Osallistu osakeantiin!

Eläkeyhtiöiden Fortum-osakesijoituksista 208 miljoonan euron tappiot kesän aikana

Eläkeyhtiöt ovat tehneet jättitappiot Fortum sijoituksillaan. Ilmarinen, Varma ja Elo jopa ostivat osakkeita lisää kesäkuussa. Johto sen sijaan ei ole ostanut Fortumia kurssilaskussa, mikä on klassinen vaaran merkki. Miksi Fortum on pimittänyt Uniper-riskejä sijoittajilta?

Julkaistu: 04.08.2022 Kirjoittaja:

Elo eläkeyhtiöt Fortum Ilmarinen osakkeet Valtioneuvoston kanslia Varma

Valtioneuvoston kanslia ja eläkeyhtiöt Fortumin suurimpia omistajia

Valtioneuvoston kanslia on Fortumin suurin osakkeenomistaja 50,76 % omistusosuudella. Suomen valtion jälkeen suurimmat omistajat ovat työeläkeyhtiöt. Varma 1,32 % osuudella on toiseksi suurin omistaja, kolmantena tulee Elo 1,17 % osuudella ja neljäntenä Ilmarinen 1,02 % osuudella. Myös Kansaneläkelaitos ja Valtion eläkerahasto ovat merkittäviä omistajia. Omistukset on laskettu 30.7. tilanteen perusteella.

Valtioneuvston kanslian Fortum omistusten arvosta hävinnyt 7,5 miljardia

Fortumin kurssi oli joulukuussa 2021 korkeimmillaan 27,5 euroa osakkeelta. Kokonaistappiota laskettaessa on pelkästään Valtioneuvoston kanslian omistamien osakkeiden arvosta kadonnut noin 7,5 miljardia euroa kun vertaamme 3.8. päätöskurssiin 10,84 euroa. Valtioneuvoston kanslia omistaa 450 932 988 Fortumin osaketta. Vaikka rahaa ei ole teknisesti hävinnyt ennen kuin osakkeet myy on silti käytännössä mahdotonta, että Fortumin kurssi olisi lähelläkään 27,5 euroa tulevina vuosina.

Suurimmat työeläkeyhtiöt ostivat lisää Fortumin osakkeita kesäkuussa

Suomen suurimmat työeläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen, Varma ja Elo tankkasivat Fortumin osakkeita kesäkuussa 2 323 959 miljoonaa kappaletta. Kesäkuussa Fortumin keskikurssi oli noin 16,19 euroa ja kurssin olessa nyt 10,84 on tappiota tullut yli 12 miljoonaa euroa tarkalleen 12 433 180,65 euroa pelkästään näistä ostoista. Ilmarinen tosin myi osakkeita heinäkuussa ja se on otettu huomioon laskelmassa.

177 miljoonan tappiot kuukaudessa

Jos lasketaan kesäkuun keskihinnalla ja heinäkuun päätöskurssilla laskettuna paljonko omistusten arvosta on hävinnyt, ovat pelkästään kolmen eläkeyhtiön tappiot massiiviset 177 miljoonaa. Tästä summasta jokainen euro on pois suomalaisten eläkevaroista.

Fortumin suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2022.
Fortumin suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2022

Kummallista kyllä Elo ja Varma ostivat Fortumia lisää heinäkuussa – Ilmarinen teki fiksusti

Läpi kesän mediat ovat uutisoineet Fortumin katastrofaalisesta ja epävarmasta tilanteesta. Tästä huolimatta Varma ja Elo jatkoivat Fortumin osakkeiden ostamista. Varma lisäsi omistustaan 13,02 prosenttia ostaen 1,35 miljoonaa osaketta lisää. Elo puolestaan kasvatti Fortum omistusta 15,93 % ostaen 1,42 miljoonaa osaketta lisää. Ilmarinen puolestaan tajusi vähentää Fortumin painoa ja myi osakkeita 5,72 miljoonaa kappaletta ja supisti näin Fortum omistustaan 38,79 %. Fortumin keskikurssi heinäkuussa oli päätöskursseilla laskettuna 12,07.

Heinäkuun tappiot

Elo ja Varma ostivat yhteensä 2,764 miljoonaa osaketta, mikä kerrottuna heinäkuun keskikurssilla 12,07 tekee 33 361 480 eli noin 33,4 miljoonaa euroa. Fortumin kurssin ollessa nyt 10,84 on tappiota tullut lisää heinäkuusta 3 399 270 eli noin 3,4 miljoonaa euro. Tämä siis yhdessä kuukaudessa edellisten tappioiden päälle.

Fortumin suurimmat osakkeenomistajat 3.8.2022.
Fortumin suurimmat osakkeenomistajat 3.8.2022

Kirjoitimme Fortumin tilanteesta ja osakkeesta aiemmin heinäkuussa.

Eläkeyhtiöiden kokonaistappiot kesä-heinäkuussa 209 miljoonaa euroa

Toukokuun viimeisenä päivänä Fortumin kurssi oli 17,2 euroa osakkeelta. Ilmarinen, Varma ja Elo omistivat tällöin yhteensä 31 790 149 Fortumin osaketta joiden arvo oli kuun lopussa 546 790 562,8 eli yli puoli miljardia euroa. Yhtiöt kasvattivat kesäkuussa Fortumin omistusta yli kahdella miljoonalla osakkeella (2 323 959 kappaletta). Keskikurssi kesäkuussa oli 14,32.

Heinäkuun lopussa Ilmarinen, Varma ja Elo omistivat 31 177 407 Fortumin osaketta, eli yhteensä määrä väheni noin 2,9 miljoonalla osakkeella johtuen Ilmarisen myynneistä. Omistusten arvo heinäkuun lopussa oli enää 340 457 284,4 euroa. Elokuun kolmannen päivän päätöskurssilla (10,84 €) on omistusten arvo enää 337 963 091,9 euroa. Toukokuun lopusta elokuun alkuun, on eläkeyhtiöiden ja samalla kaikkien suomalaisten eläkevarallisuudesta hävinnyt Fortum omistusten myötä 208 827 470,9 euroa.

Fortum-omistusten lisäys isoissa instituutioissa ihmetyttää

On syytä ihmetellä, eikö isoissa instituutioissa sijoituksista vastaavat kyseenalaista nykyisiä omistuksia ja harkitse osakkeista luopumista missään vaiheessa. Fortumin tapauksessa omistuksesta luopumiseen olisi taloudellisia syitä, riskien hallinnallisia syitä ja ennen kaikkea eettisiä syitä. Fortum kuitenkin rahoittaa Venäjän hyökkäyssotaa Uniperin kautta maksamalla Putinille kaasusta.

Fortumin johtoryhmä ja hallitus eivät luota yhtiöön

Kun katsoo Fortumin johtoryhmän ja hallituksen jäsenten osakeomistuksia, on tilanne huolestuttava. Näyttää sijoittajan näkökulmasta siltä, että vain muutamilla jäsenillä on merkittäviä omistuksia. Useimpien kohdalla puhutaan muutamasta sadasta tai tuhannesta osakkeesta, joka on suhteessa hyvin vähäistä verrattuna muihin suomalaisiin isoin pörssiyhtiöihin.

Fortumin saksalaisen talousjohtajan osakeomistukset

Fortumin johtoryhmän jäsen ja talousjohtaja Berhard Günther vastaa myös riskienhallinnasta, sijoittajasuhteista, talousviestinnästä, investoinneista ja porfolioanalyysistä. Günther on toiminut Fortumin talousjohtana 1.2.2021 alkaen. Ilmeisesti Günther on kuitenkin tehnyt oman sijoitussalkkunsa suhteen sellaiset riski- ja talousarviot, että Fortumin osakkeita on sinne turha ostaa – Güntherin osakeomistukset olivat 31.12.2021 tasan 0 kappaletta. Ilmeisesti talousjohtajalle on jotain osakkeita optioiden muodossa tullut tai annettu, sillä 2.8.2022 on Güntherille oli ilmestynyt 148 osaketta, eli nykykursilla noin 1 600 euron arvosta.

Mikäli yhtiön oma talous- ja riskijohtaja ei halua firmansa osakkeita salkkuunsa yhden yhtä ensimmäisen vuoden aikana, pitäisi tämä olla hälytysmerkki kenelle tahansa sijoittajalle. Herää väistämättä kysymys: Jos ei usko edes itse omaan tekemiseen, miten sijoittajatkaan voisivat? Ilmarisen, Varman ja Elon sijoitusjohtajia tämä seikka ei ole haitannut.

Muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten omistukset

Alankomaiden ja Turkin kansalainen Nebahat Albayrak vastaa Fortumilla yhteiskuntasuhteista, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta. Tarina on sama kuin Berhard Güntherillä: nolla osaketta 31.12.2021 ja 2.8.2022 148 osaketta. Fortum kertoo, että Albayrakin vastuulle kuuluu turvallisuus, yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus. Työtä ainakin riittää, sillä tuskin minkään yhtiön turvallisuus, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet ovat luhistuneet puolenvuoden aikana yhtä nopeasti kuin Fortumin.

Fortumin hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset 2.8.2022.
Fortumin hallituksen ja johtoryhmän Fortumin osakeomistukset 2.8.2022

Vain toimitusjohtaja Rauramo on ostanut osakkeita merkittävästi

Vain Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo pääsee yli 100 000 osakkeen rajan omistuksissa. Muutamiin kymmeniin tuhansin osakkeisiin yltää kolme johtoryhmän jäsentä. Tuhansiin osakkeiisiin yltää niin ikään kolme johtoryhmän jäsentä ja kaksi hallituksen jäsentä. Loput yhdeksän johtoryhmän tai hallituksen jäsentä omistavat vain muutamia satoja Fortumin osakkeita. Osakkeet ja osakeoptiot ovat usein osa hallituksen ja johtoryhmän palkitsemismalleja pörssiyhtiöissä, mutta usein jäsenet myös ostavat osakkeita omilla rahoillaan luodakseen uskoa sijoittajiin.

Kun katsoo edeltävän 12 kuukauden sisäpiirikauppoja, on Rauramo ainoa, joka on ostanut hieman osakkeita (n. 12 600 kpl). Muut yhtiön hallituksen tai johtoryhmän jäsenet ovat ostaneet Fortumin osakkeita hyvin nuukasti kuluneen vuoden aikana. On todennäköistä, että nekin osakkeet ovat tulleet vain osana tulospalkkiota tai muuta palkitsemisjärjestelmää.

Fortum pärjää huonosti omistusvertailussa

Nopea vilkaisu muiden Helsingin pörssin suuryritysten johtoryhmien ja hallitusten omistuksiin kertoo, että Fortumin johtoryhmä ja hallitusten jäsenet omistavat hyvin vähän yhtiötä suhteessa muihin saman kokoluokan yrityksiin. Erot ovat selvät, kun katsoo muiden yhtiöiden omistuksia henkilötasolla euro- tai kappalemäärissä.

Fortumin hallitukseen ja johtoryhmään on toki tullut uusia jäseniä viime vuosina, mutta muutamien satojen tai edes muutaman tuhannen osakkeenomistaminen johtajien palkka- ja palkkioluokissa ei vala uskoa sijoittajaan. Ei varsinkaan, jos suomalainen piensijoittaja voi vain 150 osakkeenomistuksella olla suurempi osakkeenomistaja, kuin Fortumin talousjohtaja Berhard Günther.

Olivatko ongelmat tiedossa, mutta niistä ei tiedotettu?

Ristiriita avainhenkilöiden vähäisen omistuksen ja suursijoittajien omistusten lisäämisen välillä kertoo informaatioedusta. Fortum ja Uniper ovat tiedottaneet ensimmäisen puolen vuoden aikana hyvin niukasti Ukrainan sodan aiheuttamista ongelmista Uniperille ja Fortumille. Kirjoitimme jo helmikuussa, että Fortumille on tulossa miljarditappiot Ukrainan sodasta Venäjä-liiketoimintojen ja Uniperin kautta. Tällöin tietoja riskeistä sai kaivaa kissojen ja koirien kanssa.

Fortum on vasta viimeisen kuukauden aikana avannut pakon edessä riskien laajutta sijoittajille. Vielä toukokuun puolivälissä Fortumin toimitusjohtaja Markku Rauramo kertoi, että ”Ensimmäisen neljänneksen tappiosta huolimatta Uniper pitää koko vuoden 2022 tulosohjauksensa ennallaan.” Kesäkuun lopussa Uniper perui koko vuoden tulosohjauksensa, koska Gazprom ei toimittanut Uniperille riittävästi kaasua. Tässäkään tiedotteessa riskien laajuutta ei kerrottu. Tämän jälkeen Fortum antoi heinäkuussa kaksi tiedotetta, jossa kerrottiin Saksan valtion kanssa rakennettavasta ratkaisusta Uniperin taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Näissäkään tiedotteissa ei kerrottu riskeistä Fortumille, eikä siitä, että Fortum oli antanut Uniperille taloudellista tukea 8 miljardia euroa alkuvuoden aikana.

Lopullinen ratkaisu oli useille sijoittajille shokki:

– Saksan valtio hankkii 30 prosentin osuuden Uniper SE:n osakkeista merkitsemällä noin 157 miljoonaa uutta osaketta noin 267 miljoonalla eurolla. Osakkeet merkitään nimellisarvolla 1,70 euroa osakkeelta,

– Saksan hallitus on sitoutunut tarjoamaan Uniperille enintään 7,7 miljardia euroa rahoitusta vaihdettavissa olevilla instrumenteilla ja tarvittaessa valmistautuu antamaan lisäätukea mahdollisten tappioiden kattamiseksi,

– Saksan valtion omistama pankki KfW antaa Uniperille 7 miljardia euroa lisätukea yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi nostamalla aiemmin myönnetyn lyhytaikaisen valmiusluoton määrää nykyisestä 2 miljardista eurosta 9 miljardiin euroon.

Tässä tiedotteessa kerrottiin Fortumin 8 miljardin tuesta ja että Fortumin omistusosuus Uniperissa laimenee 56 %:in nykyisestä noin 80 %:sta alkuperäisen osakemerkinnän yhteydessä.

Luokattoman heikkoa tiedottamista Fortumilta

Summa summarum Fortumin tiedottaminen Venäjä- ja Uniper-riskeistä on ollut riskien laajuus huomioiden luokatonta. Q2-tulosjulkisusta siirrettiin ja julkaisu on elokuun lopulla. Silloin ehkä saadaan laajemmin tietoa siitä, miten sotku on vaikuttanut Fortumin taloudellisiin lukuihin.

Heikko tiedottaminen lienee syy myös sille, miksi eläkeyhtiöt lisäsivät Fortum-omistuksia kesällä. Piensijoittajan kannalta positiivista on ollut se, ettei isoilla sijoittajille ole tässä tapauksessa ollut informaatioetua piensijoittajiin nähden. Toisin kuin johdolla.

Tutki Fortumin osaketta Osaketyökalulla

Osaketyökalussa voi tutkia Fortumia tai muita suomalaisia yhtiöitä arvostuslukujen perusteella. Olemme listanneet osaketyökaluun myös yli 1 000 suosituinta kansainvälistä osaketta suomalaisten yhtiöiden lisäksi.

Tutustu Osaketyökaluun!

Seuraa tuloskauttaOikaisu: Uutisoimme aiemmin virheellisesti, että Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidium on suurin Fortumin osakkeiden omistaja. Solidium ei omista Fortumin osakkeita vaan Valtioneuvoston kanslia.Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy