Pulinat pois – tässä ovat oikeasti Suomen parhaat rahastot

Kyllästyimme ainaiseen lyhyen ajanjakson tuottovertailuun ja halusimme selvittää, mitkä ovat oikeasti Suomen parhaat kotimaisiin osakkeisiin sijoittavat osakerahastot. Teimme vertailun tavallisen säästäjän näkökulmasta.

ETF parhaat rahastot rahastot

Katso tästä kaikki rahastoanalyysit!

Rahastovertailujen yleisimmät ongelmat

Heikosti laadituissa rahastovertailuissa verrataan vain yhden aikaperiodin tuottoja (esimerkiksi 12 kk) ja laitetaan rahastot tämän perusteella paremmuusjärjestykseen. Yksi ajanjakso rahaston historiasta ei kuitenkaan kerro mitään rahastosäästäjän kokemasta tuotosta. Lue tästä artikkeli, jossa ongelmaa on selvitetty tarkemmin.

Rahastovertailujen sudenkuopat:

 • Rahastot laitetaan paremmuusjärjestykseen yhden (lyhyen) aikaperiodin tuottojen perusteella
 • Rahastojen riskejä ei huomioida
 • Verrataan “omenoita ja appelsiineja”, esimerkiksi verrataan USA:laisiin osakkeisiin sijoittavaa rahastoa eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavaan rahastoon ja todetaan, että USA-rahasto on parempi, koska se on viimeisen 12 kk:n aikana tuottanut 9,5 %, kun Eurooppa-rahasto on tuottanut vain 7,5 %
 • Vertaillaan eri omaisuusluokkiin sijoittavia rahastoja, esimerkiksi verrataan Suomi-osakerahastoa korkorahastoon ja todetaan korkorahaston olevan parempi, koska se on tuottanut 5 %-yksikköä enemmän viimeisen 6 kk:n aikana.
 • Unohdetaan rahastovertailussa valuuttakurssimuutokset

Rahasto A voi mistä tahansa syystä olla rahasto B:tä tuottavampi sijoitus tiettynä ajanjaksona, mutta siitä ei voi vetää johtopäätöstä, että rahasto A olisi parempi. 

Sijoittaja.fi:n Suomen parhaat rahastot -rahastovertailu

Vertailussamme on mukana 31 pääasiassa suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa osakerahastoa, joilta löytyy viiden vuoden tuottohistoria. Nordnetin Superrahasto ei ole mukana, koska sillä ei ole viiden vuoden tuottohistoriaa. Voit lukea analyysimme Superrahastoista tästä.

Halusimme syventää rahastovertailua ja selvittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 1. Löytyykö rahastoja, joiden menestys on pysyvää ja jatkuvaa kuukaudesta toiseen
 2. Löytyykö rahastoja, joiden riski on selvästi pörssin yleistä riskiä matalampi
 3. Mitkä ovat tavallisen rahastosäästäjän näkökulmasta Suomen parhaat rahastot

Suomen parhaat osakerahastot

Suomen parhaat rahastot TOP 3

Kokonaispisteiden perusteella parhaat rahastot ovat: UB HR Suomi, Evli Suomi Pienyhtiöt ja Seligson & Co Phoebus.

Ykkössijalla oleva UB HR Suomi on hyvä rahasto kaikilla mittareilla. UB:n rahasto on 3 parhaiten tuottaneen rahaston joukossa sekä absoluuttisesti että riskikorjatusti. Rahasto on ollut selvästi indeksirahastoja matalariskisempi: heikoimmista kuukausituotoista laskettu keskiarvo on -4,6 %, ja tuottojen heilunnalla mitattu riski on 13,0 %. Viimeisen 60 kuukauden jaksolla rahasto on 54 %:na kuukausista voittanut indeksin. Toiseksi tullut Evlin rahasto sijoittaa pienyhtiöihin, eikä myöskään siitä löydy yhtään heikkoa osa-aluetta. Evlin voittosuhde ja keskimääräinen tuottoero indeksiin per kk ovat hieman parempia. Pienyhtiöihin sijoittava strategia on yleisesti tunnettu sijoitusstrategia, jolla on voitettu markkinaindeksi.

Kolmanneksi vertailussa tuli Seligson & Co Phoebus. Tuotto-riski-suhde on koko joukon paras. Kaikilta muilta osa-alueilta tulee hyvät tai erinomaiset pisteet.

Avaa rahastovertailutaulukko tästä! Sijoittaja.fi -jäsenille

Parhaat osa-aluepisteet

Vertailu on tehty seitsemän eri ominaisuuden perusteella. Alla yksittäisten osa-aluepisteiden perusteella parhaat rahastot.

 • Paras viiden vuoden tuotto: Seligson & Co Suomi Indeksirahasto 11,1 % p.a.
 • Parhaat kk-tuotot (viiden parhaan kuukausituoton keskiarvo): Taaleri Arvo Markka +9,5 %
 • Huonoimmat kk-tuotot (viiden heikoimman kuukausituoton keskiarvo): Säästöpankki Pienyhtiöt -4,1 %
 • Keskimääräinen tuottoero indeksiin per kk: Seligson & Co Suomi Indeksirahasto +0,04 %-yksikköä
 • Voittosuhde: Evli Suomi Pienyhtiöt voitti vertailuindeksin 55,9 %:ina kuukausista
 • Matalin riskiSeligson & Co Phoebus 10,1 %
 • Tuotto vs. riski: Seligson & Co Phoebus 1,79

Avaa rahastovertailutaulukko tästä! Sijoittaja.fi -jäsenille

Muita  huomioita vertailusta

Rahastovertailun kärjesssä on paljon pienyhtiöihin sijoittavia rahastoja sekä arvo- ja laatuosakkeisiin sijoittavia rahastoja. Nämä ovat tunnettuja sijoitustyylejä, joilla on saanut historiassa markkinaindeksiä parempaa tuottoa.

Vain muutamalla rahastolla on enemmän voittokuukausia kuin tappiokuukausia vertailuindeksiin nähden. Tämä on rahastosijoittajalle tärkeä ominaisuus. Kykeneekö rahasto tasaiseen ylituottoon vai onko tuottoero vain yhden sattuman tulos? Esimerkiksi Taaleri Arvo Markka Osakkeella parhaat kuukausituotot ovat olleet +9,9 %, mutta 42,4 %:n voittosuhde on alle joukon keskiarvon (44,2 %).

Useimmat rahastot välttävät riskiä. Riskiä karttavalle sijoittajalle hyvä uutinen on se, että rahastojen volatiliteeteista laskettu keskiarvo on 13,2, kun se indeksirahastoilla on liki tai yli 14. Esimerkiksi Seligson & Co OMX Helsinki 25 indeksirahasto saa arvon 14,5 ja Nordea Suomi Indeksirahasto saa arvon 13,9. Suomalaisiin osakkeisiin sijoittavat aktiiviset rahastot ovat siten matalariskisempiä kuin indeksirahastot.

Rahastovertailun metodologia

 • Kokonaispisteet on laskettu seitsemän osa-alueen painotettuna keskiarvona: 10 = paras, 1 = heikoin
 • Mukana 31 suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa osakerahastoa, joilla 5 vuoden tuottohistoria (luokituksena käytetty Suomen Sijoitustutkimuksen luokittelua)
 • Vertailuindeksi OMX Helsinki Cap -kokonaistuottoindeksi
 • Tuotto 5v p.a.: viiden vuoden kokonaistuotosta laskettu vuosituotto
 • Parhaat kk-tuotot: 5 parhaan kuukausituoton keskiarvo, tällaista tuottoa sijoittaja voi parhaimpina kuukausina saada
 • Huonoimmat kk-tuotot: 5 heikoimman kuukausituoton keskiarvo, tällaista tuottoa sijoittaja voi heikoimpina kuukausina saada
 • Keskimääräinen voitto indeksiin: kuukausituotoista laskettu keskimääräinen voitto tai tappio verrattuna vertailuindeksiin
 • Voittosuhde: kertoo suhteellisesti kuinka monena kuukautena rahasto on voittanut vertailuindeksin
 • Riski: 1 kk / 6 kk / 12 kk / 36 kk / volatiliteettien keskiarvon
 • Tuotto vs. Riski: yhden, kahden ja kolmen vuoden tuotto jaettuna kyseisen ajanjakson volatiliteetillä

Avaa rahastovertailutaulukko tästä! Sijoittaja.fi -jäsenilleSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Tutustu yritysjäsenyyteen!

Tilaa sijoittajakirjeSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy