Fortum

Fortum Oyj on yhdyskuntapalvelut-sektorin yhtiö. Fortum on Euroopan kolman­neksi suurin hiili­diok­si­di­pääs­töt­tömän sähkön tuottaja. Fortum haluaa edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa perustuu pääosin hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimatuotantoon. Tällä hetkellä pieni osuus Fortumin sähköntuotannosta perustuu aurinko- ja tuulivoimaan. Fortumilla on myös kaukolämmön ja -kylmän tuotantoa Suomessa ja Puolassa. Euroopassa lämpöä tuotetaan pääosin energiatehokkaissa lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa (CHP). Lisäksi Fortum tarjoaa teollisuus- ja infrastruktuuriratkaisuja, kuten energiantuotantoa jätteenpoltolla sekä energian myyntiä. Alaskirjatuissa Venäjän toiminnoissa Fortumilla oli pääosin maakaasuun perustuvaa sähköntuotantoa. Vuonna 2022 koko Fortumin sähköntuotannosta 59 %, ja Euroopassa jopa 97 % sähköntuotannosta, oli hiilidioksidipäästötöntä. Fortumin hiileen perustuva osuus yhtiön liikevaihdosta ilman Venäjää oli 4 % ja fossiilisia polttoaineita käyttävän tuotannon osuus liikevaihdosta ilman Venäjää oli 6 %.