Northcrypto

Tuloskausi Q2/2017: Yhdysvallat loistaa, Suomessa tulospettymyksiä

Maailman markkina

Tuloskausi Yhdysvalloissa on edennyt jo loppupuolelle. Erityisesti teknologiasektorin yritykset ovat kertoneet loistavista näkymistä. Myös Japanissa tulokset kasvavat vinhasti. Suomessa sen sijaan voidaan puhua tulospettymysten kaudesta.

Julkaistu: 01.08.2017 Kirjoittaja:

markkinaympäristö osakkeet Strategiamestari tulokset

Tuloskausi Yhdysvalloissa on edennyt myötätuulessa

Yhdysvalloissa tuloskausi on jatkunut erinomaisena. Viime viikon loppuun mennessä 58 %:ia S&P 500-yhtiöiden indeksistä oli raportoinut tuloksensa. Kuten alla olevasta taulukosta voi havaita, toteutunut tuloskasvu vuodentakaisesta on ollut 10,6 %:ia, mikä on 5,2 %:ia analyytikoiden konsensusodotuksia parempi tulema. Positiivisia tulosyllättäjiä on ollut 78 % raportoineista yhtiöistä.

Sektoreista positiivisin yllättäjä on ollut informaatioteknologia, jonka hyvät näkymät nostimme myös edellisessä tuloskatsauksessamme. Teknologiayhtiöiden tuloskasvutrendin on jatkunut vahvana ja tuloskasvua vuodentakaisesta on kirjattu peräti 18,1 %:ia. Yhtiötasolla etenkin Facebook, Alphabet (Google) ja Intel ovat kontribuoineet eniten positiiviseen yllätykseen, mutta yllätykset ovat tulleet laajasti, sillä sektorin yrityksistä peräti 91,7 %:ia on kertonut odotuksia paremmasta tuloksesta, mikä on poikkeuksellisen korkea luku. Toiseksi parhaat yllätykset löytyvät rahoitussektorilta. Heikoimmin on mennyt energiasektorilla, joiden tulosten palautuminen kuopasta on jäänyt 4 %:ia analyytikoiden odotuksia heikommaksi ja 50 %:ia yllättänyt negatiivisesti.

Annamme Yhdysvaltain tuloskaudelle parhaan mahdollisen arvosanan viisi.

20170730 Yhdysvallat tuloskausi

Jos pientä heikkoutta haluaa Yhdysvaltain tuloskaudesta hakea, voi sellaiseksi julistaa kuluvan kvartaalin tulosohjaukset: 28 yhtiötä on varoittanut odotuksia heikommista odotuksista 26 yhtiön kerrottua odotuksia positiivisimmista odotuksista. Tämäkin suhdeluku on toki sekin parempi kuin normaalisti. Sektoreista positiivimmat ohjausyllätykset ovat antaneet informaatioteknologia (12 positiivista ja 6 negatiivista ohjausta) sekä terveydenhuolto (8 posit., 5 negat.). Heikoimmat yllätykset ovat tulleet teollisuudesta, jossa viisi yhtiötä on ohjannut odotuksia negatiivisemmin eikä yksikään yhtiö ole tullut ulos positiivisella ohjauksella.

Tulosyllätysten vaikutus kursseihin jäänyt normaalia matalammaksi

Mielenkiintoinen havainto on kuitenkin se, ettei sen paremmin positiiviset kuin negatiivisetkaan tulosyllätykset ole jaksaneet vaikuttaa kursseihin yhtä voimakkaasti kuin keskimäärin. Positiivisista tulosyllätyksistä kertoneet yhtiöt ovat itse asiassa laskeneet keskimäärin 0,1 %:ia, mikäli kurssikehityksen mittaus on aloitettu kahta päivään ennen, ja päätetty kaksi päivää tulosjulkaisun jälkeen. Viimeisen viiden vuoden aikana kurssit ovat nousseet positiivisilla tulosyllättäjillä keskimäärin 1,4 %:ia edellä kuvatulla jaksolla. Kuten kirjoitimme tulosanomaliaa koskevassa artikkelissa, voi sijoittaja yrittää hyödyntää tilannetta ostamalla positiivisia tulosyllättäjiä pian tuloksen jälkeen, mikäli kurssireaktio ei vaikuta yltiöpositiiviselta. Negatiivisten tulosyllättäjien kurssiliike on ollut vastaavalla metodilla mitattuna -0,9 %:ia, mikä sekin on selvästi viimeisen viiden vuoden keskiarvoa (-2,4 %) maltillisempi liikehdintä.

Suomalaiset tulokset ovat olleet poikkeusellisen heikkoja

Tuloskauden yllättävin ja jossain määrin mystiseksi jäänyt ilmiö on ollut suomalaisten yhtiöiden heikkous. Analyytikkojen odotukset ovat osoittautuneet huomattavan optimistisiksi tulosten jäätyä tässä vaiheessa peräti 7,4 %:ia odotuksista, kun 43 % OMX Helsinki Cap -indeksin yhtiöistä on raportoinut tuloksensa. Kokonaisuudessan tulokset ovat kuitenkin kasvaneet lievästi (+3,4 %) vuodentakaisesta, joten aivan katastrofaalinen tilanne ei ole.

Tuloskauden heikkous asettaa suomalaisten osakkeiden hurjan nousun outoon valoon. Kirjoitimme toukokuussa, että suomalaisyhtiöt vaikuttavat kalliilta. Onneksi sijoittaja voi tähyillä myös paremman tuottopotentiaalin markkinoille esimerkiksi osaketyökalumme ja indeksin valintatyökalumme avulla, jotka tarjoavat mielenkiintoisia sijoituskohteita maailmalta.

Tuloskauden kokonaisarvio jää ykköseksi, eli heikoimpaan mahdolliseen luokkaan.

20170730 Suomi tuloskausi

Euroopassa parempaa ja Japanissa loistavaa

Euroopassa tuloskausi on onneksi edennyt keskimääräisesti. Tulokset ovat yllättäneet positiivisesti vajaat kolme prosenttia ja heikon vertailukohdan vuoksi tuloskasvua on kertynyt 23 %:ia. Toisin kuin Yhdysvalloissa, Euroopassa energiasektori on ollut positiivisin tulosyllättäjä. Heikointa kehitys on ollut päivittäiskulutuksessa ja kiinteistösektorilla, joista jälkimmäisellä otos on vielä pieni (3 kpl).

Euroopan arvosana on kolme.

20170730 Eurooppa tuloskausi

Japanissa tulosyllätykset ovat olleet voimakkaan positiiviset (22,5 % yli odotusten), mutta Japanissa on tyypillistä, että tulokset vaihtelevat voimakkaasti analyytikkojen odotusten ympärillä. Positiivinen tuloskausi kuitenkin tukee Japanin osakemarkkinoita, jonka hyvästä tulosmomentista ja houkuttelevasta arvostuksesta kirjoitimme myös edellisessä katsauksessamme. Tällä hetkellä ”älykkäitä” sijoitustyylejä sisältävä Strategiamestari -mallisalkkumme on poikkeuksellisen voimakkaassa painossa Japanissa – peräti noin 24 % salkun osakeomistuksista kohdistuu Japaniin, mikäli ETF:ien kaikki omistukset ynnätään yhteen. Muistutamme, ettei painotus Japaniin ole hyvistä näkymistä huolimatta aktiivinen valinta meiltä, vaan salkun tällä hetkellä arvosijoituspainotteiset sijoitustyylit löytävät poikkeuksellisen paljon osakkeita Japanista.

Japani saa parhaan mahdollisen arvosanan viisi.

20170730 Nikkei tuloskausi

Seuraa tuloskautta

Seuraa kv-tuloskautta helposti taulukoiden, kuvaajien ja artikkeliemme avulla. Sijoittaja.fi:stä saa käsityksen tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa tuloskaudesta toiseen. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin.

Katso myös kotimaisten yritysten ennusteet tästä.

Lähteet: Bloomberg, Reuters, Investment Intelligence Oy:n laskelmat.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImageSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy