Miten voin hyödyntää tekoälyä sijoittamisessa nyt?

Tekoäly on ehdottomasti yksi megatrendeistä. Tekoäly on mukana jo sijoitusstrategioissa, tarjoten tehokkaita työkaluja markkinatrendien tunnistamiseen, riskien arviointiin ja sijoitussalkkujen optimointiin. Vaikka tekoälyalgoritmit parantavat sijoituspäätösten tarkkuutta ja nopeutta, niiden käyttöön liittyy myös haasteita. Tulevaisuudessa tekoälyn ja ihmisten yhteistyö voi mullistaa sijoitusmaailman.

Antti Lähtevänoja
Antti Lähtevänoja

Tekoäly on ehdottomasti yksi megatrendeistä. Tekoäly on mukana jo sijoitusstrategioissa, tarjoten tehokkaita työkaluja markkinatrendien tunnistamiseen, riskien arviointiin ja sijoitussalkkujen optimointiin. Vaikka tekoälyalgoritmit parantavat sijoituspäätösten tarkkuutta ja nopeutta, niiden käyttöön liittyy myös haasteita. Tulevaisuudessa tekoälyn ja ihmisten yhteistyö voi mullistaa sijoitusmaailman.

Johdanto – tekoälyn hyödyntäminen sijoittamisessa

Tekoälyn käyttö sijoitusstrategioissa on yleistynyt merkittävästi viime vuosina. Yhä useammat sijoittajat ja varainhoitajat hyödyntävät tekoälyä päätöksenteossaan, sillä se mahdollistaa valtavien datamäärien analysoinnin ja käsittelyn. Tekoälyalgoritmit voivat tunnistaa markkinatrendejä, arvioida riskejä ja optimoida sijoitussalkkuja tehokkaammin kuin perinteiset menetelmät. Tämä mahdollistaa tarkempien ennusteiden ja mallien luomisen, mikä auttaa sijoittajia tekemään paremmin perusteltuja päätöksiä.

Yksi merkittävimmistä tekoälyn sovelluksista sijoittamisessa on algoritminen kaupankäynti. Tekoälypohjaiset järjestelmät analysoivat reaaliaikaista markkinadataa ja toteuttavat kauppoja automaattisesti ennalta määritettyjen sääntöjen perusteella. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin markkinamuutoksiin ja voi johtaa parempiin tuottoihin. Lisäksi tekoäly auttaa sijoituskohteiden valinnassa analysoimalla yritysten taloudellisia tietoja, uutisia ja sosiaalisen median keskusteluja. Näin se voi tunnistaa lupaavia sijoitusmahdollisuuksia sekä auttaa hajautuksen optimoinnissa ja riskienhallinnassa.

Tekoälyn käyttöön sijoittamisessa liittyy kuitenkin myös riskejä ja haasteita. Algoritmeihin voi liittyä ongelmia, kuten ylisovittaminen historialliseen dataan tai odottamattomien markkinatapahtumien huomiotta jättäminen. Lisäksi tekoälyn ”mustat laatikot” voivat olla vaikeasti tulkittavia, mikä herättää kysymyksiä läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta. Siitä huolimatta tekoälyn merkitys nykyaikaisessa sijoittamisessa on kiistaton, sillä se tarjoaa työkaluja, joiden avulla sijoittajat voivat tehdä parempia päätöksiä ja reagoida nopeammin markkinoiden muutoksiin.

Tulevaisuudessa tekoälyn ja ihmisten yhteistyö tulee todennäköisesti olemaan sijoitusstrategioiden ytimessä, yhdistäen tekoälyn laskennallisen tehokkuuden ihmisten luovuuteen ja arvostelukykyyn.

Tekoälyn perusteet sijoittamisessa

Tekoäly on mullistanut sijoitusmaailman tarjoamalla työkaluja, jotka auttavat sijoittajia tekemään parempia päätöksiä.

Tekoälyalgoritmit voivat käsitellä valtavia määriä dataa, tunnistaa markkinatrendejä, arvioida riskejä ja optimoida sijoitussalkkuja. Koneoppiminen, neuroverkot ja luonnollisen kielen käsittely (NLP) ovat keskeisiä tekoälyteknologioita, joita käytetään sijoituspäätösten tekemisessä. Koneoppimisalgoritmit oppivat datasta itsenäisesti, neuroverkot jäljittelevät ihmisaivojen toimintaa ja NLP mahdollistaa tekstimuotoisen datan analysoinnin.

Näitä teknologioita yhdistelemällä voidaan luoda kehittyneitä sijoitusstrategioita, jotka hyödyntävät tekoälyn laskennallista tehokkuutta ja nopeutta.

Sijoittajien on tärkeää ymmärtää tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset sekä käyttää sitä vastuullisesti. Tulevaisuudessa tekoälyn ja ihmisten yhteistyö tulee olemaan entistä tärkeämpää menestyksekkäiden sijoitusstrategioiden luomisessa.

Tekoäly ei kuitenkaan korvaa ihmisten arvostelukykyä, vaan toimii työkaluna, joka tukee sijoituspäätöksentekoa.

Tekoälyn edut ja haasteet sijoittamisessa

Tekoälyn käyttö sijoittamisessa tuo mukanaan monia etuja. Tekoäly mahdollistaa valtavien datamäärien nopean analysoinnin, mikä auttaa sijoittajia tekemään perustellumpia päätöksiä. Tekoälyalgoritmit voivat tunnistaa piileviä markkinatrendejä ja tehdä tarkempia ennusteita kuin perinteiset menetelmät. Lisäksi tekoäly auttaa optimoimaan sijoitussalkkuja ja hallitsemaan riskejä tehokkaammin. Nämä hyödyt voivat potentiaalisesti johtaa parempiin tuottoihin ja vähentää sijoittamiseen liittyvää epävarmuutta.

Edut tekoälyn hyödyntämisessä sijoittamisessa:

 • Tehokas datanalyysi: Tekoäly pystyy käsittelemään ja analysoimaan valtavia määriä dataa nopeammin ja tarkemmin kuin perinteiset menetelmät.
 • Parantunut ennustetarkkuus: Tekoälyalgoritmit voivat tehdä tarkempia ennusteita tulevista markkinaliikkeistä käyttämällä historiallista dataa ja koneoppimista.
 • Algoritminen kaupankäynti: Tekoälypohjaiset kaupankäyntijärjestelmät voivat toteuttaa kauppoja reaaliajassa ennalta määritettyjen sääntöjen perusteella. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin markkinamuutoksiin ja optimoi kaupankäyntistrategioita tuottojen maksimoimiseksi.
 • Riskienhallinta: Tekoäly pystyy arvioimaan ja hallitsemaan riskejä analysoimalla suuria määriä dataa ja tunnistamalla mahdolliset riskitekijät.
 • Sijoituskohteiden valinta: Tekoäly voi analysoida yritysten taloudellisia tietoja, uutisia ja sosiaalisen median keskusteluja tunnistaakseen lupaavia sijoituskohteita.
 • Ajan säästäminen.
 • Jatkuva oppiminen ja sopeutuminen: Koneoppimisalgoritmit voivat oppia jatkuvasti uudesta datasta ja sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Riskit tekoälyn hyödyntämisessä sijoittamisessa:

 • Datan laatu on yksi tärkeimmistä tekijöistä, sillä tekoälyalgoritmit ovat vain niin hyviä kuin niiden käyttämä data.
 • Puutteellinen, virheellinen tai vääristynyt data voi johtaa harhaanjohtaviin ennusteisiin ja huonoihin sijoituspäätöksiin.
 • Algoritmeihin voi myös sisältyä tahattomia vääristymiä, jotka heijastavat historiallisia ennakkoluuloja tai puutteita datassa.
 • Markkinadynamiikan muutokset, kuten odottamattomat tapahtumat tai uudet säännökset, voivat vaikuttaa tekoälyalgoritmien toimintaan.

Sijoittajien on oltava tietoisia näistä riskeistä ja käytettävä tekoälyä harkiten osana kokonaisvaltaista sijoitusstrategiaa.

Tekoälypohjaiset sijoitustyökalut ja -alustat

Sijoittaja.f:in Sijoittaja360 hyödyntää tekoälyä ja algoritmeja osana osake -ja portfolioanalyysiä. Sijoittaja.fi hyödyntää tekoälyä osana osakeanalyysejä jo tällä hetkellä osana analyytikoiden päivittäistä työtä. Sijoittaja.fi:n kehittämä tekoäly on myös Sijoittaja.fi -jäsenten käytettävissä Sijoittaja360 monipuolisten työkalujen kautta.

Esimerkiksi Osaketyökalussa osakkeiden pisteet lasketaan Sijoittaja.fi:n kehittämällä algortimilla. Algoritmia kehiteteään koko ajan, mutta suuri muutos algoritmissa toteutettiin vuoden 2024 alussa. Etenkin viimeisen vuoden aikana Kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalun tuotot ovat parantuneet selvästi ja tuottoero on kiihtynyt viimeisen algoritmipäivityksen jälkeen. Tekoäly on tuonut konkreettista hyötyä sijoittajille viimeisen 12 kuukauden 29 prosentin tuotolla!

Tämän lisäksi Sijoittaja.fi kehittää tekoälytyökalua, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä vielä entistäkin nopeammin ja tehokkaammin osakkeisiin liittyvää analyysiä. 

Ihmisiä tarvitaan jatkossakin, vaikka tekoäly kehittyy ja tuo mahdollisuuksia sijoittajalle.

Uskomme, että yhdistämällä tekoälyn ja kehittämämme pisteytyksen sekä ihmisen analyytikko-osaamisen pystymme luomaan ennennäkemättömän monipuolisen työkalun sijoittamiseen.

Antti Lähtevänoja, projektipäällikkö, Sijoittaja.fi

Muita tekoälypohjaisia sijoitustyökaluja ja -alustoja maailmalta:

 • BlackRockin Aladdin: yksi tunnetuimmista sijoitusmaailman tekoälyalustoista. Alladinia käytetään mm. riskienhallintaan, salkunhallintaan ja kaupankäyntiin.
 • Numerai: crowdsourcing-pohjainen hedgerahasto, joka hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista sijoitusstrategioiden kehittämiseen.
 • Alphasense: tekoälypohjainen työkalu, joka auttaa sijoittajia löytämään relevanttia tietoa yrityksistä ja markkinoista.
 • Qraft Technologies: tarjoaa tekoälypohjaisia ETF-rahastoja, jotka hyödyntävät koneoppimista sijoituskohteiden valinnassa.
 • Sijoittaja360: hyödyntää tekoälyä ja algoritmeja osana osake -ja portfolioanalyysiä.

Tekoälyn tulevaisuus sijoittamisessa

Tekoälyn kehitys on ollut nopeaa viime vuosina, ja tämän trendin odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Koneoppimisalgoritmien ja neuroverkkojien kehittyessä tekoäly pystyy käsittelemään yhä monimutkaisempia ongelmia ja sopeutumaan paremmin muuttuviin olosuhteisiin. Tämä tarkoittaa, että tekoälyn käyttö sijoitusstrategioissa tulee todennäköisesti lisääntymään entisestään.

Sijoittajat ja varainhoitajat, jotka eivät hyödynnä tekoälyä, saattavat jäädä kilpailussa jälkeen.

Tekoälyn kehitys tulee myös muuttamaan sijoitusmaailmaa monin tavoin. Algoritmisen kaupankäynnin yleistyessä markkinoiden dynamiikka saattaa muuttua, ja likviditeetti voi keskittyä entistä enemmän tekoälypohjaisiin strategioihin. Tämä voi luoda uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita perinteisille sijoittajille. Lisäksi tekoälyn käyttö voi demokratisoida sijoittamista, sillä yhä useammilla ihmisillä on pääsy kehittyneisiin sijoitustyökaluihin. Toisaalta tämä voi myös johtaa uudenlaisiin riskeihin, jos tekoälyä käytetään vastuuttomasti tai ilman riittävää ymmärrystä sen toiminnasta.

Uusimmat innovaatiot ja tutkimukset alalla

Chua, A. Y., Pal, A., & Banerjee, S. (2023). AI-enabled investment advice: Will users buy it?. Computers in Human Behavior, 138, 107481.

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja empiirisesti validoida käsitteellinen malli, joka selittää yksilöiden aikomusta hyväksyä tekoälypohjaiset suositukset. Mallin mukaan aikomus riippuu asenteesta tekoälyä kohtaan, luottamuksesta, koetusta tarkkuudesta ja epävarmuuden tasosta. Käsitteellistä mallia testattiin kokeella, jossa käytettiin simuloitua tekoälypohjaista sijoitussuositusjärjestelmää. Osallistujat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään: toiselle annettiin vähän epävarmuutta sisältäviä sijoitussuosituksia koskien blue-chip-osakkeita, ja toiselle annettiin paljon epävarmuutta sisältäviä suosituksia koskien senttiosakkeita.

Tulokset osoittavat, että myönteinen asenne tekoälyä kohtaan oli yhteydessä aikomukseen hyväksyä tekoälypohjaiset suositukset, luottamukseen tekoälyyn ja koettuun tekoälyn tarkkuuteen. Lisäksi epävarmuuden taso vaikutti siihen, miten asenne, luottamus ja koettu tarkkuus vaihtelivat suhteessa aikomukseen hyväksyä suositukset. Kun epävarmuus oli vähäistä, myönteinen asenne tekoälyä kohtaan näytti riittävän automaation hyödyntämiseen. Kuitenkin epävarmuuden ollessa suurta, myönteinen asenne oli välttämätön mutta ei enää riittävä ehto tekoälyn hyväksymiselle. Tutkimus valottaa psykologisia mekanismeja, jotka vaikuttavat käyttäjien päätökseen hyväksyä tekoälypohjaisia neuvoja, ja lisää ymmärrystä tekoälypohjaisista suositusjärjestelmistä tehtävissä, jotka vaativat intuitiota korkean osallistumisen palveluissa.

Ahangar, R. G., & Fietko, A. (2023). Exploring the Potential of ChatGPT in Financial Decision Making. In Advancement in Business Analytics Tools for Higher Financial Performance (pp. 94-111). IGI Global.

Tutkimuksessa tutkittiin OpenAI:n ChatGPT:n potentiaalista roolia sijoitustoiminnassa arvioimalla sen ehdottamien ratkaisujen tarkkuutta, mahdollisia etuja ja haittoja sekä vaikutuksia sijoituspäätöksiin. Tutkimuksessa käytetään empiirisiä esimerkkejä ChatGPT:n suorituskyvyn arvioimiseksi sijoitusneuvonnan tarjoamisessa. Tulokset osoittavat, että vaikka ChatGPT pystyy määrittelemään taloudelliset termit ja selittämään ne yksityiskohtaisesti, se ei pysty antamaan sijoitusehdotuksia. Lisäksi analyysi viittaa siihen, että ChatGPT pystyy antamaan tarkempia tietoja, kun käyttäjät pilkkovat kysymyksensä yksityiskohtaisemmiksi aiheiksi.

Tutkimus korostaa myös tarvetta kattavammille koulutusdatoille, jotta ChatGPT pystyisi antamaan tarkempia neuvoja. Lisäksi tutkimus kehottaa sijoittajia olemaan tietoisia ChatGPT:n rajoituksista ja suosittelee pilkkomaan taloudelliset kysymykset yksityiskohtaisemmiksi aiheiksi tämän teknologian hyötyjen maksimoimiseksi. Johtopäätöksenä todetaan, että ChatGPT voi olla hyödyllinen resurssi talousasiantuntijoille, mutta ei niille, joilla on rajalliset taloudelliset asiantuntemukset ja tiedot.

Miten aloittaa tekoälyn hyödyntäminen sijoittamisessa?

Sijoittaja.fin Sijoittaja360 pääset hyödyntämään tekoälypohjaisia osakeanalyysejä erilaisten työkalujen avulla. Sijoittaja360:n Sijoitusideoita-osiosta löydät myös valmiin listan mielenkiintoisimmista tekoälyosakkeista.

Käytännön vinkkejä ja neuvoja sijoittajalle

Tekoälyuutiset on Sijoittaja.fi:n viikoittain julkaisema tekoälyartikkeli, jossa esitellään viikon isoimmat ja puhutuimmat tekoälyuutiset yhdessä artikelissa. Artikkeleissa esitellään mm. uudet tuotteet, uudet tekoälymallit sekä kiinnostavat tekoälyn käyttötapaukset Suomesta ja ulkomailta. Uutisissa painotetaan myös tekoäly-yhtiöiden taloudellisia tulosraportteja ja niihin liittyviä julkaisuja.

Antti Lähtevänoja toimii Sijoittaja.fi:llä tekoäly-projektipäällikkönä. Antin tausta on startupeissa, VC-sijoittamisessa ja IT-ratkaisujen (mm. tekoälyratkaisut) myynnissä. Antti tekee tällä hetkellä väitöskirjaa opetuksellista myynnistä.

Sinua voisi kiinnostaa
UPM-Kymmene osake: Q2-tulos ei yltänyt odotuksiin – loppuvuoden näkymät ovat hyvät
Kesko osake: Viimeisin tulos odotusten mukainen – merkit rakentamisen piristymisestä ovat lupaavia
Pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden hyödyntäminen tuloskauden aikana
Sijoittajan valinnat