Analyysi: If:n näkymien paraneminen miellyttää Sammon sijoittajia

Sampo-konsernilta odotettiin tuloslaskua Q2:lla. Yhtiö kuitenkin yllätti markkinat, ja lasku jäi odotettua pienemmäksi. Sampo myös paransi jälleen tytäryhtiö If:n näkymiä.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Sampo-konsernilta odotettiin tuloslaskua Q2:lla. Yhtiö kuitenkin yllätti markkinat, ja lasku jäi odotettua pienemmäksi. Sampo myös paransi jälleen tytäryhtiö If:n näkymiä.

Sampo

Sampo-konserni on pohjoismainen vakuutuskonserni. Sampo-konsernin yhtiöihin kuuluvat:

 • If Vahinkovakuutus – Ruotsissa pääkonttoriaan pitävä Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja
 • Topdanmark – Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuutusyhtiö ja yksi suurimmista henkivakuutusyhtiöistä sekä
 • Hastings – yksi Iso-Britannian johtavista digitaalisella alustalla toimivista vahinkovakuuttajista.
 • Mandatum – henkivakuutusliiketoimintaa sekä vakuutuksellista varainhoitoa harjoittava yhtiö. Sampo kuitenkin ilmoitti maaliskuun lopussa 2023 aikeistaan eriyttää Mandatum erilliseksi yhtiöksi. Sampo Oyj:n osittaisjakautuminen ja uuden Mandatum Oyj:n listaaminen pörssiin vahvistettiin Sampo-konsernin yhtiökokouksessa 17.5.2023. Jakautuminen on määrä tapahtua 1.10.2023.
 • Tämän lisäksi Sampo on omistanut noin 6 % Pohjoismaiden suurimmasta pankista Nordeasta, mutta myynyt sittemmin omistuksena, eikä enää omista Nordean osakkeita.

Sampo on matalariskinen yhtiö, jolla on hyvä ja vakaa osinkohistoria. Osinkohistoriaan tosin tuli kolhu, kun Sampo jakoi vuodelta 2019 osinkoa vain 1,50 euroa. Vuonna 2021 Sampo palasi takaisin vahvaksi osinkoyhtiöksi ja positiivinen osinkotrendi jatkuu 2022.

Miten Sammon osittaisjakautuminen vaikuttaa yhtiön osakkeen verotukseen?

Mandatumin osittaisjakautuminen Sampo-konsernista näillä näkymin tapahtuu 1.10.2023. Sampo on pyytänyt Verohallinnolta etukäteen päätöstä osittaisjakaumisen suhteen, ja verottajan sitovan päätöksen mukaan jakautuminen on veroneutraali eli jakautumisesta ei koidu välittömiä veroseuraamuksia Sammon osakkeenomistajille, jotka ovat suomeen verovelvollisia.

Vaikka itse jakautuminen on veroneutraali, vaikuttaa se Sammon osakkeen myyntivoiton tai -tappion verotukseen, kun sijoittaja myy osakkeensa jakautumisen jälkeen. Osittaisjakautumisen myötä Sammon osakkeen hankintameno jakautuu Sammon ja Mandatumin kesken. Sammon sijoittajasuhdepäällikön Mirko Hurmerinnan mukaan jakosuhde perustuu yhtiöiden nettovarallisuuden jakosuhteeseen jakautumishetkellä. Tällöin kummankin osakkeen hankintameno lasketaan ennen jakautumista ostetun Sammon osakkeen hankintamenosta suhteessa nettovarallisuuden jakautumiseen Sammon ja Mandatumin välillä. Vaihtoehtoisesti jakosuhde voidaan Hurmerinnan mukaan määritellä osakkeiden käypien arvojen perusteella, mikäli tämä poikkeaa merkittävästi nettovarallisuuden jakosuhteesta.

