inflaatio

Inflaatio kuvaa yleistä hintatason nousua taloudessa tietyllä ajanjaksolla. Inflaation ollessa positiivinen tavaroiden ja palveluiden hinnat nousevat, mikä vähentää rahan ostovoimaa. Euroopan ja USA:n keskuspankit pyrkivät pitämään inflaation kahden prosentin tavoitetasapainon sisällä, koska liian korkea tai liian matala inflaatio voi vaikuttaa haitallisesti talouteen. Inflaatio on yksi keskeisimmistä eri omaisuusluokkien hintoihin vaikuttavista fundamenteista. Osakesijoituksiin inflaatio vaikutta monella eri tavalla. Inflaatio nostaa pörssiyritysten ostokustannuksia ja rahoituskuluja. Inflaatio heikentää osakesijoittajan reaalituottoa, joka on nimellinen tuotto vähennettynä inflaatiolla. Esimerkiksi korkean inflaation aikana reaalinen osinkotuotto on alhaisempi. Inflaatiolla on vaikutusta myös korkotasoihin, sillä keskuspankit yleensä nostavat korkoja inflaation hillitsemiseksi. Korkean inflaation ajanjaksolla kasvuosakkeet menestyvät usein heikosti, sillä tulevien kassavirtojen nykyarvo on alempi.