Analyysissa WordDiven osakeanti. 918 % kasvu neljässä vuodessa

WordDive on tekoälyyn pohjautuva ainutlaatuinen sovellus kielten oppimiseen. Sovelluksella on yli 430 000 käyttäjää 150 maassa. Yhtiössä on merkittävä kansainvälinen potentiaali, jota varten yhtiö on aloittanut osakeannin AROUND-joukkorahoituspalvelussa.

analyysi around Worddive

Osakeanti

Yhtiö kerää osakeannissa varoja Speak with AI -mobiilisovelluksen markkinointiin ja myyntiin erittäin nopean kansainvälisen kasvun saavuttamiseksi.

 • Osakkeiden määrä ennen antia 620 000 kpl
 • Tarjotaan 140 000 uutta osaketta (valtuutus nostaa annin koko 280 000 kpl:seen)
 • Annin koko 2 030 000 euroa (mikäli annin koko nostetaan 280 000 osakkeseen, koko on enintään 4 060 000 euroa)
 • Merkintähinta 14,50 euroa
 • Valuaatio on 8 990 000 euroa (pre-money, ennen antia)
 • Minimimerkintä 100 osaketta
 • Merkintäajan päättymispäivä 20.4.2018
 • Merkintäpaikka AROUND-joukkorahoituspalvelu

Kerättävät varat (2 030 000 euroa) on tarkoitus käyttää seuraavasti:

 • 1.100.000 euroa – Mobiilisovelluksen markkinointi ja myynti Euroopassa
 • 630.000 euroa – Etabloituminen Kiinaan
 • 300.000 euroa – Tuotekehityksen kiihdyttäminen

WordDive

WordDive Oy on 2009 perustettu yhtiö, jonka selainpohjainen kielten oppimispalvelu WordDive valittiin vuonna 2011 Suomen parhaaksi e-oppimispalveluksi. Applen mobiililaitteille julkaistu sovellus valittiin vuonna 2014 Suomen parhaaksi mobiilisovellukseksi heti julkaisuvuonna.

WordDive tunnistaa tekoälyn avulla, koska tietty asia on opittu pysyvästi. Tämän ansiosta oppimisnopeus ja opittavien asioiden harjoittelu pystytään optimoimaan jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisesti. Usean aistin käyttö tukee nopeaa oppimista ja monipuolisen kielitaidon saavuttamista.

WordDive tarjoaa tällä hetkellä 10 opittavaa kieltä, satoja kursseja sekä englannin ja ruotsin abikurssit. Sovelluksella on jo yli 430 000 käyttäjää 150 maassa. Sovelluksen suositteluaste on 96 % ja arvosana Applen App Storessa 4,7/5,0.

WordDive Oy on kasvanut nopeasti. Yhtiön liikevaihto on kymmenkertaistunut neljässä vuodessa 140 t€:sta 1,4 miljoonaan euroon (vuonna 2017). Osakeannilla kerättävillä varoilla yhtiö aikoo kiihdyttää kasvun ja kymmenkertaistaa liikevaihdon kolmessa vuodessa siten, että liikevaihto on 14 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Innovaatio

WordDiven kolme tärkeintä liiketoimintasegmenttiä ovat aikuisille kansainvälisesti myytävät nettikurssit, abikurssit Suomessa ja mobiilisovellus. Mobiilisovelluksen avulla yhtiö pyrkii nopeaan kansainväliseen kasvuun.

WordDive kehitti viime vuonna prototyypin mobiilisovelluksesta, joka opettaa vieraan kielen suulliset taidot yksilöllisesti tekoälyn avulla. Sovelluksen nimi on Speak with AI.

Tekoäly mahdollistaa puheentunnistuksen nostamisen kokonaan uudelle tasolle. Se tunnistaa ymmärtämiseen vaikuttavia ääntämisvirheitä ja auttaa jokaista käyttäjää korjaamaan ne yksilöllisesti. Yhtiön mukaan kyseessä on kansainvälinen läpimurto.

Yhtiö on käynnistänyt tuotekehitysprojektin, jossa Speak with AI:sta kehitetään kaupallinen tuote. Tuotekehitys maksaa 955 700 euroa, johon yhtiöllä on rahoitus (mm. Business Finlandilta 70 %:n tuotekehityslaina).

Markkinat ja kilpailijat

Digitaaliseen kielten oppimiseen käytetään vuonna 2018 arvioilta 4,5 miljardia euroa. Ambient Insightin mukaan digitaalinen kielten oppiminen kasvaa 5,2 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä eli keskimäärin 7,4% vuodessa.

Toimiala on pirstaloitunut. Suurimman toimijan Rosetta Stonen (USA) liikevaihto vuonna 2017 oli 154 miljoonan euroa, joka vastaa noin 3,4 prosentin markkinaosuutta. Oppiminen on siirtymässä mobiilisovelluksiin, joissa vahvoja ovat Babbel (Saksa), Busuu (Iso-Britannia) ja Duolingo (USA).

Kiinasta tulossa tärkein markkina

Yhtiön mukaan Kiina on johtava markkina. Kiinassa taito puhua sujuvaa englantia avaa työpaikan ovet ja voi jopa kolminkertaistaa palkan. Kiinalaiset käyttävät rahaa kielten opiskeluun ja tekevät sitä mobiilisti. Digitaalisen englannin oppimisen arvo Kiinassa lähenee jo nyt miljardia euroa.

Strategia

Toimitusjohtajan mukaan teknologian kehitys muuttaa vieraiden kielten oppimista seuraavan viiden vuoden aikana jopa enemmän kuin viimeisen sadan vuoden aikana.

Yhtiön mukaan oleellista on menestyä kaikista kilpailluimmilla markkinoilla, kuten Saksassa, Kiinassa ja USA:ssa. Edelläkävijät näissä maissa vallannevat ajan kuluessa koko muunkin maailman.

 • Ylivertainen tuote Speak with AI
 • Voimakas kansainvälinen kasvu
  • Vuonna 2018 Ruotsi ja Saksa
  • Vuonna 2019 Kiina ja USA

Taloudellinen tilanne ja ennusteet

Yhtiön mukaan kasvun keihäänkärkenä 2018-2020 toimii tekoälyyn pohjautuva Speak with AI -innovaatio. Lähivuosien kasvu tehdään investoimalla asiakashankintaan digitaalisella mainonnalla. Vuonna 2017 yhtiö saavutti 699 000 euron mainonnalla 1 425 000 euron liikevaihdon. Tänä vuonna (2018) yhtiö tavoittelee 1 013 000 euron mainonnalla 1 814 000 euron liikevaihtoa. Vuonna 2019 yhtiö tavoittelee nopean kasvun vaihetta, jossa digitaaliseen mainontaan panostetaan 4 736 000 euroa ja tavoitellaa 5 070 000 euron liikevaihtoa.

Yhtiön mukaan tällä saavutetaan vahva asema Saksassa ja Ruotsissa sekä avataan markkina Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Vahva investointi mainontaan on kannattavaa, koska näin hankitaan nopeasti suuri määrä asiakkaita, jotka ostavat uudelleen, suosittelevat palvelua ystävilleen sekä nostavat latauksillaan sovelluksen näkyvyyttä Applen ja Googlen sovelluskaupoissa. Positiivisen käyttökatteen yhtiö aikoo saavuttaa vuonna 2020, jolloin yhtiö tavoittelee 11 338 000 euron mainonnalla 14 584 000 euron liikevaihtoa ja 485 000 euron käyttökatetta .

Vuoden 2015-2017 toteutuneet luvut. Vuoden 2018-2020 yhtiön liikevaihtoennusteet ja sijoittaja.fi:n arvio yhtiön kannattavuudesta.

Sijoittaja.fi:n näkemys

WordDive on erittäin voimakkaasti kasvanut taloudellisesti vahva yritys. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä oma pääoma oli 927 175 euroa ja kassavarat 1 195 774 euroa. Taseasema on vahva, sillä tuotekehitysmenoja on aktivoitu vain 24 663 euroa. Valtaosan taseen varoista muodostaa kassa, joka on 86 % taseen loppusummasta. Yhtiöllä on vahva omistapohja, joka on sijoittanut yhtiöön yli 2,7 miljoonaa euroa.

Yhtiön tilikausien tappiot johtuvat voimakkaasta panostuksesta digitaaliseen mainontaan, jolla on aikaansaatu nopeaa kasvua. Yhtiöllä on kolme liiketoimintasegmenttiä, joista kaksi (nettikurssit ja abikurssit) tuottivat vuonna 2017 yhteensä 1 158 000 euron liikevaihdon ja olivat kannattavia. Mobiilisovelluksen liikevaihto oli 175 300 euroa (vuonna 2015 oli 16 300 euroa).

Yhtiön valuaatio on 9 miljoonaa ennen antia, mikä vastaa 5x vuoden 2018 liikevaihto. Mielestämme valuaatio on perusteltu huomioiden seuraavat tekijät:

 • Voimakas historiallinen kasvu 918 % neljässä vuodessa
 • Kasvun ennustetaan kiihtyvän vuosina 2018-2020
 • Skaalautuva businessmalli
 • Nopeasti kasvava markkina
 • Fragmentoitunut toimiala, jossa potentiaalisesti tulevaisuudessa yrityskauppoja
 • Kansainvälisiä sijoittajia kiinnostava toimiala.

Yhtiön kilpailijoista Rosetta Stonen markkina-arvo on 289 miljoonaa dollaria. Listaamattoman Duolingon viimeisimmän kierroksen mukaan jopa 700 miljoonaa dollaria. Babbelin valuaatio arviomme mukaan 150 – 200 miljoonaa euroa ja  listaamattoman Busuun valuaatio arviomme mukaan 50 – 100 miljoonaa euroa.

Tutustu osakeantiin

 • Annin koko 2 030 000 euroa (mikäli annin koko nostetaan 280 000 osakkeseen, koko on enintään 4 060 000 euroa)
 • Merkintähinta 14,50 euroa
 • Valuaatio on 8 990 000 euroa (pre-money, ennen antia)
 • Minimimerkintä 100 osaketta
 • Merkintäajan päättymispäivä 20.4.2018
 • Merkintäpaikka AROUND-joukkorahoituspalvelu

Riskit

Näkemyksemme mukaan ensisijaiset riskit ovat kaupallisen Speak with AI -tuotteen kehityksessä onnistuminen ja kasvutavoitteisiin pääseminen. Tuotekehitysriskiä laskee yhtiön mukaan ennakoitua paremmin onnistunut prototyyppituote.

 

Analyysi tehty yhteistyössä. Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa analyysin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy