Kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalun TOP 50 -osakkeilla vuosituotto vahvat 12,0 %

KV-osaketyökalusta löytyy yli 1 150 mielenkiintoista osaketta maailmalta. Katso miten parhaat osakkeet ovat viime vuosina tuottaneet!

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

KV-osaketyökalusta löytyy yli 1 150 mielenkiintoista osaketta maailmalta. Katso miten parhaat osakkeet ovat viime vuosina tuottaneet!

Kansainvälisten TOP-osakkeiden tuottokehitys

Otimme viime vuoden heinäkuussa ensimmäistä kertaa tarkasteluun, kuinka Sijoittaja.fi:n kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalun 50 kärkiyhtiötä ovat tuottaneet historiassa. Kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalu sisältää yli 1 150 mielenkiintoista osaketta maailmalta ja työkalu pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin avulla (momentti, kokonaisriski, laatu, arvo, kasvu ja osinko).

Kuluneen vuoden aikana Osaketyökalun pisteytyksessä on kerennyt myös tapahtumaan muutoksia. Helmikuun 2024 alussa Osaketyökaluissa otettiin käyttöön dynaaminen painotus osakkeiden kokonaispisteiden laskennassa. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että yksittäisten faktoreiden paino kokonaispisteiden laskennassa elää markkinatilanteen mukaan.

TOP 50 -osakkeiden tuottoero kasvanut vertailuindeksiin nähden

Kansainvälisten osakkeiden tuottoja pystytään seuraamaan vuoden 2018 alusta toukokuun 2024 puoliväliin saakka. Vertailuindeksinä työkalun TOP 50 -osakkeille toimii S&P 500 ja STOXX Europe 600 -indeksien yhdistelmä, jossa painot muodostuvat indeksien osakemäärien mukaan, eli S&P 500 saa 50/110 painon ja STOXX Europe 600 saa 60/110 painon. Indekseistä on valittu tasapainotetut versiot, joissa jokainen osake saa saman painon.

Tasapainotettujen indeksien käyttö on mielekkäämpää verrattuna perinteisiin markkina-arvopainotettuihin indekseihin nähden, sillä myös Osaketyökalun TOP 50 -osakekorissa jokainen osake saa saman painon riippumatta osakkeiden markkina-arvosta tai muista tekijöistä.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty euromääriset kokonaistuotot Osaketyökalun TOP 50 -osakkeille sekä vertailuindeksille.

Kuvaajasta nähdään, että kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalun TOP 50 -osakekori on historiassa kehittynyt pitkään vertailuindeksin mukana, mutta viimeisen vuoden aikana tuottoeroa on alkanut syntymään TOP 50 -osakkeiden eduksi. Tuottoeroa vertailuindeksiin on syntynyt jo noin 30 %-yksikköä ja TOP 50 -osakkeiden tuotto on ylittänyt 100 %:n tuoton vuoden 2018 alusta saakka mitattuna.

Kuvaajaan on myös merkattu ajankohta, kun Osaketyökalussa otettiin käyttöön dynaaminen painotus kokonaispisteiden laskennassa. Kuvaajasta huomataan kuinka tuottoero on selvästi lähtenyt kasvuun, kun dynaamiset painot otettiin käyttöön.

Perinteisissä indekseissä megateknot jyräävät

Mikäli vertailuindeksin indekseissä käytettäisiin perinteisiä markkina-arvopainotettuja S&P 500 ja STOXX Europe 600 -indeksejä, olisivat tuotot alla olevan kuvaajan mukaiset. Kuvaajasta nähdään, että markkina-arvopainotettuja indeksejä käyttämällä vertailuindeksi kulkee melko pitkälti käsi kädessä TOP 50 -osakekorin kanssa. Viime kuukausina TOP 50 -osakkeet ovat tosin hieman kirineet markkina-arvopainotetun vertailuindeksin edelle.

Varsinkin perinteisessä markkina-arvopainotetussa S&P 500 -indeksissä suurilla teknologiasektorin osakkeilla on merkittävä painoarvo indeksin kehityksen suhteen. Esimerkiksi viiden suurimman yhtiön (Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon.com ja Meta) paino koko indeksissä on noin 25 %. Toki nämä osakkeet löytyvät myös kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalusta, mutta Osaketyökalun TOP 50 -osakekorissa yksittäisten osakkeiden paino on pieni (1/50 eli 2 %).

Vuositason tuotto 12,0 % TOP 50 -osakkeille

Vuoden 2018 alusta saakka mitattuna TOP 50 -osakkeet ovat tuottaneet vuositasolla vakuuttavat 12,0 %. Viimeisen vuoden aikana tuottoa on syntynyt lähes 29 %, ja tuottoa on syntynyt selvästi enemmän eri vertailuindekseihin nähden.

Kansainvälinen hajauttaminen kannattaa

Kansainvälisten osakkeiden lisäämisen tärkeys omaan salkkuun on korostunut varsinkin viime vuosien aikana, kun Helsingin pörssi on ollut varsin alavireinen samalla kun muualla maailmassa osakkeissa on nähty vahvaa nousua. Toki myös Helsingin pörssissä on vihdoin nähty käännettä, mutta hyvin hajautettu salkku koostuu myös kansainvälisistä osakkeista.

Kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalu helpottaa omaan sijoitustyyliin sopivien osakkeiden löytämistä, mikäli kansainväliset markkinat ovat Helsingin pörssiä vieraammat. Kokonaispisteillä tarkastelun lisäksi kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalu soveltuu erinomaisesti itselle sopivien osakkeiden seulomiseen. Klikkaamalla työkalussa ”näytä enemmän hakuvaihtoehtoja” voit räätälöidä osakelistan oman sijoitustyylin mukaisesti esimerkiksi sektorin ja sijoitustyylin mukaan. Hakukentän avulla osakelistaa voi rajata helposti esimerkiksi tiettyihin valtioihin.

Osakkeiden seulominen onnistuu helposti eri hakuvaihtoehtoja hyödyntämällä

Osaketyökalut Sijoittaja.fi:n jäsenille

Osaketyökalu on monipuolinen työkalu osakkeiden etsimiseen ja vertailuun. Työkalusta löydät helposti sijoitustyylisi houkuttelevimmat osakkeet Suomesta ja maailmalta.

Työkalussa on osakkeiden tärkeimmät tunnusluvut ja ennusteet. Työkalun pohjalta on myös rakennettu valmiita ajantasaisia listoja mm. parhaista laatu-, kasvu- ja osinko-osakkeista Suomesta ja maailmalta. Löydät valmiit listat ja mallisalkut helposti Sijoittaja360:n Sijoitusideat -osiosta.

Sinua voisi kiinnostaa
UPM-Kymmene osake: Q2-tulos ei yltänyt odotuksiin – loppuvuoden näkymät ovat hyvät
Kesko osake: Viimeisin tulos odotusten mukainen – merkit rakentamisen piristymisestä ovat lupaavia
Pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden hyödyntäminen tuloskauden aikana
Sijoittajan valinnat