Pulinat pois – tässä ovat oikeasti Suomen parhaat rahastot

Kyllästyimme ainaiseen lyhyen ajanjakson tuottovertailuun ja halusimme selvittää, mitkä ovat oikeasti Suomen parhaat kotimaisiin osakkeisiin sijoittavat osakerahastot. Teimme vertailun tavallisen säästäjän näkökulmasta.

ETF parhaat rahastot rahastot

Katso tästä kaikki rahastoanalyysit!

Rahastovertailujen yleisimmät ongelmat

Heikosti laadituissa rahastovertailuissa verrataan vain yhden aikaperiodin tuottoja (esimerkiksi 12 kk) ja laitetaan rahastot tämän perusteella paremmuusjärjestykseen. Yksi ajanjakso rahaston historiasta ei kuitenkaan kerro mitään rahastosäästäjän kokemasta tuotosta. Lue tästä artikkeli, jossa ongelmaa on selvitetty tarkemmin.

Rahastovertailujen sudenkuopat:

 • Rahastot laitetaan paremmuusjärjestykseen yhden (lyhyen) aikaperiodin tuottojen perusteella
 • Rahastojen riskejä ei huomioida
 • Verrataan “omenoita ja appelsiineja”, esimerkiksi verrataan USA:laisiin osakkeisiin sijoittavaa rahastoa eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavaan rahastoon ja todetaan, että USA-rahasto on parempi, koska se on viimeisen 12 kk:n aikana tuottanut 9,5 %, kun Eurooppa-rahasto on tuottanut vain 7,5 %
 • Vertaillaan eri omaisuusluokkiin sijoittavia rahastoja, esimerkiksi verrataan Suomi-osakerahastoa korkorahastoon ja todetaan korkorahaston olevan parempi, koska se on tuottanut 5 %-yksikköä enemmän viimeisen 6 kk:n aikana.
 • Unohdetaan rahastovertailussa valuuttakurssimuutokset

Rahasto A voi mistä tahansa syystä olla rahasto B:tä tuottavampi sijoitus tiettynä ajanjaksona, mutta siitä ei voi vetää johtopäätöstä, että rahasto A olisi parempi. 

Sijoittaja.fi:n Suomen parhaat rahastot -rahastovertailu

Vertailussamme on mukana 31 pääasiassa suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa osakerahastoa, joilta löytyy viiden vuoden tuottohistoria. Nordnetin Superrahasto ei ole mukana, koska sillä ei ole viiden vuoden tuottohistoriaa. Voit lukea analyysimme Superrahastoista tästä.

Halusimme syventää rahastovertailua ja selvittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 1. Löytyykö rahastoja, joiden menestys on pysyvää ja jatkuvaa kuukaudesta toiseen
 2. Löytyykö rahastoja, joiden riski on selvästi pörssin yleistä riskiä matalampi
 3. Mitkä ovat tavallisen rahastosäästäjän näkökulmasta Suomen parhaat rahastot

Suomen parhaat osakerahastot

Kokonaispisteiden perusteella parhaat rahastot ovat: Säästöpankki Pienyhtiöt, Evli Suomi Pienyhtiöt ja UB HR Suomi Kasvu.

Ykkössijalla oleva Säästöpankki Pienyhtiöt on hyvä rahasto kaikilla mittareilla. Heikoimmista kuukausituotoista laskettu keskiarvo on -4,5 %, joka on Seligson & Co Phoebuksen ohella koko joukon matalin. Viimeisen 60 kuukauden jaksolla rahasto on 52,5 %:na kuukausista voittanut indeksin. Myös toiseksi tullut Evlin rahasto sijoittaa pienyhtiöihin, eikä siitä löydy yhtään heikkoa osa-aluetta. Evlin voittosuhde hieman parempi. Pienyhtiöihin sijoittava strategia on yleisesti tunnettu sijoitusstrategia, jolla on voitettu markkinaindeksi.

Kolmanneksi vertailussa tuli UB HR Suomi Kasvu. Tuotto-riski-suhde on koko joukon paras. Kaikilta muilta osa-alueilta tulee hyvät tai erinomaiset pisteet.

Avaa rahastovertailutaulukko tästä! Sijoittaja.fi -jäsenille

Parhaat osa-aluepisteet

Vertailu on tehty seitsemän eri ominaisuuden perusteella. Alla yksittäisten osa-aluepisteiden perusteella parhaat rahastot.

 • Paras viiden vuoden tuotto: Seligson & Co Suomi Indeksirahasto 17,8 % p.a.
 • Parhaat kk-tuotot (viiden parhaan kuukausituoton keskiarvo): Taaleri Arvo Markka +9,9 %
 • Huonoimmat kk-tuotot (viiden heikoimman kuukausituoton keskiarvo): Säästöpankki Pienyhtiöt ja Seligson & Co Phoebus -4,5 %
 • Keskimääräinen tuottoero indeksiin per kk: Seligson & Co Suomi Indeksirahasto +0,04 %-yksikköä
 • Voittosuhde: UB HR Suomi Kasvu voitti vertailuindeksin 55,9 %:ina kuukausista
 • Matalin riskiSeligson & Co Phoebus 10,7 %
 • Tuotto vs. riskiSeligson & Co Suomi Indeksirahasto 2,66

Avaa rahastovertailutaulukko tästä! Sijoittaja.fi -jäsenille

Muita  huomioita vertailusta

Rahastovertailun kärjesssä on paljon pienyhtiöihin sijoittavia rahastoja ja arvo-osakkeisiin sijoittavia rahastoja. Molemmat ovat tunnettuja sijoitustyylejä, joilla on saanut historiassa markkinaindeksiä parempaa tuottoa.

Vain muutamalla rahastolla on enemmän voittokuukausia kuin tappiokuukausia vertailuindeksiin nähden. Tämä on rahastosijoittajalle tärkeä ominaisuus. Kykeneekö rahasto tasaiseen ylituottoon vai onko tuottoero vain yhden sattuman tulos? Esimerkiksi Taaleri Arvo Markka Osakkeella parhaat kuukausituotot ovat olleet +9,9 %, mutta 42,4 %:n voittosuhde on alle joukon keskiarvon (43,3 %).

Useimmat rahastot välttävät riskiä. Riskiä karttavalle sijoittajalle hyvä uutinen on se, että rahastojen volatiliteeteista laskettu keskiarvo on 12,9, kun se indeksirahastoilla on yli 14. Esimerkiksi Seligson & Co OMX Helsinki 25 indeksirahasto saa arvon 14,5 ja Nordea Suomi Indeksirahasto saa arvon 14,0. Suomalaisiin osakkeisiin sijoittavat rahastot ovat siten matalariskisempiä kuin indeksirahastot.

Rahastovertailun metodologia

 • Kokonaispisteet on laskettu seitsemän osa-alueen painotettuna keskiarvona: 10 = paras, 1 = heikoin
 • Mukana 31 suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa osakerahastoa, joilla 5 vuoden tuottohistoria (luokituksena käytetty Suomen Sijoitustutkimuksen luokittelua)
 • Vertailuindeksi OMX Helsinki Cap -kokonaistuottoindeksi
 • Tuotto 5v p.a.: viiden vuoden kokonaistuotosta laskettu vuosituotto
 • Parhaat kk-tuotot: 5 parhaan kuukausituoton keskiarvo, tällaista tuottoa sijoittaja voi parhaimpina kuukausina saada
 • Huonoimmat kk-tuotot: 5 heikoimman kuukausituoton keskiarvo, tällaista tuottoa sijoittaja voi heikoimpina kuukausina saada
 • Keskimääräinen voitto indeksiin: kuukausituotoista laskettu keskimääräinen voitto tai tappio verrattuna vertailuindeksiin
 • Voittosuhde: kertoo suhteellisesti kuinka monena kuukautena rahasto on voittanut vertailuindeksin
 • Riski: 1 kk / 6 kk / 12 kk / 36 kk / volatiliteettien keskiarvon
 • Tuotto vs. Riski: yhden, kahden ja kolmen vuoden tuotto jaettuna kyseisen ajanjakson volatiliteetillä

Avaa rahastovertailutaulukko tästä! Sijoittaja.fi -jäsenilleSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Tutustu yritysjäsenyyteen!

Tilaa sijoittajakirjeSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy