuva 3. Lainojen jakauma

Millaiselle sijoittajalle yrityslainat sopivat?

Suorat yrityslainat sopivat sijoittajalle, joka hakee korkeampaa tuottoa korkosijoituksista, kuin mitä listatulla markkinalla on saatavissa nykyisessä markkinatilanteessa.

Suorat yrityslainat hajauttavat sijoitussalkkua, koska niiden tuotot eivät korreloi täysin listattujen osake- ja korkomarkkinoiden tuottojen kanssa.

Valtakirjalla varmistat pääseväsi mukaan uusiin lainakierroksiin

Mikäli haluat saada hajautusta mallisalkun listaamattomiin yrityslainoihin ja että mallisalkun kaltainen hajautus toteutuu, harkitse valtakirjamallia. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa SijoittajaPRO Corporate Financen tekemään puolestasi sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen.

Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 20 000€, mikä jakautuu vähintään 15 lainaan ajan myötä. Sijoitus yhtä lainaa kohti on 1000-2000€ ja sijoitukset tehdään 12-18 kuukauden aikana, joten koko summaa ei tarvitse sijoittaa kerralla vaan rahaa kutsutaan sisään lisää aina tarvittaessa. Ole suoraan yhteydessä SijoittajaPRO Coporate Financen edustajiin mikäli valtakirjamalli kiinnostaa.

Ja mikäli haluat uusista kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan SijoittajaPRO Corporate Financen listalle alla!

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy