Pulinat pois – tässä ovat oikeasti Suomen parhaat rahastot

Kyllästyimme ainaiseen lyhyen ajanjakson tuottovertailuun ja halusimme selvittää, mitkä ovat oikeasti Suomen parhaat rahastot. Teimme vertailun tavallisen säästäjän näkökulmasta.

ETF parhaat rahastot rahastot

Rahastovertailujen yleisimmät ongelmat

Heikosti laadituissa rahastovertailuissa verrataan vain yhden aikaperiodin tuottoja ja laitetaan rahastot tämän perusteella paremmuusjärjestykseen. Jokainen rahastosäästäjä tietää, että yksi ajanjakso rahaston historiasta ei kerro mitään rahastosäästäjän kokemasta tuotosta. Lue tästä artikkeli, jossa ongelmaa on selvitetty tarkemmin.

Rahastovertailujen sudenkuopat:

 • Rahastot laitetaan paremmuusjärjestykseen yhden (lyhyen) aikaperiodin tuottojen perusteella
 • Rahastojen riskejä ei huomioida
 • Verrataan ”omenoita ja appelsiineja”, esimerkiksi verrataan USA:laisiin osakkeisiin sijoittavaa rahastoa eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavaan rahastoon ja todetaan, että USA-rahasto on parempi, koska se on viimeisen 12 kk:n aikana tuottanut 9,5 %, kun Eurooppa-rahasto on tuottanut vain 7,5 %
 • Vertaillaan eri omaisuusluokkiin sijoittavia rahastoja, esimerkiksi verrataan Suomi-osakerahastoa korkorahastoon ja todetaan korkorahaston olevan parempi, koska se on tuottanut 5 %-yksikköä enemmän viimeisen 6 kk:n aikana.
 • Unohdetaan rahastovertailussa valuuttakurssimuutokset

Rahasto A voi mistä tahansa syystä olla rahasto B:tä tuottavampi sijoitus tiettynä ajanjaksona, mutta siitä ei voi vetää johtopäätöstä, että rahasto A olisi parempi. 

Sijoittaja.fi:n rahastovertailu

Halusimme syventää rahastovertailua ja selvittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 1. Löytyykö rahastoja, joiden menestys on pysyvää ja jatkuvaa kuukaudesta toiseen
 2. Löytyykö rahastoja, joiden riski on selvästi pörssin yleistä riskiä matalampi
 3. Mitkä ovat tavallisen rahastosäästäjän näkökulmasta Suomen parhaat rahastot

TOP-5 Suomen parhaat osakerahastot

 

Rahastot nyt TOP5

Ykkössijan nappasi Seligsonin OMX Helsinki 25 ETF, joka löytyy myös ETF-valintatyökalustamme. Sijoittajan kannattaa huomioida, että tällä ETF:llä saa tismalleen OMX Helsinki 25 -indeksin mukaisen tuoton eli 25 suurimman pörssiyrityksen tuoton. Ei enempää, eikä vähempää. Markkinatuotosta poikkeavaa tuottoa etsivien kannattaa katsoa muita rahastosta. Seligsonin ETF on voittanut vertailuindeksin siitä syystä, että suuryhtiöt ovat menestyneet paremmin kuin kaikki osakkeet sisältävä OMX Helsinki Cap -indeksi.

Toiseksi nousi Evlin pienyhtiöihin sijoittava rahasto. Ero Seligsonin ETF:ään on marginaalinen. Evlin rahastolla on paras tuotto-riski-suhde. Pienyhtiöihin sijoittava strategia on yleisesti tunnettu sijoitusstrategia, jolla on voitettu markkinaindeksi.

Kolmannelta sijalta löytyy Seligsonin Phoebus -rahasto. Rahasto ei ole täysin verrannollinen muihin rahastoihin, sillä se sijoittaa ”pääasiallisesti” suomalaisiin osakkeisiin. Tällä hetkellä Suomi-osakkeiden paino 46 %. Phoebus-rahaston riski on selvästi muita rahastoja matalampi.

Neljänneltä ja viidenneltä sijalta löytyvät Danske Investin rahastot. Yhteisöosakkeen huono puoli on 150 000 euron minimisijoitus. Dansken Suomen Pienyhtiöt loistaa erinomaisella voittosuhteellaan eli voittaa kuukausitasolla indeksin useammin kuin häviää sekä matalalla riskillä.

Katso tästä ajantasainen taulukko Suomen parhaista rahastoista!

Rahastovertailun metodologia

 • Kokonaispisteet on laskettu seitsemän osa-alueen painotettuna keskiarvona: 10 = paras, 1 = heikoin
 • Mukana 31 suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa osakerahastoa, joilla 5 vuoden tuottohistoria (luokituksena käytetty Suomen Sijoitustutkimuksen luokittelua)
 • Vertailuindeksi OMX Helsinki Cap -kokonaistuottoindeksi
 • Tuotto 5v p.a.: viiden vuoden kokonaistuotosta laskettu vuosituotto
 • Parhaat kk-tuotot: 5 parhaan kuukausituoton keskiarvo, tällaista tuottoa sijoittaja voi parhaimpina kuukausina saada
 • Huonoimmat kk-tuotot: 5 heikoimman kuukausituoton keskiarvo, tällaista tuottoa sijoittaja voi heikoimpina kuukausina saada
 • Keskimääräinen voitto indeksiin: kuukausituotoista laskettu keskimääräinen voitto tai tappio verrattuna vertailuindeksiin
 • Voittosuhde: kertoo suhteellisesti kuinka monena kuukautena rahasto on voittanut vertailuindeksin
 • Riski: 1 kk / 6 kk / 12 kk / 36 kk / volatiliteettien keskiarvon
 • Tuotto vs. Riski: yhden, kahden ja kolmen vuoden tuotto jaettuna kyseisen ajanjakson volatiliteetillä

Katso tästä ajantasainen taulukko Suomen parhaista rahastoista!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT
Kokeile helppoja sijoittajan työkaluja!

 • UUSI ETF-valintatyökalu
 • Indeksin valintatyökalu
 • Suomalaisten osakkeiden valintatyökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Sijoittaja.fi-yhteisötapahtumat
 • Oppimateriaalit, kurssit ja webinaarit
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
 • TULOSSA: Kv-osakkeiden ja metsätilojen valintatyökalut

Tilaa maksuton uutiskirje sähköpostiisi

Sähköpostiosoite
 


Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy