Onko pörssin suhdanne kääntymässä? Pidä silmällä tätä mittaria

Miten arvioida, missä vaiheessa suhdannesykliä pörssi on? Rakensimme keskeisistä osake- ja korkomarkkinan sekä talouden tunnusluvuista makromallin, joka kertoo osakemarkkinan suhdanteen vaiheesta Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Onko pörssin suhdanne kääntymässä?

markkinaympäristö osakkeet sijoitusideat

Suhdanne ja sen ajoittamisen sietämätön vaikeus

Sijoittaja.fi:n toinen perustajista Hannu Huuskonen kirjoitti marraskuisessa artikkelissaan tärkeimmistä indikaattoreista, joiden avulla voi arvioida, onko osakemarkkinan suhdanne kääntynyt jo laskuun. Lopulta kyse on todennäköisyyksien arvioimisesta. Pörssin ja talouden suhdannetilanteen hahmottaminen on usein hankalaa, koska eri mittarit kertovat hyvin erilaista tarinaa suhdanteen vaiheesta. Toisen mittarin perusteella talouden suhdanne on edennyt jo pitkälle tai jo kääntynyt, toinen mittari taas kertoo suhdanteella olevan vielä nousuvaraa muutamaksi vuodeksi. Mitä siis tehdä?

Jos uskoo, että osakemarkkinan suhdanne on kääntynyt tai kääntymässä, osakeriskiä tulisi laskea tai ainakin valmistautua henkisesti mahdolliseen laskukauteen. Jos puolestaan arvelee, että suhdanteella on vielä tilaa nousta pari vuotta, kannattaa markkinoilla pysytellä tiukasti mukana ettei jää kurssinoususta paitsi. Usein osakemarkkinat nousevat poikkeuksellisen voimakkaasti vielä suhdanteen loppumetreillä.

Markkinaympäristö ja sen monet mittarit

Markkinaympäristössä osakemarkkinan suhdanteen vaihetta voi seurata useilla mittareilla. Onko osakemarkkinan pitkän aikavälin arvostustaso kohollaan (tuotto-odotukset matalat) vai onko osakemarkkina yhä edullinen (tuotto-odotukset korkeat)? Miltä talouskasvuennusteet vaikuttavat? Onko kuluttajaluottamus lähellä edellisten syklien huippuja? Miten työllisyystilanne kehittyy? Onko korkomarkkinoilla merkkejä taloussuhdanteen kääntymisestä? Miten luvut vertautuvat historiaan?

Informaatioähkyssä ei ole ihme, että taloustieteilijätkin ovat usein pulassa yrittäessään tulkita talouslukuja ja muodostaa ennusteita niiden pohjalta. Ihmiset ovat pääsääntöisesti huonoja yhdistelemään suuria tietomääriä ja tekemään ennusteita. Voisiko talouden tunnuslukuja yhdistää jotenkin helpommin tulkittavaksi mittariksi?

Sijoittaja.fi:n makromalli kertoo suhdanteen vaiheesta

Kyllä voi. Rakensimme keskeisistä talouden tunnusluvuista makromallin, joka kertoo osakemarkkinan suhdanteen vaiheesta Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Makromallin tarkoituksena on helpottaa sijoittajaa hahmottamaan osakemarkkinan isoa kuvaa, ja valmistautumaan nousu- ja laskukausiin niin henkisesti kuin allokaatiovalinnoilla. Makromalliin on yhdistetty osake- ja korkomarkkinan arvostustasosta ja suhdanteen vaiheesta kertovia tunnuslukuja sekä lukuisia talous- ja suhdanneindikaattoreita.

Asteikkona makromallissa toimii historiallinen persentiilipisteytys eli malli voi vaihdella välillä 0-100 %.  Yli 80 % lukemia voi tulkita myöhäiseksi suhdannevaiheeksi, jolloin salkun riskien keventäminen on perusteltua. Alle 20 % lukemat viestivät osakemarkkinan laskusuhdanteen päättymisen lähestymisestä ja pessimististen tunteiden vallitsemista markkinoilla. Tämä on yleensä hyvä hetki ryhtyä harkitsemaan allokaation kasvattamista riskisiin omaisuusluokkiin. Paras ostopaikka on yleensä ollut makromallin laskun selvä hidastuminen tai kääntyminen nousuun matalilta tasoilta. Vastaavasti paras myyntipaikka on yleensä ollut makromallin nousun selvä hidastuminen tai kääntyminen laskuun korkeilta tasoilta.

Sijoittaja.fi:n makromalli: Pörssin suhdanne, talouskasvu ja markkinatilanne

Onko pörssin suhdanne kääntymässä?

Makromalli on varoittanut suhdanteen myöhäisestä vaiheesta ja osakemarkkinoiden korkeista arvostustasoista vuoden 2017 maaliskuusta lähtien Yhdysvalloissa ja vuoden 2017 toukokuusta lähtien Euroopassa. Euroopassa malli antoi ensimmäiset merkit suhdannekäänteestä tämän vuoden kesäkuussa, minkä jälkeen laajat eurooppalaiset osakeindeksit ovat tulleet alas n. 8,0 % ja ekonomistien talouskasvuennusteet (Blackrock Macro GPS) euroalueelle ovat laskeneet 1,80 %:sta nykyiseen 1,57 %:iin.

Yhdysvalloissa makromallin nousu on pysähtynyt ensimmäistä kertaa sen noustua myöhäiseen suhdannevaiheeseen “vähennä osakepainoa”-tasolle. Yhdysvalloissa makromalli on pysytellyt jo useita kuukausia erittäin korkealla tasolla, ja viimeisimmän datan perusteella makromalli vaikuttaa kääntyneen asteittaiseen laskuun. Makromallin viestimä suhdannekäänne kasvattaa taantuman riskiä myös Yhdysvalloissa.

Jos makromalli(t) eivät käänny takaisin nousuun, todennäköisenä riskinä on osakemarkkinoiden laskun jatkuminen ja uusi taantuma ainakin jommalla kummalla puolella rapakkoa.

Seuraa markkinatilanteen ja riskien kehitystä Markkinaympäristössä

Lisää apuja markkinatilanteen hahmottamiseen ja sijoitussalkun riskienhallintaan saa hyödyntämällä rakentamiamme riski-indikaattoreita (lue myös: uudistimme Markkinaympäristön elokuussa). Seuraamalla säännöllisesti Markkinaympäristöä voit välttää pahimmat tappiot osakemarkkinoilla ja parantaa pitkän aikavälin tuottojasi.

Olemme kehittäneet yli vuosikymmenen ajan systemaattisia työkaluja markkinariskien ja -mahdollisuuksien tunnistamiseen hyödyntäen sijoitusalan johtavien tutkimustalojen ja sijoittajien osaamista. Alkuvuoden aikana Markkinaympäristöä on kehitetty eteenpäin, ja sinne on tuotu lukuisia käyttämiämme mittareita analyytikkojen kommentoimana.

Markkinaympäristön riski-indikaattoreita päivitetään viikoittain pääsääntöisesti keskiviikkona, ja talouden isosta kuvasta kertovia talousindikaattoreita ja tuotto-odotuksia päivitetään kuukausittain. Tarkistamalla markkinaympäristön tilanteen säännöllisesti, saat aina ajantasaisen kuvan markkinatilanteesta.

Markkinaympäristö sisältää:

 • Riski-indikaattorit, jotka kertovat osakemarkkinan laskun riskistä
 • Suhdanneindikaattorit, jotka kertovat osakemarkkinan suhdannevaiheesta ja taantuman riskistä
 • Talousindikaattorit kertovat kaiken olennaisen taloustilanteesta sijoittajan näkökulmasta
 • Pitkän aikavälin tuotto-odotukset (osakkeet, korkosijoitukset, kiinteistöt) ja tuotot
 • Arvostusmittarit eri osakemarkkinoille
 • Suursijoittajien rahavirrat ja ETF-suosikit
 • Sijoittaja.fi:n allokaationäkemys
 • Nostot ajankohtaisesta markkinatilanteesta ja houkuttelevista sijoitusmahdollisuuksista
 • Maailman johtavien toimijoiden markkinanäkemykset

Siirry uudistettuun markkinaympäristöön tästä!SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy