endomines yleisöanti

Analyysi: Sampo-konsernin osake laskussa tulosjulkistuksen jälkeen

Sampo osake

Sampo-konsernin Q3-tulos ylsi vielä niukasti yli ennusteiden. Sijoittajat tosin reagoivat neljänneksen tulosjulkistukseen negatiivisesti.

Julkaistu: 02.11.2022 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet sampo sijoitusideat tulokset

Sampo

Sampo-konserni on pohjoismainen vakuutuskonserni. Sampo-konsernin yhtiöihin kuuluvat:

  • If Vahinkovakuutus – Ruotsissa pääkonttoriaan pitävä Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja
  • Mandatum – henkivakuutusliiketoimintaa sekä vakuutuksellista varainhoitoa harjoittava yhtiö
  • Topdanmark – Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuutusyhtiö ja yksi suurimmista henkivakuutusyhtiöistä sekä
  • Hastings – yksi Iso-Britannian johtavista digitaalisella alustalla toimivista vahinkovakuuttajista.
  • Tämän lisäksi Sampo on omistanut noin 6 % Pohjoismaiden suurimmasta pankista Nordeasta, mutta myynyt sittemin omistuksena, eikä enää omista Nordean osakkeita.

Sampo on matalariskinen yhtiö, jolla on hyvä ja vakaa osinkohistoria. Osinkohistoriaan tosin tuli kolhu, kun Sampo jakoi vuodelta 2019 osinkoa vain 1,50 euroa. Vuonna 2021 Sampo palasi takaisin vahvaksi osinkoyhtiöksi ja positiivinen osinkotrendi jatkuu 2022.

Sampo osake: Sammon yhtiörakenne vuonna 2021
Lähde: Sampo

Vuoden kolmannen neljänneksen tulos ylsi ennusteisiin

Sammon voitto ennen veroja laski ja oli 407 M€ (ennuste 387,1 M€). Nordeaan liittyvät erät pois lukien vertailukauden 2021 tulos ennen veroja oli 374 miljoonaa euroa. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos oli -131 miljoonaa euroa (595) ja sitä painoi heikko markkinaympäristö. Konsernin Underwriting-tulos oli 330 miljoonaa euroa ja kasvoi 13 prosenttia vuodentakaisesta koronapandemian vaikutukset huomioiden. Ifin tulos ennen veroja oli 270 miljoonaa euroa (252) ja underwriting-tulos 235 miljoonaa euroa (238). Topdanmarkin tulos ennen veroja laski 32 miljoonaan euroon (48). Hastingsin tulos ennen veroja oli 40 miljoonaa euroa (31) ja operatiivinen kulusuhde 87,0 prosenttia (81,3). Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli 74 miljoonaa euroa (59).

Sammon keskeisimmän liiketoiminta-alueen pohjoismaisen vahinkovakuutuksen toimintaympäristö säilyi kuluneella vuosineljänneksellä vakaana. Kuluneena vuonna vallinnut taloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus on heijastunut pääomamarkkinoille volatiliteettina, ja tämä on alentanut Sammon sijoitustuottoja käyvin arvoin. Vankkoina säilyneet underwriting-tulokset ja korkojen nousun tuomat hyödyt tukivat myös konsernin taloudellista asemaa ja konsernilla on edelleen ylimääräistä pääomaa. Tammi–syyskuun vahvan kehityksen myötä näkymää Ifin yhdistetyksi kulusuhteeksi vuodelle 2022 on parannettu 80–82 prosenttiin toisen vuosineljänneksen lopun 80,5–82,5 prosentista.

Sampo kertoi myös, että Sammon osake rinnakkaislistataan Tukholman pörssiin marraskuun jälkipuoliskolla.

Taloudelliset tavoitteet

Sampo mittaa vahinkovakuutusliiketoimintojen suoritusta yhdistetyllä kulusuhteella. Yhdistetty kulusuhde kertoo, kuinka suuri osa korvauskulut ja liikekulut ovat vakuutusmaksutuotoista. Mitä alempi yhdistetty kulusuhde, sitä parempi. Alle 90 prosentin kulusuhde on hyvä luku.

Sampo-konsernin vahinkovakuutusliiketoimintojen odotetaan yltävän vuosille 2021-2023 asetettujen tavoitteiden mukaisiin underwriting-marginaaleihin. Konsernitasolla Sampo tavoittelee alle 86 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta, ja sen suurimman tytäryhtiön Ifin tavoitteeksi on asetettu alle 85 prosentin yhdistetty kulusuhde. Hastings tavoittelee alle 88 prosentin operatiivista kulusuhdetta.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintojen yhdistetyt kulusuhteet ja operatiiviset kulusuhteet vaihtelevat vuosineljänneksittäin muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen, aiempina vuosina sattuneisiin vahinkoihin liittyvän korvausvastuun purun sekä koronapandemiaan liittyvän vahinkofrekvenssin heilahtelun vuoksi. Näillä tekijöillä on erityisen olennainen merkitys yksittäisille segmenteille ja liiketoiminta-alueille, kuten Hastingsille.

Sammon osinko

  • Sampo jakoi vuonna 2022 osinkoa 4,10 euroa. Osinko maksettiin 31.5.2022.
  • Sammon vuonna 2021 maksama osinko oli 1,70 euroa.
  • Sammon vuonna 2020 maksama osinko oli 1,50 euroa.

Sammon osake

Sammon osake on pärjännyt vuonna 2022 selvästi yleisindeksiä paremmin, vaikka välissä Ukrainan sota romahdutti kurssia. Kurssi kuitenkin palautui nopeasti, ja oli huipussaan samalla tasolla alkusyksyn 2019 kanssa. Q1-tulosjulkistus kuitenkin pudotti osakkeen hinnan viime syksyn tasolle. Kurssi laski vielä tämänkin jälkeen inflaation, ja sen hillitsemiseksi tehtyjen koronnostojen ansiosta.

Heinäkuussa Sampo-konsernin osake sai uutta tuulta alle ja sen hinta lähti kohoamaan. Sijoittajat näkivät Q2-tuloksen positiivisena, minkä takia osakekurssi lähti todella vahvaan kasvuun tulosjulkistuksen jälkeen. Syksyllä osakekurssin kehitys oli tasaisempaa, mutta vuoden kolmannen neljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen osake oli noin 4 prosentin laskussa.

Lähde: TradingView

Sijoittajan näkokulma

Vakaana pysyneet underwriting-tulokset tukivat edelleen Sammon taloudellista asemaa, ja konsernin johdon mukaan Sammon tase on edelleen erinomaisessa kunnossa taloudellisesta epävarmuudesta ja pääomamarkkinoiden volatiliteetista huolimatta. Sammon liiketoiminnan ympärillä tosin on tällä hetkellä useita epävarmuustekijöitä, jotka voivat lähitulevaisuudessa vaikuttaa konsernin kannattavuuteen ja finanssialaan välittömästi.

Inflaatiopaineiden nousu ja laajentuminen ovat pakottaneet keskuspankit jyrkkiin koronnostoihin, mikä voi johtaa merkittävään talouden hidastumiseen. Ongelmia voi ilmetä myös yritysten, kotitalouksien ja valtioiden velanmaksukyvyssä. Myös Euroopan energiakriisi luo merkittävää epävarmuutta. Sammon johdon mukaan epävarmuustekijöiden identifiointi on tällä hetkellä helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi.

Sijoittajat reagoivat Sammon kolmannen kvartaalin tulokseen negatiivisesti pörssin avautuessa, mutta osakekurssi tasaantui ensireaktion jälkeen. Vaikka Sammon tulos säilyi vielä vakaana, voi markkinaympäristön epävarmuustekijöiden ja riskien mahdollinen realisoituminen painaa osaketta edelleen alas lähitulevaisuudessa.

Tutki Sammon osaketta Osaketyökalulla

Osaketyökalussa Sampo-konsernin osake saa keskimääräistä paremmat pisteet. Osake saa täyden kympin vähäriskisyydestään. Sen lisäksi Sampo saa huomattavasti keskimääräistä paremmat pisteet laadusta ja momentista. Myös yhtiön osinkopisteet ovat kasvamaan päin.

Tutustu Osaketyökaluun!

Seuraa tuloskautta

endomines yleisöanti


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy