Tulospoiminnat: markkinat tykkäsivät Lehdon ja Honkarakenteen tuloksista. Oriola onnistui, mutta kurssi laski.

Parhaat osinko-osakkeet Suomesta

Torstai oli tiukka tulospäivä. Poimimme kolme mielenkiintoista tulosjulkistajaa. Miksi Oriolan kurssi laski ja Lehdon & Honkarakenteen nousivat?

Julkaistu: 19.02.2021 Kirjoittaja:

Honkarakenne Lehto Group Oriola osakkeet tulokset

Tuloskausi käynnissä – hyödynnä markkinaliikkeet

Tuloskausi on käynnissä ja käynnissä on nousumarkkina. Silloin sijoittajan kannattaa käyttää markkinaliikkeet hyödyksi.

Tässä hetkessä tärkeintä on ohjaus. Toinen tärkeä teema on hyödyntää markkinareaktiot tulosjulkistuksen jälkeen. Kirjoitimme ennen tuloskautta, että sijoittajan kannattaa varoa osakkeita, joissa nämä kolme tunnusmerkkiä täyttyvät.

Torstai oli tiukka tulospäivä ja se tarjosi hyviä suorituksia sekä pettymyksiä. Lue tuloskommentit ja hyödynnä markkinaliikkeet. Suosi vahvoja onnistujia sekä osakkeita, joiden kurssit laskivat hyvästä ohjauksesta huolimatta.

Lue tuoreimmat tuloskommentit.

Seuraa tuloskautta Osaketyökalussa!

Oriolan kurssilaskun syynä oli ohjaus

Markkinat ovat odottaneet Oriolan kannattavuuskäännettä jo viisi vuotta. Ohjauksen perusteella sitä saadaan odottaa vielä kuudeskin vuosi ja siksi kurssi laski. Yhtiön suoritus Q4:lla oli kuitenkin hyvä ja ennusteita parempi, joten sijoittajan toiveissa on, että ohjaus vuodelle 2021 ylitetään

Oriolan liikevaihto oli 466,2 M€ (ennuste 463,7 M€) ja oikaistu liikevoitto 8,0 M€ (ennuste  7,0M€). Consumerin liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä vahvan verkkokaupan vetämänä ja oli 195,8M€ (2,6% kasvua vertailukauteen). Consumerin oikaistu  liikevoitto kasvoi 4,4 miljoonaan euroon. Pharman liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 0,7% vertailukaudesta ja se oli 243,9 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto pharmalla oli 4,1 miljoonaa euroa. Kannattavuuteen vaikuttivat muutokset asiakassopimuksissa sekä pandemiaan liittyneet operatiiviset lisäkulut.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 jaetaan osinkoa 0,03 (0,09) euroa/osake. Oriola ohjeistaa, että vuoden 2021 oikaistu liikevoitto pysyy samana tai kasvaa vuoden 2020 tasoista. Vuonna 2020 oikaistu liikevoitto oli 21,0 miljoonaa euroa. 

Lehdon osakkeessa kova nousupotentiaali

Markkinat palkitsivat Lehdon suorituksen hyvällä kurssinousulla. Pitkäjänteisen riskiä sietävän ei kuitenkaan kannata myydä Lehtoja ensimmäiseen nousuun. Yhtiön tase on nettovelaton, mikä mahdollistaa kannattavuusstrategian toteuttamisen. Lehto tavoittelee selvää kannattavuusparannusta (10 %:n EBIT:iä). Tätä ei kannata odottaa vielä vuodelta 2021.

Taseen vahvistumisen myötä Lehdon yritysarvo on vain 140 miljoonaa euroa ja liikevaihtotaso 2021-2022 arviolta 500-550 M€. Osakkeen hinta voisi vaikka kaksinkertaistua ja se olisi siltä arvostukertoimilla halpa. Tämä kuitenkin edellyttää sijoittajien luottamuksen uudelleenvoittamista ja siellä ei vielä olla.

Lehto Groupin liikevaihto oli 169,7 M€ (ennuste 160,0 M€) ja liikevoitto 4,9 M€ (ennuste 5,2 M€). Tilauskanta laski edelleen, kun asuntoja valmistui. Tilauskanta oli 426,3 M€ ja myymättömiä asuntoja oli vain 174. Lehto toteutti osakeannin. Sen ja vahvan kassavirran ansiosta Lehdon velkaantuneisuus laski 7 %:iin. Yhtiöllä on kassavaroja lähes yhtä paljon kuin korollista velkaa. Erinomainen rahoitusasema antaa johdon mukaan hyvät mahdollisuudet toteuttaa strategiaa ja investoida tulevaisuuteen. Vuoden 2023 loppuun ulottuvalla strategiakaudella Lehto tavoittelee ensisijaisesti kannattavuuden voimakasta parantamista. Tavoitteena on myös merkittävästi kasvattaa puukerrostalojen suhteellista osuutta asuntotuotannossa. Ei osinkoa. Lehto arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee vuodesta 2020, ja että liiketulos on positiivinen. Suoritus neutraali.

Honkarakenne antoi positiivisen ohjauksen

Honkarakenteen mukaan suomalaiset kaipaavat nyt mökille. Kiinnostus vapaa-ajan asuntoihin ja mökkirakentamiseen on kasvanut voimakkaasti koronapandemian myötä. Yhtiön tilauskanta on vahva, joten hyvä veto kestää myös vuonna 2021.

Honkarakenteen liikevaihto oli 30,3 (vertailukausi 25,8 M€) ja oikaistu liikevoitto  2,4M€ (vertailukausi 2,6M€). Tilauskanta parani ja se oli vuoden 2020 lopussa 40 miljoonaa euroa eli 44% viime vuoden samaan aikajaksoon nähden korkeammalla. Suomessa liikevaihdossa oli kasvua kuluttaja-, että projektiliiketoiminnassa. Viennissä pandemiatilanne vaikutti negatiivisesti sulkujen ja rajoitusten vuoksi ja liikevaihto viennissä oli viimevuoden tasolla. Tulosta rasittivat kasvaneet panostukset markkinointiin ja toimihenkilöorganisaation vahvistamiseen. 

Hallitus ehdottaa, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,18 euroa osakkeelta. Honkarakenne ohjeistaa, että vuoden 2021 liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on parempi, kuin edellisenä vuonna. Liikevaihto 52,9 M€ ja oikaistu liiketulos 3,4 M€ vuonna 2020.

Seuraa tuloskautta

Seuraa tuloskautta Osaketyökalussa!
SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy