Pulinat pois – tässä ovat oikeasti Suomen parhaat rahastot

Selvitimme, mitkä ovat oikeasti Suomen parhaat kotimaisiin osakkeisiin sijoittavat osakerahastot. Vertailu on tehty tavallisen säästäjän näkökulmasta. Mukana ensi kertaa Nordnet Superrahasto Suomi. Aktiiviset rahastot veivät kuitenkin kärkisijat.

analyysi ETF parhaat rahastot rahastot

Katso tästä kaikki rahastoanalyysit!

Rahastovertailujen yleisimmät ongelmat

Heikosti laadituissa rahastovertailuissa verrataan vain yhden aikaperiodin tuottoja (esimerkiksi 12 kk) ja laitetaan rahastot tämän perusteella paremmuusjärjestykseen. Yksi ajanjakso rahaston historiasta ei kuitenkaan kerro mitään rahastosäästäjän kokemasta tuotosta. Lue tästä artikkeli, jossa ongelmaa on selvitetty tarkemmin.

Rahastovertailujen sudenkuopat:

 • Rahastot laitetaan paremmuusjärjestykseen yhden (lyhyen) aikaperiodin tuottojen perusteella
 • Rahastojen riskejä ei huomioida
 • Verrataan “omenoita ja appelsiineja”, esimerkiksi verrataan USA:laisiin osakkeisiin sijoittavaa rahastoa eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavaan rahastoon ja todetaan, että USA-rahasto on parempi, koska se on viimeisen 12 kk:n aikana tuottanut 9,5 %, kun Eurooppa-rahasto on tuottanut vain 7,5 %
 • Vertaillaan eri omaisuusluokkiin sijoittavia rahastoja, esimerkiksi verrataan Suomi-osakerahastoa korkorahastoon ja todetaan korkorahaston olevan parempi, koska se on tuottanut 5 %-yksikköä enemmän viimeisen 6 kk:n aikana.
 • Unohdetaan rahastovertailussa valuuttakurssimuutokset

Rahasto A voi mistä tahansa syystä olla rahasto B:tä tuottavampi sijoitus tiettynä ajanjaksona, mutta siitä ei voi vetää johtopäätöstä, että rahasto A olisi parempi. 

Sijoittaja.fi:n Suomen parhaat rahastot -rahastovertailu

Vertailussamme on mukana 34 pääasiassa suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa osakerahastoa, joilta löytyy viiden vuoden tuottohistoria. Nordnetin Superrahasto Suomi on nyt ensimmäistä kertaa mukana, koska sille tuli tänä kesänä täyteen viiden vuoden tuottohistoria. Voit lukea analyysimme Superrahastoista tästä.

Halusimme syventää rahastovertailua ja selvittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 1. Löytyykö rahastoja, joiden menestys on pysyvää ja jatkuvaa kuukaudesta toiseen
 2. Löytyykö rahastoja, joiden riski on selvästi pörssin yleistä riskiä matalampi
 3. Mitkä ovat tavallisen rahastosäästäjän näkökulmasta Suomen parhaat rahastot

Suomen parhaat osakerahastot

Kokonaispisteiden perusteella parhaat rahastot ovat: Taaleri Mikro Markka, SEB Finland Small Cap, Evli Suomi Pienyhtiöt ja Seligson & Co Phoebus. Mielenkiintoista on, että kaikki kolme kärkirahastoa ovat aktiivisia rahastoja. Rahastot sijoittavat pienyhtiöihin. Pienyhtiöihin sijoittava strategia on yleisesti tunnettu sijoitusstrategia, jolla on voitettu markkinaindeksi. Ensimmäinen indeksirahasto löytyy vertailustamme vasta sijalta yhdeksän.

Ykkössijalla oleva Taaleri Mikro Markka on pärjännyt erinomaisesti niin muita rahastoja kuin indeksiä vastaan. Hyvän pitkän aikavälin tuottohistorian ja alkuvuoden loistavan tuottojakson myötä se on päihittänyt OMX Helsinki 25 -ETF:n keskimäärin 6,1 %-yksiköllä vuodessa. Myös keskimääräinen kuukausituotto on ollut selvästi indeksiä parempi. Yksi selittävä tekijä erinomaisissa tuotoissa on osallistuminen listautumisiin, kuten Aallon Groupin IPOon. Listautumisissakin tosin vaaditaan taitoa valita parhaat.

Toiseksi vertailussa tuli pienyhtiöihin sijoittava SEB Finland Small Cap, joka kärsi vuonna 2018 huomattavasti indeksiä pienemmät tappiot ja hyödynsi onnistuneesti alkuvuoden nousurallin. Tänä vuonna SEBin rahasto on ollut parhaiten tuottanut Suomi-rahasto hurjalla 21,4 % tuotolla. Myös heilunnalla mitattuna rahasto on ollut joukon matalariskisin.

Kolmannelta sijalta löytyvä Evli Suomi Pienyhtiöt on takonut historiansa ajan poikkeuksellisen tasaista ylituottoa indeksiin nähden. Evlin rahasto on voittanut indeksin 59,3 prosenttina kuukausista ja myös keskimäärin.

Neljännelle sijalle nousi laatu- ja arvofilosofioihin nojaava Seligson & Co Phoebus, joka tosin saa kilpailuetua siitä, että sijoituksista noin 2/3 on Suomen ulkopuolella. Phoebuksen tuotto-riski-suhde on koko joukon paras. Kaikilta muilta osa-alueilta tulee hyvät tai erinomaiset pisteet. Historiallisesti laatuyhtiöt ovat olleet huomattavasti markkinaindeksiä matalariskisempiä.

Avaa rahastovertailutaulukko tästä! Sijoittaja.fi -jäsenille

Parhaat osa-aluepisteet

Vertailu on tehty seitsemän eri ominaisuuden perusteella. Alla yksittäisten osa-aluepisteiden perusteella parhaat rahastot.

 • Paras viiden vuoden tuotto: Taaleri Mikro Markka 15,3 % p.a.
 • Parhaat kk-tuotot (viiden parhaan kuukausituoton keskiarvo): Taaleri Arvo Markka +10,0 %
 • Huonoimmat kk-tuotot (viiden heikoimman kuukausituoton keskiarvo): UB HR Suomi Kasvu -5,4 % (mitä pienempi tappio, sitä parempi)
 • Keskimääräinen tuottoero indeksiin per kk: Taaleri Mikro Markka +0,25 %-yksikköä
 • Voittosuhde: Evli Suomi Pienyhtiöt voitti vertailuindeksin 59 %:ina kuukausista
 • Matalin riski: SEB Finland Small Cap 10,8 %
 • Tuotto vs. riski: Seligson & Co Phoebus 1,4

Avaa rahastovertailutaulukko tästä! Sijoittaja.fi -jäsenille

Muita  huomioita vertailusta

Rahastovertailun kärjesssä on paljon pienyhtiöihin sijoittavia rahastoja sekä arvo- ja laatuosakkeisiin sijoittavia rahastoja. Nämä ovat tunnettuja sijoitustyylejä, joilla on saanut historiassa markkinaindeksiä parempaa tuottoa.

Vain muutamalla rahastolla on enemmän voittokuukausia kuin tappiokuukausia vertailuindeksiin nähden. Tämä on rahastosijoittajalle tärkeä ominaisuus. Kykeneekö rahasto tasaiseen ylituottoon vai onko tuottoero vain yhden sattuman tulos? Esimerkiksi Taaleri Arvo Markka Osakkeella parhaat kuukausituotot ovat olleet vahvat +10,0 %, mutta 42 %:n voittosuhde on keskimääräisen rahaston tasoa (44 %).

Useimmat rahastot välttävät riskiä. Riskiä karttavalle sijoittajalle hyvä uutinen on se, että rahastojen volatiliteeteista laskettu keskiarvo on 13,0, kun se indeksirahastoilla on liki 15. Esimerkiksi Nordnet Superrahasto Suomi ja Seligson & Co OMX Helsinki 25 indeksi-ETF saavat arvon 14,9. Suomalaisiin osakkeisiin sijoittavat aktiiviset rahastot ovat siten keskimäärin matalariskisempiä kuin indeksirahastot.

Rahastovertailun metodologia

 • Kokonaispisteet on laskettu seitsemän osa-alueen painotettuna keskiarvona: 10 = paras, 1 = heikoin
 • Mukana 34 suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa osakerahastoa, joilla 5 vuoden tuottohistoria (luokituksena käytetty Suomen Sijoitustutkimuksen luokittelua)
 • Vertailuindeksi OMX Helsinki Cap -kokonaistuottoindeksi
 • Tuotto 5v p.a.: viiden vuoden kokonaistuotosta laskettu vuosituotto
 • Parhaat kk-tuotot: 5 parhaan kuukausituoton keskiarvo, tällaista tuottoa sijoittaja voi parhaimpina kuukausina saada
 • Huonoimmat kk-tuotot: 5 heikoimman kuukausituoton keskiarvo, tällaista tuottoa sijoittaja voi heikoimpina kuukausina saada
 • Keskimääräinen voitto indeksiin: kuukausituotoista laskettu keskimääräinen voitto tai tappio verrattuna vertailuindeksiin
 • Voittosuhde: kertoo suhteellisesti kuinka monena kuukautena rahasto on voittanut vertailuindeksin
 • Riski: 1 kk / 6 kk / 12 kk / 36 kk / volatiliteettien keskiarvon
 • Tuotto vs. Riski: yhden, kahden ja kolmen vuoden tuotto jaettuna kyseisen ajanjakson volatiliteetillä

Avaa rahastovertailutaulukko tästä! Sijoittaja.fi -jäsenille

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


3.4.2020 14:26 | Sami Väänänen
Sijoittajat pakenivat riskimarkkinoilta

3.4.2020 12:51 | Sijoittaja.fi
Analyysissa Nordnetin ETF-kuukausisäästäminen


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy