Osallistu osakeantiin!

Kiinnostaako metsäsijoittaminen? Yhteismetsä on helppo tapa aloittaa

Metsäluotsi avuksi metsän arvon määritykseen.

Yhteismetsä tarjoaa useita etuja itsenäiseen metsänomistukseen verrattuna. Yhteismetsä sopii hyvin vaivattomasta metsänomistuksesta kiinnostuneelle. Mitkä ovat yhteismetsän hyödyt ja haitat ja miten yhteismetsään pääsee mukaan?

Julkaistu: 16.11.2023 Kirjoittaja:

metsä Metsäsijoittaminen sijoitusideat Suomen Sijoitusmetsät vaihtoehtoiset sijoituskohteet

Yhteismetsä on vaivaton metsänomistuksen muoto

Metsäsijoittaminen on kasvattanut suosiotaan viime vuosina vaihtoehtoisena sijoituskohteena. Metsästä saatava tuotto on vakaata suhdanteista riippumatta ja sen nähdään olevan myös hyvä suoja inflaatiota vastaan.

Monille itsenäinen metsänomistus voi tuntua vaivalloiselta, mutta metsä silti kiinnostaa sijoitus- tai säästökohteena. Tähän ratkaisu on oman metsätilan liittäminen osaksi yhteismetsää. Mikäli ei vielä omista metsää, voi mukaan päästä ostamalla yhteismetsäosuuksia (esim. Suomen Sijoitusmetsien kauppapaikalta) tai ostamalla yhteismetsään liitettävän tilan.

Yhteismetsä on helppo tapa omistaa metsää ja siihen liittyy useita etuja verrattuna itsenäiseen metsäomistukseen.

Mikä on yhteismetsä?

Yhteismetsä on suosiotaan kasvattanut metsäomistuksen muoto, joka perustuu usean omistajan yhteiseen hallintaan. Yhteismetsän osakkailla ei kuitenkaan ole käytännön vastuuta yhteismetsän hoidosta, vaan käytännön hoidosta vastaa osakaskunnan valitsema hoitokunta tai toimitsija. Yhteismetsän tarkoituksena on harjoittaa kestävää ja kannattavaa metsätaloutta.

Yhteismetsillä useita etuja

Yhteismetsä metsäomistamisten muotona tuo useita etuja verrattuna itsenäiseen metsäomistuksen muotoon. Suurempi metsäkokonaisuus tuo vakautta ja turvaa, ja hallinnoitavien alueiden kasvaessa myös puusta saa yleensä paremman korvauksen. Yleisesti katsottuna yhteismetsään liittämällä saa asiantuntevan hallinnoinnin omalle metsäomaisuudelleen. Ammattimainen hallinnointi voi esimerkiksi johtaa tehokkaampaan ja kestävämpään metsänhoitoon.

Taloudellisena etuna on yhteismetsien alhaisempi 26,5 %:n verokanta verrattuna itsenäiseen metsänomistajaan sovellettavaa pääomatulon verokantaa, joka on 30–34 %. Lisäksi valtio maksaa yhteismetsään liittymisen kulut, kun oman metsätilan liittää osaksi yhteismetsää.

Yhteismetsä soveltuu myös hyvin sellaisille metsänomistajille, jotka suhtautuvat metsään sijoituskohteena. Yhteismetsän osakkaana pääsee itse helpolla, ja yhteismetsä jakaa osakkailleen liiketuloksen ylijäämää osuuksien suhteessa. Osakkaalle tämä ylijäämä on verotonta tuloa, sillä yhteismetsä on jo maksanut tuloksestaan veroa. Suomen Sijoitusmetsät on koonnut sivuilleen suuntaa antavia tuottolukuja yhteismetsien jakamasta ylijäämästä suhteessa osuuden markkina-arvoon sekä hallinnoidun metsäomaisuuden markkinahintaennusteeseen.

Sijoittajan näkökulmasta yhteismetsäosuuden kokonaistuotto koostuu ylijäämän lisäksi osuuden arvonnoususta, joka realisoituu myynnin yhteydessä.

Vaivattomalla yhteismetsäomistamisella on myös omat kääntöpuolensa. Käytännössä merkittävin kääntöpuoli on liitetyn metsäalueen hallinnan menetys. Liittäminen on pysyvä ratkaisu, eikä liittäjän tulisi ylläpitää toiveita liitetyn alueen takaisinsaamisesta käänteisellä prosessilla. Alueen voi saada takaisin, jos sen voi ostaa yhteismetsältä määräalan kaupalla.

Yhteismetsät eivät myöskään yleensä tarjoa lyhyellä aikavälillä suuria tuloja, vaan tavallisesti yhteismetsät tarjoavat tasaista tuottoa.

Lue lisää yhteismetsien eduista

Yhteismetsän hinnan muodostuminen

Yhteismetsäosuuden markkina-arvon voi yksinkertaisesti ajatella olevan se arvostustaso, jolla yhteismetsän osuudet vaihtavat omistajaa. Ongelmana tosin on se, että yhteismetsäosuuksiin liittyvässä tiedossa ja julkisuudessa on usein haasteita, mikä hankaloittaa yhteismetsäosuuksien asianmukaista arvostusta.

Suomen sijoitusmetsien tavoitteena on tehdä yhteismetsäosuuksien markkinasta läpinäkyvämpää ja saavutettavampaa, samalla kasvattaa yhteismetsien markkinan tehokkuutta. Sijoitusmetsät jakaa tietoa yhteismetsistä, jotta sekä ostajalla että myyjällä olisi tarvittava tieto osto- tai myyntipäätöksen tueksi.

Alla olevassa kuvaajassa Suomen Sijoitusmetsät on hahmottanut Kuusamon yhteismetsän osuuksien markkina-arvon kehitystä vuosien 2015–2023 välillä. Kuvaajasta nähdään kuinka osuuksien keskimääräiset markkina-arvot ovat nousseet huomattavasti, mutta toisaalta kuvaaja myös osoittaa kuinka paljon hajontaa yksittäisten kauppojen välillä voi olla, mikä viittaa tiedon vähäiseen saatavuuteen. Tämä huolimatta siitä, että Kuusamon yhteismetsien osuuksilla käydään selvästi eniten julkista kauppaa.

Lähde: Suomen Sijoitusmetsät

Yhteismetsän plussat ja miinukset

Yhteismetsän keskeisimmät vahvuudet ja heikkoudet:

+ Keskitetty ja ulkoistettu omistusmuoto tuo vaivattomuutta metsänomistukseen.

+ Suurempi metsäkokonaisuus lisää vakautta ja turvaa, ja hallinnoitavien alueiden kasvaessa myös puusta saa yleensä paremman korvauksen.

+ Asiantunteva hallinnointi omalle metsäomaisuudelleen.

+ Pääomatuloverotusta alhaisempi verokanta 26,5 % (vrt. 30-34 %).

+ Maksettu ylijäämä osakkaalle verotonta tuloa, josta ei anneta erillistä metsäveroilmoitusta (ei myöskään näy pääomatuloissa).

– Liitetyn metsäalueen hallinnan menetys.

– Harvemmin suuria tuloja lyhyellä aikavälillä (tarjoaa tasaista tuottoa).

– Tiedon julkisuudessa haasteita, hankaloittaa osuuksien asianmukaista hinnoittelua.

Yhteismetsäosuuksien kauppapaikka

Yhteismetsäosuuksista kiinnostuneelle Suomen Sijoitusmetsät ylläpitää ilmaista ja avointa yhteismetsäosuuksien kauppapaikkaa, josta löytää kootusti yhteismetsäosuuksien myynti- ja ostoilmoituksia.

Kauppapaikalle voi itse jättää myynti- tai ostoilmoituksen anonyymisti. Tarvittaessa Suomen Sijoitusmetsät voi myös hoitaa kaupat kaupan osapuolten puolesta.

Katso markkinapaikalta yhteismetsien myynti- ja ostoilmoitukset

Metsänhaltijan Yhteismetsän avulla helposti mukaan yhteismetsään

Erittäin vaivattomaan ja tuottavaan yhteismetsämuotoiseen metsänomistukseen tähtäävä Metsänhaltijan Yhteismetsä tarjoaa helpon tavan päästä osaksi yhteismetsää. Avoin ja valtakunnallisesti laajeneva Metsänhaltija tarjoaa Suomen Sijoitusmetsien ammattitaitoa ja kokemusta metsäomaisuuden hoidon tueksi. Metsänhaltija mahdollistaa vaivattoman ja tuottavan metsänomistuksen kenelle tahansa, jota metsä omaisuuslajina kiinnostaa. Sen tavoitteena on nostaa yhteismetsämuotoinen metsänomistus muiden säästämisen ja sijoittamisen rinnalle.

Metsänhaltijan Yhteismetsässä korostuu avoimuuden ja ammattimaisuuden lisäksi vaivattomuus ja huolettomuus osakkuuden joka vaiheessa. Metsänhaltijan osakkaaksi on helppo tulla, ja siihen on tarjolla useita vaihtoehtoja. Lisäksi Metsänhaltija ja Suomen Sijoitusmetsät pyrkivät kasvattamaan osuuksien kysyntää ja likviditeettiä, jotta osuudesta olisi myös helppo luopua markkinahintaan.

Metsänhaltijaan voi liittyä myös suoraan rahapanoksella

Metsänhaltijan yhteismetsään voi liittyä usealla tavalla. Oman metsäalueen voi liittää vaivattomasti osaksi Metsähaltijan Yhteismetsää, jolloin liittämistä vastaan saa Metsänhaltijan Yhteismetsän osuuksia tilan tarjouksessa eriteltyä markkinahintaperusteista arvostusta vastaavan määrän. Oikeus ylijäämään lasketaan liittämissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tämän jälkeen haetaan vielä liittämisen virallistamiseksi liittämistoimitusta Maanmittauslaitokselta, jonka prosessissa kestää yleensä noin pari-kolme kuukautta. Liittäminen on vaivatonta ja turvallista, ja Maanmittauslaitoksen liittämistoimituksen kulut maksaa valtio.

Metsähaltijan Yhteismetsään voi liittyä myös suoraan rahapanoksella ilman, että sijoittajalla on omaa liitettävää metsäaluetta. Tämä tapahtuu metsäkiinteistön hankintatoimeksiantona, jonka mukaisesti Suomen Sijoitusmetsät hankkii Metsänhaltijan Yhteismetsään liitettäväksi tarkoitetun metsäalueen. Tämä mahdollistaa helpon ja vaivattoman tavan sijoittaa ammattimaisesti hoidettuun metsään.

Metsänhaltijan Yhteismetsään pääsee osakkaaksi myös ostamalla myynnissä olevia osuuksia yhteismetsästä. Myynnissä olevia osuuksia voi etsiä yhteismetsäosuuksien kauppapaikalta.

Kiinnostuitko yhteismetsästä tai metsäsijoittamisesta?

Suomen Sijoitusmetsiltä saa apua yhteismetsiin liittyvien kysymysten kanssa. Yhteismetsissä on myös eroja keskenään, ja Suomen Sijoitusmetsät voivat auttaa selvittämään minkälainen yhteismetsä voisi sopia juuri sinun tarpeisiisi. Sijoitusmetsiltä saat myös lisätietoa Metsänhaltijan Yhteismetsästä.

TUTUSTU SUOMEN SIJOITUSMETSIIN

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Suomen Sijoitusmetsät Oy:n kanssa.Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy