New call-to-action

Maailman parhaat eettisesti avoimet yhtiöt

Eettinen sijoittaminen

Osaketyökalussamme on valmiita listoja, joista poimia ideoita tai valmiita salkkuja sijoittamiseen. Yksi suosituimmista teemoista on kestävän kehityksen yhtiöt.

Julkaistu: 18.05.2018 Kirjoittaja:

eettinen sijoittaminen kestävän kehityksen yhtiöt osakkeet sijoitusideat vastuullinen sijoittaminen

Valitse suomalaiset tai kv-osakkeet

Osaketyökalusta on apua sekä ”tee se itse”-sijoittajalle, että valmiita sijoitusideoita hakevalle sijoittajalle. Osaketyökalussa on 1136 kv-osaketta ja 116 kotimaista osaketta. Eettiset kestävän kehityksen osakkeet löytyvät kansainvälisten osakkeiden puolelta.

Jäsen - siirry osaketyökaluun tästä!

Kuusi valmista TOP-listaa osakesijoittajalle

Kansainvälisten osakkeiden puolella on kuusi mielenkiintoista teemaa, joista yksi on kestävän kehityksen yhtiöt. Muita mielenkiintoisia TOP-listoja ovat laatuyhtiöt, osinkoyhtiöt, arvoyhtiöt, kasvuyhtiöt ja matalariskiset yhtiöt. Osakkeet on valittu listoihin hyödyntäen numeerista analyysia ja Sijoittaja.fi:n näkemystä.

TOP-10 kestävän kehityksen yhtiöt

On jossain määrin rajanveto, millä kriteereillä kestävän kehityksen yhtiöt valitaan. Aseita valmistavat yritykset rajautuvat monesta eettisestä salkusta pois, mutta öljy-yhtiöt voivat kuulua joihikin eettisiin salkkuihin. Loppukädessä sijoittajan tulee itse arvioida yhtiöitä omantunnon mukaan.

Olemme valinneet kestävän kehityksen yhtiöiksi sellaiset yhtiöt, jotka kertovat avoimesti eettisistä tekijöistä. Listan yhtiöt on valittu sen mukaan, kuinka hyvin yritykset raportoivat ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia tekijöitä. Tätä mitataan ESG-pisteytyksellä. ESG-kriteerit täyttävistä yrityksistä on valittu työkalun parhaimmat kokonaispisteet keränneet yritykset.

Osakkeet ovat oletusasetuksena järjestetty kokonaispisteiden mukaan. Ylimpänä on osake, joka saa parhaimmat kokonaispisteet valintatyökalun pisteytyksessä. Lue lisää kokonaispisteiden muodostumisperusteista täältä.

Listan keskimääräinen 12kk:n ennustettu P/E (Price to Earnings) luku on 13,9, mikä on hieman edullisemmalla tasolla kuin yleisesti maailman kehittyneitä osakemarkkinoita mittaavan MSCI Worldin ennustettu P/E. MSCI Worldin ennustettu P/E on noin 15,5.

Keskimääräinen osinkotuotto listan yhtiöille on noin 3,6 % (vrt. MSCI World noin 2,4 %). Vaihteluväli on listan osakkeilla suurta, Intelin 1,9 %:sta Marks and Spencerin Groupin yli 8 %:iin. Marks and Spencerin korkeaan osinkoon vaikuttaa markkinoiden huoli yhtiön tulevaisuudesta. Markkinoilla odotetaan Marks and Spencerin tuloksen laskevan lähivuosien aikana noin -3,5 % vuosivauhdilla.

Tutki listan osakkeita ja vertaile arvostuslukuja tarkemmin Osaketyökalulla.

Jäsen - siirry osaketyökaluun tästä!

Osaketyökalustamme löytyy 79 eettistä kansainvälistä osaketta. Suomalaisia kestävän kehityksen osakkeita on työkalussamme 25 kappaletta. Näiden avulla sijoittaja voi rakentaa hyvin hajautetun kestävän kehityksen osakesalkun. Löydät osakkeet kirjoittamalla hakukenttään ”eettinen”.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy