Digia

Päivitetty strategia 2023-2025 Päivitetyn strategian 2023-2025 ja taloudellisten tavoitteiden julkaisu katsauskauden jälkeen 10.2.2023. Digian uudet taloudelliset tavoitteet ovat:
  • Liikevaihdon kasvu: Yli 10 %:n vuosittainen kasvu sisältäen orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun
  • Kannattavuus: EBITA-liikevoitto yli 12 % liikevaihdosta strategiakauden lopussa.