Analyysissä Solwersin listautuminen (keskeytetty)

Solwers listautuu ja osakkeiden merkintä alkaa 7.6.2021. Minkälainen yhtiö on Solwers ja onko listautuminen houkutteleva?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Solwers listautuu ja osakkeiden merkintä alkaa 7.6.2021. Minkälainen yhtiö on Solwers ja onko listautuminen houkutteleva?

Listautuminen

 • Solwers hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
 • Suunniteltu listautumisanti odotetaan koostuvan noin 9,0 miljoonan euron osakeannista sekä osakemyynnissä, jossa Solwersin osakkeenomistaja myy osakkeitaan.
 • Osakeannissa tarjotaan alustavasti merkittäväksi enintään 1 200 000 uutta Solwersin osaketta.
 • Osakeannin merkintähinta yhdelle osakkeelle on 7,50 €.
 • 7.6.2021 kello 10.00 listautumisannin merkintäaika alkaa.
 • 14.6.2021 kello 16.00 listautumisannin merkintäaika voidaan aikaisintaan keskeyttää.
 • 16.6.2021 kello 16.00 listautumisannin merkintä aika päättyy (arvio).
 • 22.6.2021 kaupankäynti Solwersin osakkeilla First Northissa alkaa (arvio), kaupankäyntitunnuksella SOLWER.

Listautumisvarojen käyttö

Yhtiön on tarkoitus käyttää osakeannissa keräämänsä varat pääasiassa uusien yritysostojen rahoittamiseen.

Listautumisannin tavoitteena on:

 1. Vahvistaa yhtiön pääomarakennetta, laajentaa yhtiön omistajapohjaa sekä mahdollistaa osakkeiden käyttö listautumisen jälkeen tehokkaammin maksuvälineenä yrityskaupoissa ja henkilöstön sitouttamisen välineenä.
 2. Avaa uuden kanavan yhtiölle oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan.
 3. Luo osakkeille likviditeetin
 4. Kehittää yhtiön yleistä tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa.

Solwers lyhyesti

Solwers on vuonna 2017 perustettu suomalainen asiantuntijayritysten muodostama konserni. Konsernin asiantuntijat ratkaisevat työssään asiakkaiden ongelmia ja löytävät ratkaisuja. Solwers toimii kasvualustana omistamilleen yhtiöille, tukee niiden kasvua ja haastaa toimintamallillaan rakennetun ympäristön konsultointialan perinteisiä käytäntöjä. Konsernin verkkosivujen mukaan Solwers yhdistää yhtiöidensä tehokkuuden, yrittäjyyskulttuurin ja joustavuuden suuremman ryhmän resursseihin ja visioon, pyrkien suunnittelemaan yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä.

Solwers tarjoaa monipuolisia suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita 19 operatiivisen yhtiönsä kautta työllistäen yli 400 työntekijää. Yhtiöt ovat erikoistuneet arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, ympäristövaikutusten valvonnan, projektinjohtamisen ja -valvonnan, kiertotalouden ja digitaalisten ratkaisujen tarjoamiseen. Yhtiöiden asiakaskunta on laaja ja koostuu sekä julkisista organisaatioista että yksityisistä rakennuttajista, kuten rakennus- ja kiinteistöyhtiöistä Suomessa ja Ruotsissa.

Solwersin pääkonttori sijaitsee Espoossa. Konsernin yhtiöt sekä työntekijät toimivat Suomessa ja Ruotsissa.

Missio ja Strategia

Solwersin missiona on luoda yksilöllisiä ratkaisuja elinympäristöihin uudenlaisella organisaatiomallilla, jossa jokaisen konserniyhtiön oma vahva identiteetti säilyy. Visiona on olla asiakkaille ensisijainen kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Yhtiön tavoitteena on jatkaa kasvua ja laajentumista Pohjoismaissa ja laajentua Baltiaan.

Solwersin kasvustrategia perustuu

 • yritysostoihin
 • orgaaniseen kasvuun
 • konsernin houkuttelevuuteen hyvänä työnantajana eri alojen ammattilaisille sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen

Yhtiön tavoitteena on tasapainottaa tulonlähteitään niin, että liikevaihdosta noin 50 prosenttia tulisi julkisista ja infrastruktuurihankkeista ja loppuosa muista palveluista.

Markkinat

Solwersin hallituksen puheenjohtajan mukaan konsernin ainutlaatuinen liiketoimintamalli sekä markkinatrendit, kuten maanpäällisen ja maanalaisen infrastruktuurin rakentaminen, vastuulliset kiertotaloushankkeet ja EU:n tiukentuvat energiatehokkuusmääräykset tukevat Solwersin liiketoiminnan orgaanista kasvua.

Tärkeimmät kasvua ajavat markkinatrendit:

 • Kaupungistuminen
 • Korjausvelka
 • Ilmastonmuutos
 • Energiatehokkuus
 • Kiertotalous
Lähde: Solwers markkinointiesite

Luvut ja ennusteet

Viime vuonna Solwersin liikevaihto oli 32,6 miljoonaa euroa ja EBITA 4,4 miljoona – molemmat huomattavasti vuotta 2019 paremmat. Pro forma -liikevaihto oli 42,3 M€. Pro formassa oletuksena on, että kaikki ostetut yhtiöt olisivat yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden alusta. Kasvun takana oli vahvana pysynyt tilauskanta. Koronaviruspandemia vaikutti Solwersin toimintaan negatiivisesti, mutta vuoden lopussa tilanne kohentui ja kaikki tytäryhtiöt saavuttivat vuonna 2020 positiivisen liiketuloksen.

Lähde: Solwers markkinointiesite

Näkymät

Solwers-yhtiöiden tilauskanta on tällä hetkellä keskimäärin hyvällä tasolla. Muutama suurempi projekti on kuitenkin päättymässä, ja näiden projektien korvaaminen uusilla saattaa kestää ja vaikuttaa tulokseemme tilapäisesti.

Mikäli koronapandemia saadaan taltutettua, yhtiön johdon näkemyksen mukaan Solwersin näkymät vuodelle 2021 ovat hyvät, sillä infrastruktuurin suunnittelupalvelujen kysyntä Suomessa ja Ruotsissa on tällä hetkellä vahvaa ja kaivosteollisuuden suurinvestoinnit Pohjois-Ruotsissa lisäävät paikallista kysyntää kaikilla suunnittelusektoreilla, kuten teollisuus- ja infrasuunnittelussa. Myös kaupungistuminen, korjausvelan määrä, vastuullisuus ja digitalisaatio tukevat Solwers-yhtiöiden palveluiden kysyntää. Yksityisellä sektorilla kysynnän arvioidaan pysyvän vuoden 2020 tasolla.

Listautumisesta aiheutuvat yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluontoiset kustannukset rasittavat jonkin verran vuoden 2021 tulosta. Konsernin laajentamista aiotaan jatkaa yritysostoin myös vuonna 2021.

Sijoittajan näkökulma

Sijoittajan näkökulmassa ennusteemme Solwersille, vertailua sekä näkemys listautumisen houkuttelevuudesta.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat