Pulinat pois – tässä ovat oikeasti Suomen parhaat rahastot

Kyllästyimme ainaiseen lyhyen ajanjakson tuottovertailuun ja halusimme selvittää, mitkä ovat oikeasti Suomen parhaat rahastot. Teimme vertailun tavallisen säästäjän näkökulmasta.

ETF parhaat rahastot rahastot

Rahastovertailujen yleisimmät ongelmat

Heikosti laadituissa rahastovertailuissa verrataan vain yhden aikaperiodin tuottoja ja laitetaan rahastot tämän perusteella paremmuusjärjestykseen. Jokainen rahastosäästäjä tietää, että yksi ajanjakso rahaston historiasta ei kerro mitään rahastosäästäjän kokemasta tuotosta. Lue tästä artikkeli, jossa ongelmaa on selvitetty tarkemmin.

Rahastovertailujen sudenkuopat:

 • Rahastot laitetaan paremmuusjärjestykseen yhden (lyhyen) aikaperiodin tuottojen perusteella
 • Rahastojen riskejä ei huomioida
 • Verrataan ”omenoita ja appelsiineja”, esimerkiksi verrataan USA:laisiin osakkeisiin sijoittavaa rahastoa eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavaan rahastoon ja todetaan, että USA-rahasto on parempi, koska se on viimeisen 12 kk:n aikana tuottanut 9,5 %, kun Eurooppa-rahasto on tuottanut vain 7,5 %
 • Vertaillaan eri omaisuusluokkiin sijoittavia rahastoja, esimerkiksi verrataan Suomi-osakerahastoa korkorahastoon ja todetaan korkorahaston olevan parempi, koska se on tuottanut 5 %-yksikköä enemmän viimeisen 6 kk:n aikana.
 • Unohdetaan rahastovertailussa valuuttakurssimuutokset

Rahasto A voi mistä tahansa syystä olla rahasto B:tä tuottavampi sijoitus tiettynä ajanjaksona, mutta siitä ei voi vetää johtopäätöstä, että rahasto A olisi parempi. 

Sijoittaja.fi:n Suomen parhaat rahastot -rahastovertailu

Vertailussamme on mukana 29 pääasiassa suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa osakerahastoa, joilta löytyy viiden vuoden tuottohistoria. Nordnetin Superrahasto ei ole mukana, koska sillä ei ole viiden vuoden tuottohistoriaa. Voit lukea analyysimme Superrahastoista tästä.

Halusimme syventää rahastovertailua ja selvittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 1. Löytyykö rahastoja, joiden menestys on pysyvää ja jatkuvaa kuukaudesta toiseen
 2. Löytyykö rahastoja, joiden riski on selvästi pörssin yleistä riskiä matalampi
 3. Mitkä ovat tavallisen rahastosäästäjän näkökulmasta Suomen parhaat rahastot

Suomen parhaat osakerahastot

Suomen parhaat rahastot: Neljä parasta rahastoa

Kokonaispisteiden perusteella parhaat rahastot ovat: Säästöpankki Pienyhtiöt, Evli Suomi Pienyhtiöt ja Arvo Finland Value. Neljänneksi ylsi matalakustanteinen Seligson OMX Helsinki 25 ETF, joka seuraa OMX Helsinki 25 -indeksiä. Muut rahastot ovat aktiivisia.

Ykkössijan nappasi Säästöpankki Pienyhtiöt, joka on hyvä rahasto kaikilla mittareilla. Heikoimmista kuukausituotoista laskettu keskiarvo on -5,7 %, joka on selvästi kärkijoukon matalin. Rahasto on voittanut OMX Helsinki Cap -tuottoindeksin keskimäärin 0,24 %-yksiköllä kuukaudessa. Viimeisen 60 kuukauden jaksolla rahasto on 53,3 %:na kuukausista voittanut indeksin. Tuotto vs. riski -luku on selvästi joukon paras. Myös toiseksi tullut Evlin rahasto sijoittaa pienyhtiöihin. Pienyhtiöihin sijoittava strategia on yleisesti tunnettu sijoitusstrategia, jolla on voitettu markkinaindeksi.

Volatiliteetista lasketulla riskillä mitattuna Seligsonin OMX Helsinki 25 -indeksi on selvästi joukon riskisin. OMX Helsinki 25 on kuluvana vuotena tuottanut kärkirahastoista selvästi parhaiten 14,0 %:ia. Seligsonin OMX Helsinki 25 ETF löytyy myös ETF-valintatyökalustamme. Sijoittajan kannattaa huomioida, että tällä ETF:llä saa tismalleen OMX Helsinki 25 -indeksin mukaisen tuoton eli 25 suurimman pörssiyrityksen tuoton. Ei enempää, eikä vähempää. Markkinatuotosta poikkeavaa tuottoa etsivien kannattaa katsoa muita rahastosta.

Katso tästä ajantasainen taulukko Suomen parhaista rahastoista!

Parhaat osa-aluepisteet

Vertailu on tehty seitsemän eri ominaisuuden perusteella. Alla yksittäisten osa-aluepisteiden perusteella parhaat rahastot.

 • Paras viiden vuoden tuotto: Säästöpankki Pienyhtiöt 22,8 % p.a.
 • Parhaat kk-tuotot (viiden parhaan kuukausituoton keskiarvo): Taaleritehdas Mikromarkka +9,9 %
 • Huonoimmat kk-tuotot (viiden heikoimman kuukausituoton keskiarvo): Seligson & Co Phoebus -4,9 %
 • Keskimääräinen tuottoero indeksiin peri kk: Säästöpankki Pienyhtiöt +0,24 %-yksikköä
 • Voittosuhde: Seligson & Co OMX Helsinki 25 ETF voitti vertailuindeksin 65 %:ina kuukausista
 • Matalin riskiSeligson & Co Phoebus 13,9 %
 • Tuotto vs. riskiSäästöpankki Pienyhtiöt 3,35

Katso tästä ajantasainen taulukko Suomen parhaista rahastoista!

Muita  huomioita vertailusta

Rahastovertailun kärjesssä on paljon pienyhtiöihin sijoittavia rahastoja. Pienyhtiöihin sijoittaminen on tunnettu sijoitustyyli, jolla on saanut historiassa markkinaindeksiä parempaa tuottoa. Näin näyttäisi olevan edelleen. Viiden vuoden tarkastelujaksolla OMX Helsinki Small Cap -indeksi on tuottanut 22,83 % ja kuluvana vuotena 14,29 %. Näillä luvuilla olisi napattu tuottojen perusteella vertailun kärkitilat. Jäämme odottamaan, milloin joku keksii tehdä OMX Helsinki Small Cap -indeksiä seuraavan ETF:n.

Kun vertailu jaetaan 60 kuukauteen, niin joka kolmannella rahastolla on enemmän voittokuukausia kuin tappiokuukausia vertailuindeksiin nähden. Tämä on rahastosijoittajalle tärkeä ominaisuus. Kykeneekö rahasto tasaiseen ylituottoon vai onko tuottoero vain yhden sattuman tulos?

Rahastot välttävät riskiä. Riskiä karttavalle sijoittajalle hyvä uutinen on se, että rahastojen volatiliteeteista laskettu keskiarvo on 17,1, kun se OMX Helsinki 25 -indeksillä on 19,3. Suomalaisiin osakkeisiin sijoittavat rahastot ovat siten matalariskisempiä kuin indeksi. Tällä voi perustella indeksiä alempaa tuottoa. Keskimäärin rahastot ovat tarjonneet 17,8 %:n vuosituoton viimeisen viiden vuoden aikana, kun OMX Helsinki 25 -indeksi on tuottanut 21,2 %:ia.

Rahastovertailun metodologia

 • Kokonaispisteet on laskettu seitsemän osa-alueen painotettuna keskiarvona: 10 = paras, 1 = heikoin
 • Mukana 31 suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa osakerahastoa, joilla 5 vuoden tuottohistoria (luokituksena käytetty Suomen Sijoitustutkimuksen luokittelua)
 • Vertailuindeksi OMX Helsinki Cap -kokonaistuottoindeksi
 • Tuotto 5v p.a.: viiden vuoden kokonaistuotosta laskettu vuosituotto
 • Parhaat kk-tuotot: 5 parhaan kuukausituoton keskiarvo, tällaista tuottoa sijoittaja voi parhaimpina kuukausina saada
 • Huonoimmat kk-tuotot: 5 heikoimman kuukausituoton keskiarvo, tällaista tuottoa sijoittaja voi heikoimpina kuukausina saada
 • Keskimääräinen voitto indeksiin: kuukausituotoista laskettu keskimääräinen voitto tai tappio verrattuna vertailuindeksiin
 • Voittosuhde: kertoo suhteellisesti kuinka monena kuukautena rahasto on voittanut vertailuindeksin
 • Riski: 1 kk / 6 kk / 12 kk / 36 kk / volatiliteettien keskiarvon
 • Tuotto vs. Riski: yhden, kahden ja kolmen vuoden tuotto jaettuna kyseisen ajanjakson volatiliteetillä

Katso tästä ajantasainen taulukko Suomen parhaista rahastoista!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


16.1.2018 07:50 | Sijoittaja.fi
Analyysissa Nordnetin Superrahastot

Lue analyysi!

YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Tilaa sijoittajakirjeSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy