Northcrypto

Rahasto vastaan indeksi – voittaja on selkeä

Tutkimuksissa on havaittu, ettei markkinoiden voittaminen ole helppoa. Yksittäisillä sijoitusrahastoilla näyttää harvoin olevan sen paremmin kykyä relevantin vertailuindeksin voittamiseen kuin erilaisilla varainhoitoratkaisuillakaan.

Julkaistu: 13.07.2021 Kirjoittaja:

ETF osakkeet rahastot sijoittaminen

S&P:n tuore tutkimus vertaa perinteisten rahastojen tuottoja vertailuindekseihin

Maailman suurimpiin luottoluokittajiin ja indeksituottajiin kuuluva S&P Global (ent. Standard & Poor’s) on mitannut aktiivisten rahastojen menestystä suhteessa vertailuindeksiin jo vuodesta 2002 lähtien Yhdysvalloissa ja 2010-luvun alkupuolelta Euroopassa. S&P:n rahasto vastaan indeksi -tutkimuksessa on huomioitu paljon asioita, jotta vertailu olisi mahdollisimman totuudenmukainen. Laskelmissa on huomioitu muun muassa lakkautetut rahastot ja pääomapainotetut tuotot (*ks. määritelmät artikkelin lopussa).

Sijoittaja.fi julkaisee säännöllisesti vertailuja ja analyyseja suomalaisista rahastoista. Uusimmista rahasto-artikkeleistamme sijoittaja voi hakea parhaita suomalaisia rahastoja helposti ja saada uutta tietoa kotimaisista rahastoista. Viimeisimmässä yhdistelmärahastojen vertailussa on havaittavissa samankaltaisia tuloksia kuin S&P:n tutkimuksessa – yli puolet suomalaisista osakevaltaisista yhdistelmärahastoista häviää vertailuindeksilleen. Näin siitä huolimatta, että suomalaisten rahastojen hoitajiksi on koitettu löytää parhaita finanssialan ammattilaisia. Markkinoiden ennustaminen on vaikeaa ja kulut syövät sijoittajien tuottoja selvästi.

KOKEILE JÄSENYYTTÄ EUROLLA!

Miten perinteiset rahastot ovat pärjänneet indeksejä vastaan Euroopassa?

S&P:n tutkimus näyttää selvästi, mitä pidempää tarkastelujaksoa käytetään, sitä huonommin perinteiset euromääräiset rahastot onnistuvat voittamaan vertailuindeksin. Viime vuonna eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavista rahastoista vain 37,3 % hävisi indeksille. Kun tarkastelujaksoa pidennetään 3 vuoteen, vertailuindeksille hävinneiden rahastojen määrä lähes tuplaantuu (69,8 %). Mitä pidemmälle tarkasteluhorisonttia laajennetaan, sitä pienemmäksi satunnaisten onnistumisten merkitys jää. 5 ja 10 vuoden tarkastelujaksolla jo 75,2 % ja 85,9 % rahastoista tuottaa indeksiä vähemmän. Eli pitkässä juoksussa vain alle viidesosa aktiivisista rahastoista onnistuu voittamaan vertailuindeksinsä!

Vielä voimakkaammin sama ilmiö näkyy rapakon toiselle puolelle sijoittavissa rahastoissa: Yhdysvaltoihin sijoittavista euromääräisistä rahastoista 54,3 % hävisi vertailuindeksille viime vuonna. 10 vuoden tarkastelujaksolla jopa 94,6 % Yhdysvaltoihin sijoittaneista rahastoista tuotti indeksiä vähemmän. Tutkimuksen perusteella euromääräisillä rahastoilla on hankala menestyä Yhdysvaltojen voimakkaasti kilpailuilla markkinoilla. Suurin hyöty osakepoiminnasta on saatu pieniltä ja vähemmän tehokkailta markkina-alueilla kuten Puolassa, jossa jopa 4/10 rahastosta on voittanut indeksin pitkässä juoksussa.

Alla on esitetty laajempi taulukko, joka kertoo kuinka suuri prosentuaalinen osuus perinteisistä rahastoista on hävinnyt erimittaisilla tarkastelujaksoilla vertailuindeksille. Siitä nähdään selvästi, että vuosi 2020 (”1 vuosi”) oli perinteisille rahastoille melko hyvä, mutta pidemmällä tähtäimellä voittoprosentit ovat jääneet todella pieniksi.

Taulukko: perinteisten rahastojen tappioprosentit relevantille vertailuindeksille per 31.12.2020 (indekseille hävinneiden osuus rahastojen lukumäärällä mitattuna).

Perinteisten rahastojen tappioprosentit relevantille vertailuindeksille per 31.12.2020 (indekseille hävinneiden osuus rahastojen lukumäärällä mitattuna).

Rahastoja lakkautetaan ja yhdistetään hälyttävän heppoisin perustein

Jo aikaisemmin S&P:n vastaavassa tutkimuksessa nousi esiin hälyttävä seikka: Peräti 40 %:ia tarkastelussa olleista euromääräisistä kymmenen vuotta sitten olleista rahastoista oli lakkautettu tai yhdistetty. Yleensä lakkautukset tehdään niille rahastoille, joiden menestys jää heikoksi. Vaikuttaa siis siltä, että rahastoja perustetaan melko heppoisin perustein lyhyen aikavälin menestystä toivoen.

Selkeä esimerkki kotimaastamme on Ålandsbanken Premium 70 -yhdistelmärahaston lakkauttaminen. 2010-luvun loppupuolella Ålandsbankenin salkunhoitaja otti sijoituspäätöksissään vahvasti näkemystä, mikä erosi markkinan yleisestä kannasta. Viiden vuoden ajan rahastojen sijoitusstrategia oli muita skeptisempi sijoitusmarkkinoiden suhteen, kunnes vuoden 2018 alussa vanha salkunhoitaja vaihtui. Ålandsbankenin rahastot saivat uuden salkunhoitajan, joka nosti rahastojen osakemäärää ylös kovalla kädellä – valitettavasti juuri ennen markkinalaskun alkua. Uuden sijoitusstrategian takia rahastot kärsivät rankasti markkinalaskusta ja Ålandsbankenin rahastot tekivät vuonna 2018 massiiviset tappiot. Lopulta Ålandsbanken Premium 70 -rahasto päätettiin lakkauttaa.

Toinen tunnettu esimerkki on OP-Focus, OP-Delta ja OP-Suomi Arvo -rahastojen yhdistyminen vuoden 2017 lopulla Suomen suurimmaksi Suomi-rahastoksi. Tuolloin indeksiä likellä peesannut OP-Delta ja hieman aktiivisempi OP-Focus -rahasto yhdistyivät edellisvuosina parhaiten pärjänneeseen OP-Suomi Arvo -rahastoon, tuloksena näennäisesti vahvan tuottohistorian omaava rahasto. Yhdistetyn rahaston sijoitusstrategia ei kuitenkaan enää muistuttanut historiallisesti menestyksekkään OP-Suomi Arvo -rahaston strategiaa, ja OP-Suomi-rahaston tuotot alkoivat laahaamaan. Viime vuodet OP-Suomi-rahaston tuotot ovat olleet rahastovertailumme heikompia.

ETF-rahastot myös piensijoittajien ulottuvilla

Sijoittajien onneksi kustannustehokkaat pörssinoteeratut ETF-rahastot tarjoavat helpon vaihtoehdon ja erittäin kattavan valikoiman kansainvälisille markkinoille sijoittamiseen. Vaikka ETF-rahastoja käyttävät pääasiassa isot ammattisijoittajat, ne ovat yhtä lailla piensijoittajien ulottuvilla ja niillä myös piensijoittaja pääsee jokseenkin indeksin tuottoon.

ETF-valinnalla on kuitenkin väliä, eivätkä kaikki ETF-rahastot seuraa yhtä tiivisti vertailuindeksiään. Parhaat ETF-rahastot löytyvät ETF-työkalullamme ja hyvin menestyneistä mallisalkuistamme voi ottaa vinkkejä oman ETF-salkun rakentamiseen.

Tutustu ETF-työkaluun!

*Vertailuissa on pyritty vertaamaan rahastoja mahdollisimman totuuden mukaisesti. Siten laskelmissa on huomioitu muun muassa:

  • Lakkautetut rahastot – yleensä juuri heikoiten menestyneillä rahastoilla on taipumus tulla lakkautetuiksi ja siten henkiin jääneiden rahastojen vertaaminen voi antaa virheellisen mielikuvan rahastojen tuottamasta tuotosta.
  • Pääomapainotetut tuotot – vertailussa on verrattu tuottoja sekä rahastojen pääomilla painottaen että lukumäärään pohjautuvana painottamana keskiarvona. Näin ollen pienten rahastojen menestys ei vaikuta keskimääräisen rahastosijoittajan saamaan tuottoon.
  • Useiden rahastosarjojen puhdistaminen – vertailussa on käytetty ainoastaan kyseisen rahaston yleisintä sarjaa. Indeksirahastoja, vivutettuja tai käänteisiä rahastoja ei ollut mukana vertailussa.

Koko tutkimukseen Eurooppalaisista rahastoista voi perehtyä tästä. Vastaava tutkimus Yhdysvaltalaisista rahastoista löytyy tästä.



SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT



Image







Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy