Invesdor mahdollistaa hajautuksen vastuullisiin eurooppalaisiin startup-yrityksiin

Invesdorin kautta voit sijoittaa lupaavien kasvuyhtiöiden rahoituskierroksiin. Invesdor pyrkii olemaan Euroopan johtava vaikuttavuussijoitusalusta vuoteen 2025 mennessä.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Invesdorin kautta voit sijoittaa lupaavien kasvuyhtiöiden rahoituskierroksiin. Invesdor pyrkii olemaan Euroopan johtava vaikuttavuussijoitusalusta vuoteen 2025 mennessä.

Invesdor on yksi Euroopan suurimmista joukkorahoitusalustoista

Invesdorin tarina alkaa vuonna 2012, kun Helsingissä perustettiin joukkorahoituspalvelua tarjoava finanssiteknologiayritys Invesdor Oy. Muun muassa oman pääoman ehtoista, eli osakepohjaista joukkorahoitusta tarjoava Invesdor sai heti osakseen paljon kiinnostusta, ja jo ensimmäisen toimintavuotensa aikana se keräsi yhteensä yli miljoona euroa järjestämillään rahoituskierroksilla. Vuonna 2016 Invesdor järjesti Euroopan ensimmäisen joukkorahoituksella toteutetun listautumisannin, ja vakiinnutti asemansa yhtenä Pohjois-Euroopan johtavista joukkorahoitusta tarjoavista yhtiöistä.

Seuraava suuri askel Invesdorin kansainvälisen kasvun osalta otettiin vuonna 2019, kun Invesdor Oy sulautui itävaltalaisen sijoitusalustan Finnest GmbH:n kanssa muodostaen yhdessä Invesdor Groupin. Fuusion myötä Invesdor kattoi pohjoismaisten startupmarkkinoiden lisäksi DACH-alueen. Konsernin markkina-aseman vahvistamista jatkettiin vuonna 2021, kun yhtenäisen Invesdor-brändin alle sulautettiin myös saksalainen sijoitusalusta Kapilendo AG. Kolmen sijoitusalustan fuusio merkitsee sijoittajille entistä laajempia sijoitusmahdollisuuksia, parempaa maantieteellistä hajautusta ja monipuolisempia sijoitustuotteita.

Tänä päivänä Invesdor Group on yksi Euroopan suurimmista sijoitus- ja rahoitusalustoista. Yhtiön tavoitteena on digitalisoida rahoitus ja luoda toinen vaihtoehto startupeille kerätä rahoitusta. Samalla Invesdorin alusta tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin yrityksiin vaihtoehtoisena sijoituskohteena perinteisille osakesijoituksille. Alustalla on rekisteröityjä käyttäjiä noin 184 000 yli 90:stä eri valtiosta, yli 900 onnistunutta rahoituskierrosta ja yli 531 miljoonaa euroa sijoitettuna eri kasvuvaiheissa olevien eurooppalaisten yritysten tulevaisuuteen.

Tutustu Invesdoriin

Invesdor Group lukuina.
Invesdor Group lukuina.

Joukkorahoitus on kasvattanut suosiotaan

Joukkorahoitus (crowdfunding) on vaihtoehtoinen tapa kerätä rahoitusta uuteen projektiin, yritykselle tai idealle. Tyypillisesti joukkorahoitus järjestetään digitaalisella alustalla ja varat kerätään laajemmalta joukolta rahoittajia suhteellisesti pienemmissä erissä. Joukkorahoitus sopii niin startup- kuin vakiintuneemmillekin yrityksille.

On olemassa useita erityyppisiä joukkorahoitusmuotoja, jotka eroavat sen perusteella, miten rahoittajien panosta kompensoidaan. Tunnetuimpia tyyppejä ovat lainamuotoinen-, hyödyke- ja vastikemuotoinen- sekä oman pääoman ehtoinen joukkorahoitus. Lainamuotoinen joukkorahoitus muistuttaa pitkälti perinteistä pankkirahoitusta, ja siinä rahoittajille maksetaan takaisin heidän sijoittamansa summa korkojen kera. Hyödyke- ja vastikemuotoisessa joukkorahoituksessa sijoittajat saavat tietyn ajan jälkeen ”palkkiona” sijoittamastaan summasta esimerkiksi jonkin hyödykkeen tai palvelun. Oman pääoman ehtoinen rahoitus, jota esimerkiksi Invesdor tarjoaa, muistuttaa puolestaan venture capital -sijoitamista. Joukkorahoitus demokratisoi sijoitusmahdollisuuksia ja tarjoaa yksityissijoittajalle tilaisuuden sijoittaa yrityksiin, joihin tyypillisesti vain venture capital -yhtiöt tai institutionaaliset sijoittajat pääsevät käsiksi. Esimerkiksi Invesdorin avoimiin rahoituskierroksiin osallistuu yksityissijoittajien ohella institutionaalisia sijoittajia.

Joukkorahoitus on vakiinnuttanut vahvan aseman vaihtoehtoisena rahoitusmuotona. Suomen Pankin julkaiseman tilaston mukaan vuonna 2022 pelkästään Suomessa kerättiin yli 230 miljoonaa euroa joukkorahoituksella. Valtaosa tästä summasta on kerätty lainamuotoisella joukkorahoituksella (126,4 M€), mutta oman pääoman ehtoinen joukkorahoitus tulee hyvänä kakkosena (69,8 M€). Mielenkiintoista tilastossa on se, että viime vuoden heikko markkinatilanne näkyy selvästi lainamuotoisen joukkorahoittamisen suosiossa (-34 % edellisvuodesta), kun taas oman pääoman ehtoisella joukkorahoituksella kerätty pääoma pysyi vuoden 2021 tasolla. Vaikka joukkorahoituksella kerätyt summat pienenivät viime vuonna, jatkoi rahoituskierrosten lukumäärä huomattavassa kasvussa. Vuonna 2022 onnistuneita rahoituskierroksia toteutettiin Suomen Pankin mukaan yhteensä yli 26 100, kun vuonna 2021 vastaava luku oli runsaat 17 200.

Oman pääoman ehtoisella joukkorahoituksella kiinni tulevaisuuden kasvuyhtiöihin

Oman pääoman ehtoisesta joukkorahoituksesta tekee erityisen kiinnostavaa se, että sijoittaja pääsee kiinni mahdollisiin tulevaisuuden kasvuyhtiöihin hyvin varhaisessa vaiheessa. Ideaalitilanteessa startup-yhtiö pysyy vakaasti kasvu-urillaan, ja pystyy jossain vaiheessa tekemään exitin näin mahdollisesti moninkertaistaen sijoittajan omistuksen arvon. Tavallisia exitpolkuja ovat yrityksen myynti teolliselle ostajalle tai pääomasijoittajalle sekä yhtiön listautuminen pörssiin. Julkisen kaupankäynnin kohteena osakkeen likviditeetti on suurempi, jolloin sijoittaja pystyy myös helpommin realisoimaan sijoituksensa mahdollisen arvonnousun.

Tämän kaltaisia onnistumistarinoita löytyy myös Invesdorin kohdalla – kolme alustalla rahoituskierroksen tehnyttä yhtiötä on listautunut pörssiin: Heeros, Solwers ja Siili Solutions. Näiden lisäksi useampi yhtiö on myyty.

Kasvutavoitteiden saavuttamiseksi taloushallinnon ratkaisuja kehittävä Heeros järjesti ensimmäisen rahoituskierroksensa Invesdorin kanssa vuonna 2015, jolloin yhtiö keräsi yhteensä 660 000 euroa. Seuraavana vuonna Heeros listautui Nasdaq First North Growth -markkinapaikalle. Listautumisanti järjestettiin Invesdorin alustalla ja se oli ensimmäinen joukkorahoitusalustalla toteutettu listautumisanti koko Euroopassa. Ensimmäiselle rahoituskierrokselle osallistuneelle sijoittajalle tämä tarkoitti 15 %:n tuottoa 12 kuukauden sisällä, sillä ensimmäisellä kierroksella Heeroksen osake maksoi sijoittajalle 2,70 euroa ja listautuessa merkintähinta oli 3,10 euroa.

Vuonna 2019 Invesdor järjesti rahoituskierroksen rakennusalan suunnittelu-, konsultointi- ja asiantuntijapalveluihin keskittyvälle Solwersille. Vuonna 2021 Solwers listautui niin ikään Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalle. Yhtiön valuaatio kasvoi rahoituskierroksen ja listautumisannin päättymisen välissä noin 218 %.

Invesdor aikoo olla Euroopan johtava vaikuttavuussijoitusalusta vuoteen 2025 mennessä

Viimeisten vuosikymmenten aikana ihmiskunta on enenevissä määrin alkanut kiinnittämään huomiota tekojensa vaikutuksiin niin muissa ihmisissä, ympäristössä kuin koko maapallolla. Tieto vaikutuksista on jättänyt jälkensä myös yrityksiin, ja perinteisen taloudellisen suorituskykymittariston rinnalle on noussut vastuullisuus, joka näkyy yritysten arvopohjassa ja tavoitteissa. Yhä useamman sijoittajan tavoite on sijoitustuoton lisäksi myös mahdollisimman vastuullinen sijoituskohde. Tästä osakseen kertoo ESG-sijoittamisen huima suosio viime vuosina.

Vaikka vastuullisuuden käsitteelle löytyy laajasti erilaisia tulkintoja, Invesdor uskoo, että vastuullinen kestävä talous on toteutettavissa innovatiivisten yrittäjien myötä. Tämän takia konserni pyrkiikin fasilitoimaan yrittäjiä ottamaan askeleen kehitystyössään kestävien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden parissa. Invesdorin missiona onkin olla Euroopan johtava vaikuttavuusinvestointialusta vuoteen 2025 mennessä.

Alankomaalaista asiantuntemusta vastuullisuudesta Invesdor Groupiin vuonna 2023

Linjassa uusien tavoitteidensa kanssa Invesdor ilmoitti viime vuoden lopulla suunnittelevansa uutta fuusiota alankomaalaisen vastuullista joukkorahoituspalvelua tarjoavan Oneplanetcrowd International B.V:n kanssa. Sulautuminen toteutui kuluvan vuoden huhtikuussa ja Oneplanetcrowd on nyt osa Invesdor Groupia.

Käytännössä Oneplanetcrowdin yrityskaupan myötä Invesdor Group saa asiantuntemusta vastuullisuudesta ja erityisesti uusiutuvasta energiasta sekä täydentää alustan tarjontaa vastuullisilla sijoituskohteilla. Lisäksi Invesdor Groupin markkina-alue laajenee Alankomaihin. Laajeneminen mahdollista sen, että esimerkiksi suomalainen sijoittaja pystyy sijoittamaan vastuullisiin alankomaalaisiin yrityksiin ja toisaalta suomalainen yritys voi järjestää rahoituskierroksen alankomaalaiselle yleisölle. Fuusion myötä Invesdor Groupilla on toimistot Helsingin, Wienin ja Berliinin lisäksi Amsterdamissa.

Oneplanetcrowd tuo mukanaan merkittäviä tunnustuksia

Oneplanetcrowd on erikoistunut rahoittamaan vastuullisia ja yhteiskunnallisia aloitteita, jotka tarjoavat sijoittajille taloudellista tuottoa vastuullisesti. Yhtiöllä on ollut vuodesta 2016 asti niin sanottu B Corp (benefit corporation) -sertifikaatti, mikä on hyvää tekeville yrityksille annettava tunnustus. Saadakseen B Corp -sertifioinnin yrityksen on läpäistävä haastavan sertifiointimenettelyn ja täytettävä tiukat vaatimukset ympäristötehokkuudesta, läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta.

Oneplanet -leima kertoo kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesta sijoituskohteesta

Fuusion jälkeen Oneplanetcrowdin sijoitusalusta on yhdistetty Invesdor Groupin alustaan. Yhdistymisen myötä sijoittajille voidaan tarjota mahdollisuus sijoittaa rahoituskierroksiin kaikista Invesdorin kohdemaista. Jatkossa Oneplanetcrowdin osuus tulee näkymään alustalla niin sanottuna Oneplanet -leimana. Oneplanet -leiman avulla sijoittaja tunnistaa nopeasti rahoituskierrokset, joissa on korkea positiivinen vaikutus ainakin yhteen YK:n määrittämään kestävän kehityksen tavoitteeseen (SDG).

Invesdorin sivuilla kestävän kehityksen tavoitteita edistävät rahoituskierrokset tunnistaa Oneplanet-leimasta.
Kestävän kehityksen tavoitteita edistävät rahoituskierrokset tunnistaa Oneplanet-leimasta.

Sijoittamalla listaamattomiin yrityksiin voit saada parempaa tuottoa

Sijoitusten tarpeeksi laaja hajauttaminen on tärkeää jokaiselle sijoittajalle. Moni sijoittaja unohtaa, että sijoittamalla listaamattomiin yrityksiin tai listaamattomien yritysten velkapapereihin sijoitussalkun riski-tuottosuhde voi parantua.

Listaamattomiin yrityksiin sijoittaessa on suotuisaa hajauttaa sijoitukset useaan, vähintään kymmeneen eri startup-yritykseen. Invesdor on laskenut alustansa minimisijoitussummaa noin 500 euroon, jotta sijoittajilla olisi mahdollisuus hajauttaa startup-salkkunsa tehokkaammin.

Tutustu avoimiin rahoituskierroksiin

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Invesdor Groupin kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat