Suomalaisilla osakerahastoilla ei ole sijoitustyyliä – luotetaan näkemykseen

Tutkimme kaikkien omassa rahastovertailussa olevien suomalaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen sijoitustyylit. Vain aniharva kertoo, mitä sijoitustyyliä rahasto noudattaa.

Julkaistu: 22.06.2016 Kirjoittaja:

paranna tuottoa rahastot

Seuraamme suomalaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen menestystä tasaisin väliajoin. Mukana seurannassa on 31 rahastoa, joilla on yli viiden vuoden historia. Seuraamme erityisesti sijoittajan kannalta olennaisia asioita. Pelkkä tuottovertailu johtaa harhaan. Ideaalinen rahasto on seuraavanlainen:

  • Rahasto voittaa vertailuindeksin
  • Tuoton konsistenttius (tuotto on keskimäärin kuukaudesta toiseen vertailuindeksiä parempaa)
  • Rahaston riski on vertailuindeksiä matalampi

Kaiken kaikkiaan pisteytämme rahastot seitsemän eri ominaisuuden perusteella. Parhaat kokonaispisteet saaneet rahastot ovat sijoituskohteena parempia kuin heikommat pisteet saaneet. Sijoittajan tulee itse miettiä, mitä ominaisuuksia hän painottaa ja huomioida myös rahastojen kulut.

Täältä löydät rahastovertailun.

Tutkimme kaikkien seurannassamme olevien osakerahastojen sijoitustyylit

Sijoitustyylillä tarkoitetaan sitä, millä perusteilla osakkeita, valitaan sijoitussalkkuun. Sijoitustyylillä pääsee markkinaindeksiä parempaan tuottoon tai matalampaan riskiin. Siksi on erikoista, etteivät rahastot kerro, mitä sijoitustyyliä ne noudattavat ja miksi.

Mahdollisia selityksiä on kaksi:

  1. Sijoitustyyliä ei ole, jolloin rahasto luottaa salkunhoidon näkemykseen ja osaamiseen osakevalinnassa
  2. Sijoitustyyliä ei haluta kertoa

Ensimmäiseen sijoittaja saa vastauksen tarkastelemalla rahaston tuotto- ja riskikehitystä, että luottaako rahasto näkemykseen ja osaamiseen. Jos ne ovat keskimäärin vertailuindeksiä parempia kuukaudesta toiseen pitkällä aikavälillä, on salkunhoidon näkemyksellä ja osaamisella perustelunsa.

Jälkimmäiseen on vaikea keksiä järkevää syytä. Ehkä sijoittajat eivät osaa sitä vaatia tai rahastoyhtiöissä ajatellaan, että sijoitustyylien esittely hämmentää tavallista säästäjää.

Osakerahastoilla ei ole sijoitustyyliä – tai ainakaan sitä ei ole kerrottu

Alla olevassa taulukossa on seurannassa olevat rahastot aakkosjärjestyksessä. Tiedot on kaivettu rahastojen kotisivuilta ja avaintietoesitteistä.

Tutkimuksen pääpointit

  • Yksikään rahasto ei kerro esimerkkien ja tunnuslukujen avulla, miten osakkeet rahastoon valitaan
  • Arvo-osakkeisiin sijoittaminen on tunnetuin sijoitustyyli, tästäkin yleensä kerrotaan vain, että sijoitetaan osakkeisiin, joiden markkina-arvo suhteessa oman pääoman arvoon matala
  • Pienyhtiöihin sijoittaminen on toinen sijoitustyyli, johon rahastoyhtiöt luottavat
  • Arvo ja pienyhtiöanomaliat esiteltiin sijoitusmaailmalle 90-luvulla, suomalaisten rahastojen olisi aika päivittää sijoitustyylit nykyaikaan

Rahastojen sijoitustyylit

Kaikilla maailman johtavilla rahastoyhtiöillä ja ETF-taloilla on rahastoja, jotka yhdistelevät sijoitustyylejä. Toimijat myös kertovat sijoitustyyleistä ja niiden tuloksista avoimesti. Aihetta on sivuttu mm. artikkelissamme Euroopan suurimmasta ETF-seminaarista.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy