Osakesijoittaja – Vältä suuret tappiot riski-indikaattorin avulla

Tuloskausi ja riskit markkinoilla

Allokaatiopäätös ratkaisee sijoitussalkun tuoton. Väärin ajoitetuilla omaisuusluokkavalinnoilla voi saada aikaan suurta tuhoa salkun arvonkehitykselle, mistä syystä ammattilaistenkin allokaatiomuutokset ovat tyypillisesti melko kosmeettisia. Sijoittaja.fi:n kokonaisriski-indikaattorin avulla sijoittaja olisi historiallisesti tarkastellen saanut 155 %:n tuoton markkinoiden tuottaessa samaan aikaan 58 %.

Julkaistu: 30.04.2014 Kirjoittaja:

allokaatio allokaatiorahasto osakeallokaatio riski-indikaattori riskit

Sijoittaja.fi:n kokonaisriski-indikaattori lyhyesti

Kokonaisriski-indikaattorimme kerää yhteen lukuisan määrän erilaisia markkinariskeistä ja niiden kehittymisestä kertovia mittareita. Näitä ovat esimerkiksi markkinoiden odotettu heilunta, korkokäyrän muoto, luottoriskien hinta, pankkien välisen rahoituksen riskilisien taso ja monet muut vastaavat riski- ja talousindikaattorit. Olemme kehittäneet indikaattoria vuosia hyödyntäen muun muassa johtavien kansainvälisten investointipankkien ja riippumattomien makrotalojen huippututkimusta. Indikaattorin hyvä puoli on siinä, että se on kurinalainen ja systemaattinen – sijoitustutkimuksessa on havaittu sijoittajien reagoivan myös allokaatiokysymyksiin tunteilla ja siksi sijoittajat keskimäärin tekevät tuhoa tuotoilleen allokaatiopäätöksillään.

Kokonaisriski-indikaattorimme ja maailman osakkeiden kehitys historiallisesti

20140429-kokonaisriski

Kokonaisriski-indikaattoria käyttämällä olisi voinut ehkäistä merkittäviä tappioita ja siten päästä erinomaisiin tuottoihin

Historiallinen tuotto kokonaisriski-indikaattorillamme olisi ollut erinomainen, mikäli osakeallokaatiota olisi toteuttanut niin, että olisi myynyt osakkeet, kun riski-indikaattori on noussut nollan yläpuolelle ja ostanut ne takaisin, kun lasketaan takaisin alle nollatason. Alla olevassa kuvaajassa näkyy edellä kuvattua strategiaa noudattamalla saatu tuotto, mikäli sijoituskohteena olisi ollut maailman osakeindeksi. Kuvaajassa ei huomioida kaupankäyntikuluja, jotka olisivat jonkun verran tuottoa pienentäneet. Toisaalta siinä ei myöskään huomioida esimerkiksi korkotuottoa, joka olisi ollut saatavissa silloin, kun rahat ovat pois osakemarkkinoilta (tyypillisesti esimerkiksi korkean luottoluokituksen valtionlainat tuottavat riskien kasvaessa). Koska osto- ja myyntisignaaleja on kuitenkin verraten vähän (16 osakemarkkinoilta poistumissignaalia vajaan 14 vuoden aikana), olisi korkotuotto kompensoinut kaupankäyntikulut moninverroin ja parantanut tuottoa entisestään.

Kokonaisriski-indikaattorin signaaleja seuraamalla olisi saavutettu 155,4 % kokonaistuotto vs. maailman osakkeiden osta ja pidä-strategialla saavutettu 58,2 % tuotto aikavälillä 7.2.2000-28.4.2014

20140428-sijoittajan-kokonaisriskillä-allokaatio

Sijoittaja.fi:n muut suositukset allokaatiokysymyksiin

Riski-indikaattori ei huomioi monia muita allokaatioon vaikuttavia komponentteja kuten vaikkapa markkinoiden arvostustasoa. Esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella osakemarkkinoiden lasku johtui pitkälti arvostuskuplan puhkeamisesta ja arvostustasojen palautumisesta realistisimmille tasoille. Toki tällöinkin riski-indikaattori oli osan ajasta selvästi koholla.

Olemme käsitelleet tarkemmin allokaatiokysymystä ja allokaatioon liittyviä haasteita myös täällä. Sieltä pääsee perehtymään myös erääseen tehokkaasti toteutettuun allokaatiorahastoon, jota pidämme yhtenä maailman parhaista ja tehokkaimmista vaihtoehdoista niille sijoittajille, jotka haluavat ulkoistaa allokaatiopäätökset.

Ja vielä lopuksi klassinen muistutus siitä, ettei historiallinen tuotto ole tae tulevasta. On mahdollista, ettei Sijoittaja.fi:n kokonaisriski-indikaattori toimikaan jatkossa enää entiseen malliin ja on lähes varmaa, että virheellisiä signaaleja tulee myös jatkossa. Joka tapauksessa suurten tappioiden välttäminen on erittäin keskeistä pitkän aikavälin tuottojen kannalta. Uskomme riski-indikaattorimme antavan sijoittajille yhden helpon ja nopean vastauksen suurten tappioiden välttämiseksi. Uskomme myös itse vahvasti indikaattorin toimivuuteen ja hyödynnämme sitä keskeisesti omissa allokaatiopäätöksissämme.

Sijoittaja.fi:n kokonaisriski-indikaattori ja muut riski- ja talousindikaattorit löytyvät jäsenillemme Markkinaympäristö-osiosta. Indikaattorien avulla sijoittaja saa helposti ja nopeasti kuvan riski- ja talousympäristöstä.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy