Pulinat pois – tässä ovat oikeasti Suomen parhaat rahastot

Kyllästyimme ainaiseen lyhyen ajanjakson tuottovertailuun ja halusimme selvittää, mitkä ovat oikeasti Suomen parhaat kotimaisiin osakkeisiin sijoittavat osakerahastot. Teimme vertailun tavallisen säästäjän näkökulmasta.

ETF parhaat rahastot rahastot

Rahastovertailujen yleisimmät ongelmat

Heikosti laadituissa rahastovertailuissa verrataan vain yhden aikaperiodin tuottoja ja laitetaan rahastot tämän perusteella paremmuusjärjestykseen. Jokainen rahastosäästäjä tietää, että yksi ajanjakso rahaston historiasta ei kerro mitään rahastosäästäjän kokemasta tuotosta. Lue tästä artikkeli, jossa ongelmaa on selvitetty tarkemmin.

Rahastovertailujen sudenkuopat:

 • Rahastot laitetaan paremmuusjärjestykseen yhden (lyhyen) aikaperiodin tuottojen perusteella
 • Rahastojen riskejä ei huomioida
 • Verrataan ”omenoita ja appelsiineja”, esimerkiksi verrataan USA:laisiin osakkeisiin sijoittavaa rahastoa eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavaan rahastoon ja todetaan, että USA-rahasto on parempi, koska se on viimeisen 12 kk:n aikana tuottanut 9,5 %, kun Eurooppa-rahasto on tuottanut vain 7,5 %
 • Vertaillaan eri omaisuusluokkiin sijoittavia rahastoja, esimerkiksi verrataan Suomi-osakerahastoa korkorahastoon ja todetaan korkorahaston olevan parempi, koska se on tuottanut 5 %-yksikköä enemmän viimeisen 6 kk:n aikana.
 • Unohdetaan rahastovertailussa valuuttakurssimuutokset

Rahasto A voi mistä tahansa syystä olla rahasto B:tä tuottavampi sijoitus tiettynä ajanjaksona, mutta siitä ei voi vetää johtopäätöstä, että rahasto A olisi parempi. 

Sijoittaja.fi:n Suomen parhaat rahastot -rahastovertailu

Vertailussamme on mukana 31 pääasiassa suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa osakerahastoa, joilta löytyy viiden vuoden tuottohistoria. Nordnetin Superrahasto ei ole mukana, koska sillä ei ole viiden vuoden tuottohistoriaa. Voit lukea analyysimme Superrahastoista tästä.

Halusimme syventää rahastovertailua ja selvittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 1. Löytyykö rahastoja, joiden menestys on pysyvää ja jatkuvaa kuukaudesta toiseen
 2. Löytyykö rahastoja, joiden riski on selvästi pörssin yleistä riskiä matalampi
 3. Mitkä ovat tavallisen rahastosäästäjän näkökulmasta Suomen parhaat rahastot

Suomen parhaat osakerahastot

Kokonaispisteiden perusteella parhaat rahastot ovat: Säästöpankki Pienyhtiöt, Evli Suomi Pienyhtiöt ja Taaleri Arvo Markka.

Ykkössijan nappasi Säästöpankki Pienyhtiöt, joka on hyvä rahasto kaikilla mittareilla. Sillä on myös koko joukon paras viiden vuoden vuotuistettu tuotto 18,9 %. Heikoimmista kuukausituotoista laskettu keskiarvo on -4,5 %, joka on myös koko joukon matalin. Rahasto on voittanut OMX Helsinki Cap -tuottoindeksin keskimäärin 0,22 %-yksiköllä kuukaudessa. Viimeisen 60 kuukauden jaksolla rahasto on 52,5 %:na kuukausista voittanut indeksin. Myös toiseksi tullut Evlin rahasto sijoittaa pienyhtiöihin, eikä siitä löydy yhtään heikkoa osa-aluetta. Pienyhtiöihin sijoittava strategia on yleisesti tunnettu sijoitusstrategia, jolla on voitettu markkinaindeksi.

Kolmanneksi vertailussa tuli Taaleri Arvo Markka. Rahastolla on yksittäiset parhaat kuukausituotot. Keskiarvo 9,9 %. Tuotto vs. Riski -tunnusluku on koko joukon paras.

Katso tästä ajantasainen taulukko Suomen parhaista rahastoista!

Parhaat osa-aluepisteet

Vertailu on tehty seitsemän eri ominaisuuden perusteella. Alla yksittäisten osa-aluepisteiden perusteella parhaat rahastot.

 • Paras viiden vuoden tuotto: Säästöpankki Pienyhtiöt 18,9 % p.a.
 • Parhaat kk-tuotot (viiden parhaan kuukausituoton keskiarvo): Taaleri Arvo Markka +9,9 %
 • Huonoimmat kk-tuotot (viiden heikoimman kuukausituoton keskiarvo): Säästöpankki Pienyhtiöt ja Seligson & Co Phoebus -4,5 %
 • Keskimääräinen tuottoero indeksiin peri kk: Säästöpankki Pienyhtiöt +0,22 %-yksikköä
 • Voittosuhde: Säästöpankki Pienyhtiöt, OP-Suomi Arvo, Seligson & Co Indeksirahasto voittivat vertailuindeksin 52,5 %:ina kuukausista
 • Matalin riskiSeligson & Co Phoebus 9,1 %
 • Tuotto vs. riskiTaaleri Arvo Markka 2,80

Katso tästä ajantasainen taulukko Suomen parhaista rahastoista!

Muita  huomioita vertailusta

Rahastovertailun kärjesssä on paljon pienyhtiöihin sijoittavia rahastoja ja arvo-osakkeisiin sijoittavia rahastoja. Molemmat ovat tunnettuja sijoitustyylejä, joilla on saanut historiassa markkinaindeksiä parempaa tuottoa.

Kun vertailu jaetaan 60 kuukauteen, niin 29 %:lla rahastoista on enemmän voittokuukausia kuin tappiokuukausia vertailuindeksiin nähden. Tämä on rahastosijoittajalle tärkeä ominaisuus. Kykeneekö rahasto tasaiseen ylituottoon vai onko tuottoero vain yhden sattuman tulos?

Rahastot välttävät riskiä. Riskiä karttavalle sijoittajalle hyvä uutinen on se, että rahastojen volatiliteeteista laskettu keskiarvo on 11,5, kun se OMX Helsinki 25 -indeksillä on 12,9. Suomalaisiin osakkeisiin sijoittavat rahastot ovat siten matalariskisempiä kuin indeksi.

Mielenkiintoista myös on, että indeksirahastoista vain Seligson & Co Suomi Indeksirahasto ylsi TOP 10:iin. Aktiiviset rahastot ovat parantaneet juoksuaan.

Rahastovertailun metodologia

 • Kokonaispisteet on laskettu seitsemän osa-alueen painotettuna keskiarvona: 10 = paras, 1 = heikoin
 • Mukana 31 suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa osakerahastoa, joilla 5 vuoden tuottohistoria (luokituksena käytetty Suomen Sijoitustutkimuksen luokittelua)
 • Vertailuindeksi OMX Helsinki Cap -kokonaistuottoindeksi
 • Tuotto 5v p.a.: viiden vuoden kokonaistuotosta laskettu vuosituotto
 • Parhaat kk-tuotot: 5 parhaan kuukausituoton keskiarvo, tällaista tuottoa sijoittaja voi parhaimpina kuukausina saada
 • Huonoimmat kk-tuotot: 5 heikoimman kuukausituoton keskiarvo, tällaista tuottoa sijoittaja voi heikoimpina kuukausina saada
 • Keskimääräinen voitto indeksiin: kuukausituotoista laskettu keskimääräinen voitto tai tappio verrattuna vertailuindeksiin
 • Voittosuhde: kertoo suhteellisesti kuinka monena kuukautena rahasto on voittanut vertailuindeksin
 • Riski: 1 kk / 6 kk / 12 kk / 36 kk / volatiliteettien keskiarvon
 • Tuotto vs. Riski: yhden, kahden ja kolmen vuoden tuotto jaettuna kyseisen ajanjakson volatiliteetillä

Katso tästä ajantasainen taulukko Suomen parhaista rahastoista!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


21.5.2018 16:24 | Sijoittaja.fi
Miten sijoitan valmistujaisrahat?

17.5.2018 21:33 | Henri Heikinheimo
Passiivinen Kulupihtari -ETF-mallisalkku esittelyssäYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Tilaa sijoittajakirjeSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy