Northcrypto

Haastattelussa Sterly Oy:n johto – vielä ehdit sijoittaa tähän uniikkiin digitoimistoon

Pääsimme haastattelemaan helmikuussa osakeantinsa aloittaneen Sterly Oy.n johtoa. Tämä on oiva mahdollisuus tutustua Sterlyn osakeantiin, sekä yhtiöön sen takana.

Julkaistu: 09.02.2022 Kirjoittaja:

osakeanti osakkeet sijoitusideat Sterly

Haastattelussa Sterlyn johto

Sterly Oy:llä alkoi helmikuun alussa osakeanti. Kirjoitimme aikaisemmin artikkelin tästä uuden sukupolven digitoimistosta, ja nyt pääsimme haastattelemaan yhtiön johtoa. Tämä on oiva mahdollisuus tutustua Sterlyn osakeantiin, sekä yhtiöön sen takana.

Lue lisää osakeannista

Sijoittajien kysymyksiin vastasi toinen Sterly Oy:n perustajista, Antti Parviainen.

Mistä ajatus Sterly Oy:hyn syntyi?

Sterly perustettiin yhdistämään vahva osaaminen finanssi-, IT- ja pelialoilta. Ajatus yrityksen perustamiseen syntyi perustajien kehittäessä asiakkuussuhteessa Osaketori-kauppapaikkaa, ja projektin jälkeen voimat ja kokemus yhdistettiin Sterly Oy:n alle. Kantavana ajatuksena oli erityisesti hyödyntää moderneja digitaalisia ratkaisuja yritysten rahoituksen ja liiketoiminnan tehostamiseksi, sekä tuoda peliteollisuudesta tehokkaita liiketoimintamalleja perinteisille toimialoille.

Mitä eroa on digikolikkoannissa ja osakeannissa?

Vaikka toteutamme digikolikkoanteja samalla kehittämällämme digitaalisella konseptilla kuin osakeanteja, kyseessä on täysin eri tuote. Osakeanneissa sijoittajat ostavat ”palan yhtiötä” ja tulevat osakeyhtiön omistajaksi. Kyseessä on siis oman pääoman ehtoinen sijoitus, joka oikeuttaa yhtiön arvon nousuun ja osinkoon. Digikolikkoanneissa kuluttajat ostavat sen sijaan virtuaalisia kolikoita, jotka käyvät maksuvälineenä yhtiössä. Voisikin ajatella, että digikolikkoanti on velkarahaa, jossa yritys saa tulevan liikevaihtonsa etukäteen. Yritys on velkaa digikolikkoannissa kerätyn summan asiakkailleen tuotteina ja palveluina. Digikolikot voidaan myös integroida osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa, jolloin niitä voidaan annin sijaan myydä lahjakortin tavoin tai vaikka jakaa kanta-asiakkuuspisteinä.

Mikä tekee digikolikoista toimivan ratkaisun yrityksille ja kuluttajille?

Järjestelmä tuo on useita merkittäviä etuja sekä yrityksille että kuluttajille. Digikolikoiden myynnillä yritys saa tulevaisuutensa myyntitulot etukäteen, joten ratkaisu toimii ikään kuin yrityksen rahoituksen välineenä. Yritys saa sitoutettua asiakaskuntaansa, joten se toimii eräänlaisena kanta-asiakasohjelmana. Mitä enemmän digikolikoita ostat, sitä enemmän etuja ja alennuksia saat. Erityisesti milleniaalit ovat usein haluttomia osallistumaan perinteisiin kanta-asiakasohjelmiin, mutta digikolikoiden käyttö on heille pelimaailmasta tuttua. Järjestelmä tekee maksutapahtumista myös äärimmäisen nopean ja turvallisen. Tämä on tärkeää muun muassa päivittäistavarakaupassa ja ravintola-alalla.

Kuluttaja taas saa digikolikoiden käyttämisen kautta monenlaisia etuja ja alennuksia. Muun muassa tällä hetkellä myyntivaiheessa olevassa Happy Hour Restaurants -ketjun kolikkoannissa asiakkaat saavat ostolleen arvoa enemmän kuin siitä maksavat. Suuremman määrän kolikoita ostavat saavat muun muassa vip-kortteja ja kutsuja erilaisiin tapahtumiin. Digikolikko on vähän kuin digitaalinen lounasseteli, paitsi että se toimii kaikilla eri toimialoilla, on saatavilla kaikille asiakkaille ja on vaihdantakelpoinen.

