Analyysi: Digia kasvaa tekoäly-megatrendin tukemana

Digia on suomalainen IT-talo, joka on kasvanut kannattavasti kahdeksan vuotta. Digian liiketoiminta on kasvanut vahvasti erityisesti automaatio- ja tekoälyratkaisuissa. Osaltaan osakkeen houkuttelevuutta lisää yhtiön osinkopolitiikka ja vakaa osinkohistoria.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Digia on suomalainen IT-talo, joka on kasvanut kannattavasti kahdeksan vuotta. Digian liiketoiminta on kasvanut vahvasti erityisesti automaatio- ja tekoälyratkaisuissa. Osaltaan osakkeen houkuttelevuutta lisää yhtiön osinkopolitiikka ja vakaa osinkohistoria.

Digia on kansainvälisesti toimiva täyden palvelun ohjelmisto- ja palveluyritys

Digia on kotimainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka tarjoaa ratkaisuja kaikilla digitalisaation kerroksilla aina liiketoimintajärjestelmistä integraatioihin, digitaalisiin palveluihin sekä 24/7-valvontaan ja palvelunhallintaan. Yhtiön mukaan se pyrkii yhdistämään teknologian mahdollisuudet ihmisten kyvykkyyteen luodakseen älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan, sekä mahdollistaakseen kestävän tulevaisuuden rakentamisen. Digia palvelee asiakkaitaan neljän palvelualueen kautta ja laajentaa asiakkuuksia hyödyntäen koko yhtiön monipuolista tarjoamaa ja osaamista.

Vuoteen 1990 juureutuva Digia on vuosien saatossa kasvanut kansainväliseksi toimijaksi, jonka henkilöstö koostu yli 1 500 alan asiantuntijasta. Merkittävässä roolissa Digian strategiaa ovat olleet yritysostot, joilla yhtiö on tukenut orgaanista kasvuaan. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana Digia on toteuttanut yhteensä 14 onnistunutta yrityskauppaa Suomessa, Ruotsissa ja Alankomaissa. Ostettujen yritysten onnistuneesta integroinnista kertoo osaltaan se, että päättynyt vuosi 2023 oli niin ikään yhtiön kahdeksas perättäinen kannattavan kasvun vuosi.

Digian tavoitteena on auttaa asiakkaitaan pysymään digitaalisen kehityksen, tai digievoluution kärjessä. Tänä päivänä yhtiöllä on yksi Suomen kattavimmista IT-palveluiden tarjoamista, minkä lisäksi Digia on Microsoftin strateginen kumppani ja ainoa suomalainen itsenäinen IT-yritys Microsoftin Inner Circle -verkostossa.

Liiketoimintamalli ja markkina

Digia toimii Suomessa ja Ruotsissa, minkä lisäksi sen tytäryhtiö Top of Minds operoi Ruotsissa ja Climber Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Alankomaissa. Yhtiö raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on kuitenkin muodostunut neljästä palvelualueesta – Digital Solutionsista, Business Platformsista, Financial Platformsista ja Managed Solutionsista.

Digialla on resilientti liiketoimintamalli, joka perustuu sekä projektiliiketoimintaan että palvelu-ja ylläpitoliiketoimintaan. Yhtiön liikevaihdosta yli 50 prosenttia (2023: 56,0 %) tulee palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnasta, jossa sopimukset kestävät tyypillisesti useita vuosia tuoden tasaista liikevaihtoa. Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan suuri osuus tuo vakautta liiketoimintaan ja suojaa Digiaa markkinaheilahteluilta.

Lähde: Digia

Yrityksen suuren koon ansiosta Digia pystyy tarjoamaan asiakkailleen 24/7 tukipalvelua. Yhtiö pyrkii rakentamaan pitkiä asiakassuhteista, ja Digia toimii useilla eri toimialoilla. Vuonna 2023 yhtiön asiakastyytyväisyys (NPS) kasvoi 23 prosenttia edellisvuodesta.

Digian referenssejä eri liiketoimialoilta. Lähde: Digia

Digia on vahvasti sidoksissa tekoäly-megatrendiin

Digitalisaation kehityksessä on Digian mukaan siirrytty uuteen vaiheeseen, jossa älykäs liiketoiminta on digievoluution seuraava askel. Yhtiön mukaan kehitys kulkee kohti automaattisia sekä tekoälyohjattuja prosesseja ja palveluita, jotka perustuvat luotettavaan dataan sekä organisaation kykyyn jalostaa ja hyödyntää sitä. Tästä syystä osana Digian Managed Solutions -palvelualuetta on yhtiön ISO 27001 -sertifioitu automaatio- ja tekoälyalusta.

