Kumpaa osaketta ostaa sulautumisessa: Nelestä vai Valmetia?

Markkinat ja analyytikot raapivat päätään Neles-yrityskauppakisan johdosta. Mielestämme Valmetin sulautumisehdotus on pitkällä aikavälillä hyvä. Laskimme tuottopotentiaalit auki.

Julkaistu: 01.10.2020 Kirjoittaja:

Neles osakkeet sijoitusideat Valmet

Neles-gate

Lue aiemmat artikkelimme Neles-gateen liittyen:

Sulautuminen tapahtuisi todennäköisesti osakevaihdolla

Valmet kertoi 29.9.2020 tiedotteella, että Valmet on lähestynyt Neleksen hallitusta ehdotuksella aloittaa keskustelut näiden kahden yhtiön mahdollisesta sulautumisesta.

Sulautumisella tarkoitetaan sitä, että yhtiö A sulautuu yhtiöön B. Tässä tapauksessa Neles sulautuisi Valmetiin, koska Valmet omistaa jo Neleksestä lähes 30 %. Sulautumisen ehtoja ei ole julkistettu, koska Valmet on vasta lähestynyt hallitusta ehdotuksella keskustelujen aloittamisesta.

Ennakoimme jo nyt, että sulautuminen tapahtuisi osakevaihdolla. Valmet laskisi liikkeelle uusia osakkeita, jotka Nelesin osakkeenomistajat saisivat vastineeksi omistamistaan Nelesin osakkeista. Lopputulemana Valmet omistaisi 100 % Neleksestä, joka sitten sulautuisi Valmetiin. Uuden yhtiön nimi olisi arviomme mukaan Valmet, sillä Neleksellä ei ole mitään brändiarvoa.

Kumpaa osaketta ostaa?

Laskimme sulautumista auki ja selvitimme kumpaa osaketta nyt kannattaa ostaa vai kannattaako kumpaakaan?

 • Nelesin kurssi on 11,54 euroa, osakemäärä 150 348 256 ja markkina-arvo 1 735 miljoonaa euroa.
 • Valmetin kurssi on 21,13 euroa, osakemäärä 149 864 619 ja markkina-arvo 3 1657 miljoonaa euroa.
 • Valmet omistaa Neleksestä 29,5 %.

Mikä on vaihtosuhde?

Vaihtosuhde tarkoittaa sitä, montako Valmetin uutta osaketta yhdellä Neleksen osakkeella saa. Vaihtosuhde on todennäköisesti välillä 0,5 – 0,6. Jos vaihtosuhde olisi 0,5, niin kahdella Neleksen osakkeella saa yhden Valmetin osakkeen.

Mitä suurempi vaihtosuhde on, sitä korkeampi on Neleksen hinta fuusiossa. Osaketyökalusta löytyvien arvostuslukujen perusteella Neles on selvästi korkeammalle arvostettu kuin Valmet johtuen päällä olevasta Alfa Lavalin ostotarjouksesta.

Nykykursseilla vaihtosuhde 0,548

Nykyisillä kursseilla (Neles 11,54 ja Valmet 21,13) vaihtosuhde olisi 0,548. Yhdellä Nelesin osakkeella saisi 0,548 Valmetin osaketta. Tämä ei ole “reilu” vaihtosuhde, sillä Valmetin osakkeen arvo laski fuusiouutisen jälkeen. Oikeammat kurssit olisivat esimerkiksi Nelesille 12 euroa, jossa on pieni preemio Alfa Lavalin ostotarjoukseen, ja Valmetille 23 euroa, joka on viimeisien kuukausien keskiarvokurssi.

Neles 12 euroa ja Valmet 23 euroa kursseilla laskettuna vaihtosuhde olisi 0,5234, joka on meidän paras arvaus vaihtosuhteesta.

Tämä tarkoittaisi sitä, että Valmet laskisi liikkeelle 55 478 055 uutta osaketta, joilla se ostaisi Nelesin jäljellä olevat osakkeet. Uuden Valmetin osakemäärä olisi 205 342 674 osaketta.

Sulautumisen jälkeen markkinat määrittävät yhtiön markkina-arvon, joten arvioidaan uuden Valmetin markkina-arvopotentiaalia lukujen valossa.

Uuden Valmetin tuottopotentiaali

Alla olevassa taulukossa vuoden 2020 luvut on laskettu käyttäen analyytikkojen konsensusennusteita. Vuosille 2021 – 2022 on ennustettu 5 %: liikevaihtoennustetta ja maltillista kannattavuuden parantumista.

Taulukossa on lisäksi laskettu uuden Valmetin osakekurssi käyttäen P/E-lukuja 15, 18 ja 20. Taulukosta voidaan havaita, että vuoden 2021 EPS-ennusteella 1,53 euroa Valmetin osakkeen hinta on 22,99 euroa P/E-luvulla 15. Tällöin Valmetiin nykyisellä 21,13 euron hinnalla sijoittava saisi 8,9 %:n tuoton ja Nelesiin 11,54 euron hinnalla sijoittava 4,3 %:n tuoton. Osinkoja ei huomioitu.

Taulukon tärkein anti on havaita, että arvo muodostuu ajan kanssa. Vuoden 2022 EPS-ennuste on 1,80 euroa. Jos markkinat ovat valmiita maksamaan uudesta Valmetista laatuyhtiön P/E-luvun 20, niin osakkeen hinta on 35,96 euroa. Tällöin Valmetiin nykyisellä 21,13 eurolla sijoittava saa 70,3 %:n tuoton ja Nelesiin 11,54 eurolla sijoittava 63,1 %:n tuoton. Osinkoja ei huomioitu.

Valmetissa tuotto on näitä kursseja käyttäen parempi, koska osakkeen hinta on laskenut fuusiouutisen jälkeen. Myös Nelesin osakkeenomistajat saavat Valmet-kaupassa erinomaisen tuoton.

Sijoittajan näkökulma

Alfa Lavalin ostotarjous Neleksestä on 11,50 euroa. Jos tämä menisi läpi (jota emme pidä todennäköisenä, emmekä järkevänä), Nelekseen nykyhinnalla sijoittava häviäisi.

Valmetin sulautumisehtoja ei ole vielä tiedossa. Emme usko, että Valmet olisi tarjoamassa Neleksestä merkittävää preemiota Alfa Lavalin tarjoukseen nähden. Valmetin ehdotus kuulostaa ennemminkin siltä, että tarkoitus on luoda arvoa pitkällä aikavälillä. Tämä onkin sijoittajan näkökulmasta kaikista tärkein kriteeri ja se tuntuu usein unohtuvan jopa ostotarjoukset hyväksyviltä hallituksilta. Sijoittajan tuotto muodostuu korkoa korkoa -ilmiön avulla pitkällä aikavälillä hyviin yhtiöihin sijoittamalla. Esimerkiksi Amer Sportsin ostotarjouksen hyväksyminen oli mielestämme virhe.

Nykyisten puutteellisten sulautumistietojen ja Valmetin laskeneen kurssin valossa pidämme sijoitusta Valmetiin hieman houkuttelevampana kuin Nelekseen. Nelesin osakkeessa on mielestämme hieman suurempi downside-riski, kun Alfa Lavalin ostotarjous kaatuu tai kun Valmetin sulatumisehdot julkistetaan. Joka tapauksessa pitkässä juoksussa Valmet-Neles-yhtiö olisi erittäin tervetullut kombo Helsingin pörssiin ja uskomme tämän yhtiön arvonluontiin pitkällä aikavälillä. Siksi tärkeintä on, että sijoittaja on jomman kumman yhtiön kautta mukana ja pitkällä sijoitushorisontilla.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy