Osaketreideri hyödyntää trendejä – mitä kurssit kertovat nyt?

Osakekurssit sisältävät valtavan määrän informaatiota. Sijoittajan kannatta hyödyntää tämä informaatio ja yhdistää se fundamentteihin. Mitä kurssit kertovat juuri nyt?

Julkaistu: 14.11.2019 Kirjoittaja:

markkinaympäristö

Mitä trendit kertovat?

Osakemarkkinoiden ja yksittäisten osakkeiden kurssitrendit kertovat usein sijoittajalle enemmän kuin fundamentit. Tehokkailla markkinoilla osakeindeksin pisteluku ja kehitys sisätää kaiken markkinoilla olevan tiedon taloudesta, odotuksista sekä yksittäisten osakkeiden näkymistä. Samoin yksittäisen osakkeen kurssi pitää sisällään kaiken yhtiölle relevantin makrodatan sekä yhtiökohtaisen tiedon.

Markkinat eivät aina ole tehokkaat, mutta etenkin isojen yhtiöiden osalta sijoittajan kannattaa ajatella, että markkinat ovat riittävän tehokkaat. Jos osakekurssi laskee voimakkaasti, kannattaa tutkia syitä kurssiliikkeiden taustalla, eikä ajatella, että kurssireaktio olisi virhe, joka myöhemmin korjaantuu.

Esimerkiksi Applen osakekurssi kääntyi syyskuun 2018 jälkeen laskuun ilman erityistä syytä. Hiljalleen markkinoille alkoi tihkua tietoa kauppasodan negatiivisista vaikutuksista Appleen ja iPhonejen myyntimääristä. Applen Q3 tulosraportin ohjaus oli pettymys. Kurssi jatkoi laskussa ja lopulta Apple antoi tulosvaroituksen, joka on yhtiölle poikkeuksellista. Kurssista ehti syksyn ja alkutalven aikana sulaa 40 %. Kuluvan vuoden alussa yhtiön toimitusjohtaja sai vakuutettua sijoittajat Applen uudesta suunnasta ja osakekurssi kääntyi nousutrendiin. Applen viimeisin kvartaali oli jo osoitus uuden strategian toimivuudesta. Applen palveluliiketoiminta kasvoi voimakkaasti.

Kuvan lähde Reuters

Toinen esimerkki on kotimaiset metsäyhtiöt. Stora Enson kurssihuippu oli kesäkuussa 2018. Tämän jälkeen osakekurssi kääntyi laskutrendiin, joulukuussa 2018 kurssista oli hävinnyt jo 40 %. Lasku tuntui ylimitoiteltu tuloskuntoon nähden, sillä lokakuussa julkaistu Storan Q3/2018 tulosraportti oli hyvä. Markkina oli kuitenkin oikeassa. Vuoden edetessä Stora Enson tuloskunto on rapautunut. Operatiivinen liikevoitto laski Q3/2019 peräti 35 % ja ohjauksen perusteella tulos laskee vielä enemmän vuoden viimeisellä kvartaalilla. Stora Enson kurssi on kuitenkin kääntynyt jo nousuun. Markkina odottaa, että heikko markkinatilanne ja tuloskunto jää lyhytaikaiseksi tilanteen parantuessa 2020.

Kuvan lähde Reuters

Kolmas esimerkki on Nokia. Positiivinen markkinatrendi ei tarttunut Nokiaan vuonna 2019. Syy paljastui Q3-tulosraportissa, joka oli heikko. Yhtiö laski tulevaisuuden ennusteita selvästi. Nokialla on vakavia sisäisiä ongelmia, jotka eivät hevillä korjaudu. Osake on jatkanut laskutrendissä tulosjulkistuksen jälkeen. Sijoittajan ei kannata koskea Nokiaan ennen kuin trendissä nähdään selvä käänne parempaan.

Lisäksi markkinatrendit kertovat paljon sijoittajien ajatuksista tämän hetkisestä ympäristöstä sekä odotuksista. Ovatko sijoittajat puolustuskannalla ja suosivat defensiivisiä? Odotetaanko talouskasvun kiihtyvän, jolloin sykliset ovat vuorossa? Mitä muita havaintoja trendeistä voi tehdä?

Trendit Osaketyöalusta

Osaketyökalu pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin perusteella. Kurssitrendiä mittaa Momentti. Se on sijoitustutkimuksessa havaittu ilmiö, joka tarkoittaa, että osakekursseilla on taipumusta jatkaa lyhyen aikavälin aikana muodostunutta nousutrendiään.  Toisin sanoen alle 12 kuukauden tuotolla mitattuna nousussa olevat osakkeet, jatkavat usein nousua. Osaketyökalussa Momentti lasketaan kolmen ja kahdentoista kokonaistuoton perusteella. Parhaiten tuottaneet osakkeet saavat parhaat pisteet (skaala 1-10).

Suomesta mukana ovat lähes kaikki pörssin päälistan osakkeet, joilla on riittävä pörssihistoria. Ulkomaisista osakkeista mukana ovat 600 suurinta eurooppalaista yhtiötä, 500 suurinta yhtiötä Yhdysvalloista ja 100 teknologiayhtiötä Nasdaq-indeksistä. Kansainvälisten osakkeiden työkalu antaa siten laajan kuvan globaalien osakemarkkinoiden trendeistä.

Nousutrendissä

Kansainvälisistä sektoreista paras momentti on yhdyskuntapalvelu-, kiinteistö-, päivittäiskulutus- ja informaatioteknologiasektoreilla. Heikoin veto on energiasektorilla.

Vastaavasti, kun tarkastellaan lisäksi vain yhden kuukauden tuottoja, havaitaan, että yhdyskuntapalvelu ja kiinteistösektorien tuotot ovat negatiiviset. Tähän yksinkertainen selitys on viimeisen kuukauden aikana tapahtunut korkojen nousu. Yhdyskuntapalvelut ja kiinteistö hyötyvät matalista ja laskevista koroista. Nyt, kun korot ovat jälleen nousussa, sektorit ovat kärsineet.

Alatoimialoista vahvimmassa trendissä ovat puolijohdealan laitevalmistajat. Näitä ovat mm. Lam Research ja Applied Materials. Puolijohdeyhtiöt olivat vuoden 2018 markkinaromahduksen pahimpia kärsijöitä. Laskun syynä oli hidastunut talouskasvu ja kauppasodan kärjistyminen. Tänä vuonna samat osakkeet ovat olleet parhaita nousijoita. Tämä kertoo siitä, että sijoittajat ovat palanneet syklisiin ja uskovat sopuun kauppasodassa.

Vastaavasti vahvasti viimeisen 12 kuukauden aikana nousseet kenkävalmistajat Nike ja Puma sekä kiinteistöyhtiöt REIT:it ovat tuottaneet viimeisen kuukauden aikana heikosti. Tämä kertoo siitä, että sijoittajat ovat siirtymässä defensiivisistä syklisiin.

Laskutrendissä

Perinteisen öljyalan osakkeet eivät ole markkinoiden suosiossa. Heikoimman momentin alatoimialoista peräti kolme on öljyalalta. Lyhyelläkään tähtäimellä ei ole näkyvissä parempaa kehitystä. Sijoittajan kannattaa välttää fossiilisen polttoaineen yhtiöitä tai näille laitteita ja palveluita tarjoavia yhtiöitä.

Metalliosakkeiden tuotot viimeiseltä 12 kuukaudelta ovat heikot. Viimeisen kuukauden tuotto on kuitenkin hyvä. Tämä kertoo siitä, että sijoittajat ovat varovasti siirtymässä syklisiin metalliosakkeisiin. Trendi vaatii kuitenkin vielä vahvistusta.

Johtopäätökset

Houkuttelevimmat sektorit puhtaasti trendejä tarkastellen ovat informaatioteknologia, teollisuus, terveydenhuolto ja materiaalit. Kaikilla lyhyen tähtäimen tuotto on hyvä ja pitempi (alle 12 kk) momentti keskiverto tai parempi. Sijoittaja voi etsiä parhaita osakkeita näiltä sektoreilta Kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalun avulla.

Sijoittajan kannattaa varoa fossiilisia energiayhtiöitä ja ehkä myös yhdyskuntapalvelut sekä kiinteistösektoreita. Nämä kaksi jälkimmäistä ovat olleet sijoittajien suosiossa, kun korot laskivat. Nyt korot ovat kuitenkin taas nousussa ja silloin sijoittajat hylkivät yhdyskuntapalvelut ja kiinteistösektoreiden osakkeita.

Markkinatrendeistä voidaan havaita, että sijoittajat ovat siirtymässä defensiivisistä syklisiin. Trendi jatkuu niin kauan kuin markkinat uskovat, että kauppasotaan saadaan sopu ja talousluvut paranevat viimeistään 2020. Siirtymä on vielä alkuvaiheessa, mikä kertoo siitä, että trendi ei ole vahvistettu. Markkinoilla on epävarmuutta sovun syntymisestä, eikä talousluvutkaan ole vielä riittävän rohkaisevia.

Trendiseuraajan salkku sisältää nyt sekä defensiivisiä että syklisiä osakkeita. Pääpaino on vielä defensiivisissä, mutta syklisten painoa voi asteittain lisätä tilanteen parantuessa. Salkun voi rakentaa esimerkiksi yllämainituista informaatioteknologian, teollisuuden, terveydenhuollon ja materiaalit sektoreiden osakkeista. Nämä neljä sisältävät sopivan ripauksen defensiivisyyttä ja syklisyyttä. Tätä joukkoa voi vielä täydentää kulutussektorin osakkeilla, sillä talouskasvu on nyt kulutuskysynnän varassa.

Parhaiten tuottaneita osakkeita viimeisen kuukauden aikana ovat olleet mm. luxus-brändiyhtiö Tiffany & Co, Tesla, Qorvo, General Electric ja Fortinet.

Heikoiten tuottaneita osakkeita vastaavasti ovat olleet Expedia, TripAdvisor, Twitter ja Nokia.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy