Analyysi: Kohonneet marginaalit kannattelivat Fortumin tulosta

Fortumin tulos laski ensimmäisellä neljänneksellä, mutta huomattavasti vähemmän, kuin mitä odotettiin. Markkinat reagoivat tulokseen positiivisesti.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Fortumin tulos laski ensimmäisellä neljänneksellä, mutta huomattavasti vähemmän, kuin mitä odotettiin. Markkinat reagoivat tulokseen positiivisesti.

Fortumin Q1/2024 – Tulos laski odotettua vähemmän

Fortumin liikevaihto oli 2 015 M€ (analyytikkojen konsensus 1 840,0 M€), ja vertailukelpoinen liiketulos oli 530 M€ (analyytikkojen konsensus 453,2 M€). Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kaasun ja sähkön hinnat laskivat Euroopassa ja Pohjoismaissa verrattain leudon talven, nesteytetyn maakaasun hyvällä tasolla jatkuneen tuonnin sekä kasvavan uusiutuvan sähköntuotannon takia. Fortumin liikevaihto laski sähkön hinnan mukana 11 % viime vuoden vertailukaudesta.

Sähkön spot-hinnan lasku Pohjoismaissa näkyi Fortumin tuloksessa, etenkin Generation-segmentin osalta. Vaikka Generation-liiketoimintaa tuki katsauskaudella suuremmat vesivoiman tuotantomäärät ja Pjelaxin tuulipuiston käyttöönottovolyymit, laski segmentin vertailukelpoinen liiketulos 29 % vertailukaudesta. Vaikean vuoden 2023 jälkeen Consumer Solutions -segmentillä oli vahva ensimmäinen neljännes, ja sen vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 600 %. Consumer Solutionsin tulos normalisoitui pääasiassa sähkön myyntimarginaalien noustua vakaammissa markkinaolosuhteissa. Fortumin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos yhteensä kuitenkin laski Generation-segmentin ja muiden toimintojen painamana 24 % vertailukaudesta.

Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum onnistui vahvistamaan tasettaan entisestään. Maaliskuun lopussa yhtiön velkaantumisaste oli alhainen 0,3, kun vuoden 2023 lopussa se oli 0,5. Yhtiön likvidit varat kasvoivat katsauskaudella ja olivat 4,9 miljardia euroa 31.3.2024, minkä lisäksi Fortumilla oli 3,2 miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja. Q1:n aikana S&P Global Rating (S&P) nostikin Fortumin pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolle BBB+ vakain näkymin.

Fortum lisäsi näkymiinsä arvion tämänhetkisestä vuotuisesta tukkumyynnin tuotannosta. Yhtiö arvioi tuotannon olevan noin 47 TWh, jossa on kasvua noin 2 TWh OL3-yksikön ja Pjelaxin tuulipuiston myötä. Generation-segmentin ja investointien osalta näkymät ennallaan.

Fortumin näkymät

Fortumin yhteenveto näkymistä vuodelle 2024 ovat:

  • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tukkusähkön tuotannolle: loppuvuodeksi 2024 noin 70 % hintaan 43 euroa/MWh, ja vuodeksi 2025 noin 50 % hintaan 42 euroa/MWh. Vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen suojausasteisiin ja -hintoihin sisältyvät myös konsernin tuulivoiman tuotantomäärät.
  • Tämänhetkinen vuotuinen tukkumyynnin tuotanto on noin 47 TWh, jossa on kasvua noin 2 TWh Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmannen yksikön ja Pjelaxin tuulipuiston myötä.
  • Investointien arvioidaan olevan vuonna 2024 noin 550 miljoonaa euroa, josta kunnossapitoinvestoinnit ovat 300 miljoonaa euroa.

Verotusta koskeva ohjaus

Suomen eduskunta hyväksyi sähköalan väliaikaista voittoveroa (windfall-vero) koskevan lainsäädännön 27.2.2023, minkä jälkeen Fortum on julkaissut verotusta koskevan ohjauksen.

Fortumin vertailukelpoisen efektiivisen veroasteen odotetaan olevan tasolla 18–20 % vuosina 2024–2026. Fortumin vertailukelpoiseen efektiiviseen verokantaan vaikuttavat kertyvien voittojen jakauma eri lainkäyttöalueille sekä erot nimellisverokannoissa näillä lainkäyttöalueilla. Verokanta ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Sähkön hinta kevyessä nousussa huhtikuussa

Tammikuussa nähdyn hurjan sähkön hintapiikin jälkeen sähkön spot-hinta on pysytellyt melko matalalla tasolla. Vaikka huhtikuussa hinta on ollut nousussa, saa saapuva kesä sähkön spot-hinnan todennäköisesti laskemaan.

Fortumin osakekurssi

Vuosi 2024 starttasi Fortumilla laimeasti, ja ensimmäisen viikon jälkeen yhtiön osakekurssi lähti sähkön hinnan mukana nopeaan laskuun. Trendi sai vauhtia helmikuussa, kun Fortumin Q4/2023 tulos jäi analyytikoiden ennusteista, ja yhtiö kertoi sen toimintaympäristön epävarmuuden kasvaneen. Kuluvan vuoden pohjat Fortum Oyj:n osake teki 15.2. noin 10,8 eurossa.

Hieman yllättäen helmikuun puolivälin jälkeen Fortumin osakekurssi kuitenkin kääntyi, minkä jälkeen osakkeen hinta on osinkodippiä lukuunottamatta noussut aina huhtikuun lopulle asti.

Q4-tuloksen ja heikentyneiden näkymien myötä Fortumin Q1-tuloksesta odotettiin melko heikkoa. Yhtiö onnistui kuitenkin yllättämään markkinat ja analyytikot positiivisesti, mikä palkittin tulosjulkaisun jälkeen pörssin avautuessa.

Fortumin osinko 2024

Fortum on historiassa ollut Helsingin pörssin tasaisempia osingonmaksajia, vaikka osinko notkahti hieman vuodelta 2022. Päivitetyn osinkopolitiikan mukaan osingonjakosuhde on 60–90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Fortumin vuoden 2024 yhtiökokous pidettiin 25.3.2024, missä yhtiön hallituksen 1,15 euron osinkoehdotus hyväksyttiin. Osinko jaetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen 0,58 euron erä irtosi 26.3., ja se maksettiin osakkeenomistajille 5.4.2024. Osingon toinen samansuuruinen erä irtoaa arviolta 1.10.2024.

Vuodelta 2023 jaettava 1,15 euron osinko vastaa 90 prosenttia Fortumin vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta (1,28 euroa). Analyytikot odottivat 1,01 euron osinkoa.

Vuodelta 2022 Fortum maksoi osinkoa 0,91 euroa osakkeelta, mikä vastasi 75 prosenttia vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Fortumin osinko
Fortumin osinkohistoria 2012-2021. Lähde: Fortum

Sijoittajan näkökulma

Jäsenosiossa tarkastelemme Fortumin osakekurssin kehitystä sekä tuomme esille sijoittajan näkökulman.

Fortumin Q1-tulos oli markkinoille positiivinen yllätys. Vuoden 2023 tilinpäätöksen yhteydessä ilmoitettujen heikentyneiden markkinatilanteen ja -näkymien, sekä sähkön laskeneen hintakehityksen takia analyytikot odottivat Fortumilta todella karvasta tuloslaskua. Laskua todella tuli, mutta huomattavasti lievemmin, kuin mitä odotettiin.

Lue ilmaiseksi kaksi viikkoa Haluatko lukea artikkelin?

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja tuhansiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Lisäksi saat käyttöösi Sijoittaja360 -palvelun. Ilmaisen kokeilujakson jälkeen tilaus jatkuu 11,90€. Voit perua koska tahansa.

Tutki Fortumia Osaketyökalulla

Osaketyökalussa Fortum Oyj:n osake saa keskiverrot kokonaispisteet. Osakkeen kasvupisteet ovat heikot, mutta arvopisteillä yhtiö erottuu edukseen.

Sinua voisi kiinnostaa
UPM-Kymmene osake: Q2-tulos ei yltänyt odotuksiin – loppuvuoden näkymät ovat hyvät
Kesko osake: Viimeisin tulos odotusten mukainen – merkit rakentamisen piristymisestä ovat lupaavia
Pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden hyödyntäminen tuloskauden aikana
Sijoittajan valinnat