New call-to-action

Analyysi: Sampo-konsernin osake laskee, vaikka yhtiön pohja on vakaa

Sampo osake

Sampo-konsernin Q4-tulos jäi ennusteista ja sijoittajat rankaisivat osaketta. Sammon lähtökohdat vuoteen 2023 eivät kuitenkaan ole hullummat.

Julkaistu: 10.02.2023 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet sampo sijoitusideat tulokset

Sampo

Sampo-konserni on pohjoismainen vakuutuskonserni. Sampo-konsernin yhtiöihin kuuluvat:

 • If Vahinkovakuutus – Ruotsissa pääkonttoriaan pitävä Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja
 • Mandatum – henkivakuutusliiketoimintaa sekä vakuutuksellista varainhoitoa harjoittava yhtiö
 • Topdanmark – Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuutusyhtiö ja yksi suurimmista henkivakuutusyhtiöistä sekä
 • Hastings – yksi Iso-Britannian johtavista digitaalisella alustalla toimivista vahinkovakuuttajista.
 • Tämän lisäksi Sampo on omistanut noin 6 % Pohjoismaiden suurimmasta pankista Nordeasta, mutta myynyt sittemmin omistuksena, eikä enää omista Nordean osakkeita.

Sampo on matalariskinen yhtiö, jolla on hyvä ja vakaa osinkohistoria. Osinkohistoriaan tosin tuli kolhu, kun Sampo jakoi vuodelta 2019 osinkoa vain 1,50 euroa. Vuonna 2021 Sampo palasi takaisin vahvaksi osinkoyhtiöksi ja positiivinen osinkotrendi jatkuu 2022.

Sampo osake: Sammon yhtiörakenne vuonna 2021
Sampo-konsernin yhtiörakenne vuonna 2021. Lähde: Sampo

If ja Topdanmark kannattelivat Sampo-konsernin Q4-tulosta – tulos jäi silti odotuksista

Sammon voitto ennen veroja laski ja oli 390 M€ (ennuste 565,7 M€). Sammon neljättä vuosineljännestä sävyttivät konsernin johdon mukaan vahva operatiivinen kehitys, vankka taloudellinen tulos ja uudet strategiset edistysaskeleet. Sammon vahinkovakuutustoiminnot ylsivät kuluneella vuosineljänneksellä 304 miljoonan euron underwriting-tulokseen. Vuodentakaiseen verrattuna kasvua tuli 13 prosenttia ilman vertailuvuonna raportoituja koronapandemian vaikutuksia. Sammon raportoitu tulos syntyi pääasiallisesti pohjoismaisessa vahinkovakuutustoiminnassa, jossa If kasvatti underwriting-tulostaan 23 prosenttia. Tuloskehitystä tukivat erinomainen, 81,7 prosentin suuruinen yhdistetty kulusuhde ja 7,8 prosentin suuruinen maksutulon kasvu kiintein valuuttakurssein viimeisellä vuosineljänneksellä. If:n lisäksi Topdanmarkin tulos ennen veroja kasvoi, kun taas muiden Sampo-konsernin yhtiöiden tulokset laskivat merkittävästi. Tämän takia Sammon voitto ennen veroja yhteensä laski noin 67 % vertailukaudesta.

Pääomamarkkinoilla korot nousivat edelleen ja osakekurssitkin kehittyivät myönteisesti neljännellä vuosineljänneksellä. Sammon korkosalkun lyhyen duraation ansiosta konserni onnistui kasvattamaan efektiivistä korkotuottoa nopeasti. Efektiivisen korkotuoton nousu kuluneena vuonna kasvatti Sammon vuosittaista tulospotentiaalia noin 230 miljoonalla eurolla ennen veroja.

Sammon hallitus käynnisti joulukuussa Mandatumia koskevan strategisen arvioinnin tarkastellakseen, voisiko yhtiön eriyttäminen konsernista luoda omistaja-arvoa. Sampo uskoo voivansa antaa lisätietoja strategisesta arvioinnista vuoden 2023 Q1:n loppuun mennessä. Sampo-konsernin vahinkovakuutusliiketoimintojen odotetaan yltävän vuosille 2021–2023 asetettujen tavoitteiden mukaisiin underwriting-marginaaleihin.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021 – 2023

Sampo mittaa vahinkovakuutusliiketoimintojen suoritusta yhdistetyllä kulusuhteella. Yhdistetty kulusuhde kertoo, kuinka suuri osa korvauskulut ja liikekulut ovat vakuutusmaksutuotoista. Mitä alempi yhdistetty kulusuhde, sitä parempi. Alle 90 prosentin kulusuhde on hyvä luku.

Sampo-konsernin vahinkovakuutusliiketoimintojen odotetaan yltävän vuosille 2021-2023 asetettujen tavoitteiden mukaisiin underwriting-marginaaleihin. Pyrkimys on kasvattaa toiminnallista tulosta vuositasolla keskimäärin 4–6 prosenttia (mid-single digits) vuoden 2020 tasosta koronaviruksen vaikutukset pois lukien. Konsernitasolla Sampo tavoittelee vahinkovakuutustoimintojen alle 86 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta.

Sampo-konsernin suurimman tytäryhtiön Ifin tavoitteeksi on asetettu alle 85 prosentin yhdistetty kulusuhde. Hastings puolestaan tavoittelee alle 88 prosentin operatiivista kulusuhdetta ja alle 76 prosentin tilikauden riskisuhdetta.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintojen yhdistetyt kulusuhteet ja operatiiviset kulusuhteet vaihtelevat vuosineljänneksittäin muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen, aiempina vuosina sattuneisiin vahinkoihin liittyvän korvausvastuun purun sekä koronapandemiaan liittyvän vahinkofrekvenssin heilahtelun vuoksi. Näillä tekijöillä on erityisen olennainen merkitys yksittäisille segmenteille ja liiketoiminta-alueille, kuten Hastingsille.

Konsernin pääomituksen suhteen Sampo tavoittelee:

 • Solvenssi II: n mukainen vakavaraisuussuhde 170–190 prosenttia
 • Velkaisuusaste alle 30 prosenttia
 • Osingonjakosuhde vähintään 70 nettotuloksesta satunnaiset erät pois lukien
 • Progressiivinen vakuutusosinko
 • Ylimääräisen pääoman palauttaminen osakkeenomistajille

Sammon osinko 2023

Sampo-konsernin hallitus ehdottaa 2,60 euron osinkoa osakkeelta sisältäen 1,80 euron perusosingon. Osinko irtoaa 18.5.2023. Lisäksi johto aikoo ehdottaa uutta, 400 miljoonan euron omien osakkeiden osto-ohjelmaa.

 • Sampo jakoi vuonna 2022 osinkoa 4,10 euroa, joka sisäsi 1,70 euron perusosingon sekä Nordean osakkeiden myynnistä maksetun lisäosingon. Osinko maksettiin 31.5.2022.
 • Sammon vuonna 2021 maksama osinko oli 1,70 euroa.
 • Sammon vuonna 2020 maksama osinko oli 1,50 euroa.

Sammon osake

Sammon osake on pärjäsi vuonna 2022 verrattaen hyvin, vaikka välissä Ukrainan sota ja inflaatio sekä sen hillitsemiseksi tehdyt koronnostot romahduttivat kurssia. Heinäkuussa Sampo-konsernin osake sai uutta tuulta alle ja sen hinta lähti kohoamaan positiivisen puolivuosituloksen jälkeen. Osake pysyi kasvu-urilla vuoden 2022 loppuun asti.

Sammon Q4-tulos oli hieman heikko. Sijoittajat kuitenkin ottivat tuloksen hyvin rajusti vastaan, ja pörssin avautuessa Sampo-konsernin osake laski 7,6 %. Helmikuun lopulla yleisesti heikentynyt markkinatilanne tarttui Sammon osakkeeseen, ja veti sen selvästi laskevaan trendiin.

Sampo-konserni osake: Sammon osakekurssi viimeisen vuoden ajalta.
Sampo-konsernin osakekurssi viimeisen vuoden ajalta. Kurssigraafi päivitetty 9.3.2023. Lähde: TradingView

Sijoittajan näkokulma

Vuoden viimeisellä neljänneksellä If teki todella vahvaa tulosta, ja Sammon underwriting-tuloksen, eli sen osan vakuutusyhtiön toiminnasta, joka ei ole sijoitustoimintaa, kasvu olikin hyvin pitkälti vahinkovakuutusyhtiön ansiota. Vaikka konsernin tulos ennen veroja jäi odotuksista, tukee edelleen noussut underwriting-tulos Sammon taloudellista asemaa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sammon johdon mukaan konsernin kannattavuuteen välittömästi. Muuten konserni ei nimeä suoria epävarmuustekijöitä sen toiminnalle. Sampo lähtee vuoteen 2023 vahvalla taseella sekä hyvällä kassatilanteella. Osakekurssireaktio Q4-tulokseen vaikutti hieman turhan rajulta, mutta hieman yllättäen markkinat eivät korjanneet kurssia. Syy löytynee heikentyneestä makrotalouden tilanteesta. Sammon ehdottama osinko kuitenkin tukee yhtiön osakekurssia. Sampo-konsernin osakekurssia voi heiluttaa lähiaikoina konsernin ilmoitukset Mandatumin strategisen arvioinnin tuloksista.

Tutki Sammon osaketta Osaketyökalulla

Osaketyökalussa Sampo-konsernin osake saa keskimääräiset pisteet. Osake saa täyden kympin vähäriskisyydestään. Sen lisäksi Sampo saa keskimääräistä paremmat pisteet laadusta. Myös yhtiön osinkopisteet ovat kasvamaan päin.

Tutustu Osaketyökaluun!

Seuraa tuloskautta

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


suomen sijoitusmetsät

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy