Osallistu osakeantiin!

Osakkeiden ja muiden omaisuusluokkien tuotto-odotukset

Suunnitteletko osakesijoittamisen aloittamista tai nykyisen salkkusi allokaatiota? Tarvitset päätöstäsi varten tiedon eri osakemarkkinoiden ja omaisuusluokkien odotetuista tuotoista. Löydät ne tästä artikkelista.

Julkaistu: 25.09.2017 Kirjoittaja:

markkinaympäristö osakkeet

Miten omaisuusluokkien ja osakemarkkinoiden tuottoja voi ennustaa?

Osakemarkkinoiden kehitys eli odotettu tuotto riippuu seuraavista tekijöistä:

  • Osakemarkkinoiden arvostustaso (esim. P/E-luku)
  • Osakekohtaisen tuloksen kasvu
  • Osinkotuotto
  • (Korkotaso)

Mitkä tekijät sitten vaikuttavat osakemarkkinoiden tuottojen lähteisiin? Arvostustasoon eli P/E-lukuun vaikuttaa sijoittajien riskinottohalukkuus ja korkotaso. Osakekohtaisen tuloksen kasvuun vaikuttaa yhtiöiden nykyinen kannattavuustaso sekä globaalin talouden kasvunäkymät. Osinkotuottoon vaikuttaa edellisten lisäksi lähinnä yhtiöiden vakavaraisuus.

Sijoittaja voi siten saada rationaalisen estimaatin osakemarkkinoiden odotetusta tuotosta arvioimalla tulevaa osinkovirtaa ja tuloksen kasvua sekä peilaamalla nykyistä arvostustasoa historialliseen. Arvostustasot, kuten P/E-luvut, ovat pitkässä juoksussa keskiarvoon hakeutuvia. Huom! Yksittäisten osakkeiden kohdalla sääntö ei välttämättä päde, vaan osake voi olla kroonisesti ”yli-” tai ”aliarvostettu”.

Koroissa odotettu tuotto riippuu pääosin efektiivisestä tuotosta maturiteettiin ja luottotappio-odotuksesta. Lisäksi sijoittajan kannattaa huomioida valuuttakurssit euroalueen ulkopuolisissa koroissa.

Katso juuri päivitetystä Markkinakatsaus: mistä tuottoa? -analyyista markkinanäkemyksemme ja kaikki olennainen sijoituspäätösten tueksi.

Osakkeet vs. korot

Alla olevassa taulukossa ovat eri markkinoiden P/E-luvut. Historialliseen tulokseen verrattuna osakemarkkinoiden arvostustasot ovat korkeat. Seuraavan 12 kuukauden tulosennusteella tarkasteltuna Eurooppa on selvästi USA:ta edullisempi. Myös Suomen arvostustaso on laskenut kevään yliarvostuksen jälkeen.

Alla oleva kuva kertoo, miksi korkotaso vaikuttaa osakkeiden arvostustasoon. Kuvassa on osakemarkkinoiden tulostuotto eli E/P-luku ja korkomarkkinoiden tarjoama vuotuinen tuottotaso. Maailman osakkeiden tulostuotto on noin 5 %. Tämä ei ole historiallisesti katsottuna erityisen hyvä taso, mutta verrattuna korkotasoon ero on selvä. Tuottoero osakkeiden eduksi on yli 3 %-yksikköä, kun 2 %-yksikköä voidaan pitää kohtuullisena. Osakkeiden pitäisi siten kestää korkotason nousu.

Amerikkalaisten osakkeiden korkeaa arvostustasoa (S&P 500 -indeksi = musta viiva) selittää kasvussa olevat tulosennusteet (keltainen viiva). Tuloslama päättyi vuoden 2016 puolivälissä. Lama kesti lähes kaksi vuotta. Pörssiyritysten toteutuneet tulokset (violetti viiva) ovat nousseet. Katso muiden osakemarkkinoiden vastaavat kuvaajat Markkinakatsaus: mistä tuottoa? -analyysistamme.

Pitkän aikavälin tuotto-odotukset

Olemme keränneet alla olevaan taulukkoon (joka näkyy vain jäsenillemme) tärkeimpien osakemarkkinoiden, korkoluokkien ja kiinteistösijoitusyhtiöiden odotetut tuotot seuraavalle 10 vuodelle. Taulukossa on lisäksi tehokkaat ETF:t, joilla kohteeseen voi sijoittaa. Odotetut tuotot ovat myös täällä.

Odotetut tuotot ovat lähes kaikkialla heikompia kuin toteutuneet tuotot. Poikkeuksia ovat eurooppalaiset osakkeet, kehittyvien markkinoiden osakkeet ja kehittymättömien markkinoiden osakkeet. Myös kiinteistösijoitusyhtiöiden odotettu tuotto on historiallista toteumaa parempi. Yhdysvaltalaisten osakkeiden tuotto-odotus on matala. Samoin kaikkien korkoluokkien.

jasensisalto_kirjauduOsallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy