Osallistu osakeantiin!

Näin sijoitat pääomasijoituskohteisiin

Pääomasijoittaminen on aiemmin ollut suursijoittajien yksinoikeus. Nykyteknologia mahdollistaa pääomasijoituskohteisiin sijoittamisen myös piensijoittajille.

Julkaistu: 27.01.2021 Kirjoittaja:

pääomasijoituskohteet SijoittajaPRO Corporate Finance sijoittaminen sijoitusideat suorat sijoituskohteet vaihtoehtoiset sijoituskohteet

Mitä on pääomasijoittaminen?

Pääomasijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista listaamattomien yritysten osakkeisiin. Tyypillisesti sijoittaja merkitsee yrityksen osakkeita sijoittajille suunnatussa osakeannissa.

Sijoittajasta tulee yhtiön osakkeenomistaja. Sijoituksen tuotto muodostuu yhtiöstä saaduista osingoista ja osakkeen arvonnoususta. Arvonnousu on pääasiallinen tuotonlähde pääomasijoituskohteissa.

Arvonnousu realisoituu tuotoksi, jos sijoittaja myy omistamansa osakkeet. Listaamattomien yritysten osakkeiden myynti ei ole helppoa, joten käytännön vaihtoehdot ovat seuraavat:

 • Yhtiön koko osakekanta myydään (yrityskauppa)
 • Yritys listautuu pörssiin, esim. First North -listalle
 • Yrityksen pääomistajat tai johto ostavat sijoittajat ulos
 • Yhtiöön tulee uusi iso sijoittaja, joka ostaa piensijoittajat pois
 • Sijoittaja myy osakkeensa toiselle sijoittajalle esimerkiksi listaamattomien osakkeiden kauppapaikalla

Usein pääomasijoituskohteet eivät jaa osinkoa, vaan kaikki raha käytetään kasvuun. On tavallista, että kasvua haetaan kannattavuuden kustannuksella ja tulos on tappiolla. Jos yritys jakaa osinkoa, laskee se luonnollisesti sijoituksesi riskiä.

Minkälaista tuottoa kannattaa odottaa?

Pääomasijoituskohteisiin liittyy korkeampi riski kuin pörssiosakkeisiin sijoittamisessa. Tämä sääntö ei tietenkään aina ole voimassa, sillä pörssiyritys voi olla riskisempi kuin listaamattoman yritys (case Talvivaara). Korkeampi riski johtuu yleensä näistä:

 • Pääomasijoituskohteet ovat varhaisen vaiheen yrityksiä
 • Yritykset toimivat voimakkaasti kasvavilla aloilla, joissa on kova kilpailu
 • Listamaattoman yrityksen osakkeen myyminen on vaikeampaa kuin pörssiosakkeen
 • Yhtiön arvo perustuu pitkälti tulevaisuuden odotuksiin
 • Toiminta on usein tappiollista

Korkeammasta riskistä ja suuremmasta kasvupotentiaalista johtuen pääomasijoituskohteiden tuotto-odotus on korkeampi. Pörssiosakkeet ovat tuottaneet historiassa 7 %:n reaalituottoa eli 9-12 % nimellistuottoa. Pääomasijoituskohteiden tuotto-odotus on 10-20 %. Esimerkiksi suomalaisten työeläkeyhtiöiden pääomasijoitusten historiallinen tuotto on n. 14%

Pääomasijoittaminen eroaa pörssiosakkeisiin sijoittamisesta siinä, että usein tuotto syntyy muutamasta onnistuneesta sijoituksesta. Ammattipääomasijoittajien salkuista kymmenestä yhtiöstä 2-3 yhtiötä onnistuu ja loput epäonnistuvat. Näiden muutaman sijoituksen tuotto on moninkertainen alkusijoitukseen nähden ja koko salkku on plussalla, vaikka 7-8 sijoitusta menetettäisiin kokonaan.

Pääomasijoituskohteiden kohdalla käytetäänkin yleensä tuottokertoimia (esim. 3x). Tämä tarkoittaa moninkokertaisesti sijoittaja odottaa saavansa rahansa takaisin esimerkiksi viiden vuoden kuluttua.

Huom! Pääomasijoituskohteissa sijoittaja voi menettää koko sijoitetun summansa.

Minkälaisiin yrityksiin kannattaa sijoittaa?

Pääomasijoituskohteissa tärkeää on ymmärtää yhtiön liikeidea. Jos et ymmärrä, mitä yhtiö tekee, älä sijoita. Vastaavasti, kun olet ymmärtänyt yhtiön liikeidean, pohdi liiketoiminnan kasvunäkymiä, kilpailutilannetta ja riskejä.

Analysoinnin suhteen on hyvä käyttää maalaisjärkeä. Vaikka analysoisit yhtiön ja markkinat läpikotaisin, et kuitenkaan saa absoluuttista totuutta. Pääomasijoituskohteisiin liittyy aina riski ja voit menettää sijoituksesi. Pyri arvioimaan yrityksen strategian onnistumisen todennäköisyyttä ja potentiaalia ja vertaa sitä riskitekijöihin.

 • Riskisimpiä sijoituskohteita ovat alkuvaiheen yritykset, jotka ovat tuotekehitysvaiheessa ja kaupallistaminen on usean vuoden päässä.
 • Riskittömämpiä ovat kohteet, joilla on vakiintunut liiketoiminta ja yhtiö jakaa osinkoa.
 • Korkein tuottopotentiaali on erittäin voimakkaasti kasvavissa yrityksissä, jotka tekevät positiivista tulosta ja joissa on vahva exit-näkymä. Exitillä tarkoitetaan sitä, että ulkopuolinen taho ostaa yrityksen koko osakekannan. Exit on todennäköinen kasvutoimialoilla, joissa tapahtuu paljon yrityskauppoja.

Paljonko kannattaa sijoittaa?

Ammattisijoittajat allokoivat pääomasijoituskohteisiin 5-15 %:ia sijoitusvarallisuudesta. Osa sijoittajista allokoi enemmän. Etenkin oman exitinsä tehneet yrittäjät pistävät rahan kiertämään ja sijoittavat uusiin kasvuyrityksiin. Esimerkkinä suomalaisten työeläkeyhtiöiden sijoitusvaroista 2020 luvulla n. 10 % on muissa osakesijoituksissa johon kuuluvat pääomasijoitukset. Yksityissijoittajan on hyvä huomioida, että näin suuri allokaatio johtuu myös sijoitushorisontin pituudesta, joka on työeläkeyhtiöillä pidempi verrattuna piensijoittajaan ja sillä on näin varaa pitää omistuksessaan pidempään epälikvidejä pääomasijoituksia. 

Mieti oman sijoitussalkkusi kohdalla, mikä on järkevä osuus. Sijoitukset pääomasijoituskohteisiin eivät ole likvidejä ja sijoittajan tulee varautua siihen, että rahat ovat kiinni 3-10 vuotta sijoituskohteessa. Mitä varhaisempi vaihe, sitä kauempana exit. Osinkoa jakavissa yrityksissä sijoittaja hyötyy veroedusta. Verottajan sivuilla on ohjeet listaamattomien yritysten osinkojen verotukseen.

Sijoittajan check list

 • Mitkä ovat toimialan kasvunäkymät?
 • Onko yhtiön tuote/palvelu jo markkinoilla?
 • Mihin yhtiön ennusteet perustuvat? Perustuuko liikevaihdon kasvu jo tehtyihin kauppoihin tai sopimuksiin vai oletuksiin.
 • Mitkä ovat riskit ja miten yhtiö on niihin varautunut?
 • Tarkista minkälaiseen sitoumukseen/sopimukseen sitoudut, oletko oikeutettu osinkoon, entä äänioikeuteen? Usein sopimus suojaa sijoittajan asemaa.
 • Jakaako yhtiö osinkoa?
 • Mitkä ovat exit-näkymät?
 • Muista hajauttaa sijoituksesi useampaan pääomasijoituskohteeseen
 • KYSY! Lähetä sähköpostia tai soita yrityksen toimitusjohtajalle ja kysele. Saat siten käsityksen yhtiöstä ja sen johdosta.

Kuule ensimmäisenä uusista sijoituskohteista

SijoittajaPRO Corporate Finance kerää kannattaville kasvurityksille oman- ja vieraanpääoman ehtoista rahoitusta. Tilaa sähköpostiisi mielenkiintoisimmista SijoittajaPROn valinnoista listaamattomista sijoituskohteista. Voit milloin tahansa perua tai muuttaa sähköpostin vastaanottoasetuksia.Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy