Mallisalkut

Sijoittaja.fi:n mallisalkuissa on passiivisia ja aktiivisia vaihtoehtoja. Valittavina on erittäin kustannustehokkaita osta ja pidä -salkkuja sekä näkemystä ottavia aktiivisia salkkuja.

Strategiamestari

Strategiamestari soveltuu hyvin valistuneen tuottohakuisen strategiasijoittajan ydinsalkuksi. Salkun riski on hieman perinteistä 50/50 Yhdistelmärahastoa korkeampi.
Strategiamestari on laajasti eri omaisuusluokkiin ja sijoitustyyleihin hajauttava mallisalkku. Salkku hyödyntää globaalin sijoitustutkimuksen parhaita tutkimustuloksia tehokkailla ETF:illä. Salkku tarjoaa hyvin hajautetun vaihtoehdon tuottohakuiselle sijoittajalle, joka etsii kansainvälistä hajautusta laajasti läpi omaisuusuokkien.

Passiivinen Kulupihtari

Passiivinen Kulupihtari soveltuu hyvin valistuneen ja kustannustietoisen sijoittajan ydinsalkuksi. Salkun riski vastaa perinteisten rahastojen 50/50 Yhdistelmärahastojen riskiä.
Passiivinen Kulupihtari on osakkeisiin ja korkoihin 50/50-painoilla sijoittava mallisalkku, joka on toteutettu kustannustehokkaimmilla ja teknisesti parhailla ETF-rahastoilla.

Korkotuoton Metsästäjä

Korkotuoton Metsästäjä soveltuu hyvin valistuneen korkosijoittajan ydinsalkuksi. Salkku on matalariskinen ja rakennettu ETF:illä. 

Korkeaa korkotuottoa tavoitteleva mallisalkku. Mallisalkun tavoitteena on tuottaa yleiseen korkotasoon verrattuna hyvää tuottoa globaalia hajautusta tehokkaasti hyödyntäen.

Suomi Fundamentti

Suomalainen 25 osakkeesta muodostettu mallisalkku, jota on ylläpidetty vuodesta 2009 lähtien. Osakkeet valitaan salkkuun usean eri tunnusluvun perusteella.

Vertaislainasalkku – Fellow Finance

Vertaislainasalkkumme on toteutettu oikealla rahalla Fellow Finance -palvelussa. Salkku on perustettu 5.5.2015 ja alkupääoma on 30 000 euroa.

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy