Analyysissa kuluttomat Nordnet Indeksirahastot

Nordnetin kuluttomien Indeksirahastojen merkintä-, lunastus- ja hallinnointikulut ovat pyöreät nolla euroa – paitsi Indeksirahasto Tanskalla. Indeksirahastot seuraavat pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kehitystä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Mikä näistä vaikuttaa tällä hetkellä houkuttelevimmalta sijoituskohteelta?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Nordnetin kuluttomien Indeksirahastojen merkintä-, lunastus- ja hallinnointikulut ovat pyöreät nolla euroa – paitsi Indeksirahasto Tanskalla. Indeksirahastot seuraavat pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kehitystä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Mikä näistä vaikuttaa tällä hetkellä houkuttelevimmalta sijoituskohteelta?

Millaiselle sijoittajalle Nordnet Indeksirahastot sopivat?

Nordnet Indeksirahastot (aiemmin Superrahastot) Suomi, Ruotsi ja Norja ovat kuluttomia rahastoja, joten ne ovat suurimmalle osasta sijoittajista erinomainen vaihtoehto. Aiemmin kuluttoman Nordnet Indeksirahasto Tanskan juoksevat kulut nousivat 0,20 %:iin 1.10.2020. Sijoittamalla edulliseen tai kuluttomaan indeksirahastoon sijoittaja voittaa valtaosan muista rahastosijoittajista.

Pohjoismaiset Nordnet Indeksirahastot soveltuvat aloittavalle säästäjälle osaksi sijoitussalkkua tai esimerkiksi kuukausisäästämisvaihtoehdoksi. Näiden suosittujen Indeksirahastojen lisäksi kannattaa hajauttaa myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. Sen voi tehdä helposti niin indeksirahastojen kuin ETF:ien avulla. Olemme tehneet Nordnet ETF-kuukausisäästämisestä oman artikkelin, jossa mukana on yksinkertaiset indeksirahasto- ja ETF-mallisalkut.

Yleistä Nordnet Indeksirahastoista

Nordnetin* pohjoismaisista indeksirahastoista Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat seuranneet ESG-indeksejä vuodesta 2022 lähtien. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että sijoituskohteiden valinnassa on huomioitu ympäristötekijät, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinnointitapa (ESG: Environmental, Social, Governance). Nordnet Indeksirahastojen Nasdaq ESG-kohdeindekseistä on suljettu pois tiettyjä toimialoja, kuten tupakka, alkoholi ja fossiiliset polttoaineet.

Nordnet Indeksirahastot sijoittavat osakkeista saadut osingot uudelleen, joten rahastot eivät jaa osinkoa sijoittajille. Kuluttomissa indeksirahastoissa suomalaiselle sijoittajalle kuluja syntyy ainoastaan valuutanvaihdosta. Sijoittaessa Ruotsin, Norjan tai Tanskan Indeksirahastoon Nordnet* perii valuutanvaihdosta 0,25 %. Sijoittaessa tuhat euroa kulu on siten 2,5 euroa. Myytäessä rahastoa valuutanvaihtokulu on sama 0,25 %.

Huom! Pohjoismaisten indeksirahastojen lisäksi Nordnet Indeksirahastojen valikoimaa on täydennetty viime vuosina hieman nollakuluja kalliimmilla, mutta edelleen hyvin maltillisesti hinnoitelluilla Indeksirahastoilla (juoksevat kulut suluissa): Eurooppa (0,25 %), USA (0,25 %), Maailma (0,30 %), Kehittyvät Markkinat (0,39 %) ja Teknologia (0,49 %). Nämä ovat edullisuudessaan aivan Suomen kärkeä Handelsbankin indeksirahastojen ohella.

Usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksia Nordnetin asiakaspalvelusta.

Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG

Indeksirahasto Suomi ESG (ent. Superrahasto Suomi) seuraa OMX Helsinki 25 ESG Responsible Gross -indeksiä, eli se sijoittaa Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmista osakkeista ESG-kriteerit täyttäviin yhtiöihin. Indeksirahasto Suomen juoksevat kulut ovat 0,00 % p.a.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmista osakkeista ESG-kriteerit täyttäviin yhtiöihin markkina-arvon mukaisilla painoilla. Helsingin pörssissä kärkisijoilla lähes yhtä suurin painoin ovat Nokia, UPM-Kymmene, Sampo, Kone ja Nordea. Suomi on teollisuus- ja rahoituspainotteinen, teollisuuden paino on 27 % ja rahoitusalan paino 19 %. Rahaston suurin ongelma on Nordean ja Sammon yhteispaino, joka on 19,1 %.

Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ja sektoripainot ovat:

Nordnet Indeksirahastot sisältö 31/05/2023. Kuvassa Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG, TOP10 osakkeet ja sektoripainot.

Nordnet Indexfond Sverige ESG

Indexfond Sverige (ent. Superfonden Sverige) seuraa OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Gross -indeksiä, eli se sijoittaa Tukholman pörssin noin 100 vaihdetuimmista osakkeista ESG-kriteerit täyttäviin yhtiöihin. Indexfond Sverige ESG -indeksirahaston juoksevat kulut ovat 0,00 % p.a.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Tukholman pörssin noin 100 vaihdetuimmista osakkeista ESG-kriteerit täyttäviin yhtiöihin markkina-arvon mukaisilla painoilla. Ruotsi on teollisuus- ja rahoituspainotteinen, teollisuuden paino on 41 % ja rahoitusalan paino 22 %. Tukholman pörssi on neljästä pörssistä hajautunein. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 41,8 %.

Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ja sektoripainot ovat:

Nordnet Indeksirahastot sisältö 31/05/2023. Kuvassa Nordnet Indexfond Sverige ESG eli tutummin Nordnet Indeksirahasto Ruotsi ESG, TOP10 osakkeet ja sektoripainot.

Huom! Indexfond Sverige ESG ja Indeksirahasto Suomi ESG sisältävät Nordeaa ja Teliaa. Nämä osakkeet ovat salkussasi kahteen kertaan, mikäli omistat molempia rahastoja.

Nordnet Indeksfond Norge

Indeksfond Norge (ent. Superfondet Norge) seuraa OBX-indeksiä, eli Oslon pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen kehitystä. Indeksfond Norge -indeksirahaston juoksevat kulut ovat 0,00 % p.a.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Oslon pörssin 25 suurimpaan osakkeeseen markkina-arvon mukaisilla painoilla. Oslon pörssi on neljästä pörssistä keskittynein. Kolmen suurimman yrityksen paino rahastossa on 43,4 %. Rahaston kehitykseen vaikuttaa siten huomattavasti kolmen suurimman yrityksen kurssikehitykset. Norja on energiaintensiivinen, energiasektorin paino on 36 %, teollisuuden osuus on joukon alhaisin 11 %.

Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ja sektoripainot ovat:

Nordnet Indeksirahastot sisältö 31/05/2023. Kuvassa Nordnet Indeksfond Norge eli tutummin Nordnet Indeksirahasto Norja, TOP10 osakkeet ja sektoripainot.

Nordnet Indeksfond Danmark ESG

Indeksfond Danmark ESG (ent. Superfonden Danmark) seuraa OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Gross -indeksiä, eli se sijoittaa Kööpenhaminan pörssin 25 vaihdetuimmista osakkeista ESG-kriteerit täyttäviin yhtiöihin. Indeksfond Danmark -indeksirahaston juoksevat kulut ovat 0,20 % p.a.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Kööpenhaminan pörssin 25 suurimpaan osakkeeseen markkina-arvon mukaisilla painoilla. Kööpenhaminan pörssin erikoisuutena on korkea terveydenhuoltosektorin paino: 37 %. TOP 10 -osakkeiden paino on samaa luokkaa kuin Helsingin pörssissä.

Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ja sektoripainot ovat:

Nordnet Indeksirahastot sisältö 31/05/2023. Kuvassa Indeksfond Danmark ESG eli tutummin Nordnet Indeksirahasto Tanska ESG, TOP10 osakkeet ja sektoripainot.

Nordnet Indeksirahastojen tuottokehitys ja riski

Alla olevissa kuvaajissa on Nordnet Indeksirahastojen tuotot ja kurssiheilunta (volatiliteetti) 26.6.2014 lähtien sekä muiden pohjoismaisten Indeksirahastojen korrelaatiot Indeksirahasto Suomeen. Rahastoista Indexfond Sverige (ent. Superfonden Sverige) on ollut markkinoilla vuodesta 2009 lähtien. Muut rahastot on perustettu kesällä 2014.

  • Parhaiten on tuottanut Tanska ja seuraavaksi parhaiten Suomi.
  • Norjan tuotto oli vuoden 2016 öljykriisistä toivuttaessa seuraavan 12 kuukauden aikana selvästi paras.
  • Vuoden 2018 osake- ja öljyhuippujen jälkeen Norja on madellut liki nollatuotoin, ja defensiivinen Tanska on pärjännyt parhaiten.
Nordnet Indeksirahastot tuotto. Kuvaajassa Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG, Nordnet Indexfond Sverige ESG, Nordnet Indeksfond Norge ja Nordnet Indeksfond Danmark ESG.
Nordnet Indeksirahastojen tuotto

Nordnet Indeksirahastojen kurssiheilunta eli volatiliteetti kasvoi koronakriisin ja korkojen nousun myötä jälleen voimakkaasti. Etenkin Indeksirahasto Norjan kurssiheilunta on ollut voimakasta viime vuosien markkinakriiseissä öljyn hinnan rajujen heilahdusten vuoksi, myös Ruotsin riski on ollut korkea. Historiallisesti Suomi ja Tanska ovat olleet matalariskisimmät.

Indeksirahastoista Norja ja Tanska tarjoavat hajautushyötyä Suomeen nähden. Ruotsin hajautushyöty on vähäinen.

Nordnet Indeksirahastot kurssiheilunta ja korrelaatio verrattuna Indeksirahasto Suomeen. Kuvaajassa Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG, Nordnet Indexfond Sverige ESG, Nordnet Indeksfond Norge ja Nordnet Indeksfond Danmark ESG.
Nordnet Indeksirahastojen kurssiheilunta ja korrelaatio verrattuna Indeksirahasto Suomeen

Nordnet Indeksirahastot sijoittajan näkökulmasta – mikä on houkuttelevin?

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan pörssi-indeksit eroavat sisällöltään toisistaan. Suomi ja Ruotsi ovat teollisuus- ja rahoituspainotteisimpia, Tanska terveydenhuoltopainotteisin ja Norja energiapainotteisin. Mikä on houkuttelevin nykytilanteessa?

Jäsenosiossa Sijoittajan valinnat rahastoista ja vastaavat ETF valinnat.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Elisa aloitti vuoden vakaalla suorituksella
Analyysi: Nokian tulos näyttää paremmalta kuin onkaan
Osaketyökaluihin uusia osakkeita
RiverRecycle näkyvyys
Sijoittajan valinnat