Digia Smart Automation on Digian kehittämä tietoturvallinen, skaalautuva automaatio- ja tekoälyalusta, joka tekee ohjelmistorobotiikan käyttöönottamisesta ja hyperautomaatioratkaisujen hyödyntämisestä helppoa ja tehokasta. Alusta soveltuu käytettäväksi mille tahansa toimialustalle, eikä sillä ole teknologisia rajoitteita. Digia Smart Automation perustuu avoimen lähdekoodin tuotteistettuihin menetelmiin. Alustalla on rajoitukseton skaalautuvuus ilman lisenssisitoumuksia ja sen automaatiokoodeissa on rajoitukseton käyttöoikeus.

Digia osake: Digian automaatio- ja tekoälyalusta.

Digian automaatio- ja tekoälyalustan kysyntä jatkui voimakkaana vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä ja tarjouskanta on vahva. Alueen liikevaihto kasvoi katsauskaudella yli 50 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Digian automaatio ja tekoälyalusta on osoittanut olevansa konkreettinen ja nopea tapa automaation ja tekoälyn hyödyntämiseen liiketoimintaprosesseissa.

Tekoäly-buumi on ollut viimeisen parin vuoden aikana vahvassa nosteessa, ja Digia arvioi sen
jatkuvan myös lähivuosina. Jo tähän mennessä Digian automaatio- ja tekoälyalustan liiketoiminta on ylittänyt viiden miljoonan euron vuositason. Yhtiö kertoo jatkavansa panostuksia tekoälyn hyödyntämiseksi sekä omassa toiminnassaan että asiakastarjonnassaan.

Asiakascase: Woikoski

Yksi Digian pitkäaikaisimmista ja kokonaisvaltaisimmista asiakkaista on yli 140-vuotias suomalainen kaasualan
perheyhtiö Woikoski. Yhteistyö käynnistyi, kun Woikoski päätti rakentaa liiketoiminnalleen kokonaan
uuden digitaalisen alustan, joka korvaisi vanhat, jo kehityksestä jälkeen jääneet järjestelmät ja
auttaisivat Woikoskea kehittämään toimintaansa.

Digian toteuttamassa suurhankkeessa uudistettiin koko Woikosken toiminta. Uudistushankkeen
ytimessä oli Woikosken vanhan SAP-järjestelmän korvannut Microsoft Dynamics 365 –
toiminnanohjausjärjestelmä, jolla ohjataan ja tehostetaan laajasti Woikosken eri operaatioita –
esimerkiksi tuotantoa, toimituksia, varastojen hallintaa ja talousohjausta.


Woikoskelle toimitettu kokonaisuus on erinomainen esimerkki Digian kyvystä hyödyntää laajaa
tarjoamaansa ja palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti digitaalisin ratkaisuin, mahdollistaen toiminnan
tehostamisen ja kilpailukyvyn parantamisen.

Taloudelliset tavoitteet keskittyvät kannattavaan kasvuun

Strategiakaudella 2023–2025 Digian tavoitteena on jatkaa kestävän asiakasarvon luontia, kannattavaa kasvua sekä kansainvälistää liiketoimintaa. Yhtiö tavoittelee yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on yli 12 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden päättyessä.

Digian taloudelliset tavoitteet strategiakaudella 2023-2025. Lähde: Digia

Digian Q1/2024 -tulos

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Digian liikevaihto oli 53,6 M€ (ennuste 54,0 M€) ja liikevoitto 4,8 M€ (ennuste 4,0€). Vaikka markkinatilanne pysyi haastavana ensimmäisellä kvartaalilla, kasvatti yhtiön liikevaihtoaan 7,2 prosentilla vertailukaudesta. Orgaaninen kasvu oli 1,5 prosenttia.

Digian neljästä palvelualueesta kolme kasvatti katsauskaudella liikevaihtoaan. Palvelualueiden sisällä kasvu oli erityisen voimakasta Digian automaatio- ja tekoälyalustassa sekä asiakkuudenhallintaratkaisuissa. Liikevaihtoa kasvatti lisäksi lokakuussa 2023 osaksi Digiaan liittynyt ruotsalainen Top of Minds.

Yhtiön EBITA-liikevoitto kasvoi 13,2 prosenttia ollen 5,5 (4,9) miljoonaa euroa. Myös EBITA-liikevoittomarginaali parani ja oli 10,3 (9,7) prosenttia liikevaihdosta. Digian liikevoitto (EBIT) kasvoi 14,8 % vertailukaudesta ja vastasi 8,9 % (8,3 %) liikevaihdosta.

Digia säilytti ohjeistuksensa ennallaan ja odottaa sen liikevaihdon ja EBITA-liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Digia osake: Digian keskeiset tunnusluvut vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä suhteessa vertailukauteen
Digian keskeiset tunnusluvut vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä suhteessa vertailukauteen.

Sijoittajan näkökulma

Digia on viime vuosina pitänyt hyvin kiinni strategiansa mukaisesta vahvasta kasvusta. Yhtiön toteuttamat yritysostot sekä niillä hankittujen yhtiöiden toiminta on onnistuttu integroimaan konserniin siten, että ne ovat buustanneet toinen toistaan. Yhtiön suurin potentiaali lienee kuitenkin Managed Solutions -palvelualueessa, jonka automaatio- ja tekoälyalusta on nauttinut viime vuosina vahvasti kiihtyneestä tekoäly-megatrendistä. Tämä megatrendi tuskin ottaa lähivuosina askelia taakse – päinvastoin.

Vuoden 2024 tulosennusteella laskettuna Digian P/E-luku on 11,5. Tämä on edullinen luku kasvuvaiheessa olevalle teknologiayhtiölle. Varsinkin, jos otetaan huomioon se, että Digia on pitänyt kiinni kannattavuudestaan kasvunsa ohella. Ensivuodelle analyytikot ennustavat jälleen tuloskasvua, ja vuoden 2025 EPS-ennusteella laskettuna P/E-luku on 10,5. Myös kahdentoista kuukauden liukuva, yritysarvon suhdetta liiketulokseen kuvastava EV/EBIT on Digialla verrattain edullinen 12,3.

Digian osake on ollut alavireessä vuodesta 2021 asti. Tällä hetkellä Digian markkina-arvo on vain 151,6 miljoonaa euroa. Viimeisen kahdentoista kuukauden liikevaihdolla osakkeen P/S-luvuksi saadaan 0,8. Markkina-arvo vaikuttaa matalalta, jos sen suhteuttaa Digian liikevaihdon kasvutavoitteeseen.

Digia osake: Digian osakekurssi viimeisen kolmen vuoden aikana.
Lähde: Sijoittaja360

Lyhyen tähtäimen riskit

Vaikka pitkällä tähtäimellä Digia näkee terveen kasvumarkkinan, odottaa yhtiö markkinaan kohdistuvan epävarmuutta vielä lyhyellä aikavälillä. Riskinä osakkeelle on kasvun hidastuminen, joka voisi syntyä nopeasta kysyntätilanteen heikentymisestä. Kysyntään puolestaan voivat vaikuttaa yllättävät muutokset markkinasuhdanteessa ja asiakkaiden investointihalukkuudessa. Digia operoi kuitenkin vahvalla taseella. Sijoittajan kannalta turvaa epävarmassa markkinatilanteessa luo yhtiön vakaa palveluliiketoiminta.

Digia on vakaa osingonmaksaja

Digian osinkopolitiikkana on jakaa konsernin vuosituloksesta vähintään 30 prosenttia ulos osinkoina, ja näin yhtiö on tehnyt viimeisen kuuden vuoden aikana. Digian osinko kasvoi vuoteen 2021 asti, jonka jälkeen yhtiö on maksanut tasaista 0,17 euron osakekohtaista osinkoa vuosilta 2022 ja 2023.

Kuluvalle vuodelle analyytikot odottavat Digian saavuttavan ohjauksensa ja kasvattavan tulostaan. Tämän myötä myös tilikaudelta jaettavan osingon on arvioitu nousevan 0,19 euroon. Odotettu osinko vastaa 40 prosenttia EPS-ennusteesta. Vuonna 2023 Digian osingonjakosuhde oli 45,9 prosenttia. Tämän varjolla ennustettu osingon korotus on täysin uskottava. Varaa osingonkorotukseen yhtiöllä on, sillä Digian nettovelkaantumisaste oli ensimmäisen neljänneksen lopussa vain 30,1 prosenttia.

Tämän hetkisellä osakekurssilla ja kuluvalle tilikaudelle ennustetulla osingolla laskettuna Digian osake tarjoaa melko hyvää 3,4 prosentin osinkotuottoa.

Digia osake: Digian osinkohistoria

Digian tärkeimmät tunnusluvut Osaketyökalusta

Digian osake löytyy Sijoittaja360-palvelun kotimaisten osakkeiden Osaketyökalusta. Työkalun kokonaispisteytyksessä osake saa 61 pistettä, mikä sijoittaa Digian listauksen paremmalle puoliskolle. Osaketyökalulla pääset tarkastelemaan osakkeen tärkeimpiä tunnuslukuja, sekä vertaamaan sitä muihin Helsingin pörssin osakkeisiin.

Tutustu Digiaan >

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Sinua voisi kiinnostaa
UPM-Kymmene osake: Q2-tulos ei yltänyt odotuksiin – loppuvuoden näkymät ovat hyvät
Kesko osake: Viimeisin tulos odotusten mukainen – merkit rakentamisen piristymisestä ovat lupaavia
Atrian vahva kehitys jatkui keväällä – analyysi
Sijoittajan valinnat