Sampo odottaa Verohallinnon antavan ohjeistuksen ja vahvistavan hankintamenon jakosuhteen arviolta kahden kuukauden kuluessa jakautumisesta

Sammon tulos laski Q2:lla odotettua vähemmän – yhtiö paransi If:n näkymiä jälleen

Sammon voitto ennen veroja laski ja oli 363 M€ (ennuste 315,0 M€). Sammon bruttomaksutulon kasvu oli vuoden 2023 toisella neljänneksellä vahvaa ja alla oleva kannattavuus parani, mutta valuuttakurssien epäsuotuisa kehitys sekä suurvahinkojen ja luonnonkatastrofeihin liittyvien vahinkojen kasvu rasittivat tulosta. Sammon bruttomaksutulo ja muut tuotot vakuutussopimuksista kasvoivat kiintein valuuttakurssein 11 %:ia 2 045 miljoonaan euroon (1 972). Raportoiduin luvuin kasvu jäi kuitenkin 4 %:iin Ruotsin ja Norjan kruunujen heikentymisen myötä. Pohjoismaissa kehitys oli vakaata kaikilla liiketoiminta-alueilla ja sitä tukivat korvausinflaation kattaneet hinnankorotukset sekä korkeana säilynyt asiakaspysyvyys. Henkilöasiakasliiketoiminnassa maksutulon kasvu kiintein valuuttakurssein kiihtyi 5,1 %:iin ja henkilöasiakkaille myytävissä henkilövakuutuksissa nähtiin 11 % kasvu. Voimakkaimmat kasvuluvut nähtiin kuitenkin Isossa-Britanniassa hinnankorotusten saattelemina, mutta myös vakuutussopimusten määrä kasvoi.

Konsernin underwriting-tulos laski kiintein valuuttakurssein 12 % ja raportoiduin valuuttakurssein 17 %:ia 306 miljoonaan euroon. Konsernin yhdistetty kulusuhde heikkeni 3,8 %-yksikköä 83,5 prosenttiin selittyen epäsuotuisalla vahinkokehityksellä sekä Pohjoismaissa että Isossa-Britanniassa. Pohjoismaissa koko toimialaan vaikuttaneeseen Norjan kivivyörymään liittyvät vahingot sekä joukko muita suuria kiinteistövahinkoja lähinnä Suurasiakasliiketoiminnassa vaikuttivat Ifin kehitykseen negatiivisesti. Suurvahingoilla ja vakavilla säävahingoilla oli yhteensä 7,1 % (-1,7) negatiivinen vaikutus Ifin toisen vuosineljänneksen riskisuhteeseen, joskin tätä kompensoi osin 6,0 % suuruinen edellisten vuosien korvausvastuun purku. Lopputuloksena Ifin yhdistetty kulusuhde heikkeni 82,9 %:iin (80,3). Ifin alla oleva kehitys jatkui kuitenkin vankkana toisella vuosineljänneksellä oikaistun riskisuhteen ilman diskonttovaikutusta parantuessa 0,5 %-yksikköä vuodentakaisesta.

Isossa-Britanniassa korvausinflaatio pysyi noin 12 prosentissa, mikä rasitti kannattavuutta yhdessä hieman kasvaneen vahinkofrekvenssin kanssa. Hastingsin operatiivinen kulusuhde oli 88,6 prosenttia (83,7).

Mandatumin tulos ennen veroja oli 50 miljoonaa euroa ja nettotulos 41 miljoonaa euroa Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa. Tulosta tukivat 44 miljoonan euron sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos ilman sijoitussidonnaista liikettä sekä 13 miljoonan euron palkkiotulos sijoitussidonnaisista ja muista ulkoisista asiakasvaroista.

Ensimmäisen vuosipuoliskon vahvan kehityksen myötä Sampo paransi Ifin näkymää vuoden 2023 yhdistetystä kulusuhteesta. Uusi ohjaus yhdistetystä kulusuhteesta on 81,5–83,5 prosenttia (aiemmin: 82–84 prosenttia). Hastingsin vuoden 2023 operatiivisen kulusuhteen näkymää on sen sijaan tarkistettu 88–90 prosenttiin aiemmasta alle 88 prosentista, missä huomioidaan kiihtyvien hinnankorotusten ja vakuutusmaksutuottojen välinen viive, vahinkotrendien suuri epävarmuus ja nopeaan kasvun liittyvät etupainotteiset jakelukustannukset.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021 – 2023

Sampo mittaa vahinkovakuutusliiketoimintojen suoritusta yhdistetyllä kulusuhteella. Yhdistetty kulusuhde kertoo, kuinka suuri osa korvauskulut ja liikekulut ovat vakuutusmaksutuotoista. Mitä alempi yhdistetty kulusuhde, sitä parempi. Alle 90 prosentin kulusuhde on hyvä luku.

Sampo-konsernin vahinkovakuutusliiketoimintojen odotetaan yltävän vuosille 2021-2023 asetettujen tavoitteiden mukaisiin underwriting-marginaaleihin. Pyrkimys on kasvattaa toiminnallista tulosta vuositasolla keskimäärin 4–6 prosenttia (mid-single digits) vuoden 2020 tasosta koronaviruksen vaikutukset pois lukien. Konsernitasolla Sampo tavoittelee vahinkovakuutustoimintojen alle 86 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen vahvan kehityksen myötä Sampo-konsernin suurimman tytäryhtiön Ifin yhdistetyn kulusuhteen parannettiin 82–84 prosenttiin (aiemmin: alle 85 prosenttia). Hastings puolestaan tavoittelee alle 88 prosentin operatiivista kulusuhdetta ja alle 76 prosentin tilikauden riskisuhdetta.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintojen yhdistetyt kulusuhteet ja operatiiviset kulusuhteet vaihtelevat vuosineljänneksittäin muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen, aiempina vuosina sattuneisiin vahinkoihin liittyvän korvausvastuun purun sekä koronapandemiaan liittyvän vahinkofrekvenssin heilahtelun vuoksi. Näillä tekijöillä on erityisen olennainen merkitys yksittäisille segmenteille ja liiketoiminta-alueille, kuten Hastingsille.

Konsernin pääomituksen suhteen Sampo tavoittelee:

 • Solvenssi II: n mukainen vakavaraisuussuhde 170–190 prosenttia
 • Velkaisuusaste alle 30 prosenttia
 • Osingonjakosuhde vähintään 70 nettotuloksesta satunnaiset erät pois lukien
 • Progressiivinen vakuutusosinko
 • Ylimääräisen pääoman palauttaminen osakkeenomistajille

Sammon osinko 2023

Sampo-konsernin hallitus ehdottaa 2,60 euron osinkoa osakkeelta sisältäen 1,80 euron perusosingon. Osinko irtoaa 18.5.2023. Lisäksi johto aikoo ehdottaa uutta, 400 miljoonan euron omien osakkeiden osto-ohjelmaa.

 • Sampo jakoi vuonna 2022 osinkoa 4,10 euroa, joka sisäsi 1,70 euron perusosingon sekä Nordean osakkeiden myynnistä maksetun lisäosingon. Osinko maksettiin 31.5.2022.
 • Sammon vuonna 2021 maksama osinko oli 1,70 euroa.
 • Sammon vuonna 2020 maksama osinko oli 1,50 euroa.

Sammon osake

Sammon osake pärjäsi vuonna 2022 verrattaen hyvin, vaikka välissä Ukrainan sota ja inflaatio sekä sen hillitsemiseksi tehdyt koronnostot romahduttivat kurssia. Heinäkuussa Sampo-konsernin osake sai uutta tuulta alle ja sen hinta lähti kohoamaan positiivisen puolivuosituloksen jälkeen. Osake pysyi kasvu-urilla vuoden 2022 loppuun asti.

Sammon osakkeelle vuosi 2023 ei ole ollut yhtä positiivinen. Hieman heikko Q4-tulos sekä helmikuun lopulla yleisesti heikentynyt markkinatilanne vetivät Sampo-konsernin osakkeen selvästi laskevaan trendiin. Maaliskuun puolivälin jälkeen tiedotteet Mandatumin listaamisesta sekä konsernin aloittamasta 400 miljoonan euron suuruisesta omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta saivat Sammon kurssin käännettyä. Suunta ylös ei kestänyt kauan, sillä 17.5. pidetyn yhtiökokouksen jälkeen Sammon osake valahti takaisin laskuun. Laskua kiihdytti Sammon tytäryhtiön Topdanmarkin 10.7. julkaisema tulosvaroitus. Osake kävikin alimmillaan tänä vuonna noin 38 eurossa heinäkuun 19. päivä 2023.

Puolivuotiskatsaus antoi Sampo Oyj:n osakkeelle uutta virtaa – tulosjulkistuksen jälkeen osake lähti vahvaan yli 5 % nousuun.

Kuvaaja päivitetty 5.9.2023. Lähde: TradingView

Sijoittajan näkokulma

Sampo-konsernin toisen neljänneksen tulos laski odotetusti, sillä Norjan maanvyörymän arveltiin tehneen loven pohjoismaisen vahinkovakuutusyhtiö If:n tulokseen. If on aiemmin kantanut Sammon taloudellista kehitystä, eikä yhtiö pettänyt tälläkään kertaa. Vaikka If:n kulusuhde heikkeni, suurvahinkojen vaikutuksia onnistuttiin minimoimaan ja yhtiön tulos oli selkeästi odotettua parempi. Vahinkovakuutusyhtiön johtamana koko konsernin tulos ennen veroja laski huomattavasti Reuters Refinitivin kokoamaa konsensusennustetta vähemmän (363 M€ vs. e 315 M€). If:n olosuhteisiin nähden hyvästä tuloksesta kertoo myös se, että Sampo paransi vakuutusyhtiön näkymiä koko vuoden yhdistetyn kulusuhteen osalta.

Sampo-konsernin osake kävi heinäkuun 2023 lopulla alimmillaan sitten kevättalven 2022, kun Venäjän aloittama hyökkäyssota sai osakkeen romahtamaan. Aivan tuota viime vuoden pohjaa ei kuitenkaan saavutettu. Odotuksia parempi Q2-tulos sattui juuri sopivaan aikaan ja käänsi kurssin – ainakin hetkellisesti.

Toukokuun 17. päivä Sammon yhtiökokous hyväksyi yhtiön Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen yhtiön hallituksen hyväksymän ja allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti. Osittaisjakautumisessa kaikki Mandatum Holding Oy:n osakkeet ja niihin liittyvät varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Mandatum Oyj:lle. Mandatum ei ollut Q2-tuloksessa enää osana operatiivista tulosta, vaan näkyi konsernin nettotuloksessa. Mandatum on määrä irrottaa omaksi yhtiökseen 1. lokakuuta. On mielenkiintoista nähdä miten Sampo toimii eriyttämisen jälkeen – onko esimerkiksi konsernin seuraavana tavoitteena ostaa loputkin Topdanmarkin osakkeista.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat Sammon johdon mukaan edelleen vaikuttaa konsernin kannattavuuteen. Muuten konserni ei nimeä suoria epävarmuustekijöitä sen toiminnalle. Sampo jatkaa toimintaansa vahvalla taseella sekä hyvällä kassatilanteella, mistä jatkuvat omien osakkeiden osto-ohjelmat kertovat. Osakkeella on perusteet kurssinousulle, mutta kurssin pysyvä kääntyminen vaatinee Sammon markkinatilanteen helpottumisen. Mandatumin irtautuminen yhtiöstä voisi olla myös yksi positiivinen ajuri osakekurssille.

Tutki Sammon osaketta Osaketyökalulla

Osaketyökalussa Sampo-konsernin osake saa keskimääräiset pisteet. Osake saa täyden kympin vähäriskisyydestään. Sen lisäksi Sampo saa keskimääräistä paremmat pisteet laadusta.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Atrian uusi johto yrityskaupoilla Ruotsissa – analyysi
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Omalla Maalla LKV
Sijoittajan valinnat