Northcrypto

Osakkeiden tuotto-odotukset ovat nousseet

Osakekurssien lasku ja nouseva tuloskehitys on saanut aikaiseksi sen, että osakkeiden tuotto-odotukset ovat nousseet.

Julkaistu: 14.11.2018 Kirjoittaja:

markkinaympäristö osakkeet

Osakemarkkinoiden tuotto-odotukset

Ylläpidämme Markkinaympäristössä omaisuusluokkien tuotto-odotustaulukkoa. Taulukosta löytyvät tuotto-odotukset tärkeimmille osakemarkkinoille, koroille, kiinteistöille sekä tehokkaat ETF:t, joilla osakkeisiin voi helposti sijoittaa.

Alla olevassa kuvassa ovat osakkeiden tuotto-odotukset. Taulukko on päivitetty 13.11.2018. Taulukosta voidaan havaita, että osakkeilla on takana hyvä tuottojakso. Marraskuusta 2008 suomalaiset osakkeet ovat tuottaneet 8,6 % vuodessa ja yhdysvaltalaiset osakkeet peräti 14,5 %.

Tuotto-odotus toteutunutta tuottoa matalampi

Taulukosta myös näkee, että tuotto-odotus seuraavalle 10 vuodelle on toteutunutta matalampi. Suomalaisista osakkeista voi odottaa 5,7 % vuotuista tuottoa ja yhdysvaltalaisista osakkeista vain 2,4 %:n tuottoa. Kehittyvillä markkinoilla tuotto-odotus on jo lähellä 10 vuoden toteutunutta tuottoa.

Osakemarkkinoilla pitkän aikavälin tuotto-odotus on usein käänteinen pitkän aikavälin toteutuneeseen tuottoon. Jos osakkeilla on takana pitkä nousujakso, ovat niiden arvostustasot historiallista korkeammalla ja tuloskasvun voimakkain jakso takana. Tällöin tuotto-odotus on matalampi, koska tuloskasvu hidastuu ja arvostustasot palautuvat käytännössä aina lähelle historiallista keskiarvoa.

Positiivista on se, että tuotto-odotukset ovat nousseet. Vuosi sitten USA:laisten osakkeiden tuotto-odotus oli noin 1 %:ia ja eurooppalaisilla sekä suomalaisilla osakkeilla noin 4 %. Historiassa (yli 200 vuotta) osakkeet ovat tarjonneet noin 6,5 – 7,0 %:n reaalituoton. Pitkäjänteisen sijoittajan kannattaakin seurata tuotto-odotusta. Kun tuotto-odotus osakkeissa ylittää pitkän aikavälin historian, kannattaa osakepainoa asteittain alkaa lisätä. Kun tuotto-odotus on merkittävästi korkeampi kuin historiatuotto, sijoittajan kannattaa ylipainottaa osakkeita selvästi. Tämä kysyy kylmiä hermoja, sillä usein näissä hetkissä veri virtaa markkinoilla ja kurssiheilunta on voimakasta. Seuraa tuotto-odotuksia Sijoittaja.fi:n kehittämässä Markkinaympäristössä.

Siirry uudistettuun markkinaympäristöön tästä!

Omaisuusluokkien tuotto-odotukset perustuvat käytännössä kolmeen tekijään: 1) kassavirtoihin (osingot, omien osakkeiden takaisinostot, korkotuotto), 2) talouskasvuun ja 3) arvostustasoon. Kassavirrat ja talouskasvu ovat pitkällä aikavälillä vakaita, ja ne muodostavat suhteellisen hyvin ennakoitavan osuuden tuotto-odotuksista. Ilman arvostustason vaikutusta tuotto-odotukset pysyisivät hyvin vakaina yli syklin. Sijoittajapsykologia ja vallitsevan taloustunnelman ekstrapolointi liian pitkälle tulevaan saa arvostustason toisinaan poikkeamaan merkittävästi pitkän aikavälin keskiarvosta.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy