Taalerin kova osinko yllätti sijoittajat – analyysi

Pääomarahastoyhtiö Taalerin puolusti tulostaan sijoitustuotoilla vuonna 2023. Johto kertoi alkaneen vuoden tavoitteista.

Henri Elo
Henri Elo

Pääomarahastoyhtiö Taalerin puolusti tulostaan sijoitustuotoilla vuonna 2023. Johto kertoi alkaneen vuoden tavoitteista.

Taaleri etenee hiljalleen kohti tavoitteitaan

Kirjoitimme pääomarahastoyhtiö Taalerin uudesta strategiasta tammikuun alussa. Yhtiöllä on kovat tavoitteet: se pyrkii kasvattamaan hallinnoitavat varat 4,0 miljardiin euroon vuoden 2026 loppuun mennessä ja suorat teolliset sijoitukset 100 miljoonaan euroon. Jälkimmäiset painottuvat bioteollisuuteen.

Hallinnoitavat varat olivat vuodenvaihteessa 2,6 miljardia euroa, jossa kasvua viisi prosenttia vuodessa. Tämä pääomapotti jakaantuu:

  • Uusiutuva energia 1,6 miljardia euroa
  • Kiinteistöt noin 700 miljoonaa euroa
  • Bioteollisuus noin 160 miljoonaa euroa

Yhtiön hallinnoimasta 2,6 miljardin euron pääomasta noin 75 prosenttia on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 8:n tai 9:n mukaisia eli vihreitä tai tumman vihreitä rahastoja, kuten kaikki Taalerin uudet rahastot tulevat myös olemaan.

Pääomarahastot-segmentin suorien sijoitusten arvo oli vuodenvaihteessa 32,3 miljoonaa euroa, jossa kasvua 3,5 miljoonaa vuoden takaisesta mutta laskua 2,3 miljoonaa lokakuusta. Sijoitusyhtiön lukuja tulkittaessa on huomattava, että yhtiö ostaa sekä myy sijoituksia aika ajoin ja arvostaa ne taseessa pääosin käyvän arvon mukaan. Osakkuusyhtiöt (omistus 20-50 %) yhdistetään pääsääntöisesti pääomaosuusmenetelmällä.

Strategian mukaan suorat sijoitukset painottuisivat jatkossa bioteollisuuteen.

Kovin kasvutavoite on kiinteistöissä

Kaikkiaan pääomankasvutavoitteet ovat haastavat, sillä hallinnoitavassa rahastopääomassa tavoite tarkoittaa 15 prosentin vuosikasvua ja suorissa sijoituksissa 46 prosentin vuosikasvua 2024-2026.

Strategiakaudella on niin ikään keskeistä, että yhtiö pyrkii vahvistamaan läsnäoloaan kansainvälisesti sekä liiketoiminnassa että saamaan tuotteilleen enemmän ulkomaisia sijoittajia.

Kysyttäessä hallinnoitavan kiinteistövarallisuuden kasvutavoitteesta Ramsay muistuttaa, ettei sektori ole katoamassa mihinkään. Johdon mukaan yhtiön tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja monien asioiden pitää onnistua tavoitteisiin pääsemiseksi.

Kun valitsee oikeat segmentit, sijoitukset voivat osoittautua Ramsayn mukaansa tuottoisiksi markkinan normalisoituessa. Hän viittaa aiempiin sykleihin, joissa markkinan normalisoituminen on kestänyt kahdesta kolmeen vuotta. Yhtiön työkaluja kiinteistöpuolella voivat olla avoimet rahastot, suljetut rahastot sekä sijoitusmandaatit, viimeksi mainitut lähinnä kaupallisten kiinteistöjen osalta.

Taaleri on juuri palkannut uuden kiinteistöliiketoiminnan johtajan Mikko Krootilan, joka on aloittanut vuoden alussa ja jolla on pitkä kokemus alalta. Yhtiö hioo parhaillaan kiinteistöliiketoiminnan strategiaa käytäntöön.

Kiinteistövarojen kasvutavoite on ymmärrettävä myös sitä taustaa vasten, että sen kehitys on ollut turbulentimpaa korkojen noustessa kuin uusiutuvan energian pääomien, jossa Taalerilla on isoimmat hallinnoitavat varat. Johdon kommenteista on pääteltävissä, että alalla nähdään korkoympäristön stabiloituneen jossain määrin. Tarkkaa tulevaa kehitystä on vaikea arvioida, mutta yleiset rahoitusmarkkinoiden makroindikaattorit viittaavat isojen vaihteluiden jääneen toistaiseksi taakse.

Uusiutuva energia ja bioteollisuus ovat yhtiön ydinosaamista

Uusiutuvassa energiassa Taaleri keskittyy SolarWind 3 -rahaston varainhankinnan jatkamiseen vähintään vuoden 2024 loppuun, tavoitteena 700 miljoonan euron kokoluokka. Samoin yhtiö tähtää Tuuli 2 ja Tuuli 3 -rahastoista irtautumiseen vuoden 2024 aikana. Niistä on jo kirjattu ennakoivasti tuottopalkkioita 14 miljoonaa euroa 2021-2022, joten erityisen isoa tulosvaikutusta irtautumisista ei liene luvassa.

Bioteollisuudessa strategian fokuksessa on yli 100 miljoonan euron pääoman Taaleri Bioteollisuus 1 -rahaston nykyisten sijoituskohteiden tukeminen ja uusien kartoittaminen sekä venture capital -rahaston valmistelu. Suorissa sijoituksissa alkaneen vuoden tärkeä tavoite on Joensuuhun rakennettavan torrefioitua biomassaa valmistavan laitoksen rakennusprojekti. Tämän johto toivoo valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

Yhtiöllä on vahvat tiimit ja osaaminen sekä uusiutuvassa energiassa että bioteollisuudessa. Uusiutuvan energian liiketoimintaa johtaa Kai Rintala ja bioteollisuusliiketoimintaa Tero Saarno, kuten kirjoitimme tammikuussa.

Tuloksen ennakoivat elementit

Jatkuvien tuottojen kasvu luo tärkeän arvonmuodostumispotentiaalin sijoittajan kannalta. Jos yhtiö kykenee saamaan hallinnoimilleen pääomille hyvän ja kilpailukyisen tuoton, se palvelee menestystä ja rahastojen kysyntää jatkossakin. Hallinnoitavan pääoman kasvu muodostaa isomman tulospotentiaalin sekä jatkuvien tuottojen että tuottopalkkioiden osalta.

”Uusiutuvan energian liiketoiminnan jatkuvat tuotot kasvoivat tilikauden 2023 aikana 24,5 prosenttia 18,1 (14,6) milj. euroon pääasiassa Taaleri SolarWind III -rahaston onnistuneen varainkeruun ansiosta”, yhtiö toteaa tilinpäätöstiedotteessa.

Tuottopalkkioita ei tilikaudella kirjattu uusiutuvassa energiassa, mutta uusiutuvien liiketoiminnan sijoitustoiminnan tulos oli vahva 17,2 miljoonaa euroa (2022: 0,9). Sijoitustuottoja kasvatti Taaleri SolarWind 3 -rahastolle myydyn hankekehitysportfolion myyntivoitto sekä tuotto vuosina 2018–2021 Texasissa tehdystä uusiutuvan energian kehitystoiminnasta.

Taalerin tuloksenmuodostukselle on tärkeää myös kokonaan omistetun takausvakuutusyhtiö Garantian kehitys. Taalerin johto on tyytyväinen Garantian kehitykseen ja näkee yhtiön näkymät hyvinä. Kasvua rajoittaa jonkin verran asuntolainakysynnän hidastuminen korkojen noususta johtuen. Takausvakuutuskanta supistui vuoden aikana 1,86 miljardista 1,75 miljardiin euroon.

Garantia teki viime vuonna hyvän vakuutuspalvelutuloksen 13,5 miljoonaa euroa (2022: 14,1) ja sen yhdistetty kulusuhde säilyi erittäin hyvätasoisena 28,7 prosentissa. Garantian 164 miljoonan euron sijoitusomaisuus on toiminnan luonteen vuoksi korkopainotteista. Korkotason lasku paransi sijoitustoiminnan tulosta 4,4 miljoonaan euroon tilikaudella 2023 (2022: -9,9).

Ylimääräinen osinko yllätti sijoittajat

Taaleri-konsernin jatkuvat tuotot kasvoivat tilikaudella 2023 noin kahdeksan prosenttia ja kasvu painottui Pääomarahastot -segmenttiin. Konsernin liikevaihto sijoitustuottoineen kasvoi 12,5 prosenttia 66,3 miljoonaan euroon ja liiketulos 17 prosenttia 31,9 miljoonaan euroon. Oman pääoman tuotto oli hyvätasoinen 13 prosenttia (2022: 10) ja omavaraisuusaste säilyi vahvana 68 prosentissa. Tulos osakkeelta teki 0,81 euroa (0,73).

Taaleri myi perinteisen varainhoitoliiketoimintansa finanssikonserni Aktialle keväällä 2021 keskittyen itse pääomarahastoliiketoimintaan. Yhtiö on jakanut tästä myynnistä kertynyttä ylimääräistä pääomaa omistajille sekä kesällä 2021 että sen jälkeen. Voitonjako osaketta kohden tilikaudelta 2021 oli 2,20 ja tilikaudelta 2022 0,70 euroa osakkeelta.

Nämä tekevät yhteensä 82 miljoonaa euroa osakemäärän ollessa 28,3 miljoonaa. Päättyneeltä kaudelta ehdotettu osinko on 1,0 euroa osakkeelta, josta 0,5 euroa on jatkuvien toimintojen liikevoittoon perustuvaa ja 0,5 varainhoitoliiketoiminnan myynnistä saatuun voittoon perustuvaa. Yhteensä osinkoehdotus tekee 28,3 miljoonaa euroa. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 10.4. ja osinko maksettavaksi 19.4.2024.

Ramsay kertoi tulosjulkistuksesta, että tämä on viimeinen ylimääräinen osinko Aktia-kaupasta, josta yhtiö kirjasi tilikaudella 2021 noin 110 miljoonan euron voiton.

Sijoittajien odotus osingoksi oli noin 0,40 euroa osakkeelta. Kurssi nousi tulosjulkistuspäivänä 6,4 prosenttia 9,7 euroon oletettavasti juuri osinkoyllätyksen vuoksi. Markkina-arvo mainitulla kurssilla on 275 miljoonaa euron. Taseen oma pääoma oli vuodenvaihteessa 209 miljoonaa euroa.

Taaleri ei anna toimialan luonteen vuoksi tulosohjeistusta, mutta tavoittelee pitkällä aikavälillä 15 prosentin jatkuvien tuottojen ja tuottopalkkioiden kasvua, 15 prosentin oman pääoman tuottoa ja vähintään 50 prosentin osinkosuhdetta tilikauden tuloksesta.

Osinkotuotto on erittäin korkea 10,3 prosenttia, mutta jatkuvien liiketoimintojen osinko 0,50 euroa osakkeelta – vastaten 5,2 prosentin tuottoa – antaa oikeamman kuvan vuotuisesta osingon tasosta.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Stora Enson tulos ennakoitua paremmalla tasolla
Analyysi: Huhtamäen osake laskussa, vaikka liiketulos ylitti ennusteen
Analyysi: Nesteen osake rajussa laskussa tulosalituksen myötä
Rahastotyökalu
Sijoittajan valinnat