Onko toimialallanne lähesiä kilpailijoita? Miten palvelunne eroavat kilpailijoista?

Vaikka digikolikko -termiä käytetään monessa yhteydessä, vastaavaa digikolikkoihin pohjautuvaa järjestelmää ei tällä hetkellä ole muilla pohjoismaisilla toimijoilla kuin Sterly Oy:llä. Lähimmät suorat kilpailijat löytyvät Aasian markkinoilta. Sterlyn digitaalisissa digikolikoissa voi suoran kilpailun puuttumisesta huolimatta nähdä osaelementtejä mm. MobilePay:sta, yritysten pisteohjelmista, lounas-/liikuntaseteleistä, digitaalisista lahjakorteista ja myyntilaskujen rahoituksesta.

Osakeantipalvelumme kanssa kilpailevat lähtökohtaisesti Springvestin ja Innovestorin kaltaiset sijoituspalveluyritykset, sekä joukkorahoitusalustat, mutta palvelumme asettuu niiden väliin ja sopii erityisesti yrityksille, joille nämä vaihtoehdot eivät tavoitellun pääoman määrän tai muun syyn takia sovellu. Suoraa kilpailua palvelun kohderyhmästä on siis varsin vähän. IT-kehityspalveluillamme taas on enemmän suoraa kilpailua, josta erotumme eduksemme erityisesti ketterän toimintatapamme, sekä kilpailukykyisen hinnoittelumme ansiosta.

Mitkä ovat taloudelliset tavoitteenne lähivuosille?

Sterly Oy pystyy operoimaan pelkällä tulorahoituksella, mutta se hidastaa uuden digikolikko -konseptin laajamittaista lanseerausta. Koemme, että markkinan nopean kehityksen ja viimeisimpien trendien myötä markkina tulee kehittymään Sterlyn tarjoamien ratkaisujen suuntaan, joten tavoitteenamme on olla yksi alan suunnan näyttäjistä Pohjoismaissa. Tämän vuoksi vuosi 2022 tulee olemaan investointien vuosi ja kassavirta painuu tämän vuoksi todennäköisesti miinukselle. Sterly Oy pyrkii noin 100 % liikevaihdon kasvuun vuoden sisään ja positiiviseen kassavirtaan palaamiseen vuodesta 2023 alkaen. Tarkemmat taloudelliset ennusteet löytyvät Sterly Oy:n sijoitusesityksestä.

Mihin osakeanneissa kerätyt varat käytetään?

Suurin osa varoista (70-80%) tullaan käyttämään uusien tuotteiden, pääasiassa digitaalisiin kolikoihin pohjautuvan rahoitus- ja maksujärjestelmän lanseeraukseen, markkinointiin ja myyntiin, sekä nykyisten palveluiden skaalaamiseen. Noin 20-30 % varoista käytetään konseptin teknologiseen kehitykseen.

Onko Sterlyllä exit-suunnitelma? Miten ja milloin se toteutetaan?

Sterly Oy:n perustajien tavoitteena on exit seitsemän vuoden kuluessa joko listautumisen tai yrityskaupan myötä. Tavoitteena on vähintään x10 tuottokerroin 2022 (A-) rahoituskierrokseen osallistuneille.

Miksi sijoittaa Sterlyyn?

Sterlyllä on vahva osaaminen rahoituksesta, finanssiteknologioista ja peliteollisuudesta. Yhtiön uniikki liiketoimintakonsepti on todettu toimivaksi peliteollisuudessa, ja Sterlyn nopeasti kehittyvä toimiala vetää puoleensa rahoittajia, asiakkaita ja potentiaalisia ostajia. Lisäksi Sterlyn liiketoiminnalla on vahvat näytöt kannattavuudesta ja suuresta kasvupotentiaalista, mitä tukee yhtiön digitaalisiin kolikoihin ja lohkoketjuun perustuvan liiketoimintamallin yhteys megatrendeihin.

Sijoittajien kysymyksiin vastasi Sterly Oy:n toinen perustaja, Antti Parviainen
Sijoittajien kysymyksiin vastasi Sterly Oy:n toinen perustaja, Antti Parviainen

Kiinnostuitko Sterly Oy:stä sijoituskohteena?

Webinar in English 10.2.2022 klo 17:00 - sign up here!

Webinaari Suomeksi 22.2.2022 klo 17:00 - ilmoittaudu mukaan!

Lue lisää osakeannista

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Sterly Oy:n kanssa.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy