Analyysi: Fortum arvioi sen näkymien heikentyneen

Fortumin osake lähti laskuun odotuksista jääneen tuloksen myötä. Yhtiö arvioi sen näkymien heikentyneen, mikä huolettaa sijoittajia. Lue analyysi.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Fortumin osake lähti laskuun odotuksista jääneen tuloksen myötä. Yhtiö arvioi sen näkymien heikentyneen, mikä huolettaa sijoittajia. Lue analyysi.

Fortumin Q4/2023 – Tulos laski odotettua enemmän

Fortumin liikevaihto oli 1 858 M€ (analyytikkojen konsensus 1 659,6 M€), ja vertailukelpoinen liiketulos oli 359 M€ (analyytikkojen konsensus 414,4 M€). Vuoden neljännellä neljänneksellä Fortumin liikevaihto laski 22,8 % pääasiassa sähkönhintojen laskun seurauksena, vaikka suojaushinnan nousu tasoitti niiden hinnan vaikutusta vaikutusta ja vuoden loppua kohti Pohjoismaiset spot-hinnat elpyivät kuivan ja kylmän sään myötä.

Myös yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto pieneni 46,3 %:ia. Vaikka Generation-segmentti teki vuonna 2023 kaikkien aikojen parhaan tuloksensa, laski segmentin tulos Q4:lla 390 (683) miljoonaan euroon pääasiassa matalamman saavutetun sähköhinnan ja lauhdevoiman tuotannon laskun sekä osaomisteisiin tuotantoyhtiöihin liittyvien kustannusten nousun seurauksena. Myös Consumer Solutions -segmentin tulos heikkeni 52 % vertailukaudesta pääasiassa sähkön myyntikatteiden laskun ja Puolan hallituksen loppukäyttäjille vuodelle 2023 asettaman sähkön hintakaton seurauksena.

Vuoden 2023 aikana Fortum onnistui vahvistamaan taloudellista asemaansa vakaan tuloksen ja kassavirran ansiosta. Vuoden lopussa yhtiön velkaantumisaste oli 0,5 (syyskuun lopussa: 0,2). Tämän lisäksi Fortumilla oli yli kolme miljardia euroa nostamattomia luottoja ja 4,2 miljardia euroa likvidejä varoja.

Vuodelle 2024 Fortum ohjaa Generation-segmentin pohjoismaisen tukkusähkön tuotannon suojausten olevan noin 70 % hintaan 47 euroa/MWh. Yhtiö arvioi sen investointien ilman yritysostoja olevan noin 550 miljoonaa euroa vuonna 2024. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit, joiden arvioidaan olevan 300 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisesta efektiivisen tuloverokannan näkymät pysyivät ennallaan. Fortumin hallituksen osinkoehdotus tilikaudelta 2023 on 1,15 euroa osakkeelta.

Fortumin ohjaus

Fortumin tiiviisetty ohjaus on:

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tukkusähkön tuotannolle: vuodeksi 2024 noin 70 % hintaan 47 euroa/MWh ja vuodeksi 2025 noin 40 % hintaan 43 euroa/MWh.
 • Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 550 miljoonaa euroa vuonna 2024. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit, joiden arvioidaan olevan 300 miljoonaa euroa. Vuosina 2024–2026 Fortumin investointien arvioidaan olevan noin 1,7 miljardia euroa (ilman yritysostoja), josta kasvuinvestointien arvioidaan olevan 800 miljoonaa euroa ja vuotuisten kunnossapitoinvestointien 300 miljoonaa euroa.

Verotusta koskeva ohjaus

Suomen eduskunta hyväksyi sähköalan väliaikaista voittoveroa (windfall-vero) koskevan lainsäädännön 27.2.2023, minkä jälkeen Fortum on julkaissut verotusta koskevan ohjauksen.

Fortumin vertailukelpoisen efektiivisen veroasteen odotetaan olevan tasolla 18–20 % vuosina 2024–2026. Fortumin vertailukelpoiseen efektiiviseen verokantaan vaikuttavat kertyvien voittojen jakauma eri lainkäyttöalueille sekä erot nimellisverokannoissa näillä lainkäyttöalueilla. Verokanta ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Fortum täsmensi liiketoimintaportfoliotaan ja strategisia tavoitteitaan

Pian tilinpäätöstiedotteen jälkeen Fortum julkaisi toisen tiedotteen, jossa yhtiö kertoi sen toimintaympäristössä kasvaneen epävarmuuden, heikentyneiden näkymien ja teollisuuden siirtyneiden investointien johdosta täsmentävän liiketoimintaportfoliotaan, selventävän pääoman allokointia ja asettavan uusia tavoitteita ja suoritusmittareita seuratakseen strategian etenemistä. Tiedotteen voi lukea tästä.

Fortumin hallitus hyväksyi uuden strategian vuoden 2023 alussa. Strategia sisältää uudet taloudelliset ja kestävän kehityksen tavoitteet. Samassa yhteydessä Fortum julkisti uuden liiketoimintarakenteensa, toimintamallinsa ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Uusi strategia ja sen strategiset painopisteet eivät ole muuttuneet, minkä lisäksi yhtiön taloudelliset ja ympäristötavoitteet säilyvät ennallaan.

Fortumin taloudelliset ja ympäristötavoitteet

Vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä täsmennetyn strategian mukaan Fortumin taloudelliset ja ympäristötavoitteet ovat:

 • Nykyisen luottoluokitustason BBB varmistamiseksi rahoitusnettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen voi
 • olla enintään 2,0–2,5.
 • Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 1,7 miljardia euroa vuosina 2024-2026. Arvio sisältää
  kasvuinvestoinnit, joiden osuuden arvioidaan olevan 800 miljoonaa euroa, sekä vuosittaiset
  kunnossapitoinvestoinnit, joiden arvioidaan olevan 300 miljoonaa euroa.
 • Fortum valitsee jatkossakin kasvuhankkeensa tarkasti varmistaakseen asetetut tuottovaatimukset; uusien
  investointien projektikohtainen vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten painotettu keskiarvo (WACC)
  lisättynä 150–400 korkopisteellä teknologiasta tai hankkeesta riippuen sekä huomioiden yhtiön ympäristötavoitteet.
 • Fortumin osinkopolitiikka säilyy ennallaan: osingonjakosuhde on 60–90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta
  tuloksesta. Osingonjakosuhteen vaihteluvälin yläpäätä sovelletaan silloin, kun tase on vahva ja investointeja vähän,
  kun taas vaihteluvälin alapäätä sovelletaan velkaisuusasteen ollessa korkea ja/tai käynnissä on suuria investointeja.
 • Fortum sitoutuu aiempaa tiukempiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin: toiminnasta tulee hiilineutraalia vuoteen 2030
  mennessä, hiilestä luovutaan vuoden 2027 loppuun mennessä ja hiilidioksidin ominaispäästöille asetetaan tavoite.
  Lisäksi Fortum sitoutuu SBTi-tavoitteeseen (1,5 °C) ja asettaa biodiversiteettitavoitteet.

Sähkön hinta piikkasi tammikuussa

Vuonna 2023 sähkön hinta oli selvästi alempana kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2024 ensimmäisellä viikolla hinta piikkasi kylmän sään ja yksittäisten tuotantolaitosten häiriöiden myötä hurjasti, ja pahimmillaan spot-hinta kävi yli kahden euron. Piikki jäi kuitenkin hetkelliseksi, ja helmikuun alkuun mennessä sähkön hinta laski takaisin todella alhaiselle tasolle.

Fortumin osakekurssi

Fortumin osakekurssi oli vahvassa vedossa vuonna 2021. Ukrainan sota romahdutti kurssin, joka kävi kesä-syyskuukausina 2022 alle 10 euron. Irtautuminen Venäjältä sai kurssin uudelleen nousuun, mutta vuoden 2023 aikana osakekurssi valui sähkön hinnan vanavedessä.

Vuoden viimeisen neljänneksen tulos jäi odotuksista, minkä lisäksi Fortum kertoi sen toimintaympäristön epävarmuuden kasvaneen ja näkymien heikentyneen. Fortum Oyj:n osake lähti tiedotteiden jälkeen pörssin avauduttua reilun kolmen prosentin laskuun.

Fortumin osinko 2024

Fortum on historiassa ollut Helsingin pörssin tasaisempia osingonmaksajia, vaikka osinko notkahti hieman vuodelta 2022. Päivitetyn osinkopolitiikan mukaan osingonjakosuhde on 60–90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Fortumin hallitus ehdottaa 1,15 euron osinkoa per osake vuodelta 2023, mikä vastaa 90 prosenttia vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta 1,28 euroa. Analyytikot odottivat 1,01 euron osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Vuodelta 2022 Fortum maksoi osinkoa 0,91 euroa osakkeelta, mikä vastasi 75 prosenttia vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Fortumin osinko
Fortumin viimeisen kymmenen vuoden osinkohistoria. Lähde: Fortum

Sijoittajan näkökulma

Jäsenosiossa tarkastelemme Fortumin osakekurssin kehitystä sekä tuomme esille sijoittajan näkökulman.

Fortumin tilinpäätös ei antanut juurikaan syytä hymyyn. Vaikka yhtiön liikevaihdon lasku jäi odotettua pienemmäksi ja Fortumin hallitus ehdotti ennustetta korkeampaa osinkoa, painavat tuloslasku sekä näkemys vuoden 2024 kehityksestä sijoittajien mieliä.

Lue koko artikkeli — kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI

Tutki Fortumia Osaketyökalulla

Osaketyökalussa Fortum Oyj:n osake saa keskiverrot kokonaispisteet. Osakkeen kasvupisteet ovat heikot, mutta arvopisteillä yhtiö erottuu edukseen.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Atrian uusi johto yrityskaupoilla Ruotsissa – analyysi
Nvidia päihitti jälleen tulosennusteet – osake kohti huippulukemia
Omalla Maalla LKV
Sijoittajan valinnat