Vastuullisen sijoittamisen suosio kasvaa – mahdollistaa myös tuottojen paranemisen

Sijoittaminen vastuullisen sijoittamisen periaatteilla vaikuttaa nostavan suosiotaan sijoittajien keskuudessa. Useilla sijoittajilla vastuulliseen sijoittamiseen on liittynyt kuitenkin pelko huonommista tuotoista. Nykytiedon valossa sijoittaminen vastuullisesti voi vähentää riskejä ja jopa parantaa tuottoja. Maailman suurin varainhoitaja BlackRock järjesti aiemmin tässä kuussa instituutiosijoittajille suunnatun seminaarin, joka herätti paljon ajatuksia niin yksityis- kuin instituutiosijoittajille.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Sijoittaminen vastuullisen sijoittamisen periaatteilla vaikuttaa nostavan suosiotaan sijoittajien keskuudessa. Useilla sijoittajilla vastuulliseen sijoittamiseen on liittynyt kuitenkin pelko huonommista tuotoista. Nykytiedon valossa sijoittaminen vastuullisesti voi vähentää riskejä ja jopa parantaa tuottoja. Maailman suurin varainhoitaja BlackRock järjesti aiemmin tässä kuussa instituutiosijoittajille suunnatun seminaarin, joka herätti paljon ajatuksia niin yksityis- kuin instituutiosijoittajille.

YK:n vuonna 2006 julkistamat vastuullisen sijoittamisen periaatteet PRI (Principles for Responsible Investment) ovat vaikuttaneet merkittävästi suomalaisten instituutiosijoittajien käsitykseen vastuullisesta sijoittamisesta. Empiiristen havaintojemme perusteella jo selvä enemmistö institutionaalisista sijoittajista vaatii sijoitusstrategiansa toteuttajalta vastuullisuusasioiden huomioimista osana sijoitustoiminnan toteutusta.

Mistä vastuullisessa sijoittamisessa on kysymys?

Varhaisimmassa vaiheessa vastuullista sijoittamista lähinnä karsittiin pois salkusta jotain, mikä vaikutti vastuuttomalta. Esimerkiksi sijoituksia tupakka- ja alkoholiteollisuuteen, aseisiin tai aikuisviihteeseen ei sallittu. Tämän jälkeen vastuullista sijoittamista on alettu arvioimaan jo paljon laajemmin esimerkiksi ympäristö-, sosiaali- ja hallinnointitapakysymysten kautta (eng. ESG – Environment, Social and Governance) pisteyttäen edellä kuvattuja ominaisuuksia aiempaa monipuolisemmin. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöt ovat yksi yleinen erillisenä arvioitava osa vastuullisessa sijoittamisessa – mitä pienempi hiilijalanjälki, sen parempi.

Kaikista kehittyneimpänä vastuullisen sijoittamisen alueena pidetään vaikuttavuussijoittamista, jonka parissa mekin olemme aktivoituneet. Vastuullista sijoittamista voidaan tehdä monella tavalla eikä ole olemassa yhtä oikeaa tai väärää tapaa, vaan vastuullisuusasiat kannattaa huomioida ja linjata omassa sijoitusstrategiassa olipa kyseessä sitten instituutio tai yksityishenkilö.

Niin ikään suomalaiset eläkeyhtiöt ovat alkaneet nostaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita aiempaa vahvemmin osana sijoitustoiminnan toteutusta (esimerkkinä Elo). Lisäksi useat suuret varainhoitajat ovat aktivoituneet vastuullisessa sijoittamisessa viime vuosina. Esimerkiksi maailman suurin varainhoitaja BlackRock järjesti Helsingissä toukokuussa suuren vastuullisen sijoittamisen seminaarin, jossa oli paikalla kiitettävästi edustajia suomalaiselta varainhoitotoimialalta. Tarkemmin vastuullisesta sijoittamisesta ja jaotteluperiaatteista voi lukea Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen FINSIFin (Finland’s Sustainable Investment Forum r.y) kotisivuilta.

Joutuuko vastuullinen sijoittaja tinkimään tuotoista?

