TOP 5 tuloskauden parhaat suoritukset

Valitsimme mielestämme viisi parasta pörssiyritystä loppusuoralla olevalta Q2-tuloskaudelta. Yleensä vahva suoritus tarkoittaa myös hyvää kurssikehitystä. Katso TOP 5 -valintamme.

Julkaistu: 12.08.2019 Kirjoittaja:

osakkeet tulokset

TOP 5 pörssiyritykset tuloskaudella

Q2-tuloskausi on ollut lievästi negatiivinen suhteessa odotuksiin. Joukkoon mahtuu kuitenkin aina myös positiivisia yllättäjiä. Tässä mielestämme tämän tuloskauden parhaat.

Nokia

Odotukset Nokian suhteen olivat matalalla heikon Q1:n jälkeen. Tähän suhteutettuna Nokian suoritus oli vahva ja selvä helpotus markkinoille. Ainoa miinus raportissa oli heikko ohjaus Q3:lle.

Nokian liikevaihto oli 5 694 M€ (analyytikoiden ennuste 5 407 M€) ja ei-IFRS-liikevoitto 451 M€ (ennuste 279 M€). Yhtiön liikevaihto kasvoi 7 % ja oikaistu liikevoitto kasvoi 35 % vertailukaudesta. Kasvu oli vahvaa Aasian ja Tyynenmeren alueella, Pohjois-Amerikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Erityisen positiivista oli, että Networks kasvoi 8 % ja liikevoitto oli selvästi positiivinen ja parempi kuin vertailukaudella, vaikkakin bruttokate-% laski. Vahvin tulos oli Technologiesissa, jossa oikaistu liiketulos oli 324 M€ vastaten siten suurimmasta osasta Nokian liikevoitosta. Tässä kertaluonteisen tulon osuus oli 30 M€. Johdon mukaan Nokian toinen vuosineljännes oli vahva 5G-kysynnän, kilpailukykyisen kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoiman sekä vahvistuneen operatiivisen suorituksen ansiosta. Näiden tulosten perusteella yhtiö vahvisti koko vuoden 2019 ohjeistuksen. Vuoteen liittyy edelleen riskejä, mukaan luettuina toimeenpanoon kohdistuvat vaatimukset toisella vuosipuoliskolla, kansainväliseen kauppaan liittyvä epävarmuus ja Kiinan markkinoiden haasteet.

Nokia nosti ohjausta markkinakasvusta. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia odottaa ensisijaisen kohdemarkkinan kasvavan hieman vuonna 2019 ja kasvun jatkuvan vuonna 2020. Kolmannen neljänneksen Nokia odottaa olevan heikohko ja neljännen neljänneksen erityisen vahvan.

Kemira

Kemira on noussut ykkösvalinnaksi perusteollisuuden (materiaalit-sektori) osakkeista. Yhtiö on ensimmäisellä vuosipuoliskolla ylittänyt selvästi odotukset.

Kemiran liikevaihto oli 663,6 M€ (analyytikoiden ennuste 676 M€) ja oikaistu liikevoitto 60,3 M€ (ennuste 51,5 M€). Kemiran toinen neljännes oli erittäin vahva. Erityisen vahva oli Industry & Water-segmentti, jossa korkeammat myyntihinnat ja raaka-ainehintojen suotuisat vaihtelut nostivat segmentin operatiivisen käyttökateprosentin poikkeuksellisen korkealle, 18,1 %:iin. Kapasiteetin käyttöasteet ovat korkealla tasolla, ja tuotemix parani. Erityisesti Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasuliiketoiminnassa nopea kasvu jatkuu.

Ohjaus ennallaan. Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen (2018: 323,1 miljoonaa euroa) kasvavan edellisvuoden tasosta 

Vaisala

Vaisalan liiketoiminnassa hidastunut talouskasvu ei näkynyt. Yhtiön liiketoiminta ei ole herkkä kauppasodan aiheuttamalla matalasuhdanteelle. Siitä syystä osake vaikuttaa hyvältä valinnalta tähän markkinatilanteeseen.

Vaisalan liikevaihto oli 96,1 M€ (ennuste 90,0 M€) ja oikaistu liiketulos 7,2 M€ (ennuste 3,5 M€). Vaisalan toisen neljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto olivat vahvat kaikilla maantieteellisillä alueilla. Tuote- ja projektikannattavuuden parantuminen ja valuuttakurssien positiivinen vaikutus nostivat toisen neljänneksen bruttokateprosenttia. Molempien liiketoiminta-alueiden bruttokateprosentti parani 4 prosenttiyksikköä. Liikevaihdon kasvun ja bruttokateprosentin parantumisen seurauksena liiketulos kasvoi 53 %:lla edellisestä vuodesta.

Ohjaus ennallaan. Vaisala arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 25–35 miljoonaa euroa sisältäen 10–12 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja vuokrasopimukseen liittye

Tokmanni

Q2-raportti oli osoitus, että Tokmanni strategia toimii. Tokmanni on paras valinta kaupan alan osakkeista. Hyvän suorituksen tehnyt Kesko on kakkosvalintamme.

Tokmannin liikevaihto oli 239,9 M€ (ennuste 240,5 M€) ja vertailukelpoinen liiketulos 18,7 M€ (ennuste 14,2 M€). Johto oli tyytyväinen toisen neljänneksen liiketoiminnan kehitykseen. Myynti kasvoi hyvin ja kannattavuus parani merkittävästi. Hyvää kehitystä tuki osaltaan myös pääsiäisen ajoitus huhtikuulle. Kevätsesongin myynnin rakenne painottui omiin tuotemerkkeihin, joka vaikutti positiivisesti kannattavuuteen. Erityisesti puutarhakalusteiden, kukkien ja kodin sisustuksen tuotteiden myynti oli vahvaa. Kausivaihtelusta johtuen yleensä isompi osa Tokmannin liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy toisella vuosipuoliskolla.

Näkymät ennallaan. Tokmanni ennustaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2019 perustuen vuonna 2018 hankittujen ja avattujen uusien myymälöiden sekä vuonna 2019 avattavien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoiseen liikevaihdon lievään kasvuun. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali) odotetaan paranevan viime vuodesta.

Qt Group

Qt Group on ollut pitkään suosikkimme pienistä teknologiayhtiöstä ja löytyy kasvuosakelistaltamme. Kasvuosakkeet ovat nykyisessä markkinatilanteessa sijoittajien suosiossa.

Qt Groupin liikevaihto oli 14,0 M€ (ennuste 12,0 M€) ja liiketulos 0,7 M€ (ennuste -1,0 M€). Liikevaihto kasvoi 4,6% (1,3% vertailukelpoisin valuutoin) ja liiketulos jäi selvästi vertailukaudesta, joka oli poikkeuksellisen hyvä johtuen useista lisenssikaupoista. Qt:lle tyypillistä on yksittäisten neljännesten liikevaihdon ja kasvun merkittävä heilahtelu suurten kauppojen ajoituksen vuoksi. Yhteistyö LG:n kanssa jatkui ja LG:n webOS-tarjooma on jatkossa Qt:n tukema. Qt solmi yhteistyön myös hammashoitolaiteyhtiö Planmecan kanssa. Yhtiön arvioi tulevaisuuden kasvunäkymiä erittäin lupaaviksi. Ohjaus ennallaan.

Seuraa tuloskautta

Seuraa suomalaisten osakkeiden tuloskautta Sijoittaja.fi:ssä. Tulosseurantataulukosta saat nopean käsityksen, missä suomalaisten osakkeiden tuloskaudella mennään. Näet mitkä osakkeet ylittivät odotukset, ja milloin loput tulokset julkistetaan.

 • Osavuosikalenteri
 • Liikevaihto- ja liiketulosennusteet
 • Toteutuneet liikevaihdot, tulokset ja yhtiön suoritus

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat kaiken hyödyn irti tuloskausisisällöstä.

Seuraa tuloskautta Sijoittaja.fi:ssä!

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy