CMD-analyysi: Taaleri tähtää kovaan kasvuun 2024-2026

Pörssiyhtiö Taaleri tähtää huomattavaan hallinnoitavien varojen kasvuun useissa liiketoiminnoissa. Yhtiö kehittyy Peter Ramsayn kaudella jatkuvasti.

Henri Elo
Henri Elo

Pörssiyhtiö Taaleri tähtää huomattavaan hallinnoitavien varojen kasvuun useissa liiketoiminnoissa. Yhtiö kehittyy Peter Ramsayn kaudella jatkuvasti.

Taalerin pääomamarkkinapäivä

Pääomarahastoyhtiö Taaleri järjesti pääomamarkkinapäivän 22.11.2023. Päivän anti oli kunnianhimoinen. Yhtiöllä on varsin yksilölliset suunnitelmat niin uusiutuvassa energiassa, bioteollisuudessa kuin kiinteistöissä.

Tämän lisäksi kassavirtaa jauhaa strateginen sijoitus, kokonaan omistettu takausvakuutusyhtiö Garantia. Taaleri osti Garantian vuonna 2015 pääasiassa suomalaisilta työeläkevakuuttajilta 60 miljoonan euron kauppahinnalla. Katsotaan ensin Garantiaa. Pääomamarkkinapäivässä Taalerin talousjohtaja Minna Smedsten kertoi, että Garantia on jo maksanut osinkoja Taalerille 63 miljoonaa euroa eli yli taannoisen kauppahinnan.

Talousjohtaja Minna Smedsten, myyntijohtaja Mikko Ervasti, toimitusjohtaja Peter Ramsay ja viestintäjohtaja Siri Markula vastasivat analyytikoiden kysymyksiin pääomamarkkinapäivässä marraskuussa. Kuva: Taalerin CMD-tallenne

Toimitusjohtaja Peter Ramsay kuvasi, että Taaleri on toistaiseksi paras omistaja Garantialle. Garantia on vakaata tuottoa konsernille tarjoava yksikkö ja sen takauskanta oli syyskuun lopussa 1,8 miljardia euroa. Yhdistetty kulusuhde eli kulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin on ollut 2020-2023 erittäin hyvällä 24-37 prosentin tasolla ja laskusuunnassa.

Tämän lisäksi Garantia tekee vakuutusyhtiölle ominaisesti niin sanotulla ”kassa-floatilla” sijoitustuottoja, jotka 2022-2023 ovat olleet vähäisiä, vuoden 2022 osalta negatiivisia, korkojen nousun vaikutuksesta. Suuri osa Garantian 159 miljoonan euron sijoitussalkusta on korkosijoituksia (6/2023: 88 %). Garantian uutena toimitusjohtajana on aloittanut talon sisältä Henrik Allonen.

Garantian tuotot vakuutustoiminnasta (income from insurance operations) ovat kehittyneet vakaasti ja operatiivinen voitto (operating profit) on hyvällä tasolla. Yhtiö tavoittelee yli 10 prosentin oman pääoman tuottoa. Kuva: Taaleri CMD

Allonen kertoi pääomamarkkinapäivässä Garantian tähtäävän alkaneella strategiakaudella 2024-2026 asuntolainatakausten kasvattamiseen sekä pohjoismaiseen laajentumiseen yritysluottovakuuttamisessa. Tämän on tarkoitus tapahtua pääomatehokkaasti hyvä osingonmaksukyky omistajalle eli Taaleri Oyj:lle säilyttäen.

Tammi-syyskuun osavuosikatsauksen mukaan Garantian takausvakuutustoiminan riskiasema on säilynyt vakaana. Taalerin yhdeksän kuukauden tuloslaskelmassa 25,0 miljoonan euron liikevoitosta Garantian vakuutustoiminnan nettotuotot tekivät 10,1 miljoonaa. Pääomarahastotoiminnan palkkiotuotot ennen kuluja olivat 20,3 miljoonaa euroa. Luvut kertovat Garantian merkityksessä konsernin tulonmuodostuksessa.

Ramsayn toinen strategiakausi

Kirjoitimme Taalerista taustoittavan analyysin viime huhtikuussa. Yhtiö myi perinteisen varainhoitoliiketoimintansa finanssikonserni Aktialle keväällä 2021 keskittyen itse pääomarahastoliiketoimintaan. Tästä seurasi ylimääräinen voitonjako kesällä 2021 sekä uusi strategia. Taalerin hallituksessa maaliskuussa 2021 aloittanut Peter Ramsay nousi toimitusjohtajaksi joulukuussa 2021 eli reilut kaksi vuotta sitten.

Taalerin tavoitteena oli kasvattaa pääomarahastoliiketoiminnan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardista kolmeen miljardiin euroon strategiakaudella 2021-2023. Tähän ei aivan päästy hallinnoitavien varojen ollessa syyskuun lopussa 2,6 miljardia. Siinä on silti hyvä 53 prosentin kasvu kolmessa vuodessa eli 15 prosenttia per vuosi.

Taalerin strategian prioriteetteja 2024-2026 ovat kasvu pääomarahastoissa ja suorissa sijoituksissa. Teollisia sijoituksia jatketaan ja kasvatetaan selvästi bioteollisuudessa. Rahastojen sijoittajakuntaa on tarkoitus kansainvälistää ja samalla huolehtia vaikuttavuudesta (impact) ja kestävyydestä (sustainability) kaikissa sijoituksissa läpi elinkaaren. Kuva: Taaleri CMD

Uusi tavoite on kasvattaa hallinnoitavat varat 4,0 miljardiin vuoden 2026 loppuun mennessä ja suorat sijoitukset nykyisestä 35 miljoonasta 100 miljoonaan euroon. Ensin mainittu tarkoittaa 15 prosentin, jälkimmäinen jopa 42 prosentin vuosikasvua. Pääfokus suorissa sijoituksissa on bioteollisuus.

Yhtiö julkaisi päivitetystä strategiasta pörssitiedotteen 21.11.2023. Uudet pitkän ajan taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Kasvu: Konsernin jatkuvien tuottojen ja tuottopalkkioiden kasvu vähintään 15 % (uudistettu mittari)
  • Oman pääoman tuotto: Vähintään 15 % (ennallaan)
  • Osinko: Vähintään 50 % tilikauden tuloksesta (ennallaan).

Toimitusjohtaja Ramsay korostaa yhtiön kilpailuetuna osaavaa henkilöstöä, jossa yhdistyy teollinen, finanssi- ja juridinen osaaminen.

Aseman vahvistaminen bioteollisuudessa

Taalerin kovin suhteellinen lähivuosien kasvu tulee tavoitteiden perusteella bioteollisuudesta. Liiketoiminnan tavoitteena on jopa 600 miljoonan euron hallinnoitavat varat vuoteen 2026 mennessä, kun luku on tällä hetkellä reilut 160. Tätä liiketoimintaa pääomamarkkinapäivässä esitteli Tero Saarno. Hän on johtanut bioteollisuusliiketoimintaa vuodesta 2021, jolloin liiketoiminta-alue käynnistettiin. Energiatekniikan DI Saarno toimi aiemmin energiayhtiö ST1:n tuotantojohtajana 2014-2020.

Myös hän Ramsayn tapaan korosti osaavan ja motivoituneen tiimin merkitystä ja kuvasi tiimin rakentamisen ykkösprioriteetikseen. Saarno kertoi, että teollisissa sijoituksissa yhtiön rooli on muutakin kuin hallituspaikka. Koska isot investoinnit ovat monille nuorille yrityksille varsin uutta, Taalerin tiim voi tukea niitä teollisella osaamisellaan projekteissa. Suoriin sijoituksiin perustetaan oma tiimi, jonka tavoitteena on tehdä ensimmäiset sijoitukset 2025.

Taaleri on jo tehnyt neljä bioteollisuuden suoraa sijoitusta. Näistä esimerkkejä ovat jo toiminnassa oleva Fintoil-mäntyöljyjalostamo Haminan satama-alueella sekä Joensuuhun parhaillaan rakentuva, torrefioitua biomassaa valmistava laitos, Joensuu Biocoal. Taaleri on mainituissa hankkeissa kanssasijoittajana.

”Bioteollisuus on osa biotaloutta. Bioteollisuus on se osa, jossa investoidaan tehtaisiin. Nämä tehtaat hyödyntävät uusia raaka-aineita kiertotaloudesta tai biotaloudesta ja tuottavat niistä tuotteita, joita käytämme arkipäivän elämässä”, Saarno havainnollistaa Taalerin liiketoimintaa.

Taaleri pystyy tekemään erityyppisiä bioteollisuuden sijoituksia. Suorat sijoitukset antavat mahdollisuuden päästä niihin hankkeisiin, joihin rahastojen fokus ulotu. Suorat sijoitukset on tarkoitus tehdä vakiintuneiden (well-established) liiketoimintojen kasvaviin tai kypsiin yrityksiin. Kuva: Taaleri CMD

Taalerin ensimmäinen bioteollisuusrahasto Taaleri Bioteollisuus I sai kerättyä yli 100 miljoonan euron koon toisella varainhankintakierroksella syksyllä 2022. Se on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukainen niin sanottu tummanvihreä rahasto.

Rahasto on tehnyt jo ensimmäiset sijoitukset ja jatkanut potentiaalisten kohdeyhtiöiden kartoittamista. Tämän lisäksi liiketoiminta on valmistellut uuden venture capital -rahaston (kuvaajassa VC) perustamista. Saarno myös kertoo, että bioteollisuus tavoittelee toimintansa kansainvälistämistä sekä uusien rahastojen että osaajien muodossa.

Tero Saarno on johtanut bioteollisuusliiketoimintaa vuodesta 2021, Kai Rintala uusiutuvan energian liiketoimintaa vuodesta 2016. Kuvat: Taalerin CMD-tallenne

Taaleri Energia on kasvattanut varoja 24 prosentin vuosivauhtia

Kuten bioteollisuudessa myös uusiutuvassa energiassa Taaleri on liiketoiminnan ytimessä kiinni. Yhtiön hallinnoimat rahastot operoivat Suomen isointa tuulivoimakapasiteettia, markkinaosuudeltaan 11 prosenttia (6/2023).

Taaleri Energian hallinnoima tuuli- ja aurinkovoiman sekä energiavarastojen portfolio Euroopassa, USA:n Texasissa ja Lähi-idässä on 9,5 gigawattia sisältäen myös kehityshankkeet. Liiketoiminnan johtaja Kai Rintala kertoi pääomamarkkinapäivässä, että Lähi-idässa on yksi sijoitus, mutta alue ei ole enää fokuksessa.

Taaleri Energia hoitaa kuutta artikla 9:n mukaista uusiutuvan energian rahastoa. Liiketoiminnan hallinnoitavat varat ovat yhteensä 1,6 miljardia euroa. Kasvua edellisen strategiakauden lopusta on 45 prosenttia. Tavoitteena on varojan kasvattaminen 1,9 miljardiin vuoteen 2016 mennessä, eli vajaa 20 prosenttia nykyisestä.

On huomattava, että yhtiö tekee myös irtautumisia rahastoista aika ajoin, kuten Tuuli II ja III -rahastoista suunnitelman mukaan vuoden 2024 alkupuoliskolla. Näistä on kirjattu jo aiemmin ennakoivasti 14,2 miljoonaa euroa tuottopalkkioita. Irtautumiset pienentävät hallinnoitavaa pääomaa.

Taaleri Energialla on yhtiön laajin tiimi, noin 50 henkilöä. Isoin viime aikojen ponnistus on ollut SolarWind III -rahaston varainhankinta, jonka kokotavoite on jopa 700 miljoonaa euroa. Joulukuuhun mennessä se oli kerännyt reilussa vuodessa 430 miljoonan euron sijoitussitoumukset.

Taaleri Energian hallinnoimien uusiutuvan energian rahastojen pääoman kasvu on ollut 24 prosenttia vuodessa 2018-2023. Alan kasvun arvioidaan jatkuvan keskimääräistä talouskasvua voimakkaampana myös lähivuosina sekä hallinnoitavissa varoissa että Euroopan ja Pohjois-Amerikan sähköntuotantokapasiteetissa. Kuva: Taaleri CMD

Kiinteistövarainhoidon tavoite enteilee yrityskauppoja

Peter Ramsayn mukaan Taaleri on aktiivinen myös kiinteistörahastoissa, vaikka takana on pari heikompaa vuotta. Hänen mukaansa liiketoiminta ei katoa mihinkään ja tarjoaa mahdollisuuksia. Korkotaso on kääntynyt jo laskuun, mikä helpottanee tilannetta.

Yhtiö on toiminut kiinteistörahastoliiketoiminnassa jo vuodesta 2009. Hallinnoitava pääoma on tällä hetkellä 660 miljoonaa euroa ja rahastojen lukumäärä yhdeksän.

”Sektoria on lyöty kovasti johtuen korkojen noususta, mutta ajattelemme, että tämä avaa mahdollisuuksia meille olla aktiivinen. Pystymme tässä syklin vaiheessa vahvistamaan asemia valikoiduilla yrityskaupoilla ja -järjestelyillä”, Ramsay totesi pääomamarkkinapäivässä.

Kiinteistöliiketoiminnassa yhtiöllä on nykyisiin varoihin nähden todella kova 1,4 miljardin euron hallinnoitavien varojen tavoite vuoden 2026 loppuun mennessä. Tämä viitannee yrityskauppoihin.

Yhteenveto

Taalerin pääomamarkkinapäivä jätti vaikutelman, että yhtiö tietää mitä on tekemässä. Se haluaa olla eturivin toimijoiden joukossa alallaan jatkossa yhä enemmän myös Suomen ulkopuolella. Kasvu tarkoittaa samalla yhtiön kykyä työllistää sekä suoraan että välillisesti. Syyskuussa konsernin kokoaikaisen ja vakinaisen henkilöstön määrä oli 112.

Suunnitelmat vaikuttavat mietityiltä. Kaikilla liiketoiminnoilla on strateginen tiekartta ja painopisteet eriteltynä kullekin strategiakauden lähivuodelle 2024-2026. Ne löytyvät CMD-aineistosta.

Vastuullisuus ja vaikuttavuus ovat Taalerin liiketoiminnan ytimessä ja yksi neljästä strategisesta prioriteetista. Sijoittajasuhteista, vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja Siri Markula piti tästä oman esityksensä.

Taalerin hallinnoimasta 2,6 miljardin euron pääomasta 75 prosenttia on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 8:n tai 9:n mukaisia, kuten kaikki Taalerin uudet rahastot tulevat myös olemaan. Kuva: Taaleri CMD

Taalerin johdossa on tapahtunut jonkin verran muutoksia viime kuukausina. Kiinteistöliiketoiminnan johtajana aloitti Mikko Krootila vuoden 2024 alusta. Hän tulee Helix Real Estate -kiinteistörahastoyhtiöstä, jossa on toiminut managing partnerina yhtiön perustamisesta vuodesta 2021 lähtien. Kymmenen vuotta Taalerilla työskennellyt talousjohtaja Minna Smedsten jäi pois yhtiön palveluksesta joulukuussa siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Sinua voisi kiinnostaa
UPM-Kymmene osake: Q2-tulos ei yltänyt odotuksiin – loppuvuoden näkymät ovat hyvät
Kesko osake: Viimeisin tulos odotusten mukainen – merkit rakentamisen piristymisestä ovat lupaavia
Pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden hyödyntäminen tuloskauden aikana
Sijoittajan valinnat