Olemme havainneet instituutiokonsultointipalveluidemme puolella, että useilla sijoittajilla on mielikuva, jossa pelätään vastuullisen sijoittamisen johtavan heikompiin tuottoihin. Myös jotkut asiakkaamme ovat todenneet, että haluaisivat sijoittaa vastuullisesti, mutta ovat havainneet sen johtavan mahdollisesti huonompiin tuottoihin. Ajattelu juontaa juurensa aikaan, jossa vastuullinen sijoittaminen oli vain tietyt toimialat poissulkevaa, mikä saattoi aiheuttaa tuoton menetyksiä jossain syklin vaiheessa. Toisekseen vastuullisen sijoittamisen tuoteratkaisujen kustannukset ovat saattaneet olla selvästi perinteisiä korkeampia johtaen heikompaan performanssiin. Sijoittajien onneksi vastuullisten sijoitusratkaisujen hinnat ovat laskeneet ja kilpailu koventunut.

Vastuullisen sijoittajan ei tarvitse välttämättä tinkiä tuotoistaan. Vastuullisella sijoittamisella tuottoja voi jopa parantaa sekä erityisesti hallita riskejä aiempaa paremmin (esimerkkejä alla). Esimerkiksi Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistys FINSIF määritteleekin oppaassaan vastuullisen sijoittamisen siten, että vastuullisuuden huomioon ottamisella salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat. Tarjolla on siis parempi lopputulos paremmalla omatunnolla – hienoa, eikä totta! Hypoteesille lisätukea voi etsiä esimerkiksi BlackRockin syksyn 2016 tutkimuspaperista ”Adapting portfolios to climate change”, jossa on laskettu useita esimerkkejä positiivisten ilmastovaikutuksien vaikutuksista markkinoita parempiin tuottoihin.

Miksi maailman suurin varainhoitaja BlackRock panostaa vastuulliseen sijoittamiseen?

Tapasimme hiljattain maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin vastuullisuussijoittamisesta vastaavia johtajia. BlackRock on alkanut panostamaan vastuullisuuteen, koska uskoo myös sijoittajien kiinnostuksen alati kasvavan aihepiiriä kohtaan. Tänä päivänä BlackRockin vastuullisen sijoittamisen alla oleva varallisuus on jo yli 180 miljardia dollaria, joten mistään pienestä puuhastelusta ei ole enää kysymys.

Haastattelimme BlackRockin ETF -yksikön iSharesin vastuullisen sijoittamisen tuotestrategia Isabelle Rucartia pureutuaksemme syvällisemmin heidän ajatuksiin. Isabelle kertoi erityisesti naisten sekä nuoremman milleniaalisukupolven olevan erityisen innostuneita vastuullisesta sijoittamisesta, mutta kaiken kaikkiaan instituutioiden kiinnostuksen lisääntyvän vahvasti vastuulliseen sijoittamiseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vastuullisesti sijoitetun varallisuuden määrä kasvoi 61 % vuosittain vuosien 2012-2016 välillä ollen vuoden 2016 lopussa noin 8 700 miljardia dollaria (lähde: BlackRock, Global Sustainable Investment Alliance).

Isabelle kävi haastattelussa läpi erityisesti tapauksia, jossa vastuullisuuskriteereillä on pystytty ehkäisemään riskejä. BlackRock vaikuttaa uskovansa vastuullisen sijoittamisen kasvuun ja näyttää olevan valmis investoimaan merkittäviä summia vastuullisen sijoittamisen edistämiseen. Luvassa siis lienee kiihtyvällä tahdilla vastuullisen sijoittamisen sijoitusratkaisuja. Tarkemmin BlackRockin ajatuksiin vastuullisesta sijoittamisesta voi perehtyä yhtiön kansainvälisillä vastuullisen sijoittamisen sivuilla.

Esimerkkejä vastuullisuuskriteerien hyödyntämisestä sijoitusmarkkinoilla

Tänä päivänä ESG -pisteytyksiä on saatavilla etenkin suuremmille yhtiöille hyvin ja mekin olemme Osakevalintyökalussamme luokitelleet hyvän ESG -pisteytyksen yhtiöt kategorian ”eettinen” -alle. Mielenkiintoista on, että esimerkiksi listakärkemme Volkswagen kuuluu tänä päivä eettisten yhtiöiden alle ESG -pisteytyksen pohjalta. Ehkäpä skandaalista on opittu?

ETF -rahastojen puolelta nostamme esiin erityisesti kehittyvät markkinat, joilla vastuullisuusasiat ovat usein rempallaan ja erilaiset yllättävät skandaalit arkipäivää paikallisten yhtiöiden parissa. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty laajasti kehittyvien markkinoiden tuottokehitystä kuvaava MSCI Emerging Markets -indeksi oranssilla ylimmässä paneelissa. Kehitystä on verrattu vastaavan indeksin vastuulliseen versioon (valkoisella). Indeksihistorian alusta vastuullinen indeksiversio samasta indeksistä on tuottanut euroissa 35,4 %:ia vastaavan perinteisen indeksin tuotettua 26,1 %:ia. Vastuullisen sijoittamisen periaattein on siis saavuttanut kyseilellä mittausperiodilla selvästi perinteistä indeksiä paremman tuoton. Tämä ei ole tietenkään tae eikä lupaus tulevasta, mutta toivottavasti mielenkiintoinen heräte vaihtoehtoiseen tapaan sijoittaa kehittyville markkinoille, joiden näkymistä olemme rakenteellisessa mielessä positiivisia.

Alla olevan kuvaajan keskimmäisessä paneelissa on esitetty suhteellinen tuottokehitys yllä esiteltyjen indeksien välillä. Siitä voidaan havaita, että suhteellinen tuottokehitys on yleensä kehittynyt positiivisesti (käyrä noussut) kehittyvien markkinoiden laskiessa. Vaikuttaa, että vastuullisen sijoittamisen periaatteet johtavat hieman keskimääräistä defensiivisempään / vähemmän riskiseen lopputulokseen. Alimmassa paneelissa on lisäksi esitetty korrelaatio yllä esitettyjen indeksien välillä (liukuvasti 50 päivän tuotoista). Indeksit korreloivat hyvin voimakkaasti keskenään. Tähän liittyen sijoittajan on ehkä hyvä tietää, että esitetty vastuullisen sijoittamisen indeksiversio edustaa maailman suurimman indeksituottajan MSCI:n uuden sukupolven indeksiä, jossa on säilytetty toimialaneutraalius. Toisin sanoen sijoittamalla vastuullisesti sijoittaja ei tule ottaneeksi kyseistä indeksiä hyödyntämällä kantaindeksistä poikkeavaa toimialapainotusta eikä siten altistu erilaisille riskeille tässä mielessä.

kehittyvien-markkinoiden-indeksikehitys-vastuullisella-sijoittamisella

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Yllä kuvattuun vastuullisin menetelmin koottuun indeksiin on mahdollista sijoittaa tehokkaasti iSharesin MSCI EM SRI UCITS ETF:llä. Kyseinen ETF voitti myös vuoden 2016 parhaan uuden osake-ETF:n tittelin. iSharesin vastuullisen sijoittamisen vaihtoehtoihin voi tutustua tarkemmin suomalaisena yksityissijoittajana täältä ja ammattimaisena/institutionaalisena sijoittajana täältä.

ETF -työkalustamme sijoittaja voi selailla valmiita sijoitusideoita. Yhtenä teemana on eettinen sijoittaminen, jonka alta löytyy lista ETF-rahastoista. Lisää vastuullisen sijoittamisen ETF:iä löytää hakusanoilla ”ESG”, ”SRI”, ”sustainab”, ”green”, ”socially responsible” ja ”social”. Näiden avulla löydät lähes kaikki tarjolla olevat vastuullisen sijoittamisen periaatteita huomioivat ETF -rahastot.

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Milloin myydä rahasto? Kerromme kolme käytännön vinkkiä
eToron kulut vuonna 2024. Onko eToro vielä markkinoiden halvin välittäjä?
Helsingin pörssi
Eniten alkuvuoden aikana omistajia lisänneet Helsingin pörssin osakkeet
Sijoittajan valinnat