Raaka-aineiden hinnat laskussa – Merkki inflaation laantumisesta?

Raaka-aineiden hinnoissa on nähty laskua laajalla rintamalla. Ovatko nämä ensimmäisiä merkkejä taittuvasta inflaatiosta ja osakemarkkinoiden toipumisesta?

Lauri Nikula
Lauri Nikula

Raaka-aineiden hinnoissa on nähty laskua laajalla rintamalla. Ovatko nämä ensimmäisiä merkkejä taittuvasta inflaatiosta ja osakemarkkinoiden toipumisesta?

Raaka-aineiden hinnat

Raaka-aineiden hintojen nousulla on ollut merkittävä osa nykyisessä korkean inflaation ympäristössä keskuspankkien äärimmäisen elvyttävän rahapolitiikan lisäksi. Korkeat raaka-aineiden hinnat kasvattavat yritysten tuotantokustannuksia, mikä taas heijastuu lopputuotteiden hintojen nousuun. Historiallisesti raaka-aineiden hinnat eivät tosin ole pysyneet pitkään korkealla, sillä niiden kohonneet hinnat vähentävät niiden kysyntää ja lisäävät tuotantoa, mikä ennen pitkään johtaa raaka-aineiden hintojen laskuun.

Useiden raaka-aineiden futuurien hinnat ovat käyneet kevään aikana ennätyskorkeilla tasoilla. Nyt niiden hinnat ovat alkaneet palautua takaisin maltillisemmille tasoille. Keräsimme yhteen ajatuksia muutamista mielenkiintoisista raaka-aineista.

Öljy

Sekä WTI että Brent raakaöljyjen hinnat kävivät kevään aikana yli 120 dollarissa per barreli. Nyt molempien hinnat ovat hieman tulleet alaspäin mutta ovat silti vielä yli 100 dollarin hinnoissa. Historiallisesti öljyn hinta on pysynyt yli 100 dollarissa barrelilta vain hetken aikaa. Öljyn hinnassa ei ole vielä nähty suurempaa pudotusta, sillä sijoittajat punnitsevat huoliaan mahdollisesta kysynnän hidastumisesta ja merkkejä jatkuvasta tarjonnan kireydestä.

Maakaasu

Myös maakaasun hinta kävi kevään aikana historiallisen korkeilla tasoilla, mutta on nyt laskenut vahvasti vuoden 2021 syksyn huippujen tasoille. Keväällä maakaasun hinta nousi Venäjän hyökättyä Ukrainaan, mutta on nyt laskenut. Yhdysvalloissa maakaasun hinnalle on lisännyt painetta varastojen täydennykset, mutta leuto lämpötila on vaimentanut kysyntää. Yhdysvaltain Energiatietohallinto EIA odottaa maakaasun hinnan laskevan alle 5 dollarin vuonna 2023 kasvavan tuotannon takia.

Kupari

Kuparin hinta on ollut kesäkuun alusta alkaen rajussa pudotuksessa, ja hinta on tippunut jo alkuvuoden 2021 tasoille. Kuparin hinta tippui jyrkästi markkinoilla taantuman peloista johtuen, mikä heikentäisi kuparin kysyntää. Toisaalta uutiset Kiinan höllentyneistä koronarajoituksista nostivat näkemyksiä kysynnän kasvusta.

Puutavara

Puutavaran hinta on tippunut jo yli 50 prosenttia maaliskuussa nähdyistä huipuista. Puutavaran hintaa laskee nousevat korot ja korkea inflaatio, sillä ne heikentävät rakentamisen kysyntää.

Palladium

Palladiumin hinta rikkoi kevään aikana 3000 dollarin rajan, mutta on sen jälkeen laskenut 1900 dollarin tuntumaan. Terävän nousun syynä oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan, jonka pelättiin heikentävän palladiumin tarjontaa Venäjältä. Nyt palladiumin hintaa on laskenut huolet globaalin talouskasvun hidastumisesta ja Kiinan koronarajoitusten negatiivisesta vaikutuksesta palladiumin kysyntään. Vuonna 2021 Kiina oli palladiumin suurin kuluttaja.

Mitä sijoittajan tulisi tästä ajatella?

Raaka-aineissa on selvästi nähtävissä niiden hinnan aiheuttaman kiertokulun vaiheet. Huolet hidastuvasta talouskasvusta tai jopa taantumasta tarkoittavat laskevaa kysyntää raaka-aineille, mikä lopulta laskee niiden kohonneita hintoja, niin kuin nyt on käynyt.

Raaka-aineiden hintojen lasku voidaan nähdä ensimmäisinä merkkeinä inflaation hiipumisesta. Raaka-aineiden palautuminen maltillisemmille tasoille helpottaisi yrityksiä laskevina tuotantokustannuksina, joka lopulta näkyisi yleisen kustannusinflaation hellittämisenä.

Inflaation hyytyminen olisi erittäin positiivinen uutinen osakkeille, sillä pörssit ovat laskeneet voimakkaasti odotettua korkeampien inflaatiolukujen vuoksi sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on myös kertonut heidän tärkeimmäksi tehtäväkseen hillitä inflaatiota.

Vaikka raaka-aineiden hinnat ovat nyt laskeneet laajalla rintamalla, niin niiden vaikutukset näkyvät yleisessä inflaatiokehityksessä todennäköisesti viiveellä. Toisaalta mikäli raaka-aineiden hintahuiput jäävät nyt taakse, niin sillä tulee lopulta olemaan vaikutuksia inflaation hillitsemiseen.

Markkinat odottavat nyt kuumeisesti ensimmäisiä merkkejä inflaation hiipumisesta, sillä sitä ennen osakemarkkinat tuskin kääntyvät takaisin nousuun. Positiivinen merkki olisi ensimmäiset raportit inflaation laskemisesta tai odotuksia matalammasta inflaatiosta. Tämä antaisi kasvuvaraa osakkeille. Inflaation laantumisesta hyötyisivät erityisesti kovalla kädellä lyödyt teknologiaosakkeet, mutta myös teollisuusosakkeet, jotka hyödyntävät raaka-aineita tuotannossaan.

Hyödynsimme tätä näkemystä, kun päivitimme Strategiamestari-mallisalkkumme.

Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: Uusia tekoälymalleja ja käyttökohteita
Sijoittaja.fi:n Disruptiiviset teknologiaosakkeet -salkun sisältö ja tuotto
Helsingin Pörssin kasvuosakkeet
Helsingin pörssin parhaat kasvuosakkeet
New call-to-action
Sijoittajan valinnat